Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:5127/2018
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, valamint Közép-Magyarországi Régió, Dél-Alföldi Régió, Észak-Alföldi Régió, Észak-Magyarország Régió, Közép-Dunántúli Régió, Nyugat-Dunántúli Régió, Dél-Dunántúli Régió
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Globál Konferencia Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK15589
Postai cím: József Attila utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Judit
Telefon: +36 14411131
E-mail: tkfo@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rendezvényszervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55110000-4
További tárgyak:55321000-6
55300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, valamint Közép-Magyarországi Régió, Dél-Alföldi
Régió, Észak-Alföldi Régió, Észak-Magyarország Régió, Közép-Dunántúli Régió, Nyugat-Dunántúli Régió, Dél-Dunántúli Régió
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében, egyedi megrendelésekkel rendezvényszervezési és catering szolgáltatások beszerzése várhatóan az alábbi rendezvényekre vonatkozóan. A keretszerződés maximális keretösszege 106.234.449,- Ft.
1. Regionális konferenciasorozat (road show)
Tervezett időpont: 1) 2017. március
2) 2017. szeptember
3) 2018. március
4) 2018. szeptember
2. Tudásbővítő Fókusz rendezvény
Tervezett időpont: 1) 2017. június
2) 2017. szeptember
3) 2018. június
3. Szakpolitikai Workshop
Tervezett időpont: 1) 2016. május
2) 2017. május
3) 2018. május
4. Moderált Workshop
Tervezett időpont: 1) 2016. szeptember
2) 2016. november
3) 2017. január
4) 2017. március
5) 2017. június
6) 2017. szeptember
7) 2017. december
8) 2018. február
9) 2018. április
10) 2018. június
11) 2018. szeptember
12) 2018. november
5. Kapacitás Integráló Workshop
Tervezett időpont: 1) 2016. június
2) 2016. december
3) 2017. április
4) 2017. november
5) 2018. március
6) 2018. szeptember
6. MJV - Megyék és települések együttműködése programsorozat
Tervezett időpont: 1) 2016. szeptember
2) 2016. november
3) 2017. február
4) 2017. április
5) 2017. június
6) 2017. október
7) 2017. november
8) 2018. február
7. MJV - Megyék és települések együttműködése programsorozat utánkövetés workshop
Tervezett időpont: 1) 2016. december
2) 2017. február
3) 2017. május
4) 2017. július
5) 2017. szeptember
6) 2018. január
7) 2018. február
8) 2018. május
8. Együttműködési - Partnerségi Országos Konferencia
Tervezett időpont: 2018. október
9. Éves Társadalmasítási Konferencia
Tervezett időpont: 1) 2017. november
2) 2018. november
10. Nagyszabású, szabadtéri regionális rendezvény-sorozat
Tervezett időpont: 2016. szeptember
11. Nyitó konferencia
Tervezett időpont: 2016. június
12. Záró konferencia
Tervezett időpont: 2018. november
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/07/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/18 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.3.4.-VEKOP-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8924 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Globál Konferencia Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária út 42. I.em.11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
E-mail: kunandi@globalrendezveny.hu
Telefon: +36 303378340
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12089353
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 106234449
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55110000-4
További tárgyak:55321000-6
55300000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, valamint Közép-Magyarországi Régió, Dél-Alföldi
Régió, Észak-Alföldi Régió, Észak-Magyarország Régió, Közép-Dunántúli Régió, Nyugat-Dunántúli Régió, Dél-Dunántúli Régió
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében, egyedi megrendelésekkel rendezvényszervezési és catering szolgáltatások beszerzése várhatóan az alábbi rendezvényekre vonatkozóan. A keretszerződés maximális keretösszege 106.234.449,- Ft.
1. Regionális konferenciasorozat (road show)
Tervezett időpont: 1) 2017. március
2) 2017. szeptember
3) 2018. március
4) 2018. szeptember
2. Tudásbővítő Fókusz rendezvény
Tervezett időpont: 1) 2017. június
2) 2017. szeptember
3) 2018. június
3. Szakpolitikai Workshop
Tervezett időpont: 1) 2016. május
2) 2017. május
3) 2018. május
4. Moderált Workshop
Tervezett időpont: 1) 2016. szeptember
2) 2016. november
3) 2017. január
4) 2017. március
5) 2017. június
6) 2017. szeptember
7) 2017. december
8) 2018. február
9) 2018. április
10) 2018. június
11) 2018. szeptember
12) 2018. november
5. Kapacitás Integráló Workshop
Tervezett időpont: 1) 2016. június
2) 2016. december
3) 2017. április
4) 2017. november
5) 2018. március
6) 2018. szeptember
6. MJV - Megyék és települések együttműködése programsorozat
Tervezett időpont: 1) 2016. szeptember
2) 2016. november
3) 2017. február
4) 2017. április
5) 2017. június
6) 2017. október
7) 2017. november
8) 2018. február
7. MJV - Megyék és települések együttműködése programsorozat utánkövetés workshop
Tervezett időpont: 1) 2016. december
2) 2017. február
3) 2017. május
4) 2017. július
5) 2017. szeptember
6) 2018. január
7) 2018. február
8) 2018. május
8. Együttműködési - Partnerségi Országos Konferencia
Tervezett időpont: 2018. október
9. Éves Társadalmasítási Konferencia
Tervezett időpont: 1) 2017. november
2) 2018. november
10. Nagyszabású, szabadtéri regionális rendezvény-sorozat
Tervezett időpont: 2016. szeptember
11. Nyitó konferencia
Tervezett időpont: 2016. június
12. Záró konferencia
Tervezett időpont: 2018. november
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/07/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/18 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 106234449
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Globál Konferencia Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária út 42. I.em.11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
E-mail: kunandi@globalrendezveny.hu
Telefon: +36 303378340
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12089353
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 1. számú mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki leírás helyébe a jelen módosítás mellékletét képező a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított műszaki leírás lép.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Keretszerződés alapján történt megrendelésekre figyelemmel a Keretszerződés 4.1. pontjában meghatározott 106.234.449,- Ft összegű Keretösszeg a Keretszerződés 2.2. pontjában rögzített hatályának lejártakor, azaz 2018. december 18. napjáig várhatóan nem merül ki. Figyelemmel az egyes rendezvények iránti, a vártnál kiemeltebb szakmai érdeklődésre, annak érdekében, hogy a Megrendelő a Keretszerződésben foglalt egyes szolgáltatásokat nagyobb részvételi létszámmal, és több alkalommal megrendelhesse a Vállalkozótól, a Felek a Keretszerződést, illetve annak mellékletét képező műszaki leírást szerint módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 106234449 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 106234449 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben