Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:6327/2018
CPV Kód:45220000-5
Ajánlatkérő:ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Teljesítés helye:Abasár külterület 0132, 0125, 0126, 0118/29, 0118/30, 0128, 0129/54, 0129/3, 0129/4, 0129/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mátraközmű Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02171
Postai cím: Tardonai út 1.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Ferencz Róbert
Telefon: +36 304 581425
E-mail: ferencz. robert@ervzrt.hu
Fax: +36 48514582
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ervzrt.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Abasár Vízműtelepen lévő gerincvezetékek építésének, csőkapcsolatok kialakításának, és 2x 250 m3-es medence építésének kiviteli munkái”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Abasár Vízműtelepen lévő gerincvezetékek építésének, csőkapcsolatok kialakításának, és 2x 250 m3-es medence építésének kiviteli munkái”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Abasár külterület 0132, 0125, 0126, 0118/29, 0118/30, 0128, 0129/54, 0129/3, 0129/4,
0129/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mátrai Szolgáltatási Divíziója által üzemeltetett Abasár Vízműtelepen gerincvezetékek
építésének, csőkapcsolatok kialakításának, és 2x 250 m3-es medence építésével kapcsolatos teljes körű feladatainak ellátása, a
mellékelt vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációnak megfelelően.
Főbb műszaki jellemzők:
• 2 db, egymástól 12,94 m tengelytávolságra létesülő 250 m3 -es monolit vasbeton ivóvíztároló medence és a közöttük
elhelyezett klórozó gépház, villamos kapcsoló tér és zárkamra létesítése
• 502,5 fm hosszúságú D160x14,6 PN10 SDR 11 PE80 KPE töltővezeték létesítése,
• 400 fm hosszúságú D110x10 PN10 SDR 11 PE80 KPE fogyasztóvezeték létesítése
• 49 fm hosszúságú D110x10 PN10 SDR 11 PE80 KPE típusú alsózónai fogyasztóvez eték létesítése
• 61 fm hosszúságú D160 KG PVC csőből épülő túlfolyóvezeték létesítése
Ajánlattevő a tervdokumentációban rögzített technológiával műszakilag egyenértékű vagy jobb megajánlásokat elfogad.
A beruházás megvalósítása az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő
egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1524/2017. (VIII.14.) Kormányhatározat alapján kiemelt fontosságú ügy.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2134 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Abasár Vízműtelepen lévő gerincvezetékek építésének, csőkapcsolatok kialakításának, és 2x 250 m3-es medence építésének kiviteli munkái”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mátraközmű Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátrai út. 2 .
Város: Gyöngyössolymos
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3231
Ország: HU
E-mail: matrakozmu@matrakozmu.hu
Telefon: +36 37500381
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37500382
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148035518
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Abasár külterület 0132, 0125, 0126, 0118/29, 0118/30, 0128, 0129/54, 0129/3, 0129/4, 0129/5 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mátrai Szolgáltatási Divíziója által üzemeltetett Abasár Vízműtelepen gerincvezetékek
építésének, csőkapcsolatok kialakításának, és 2x 250 m3-es medence építésével kapcsolatos teljes körű feladatainak ellátása, a
mellékelt vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációnak megfelelően.
Főbb műszaki jellemzők:
• 2 db, egymástól 12,94 m tengelytávolságra létesülő 250 m3 -es monolit vasbeton ivóvíztároló medence és a közöttük
elhelyezett klórozó gépház, villamos kapcsoló tér és zárkamra létesítése
• 502,5 fm hosszúságú D160x14,6 PN10 SDR 11 PE80 KPE töltővezeték létesítése,
• 400 fm hosszúságú D110x10 PN10 SDR 11 PE80 KPE fogyasztóvezeték létesítése
• 49 fm hosszúságú D110x10 PN10 SDR 11 PE80 KPE típusú alsózónai fogyasztóvez eték létesítése
• 61 fm hosszúságú D160 KG PVC csőből épülő túlfolyóvezeték létesítése
Ajánlattevő a tervdokumentációban rögzített technológiával műszakilag egyenértékű vagy jobb megajánlásokat elfogad.
A beruházás megvalósítása az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő
egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1524/2017. (VIII.14.) Kormányhatározat alapján kiemelt fontosságú ügy
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/04/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148035518
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mátraközmű Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátrai út. 2 .
Város: Gyöngyössolymos
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3231
Ország: HU
E-mail: matrakozmu@matrakozmu.hu
Telefon: +36 37500381
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37500382
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.Vállalkozói díj:Módosított szöveg:A szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező pótmunka elvégzésének vállalkozói díja mindösszesen nettó 20.646.764 Ft, azaz nettó Húszmillió-hatszáznegyvenhatezer-hétszázhatvannégy forint, melyre Vállalkozó jogosult felhasználni a tartalékkeretet, továbbá Vállalkozó a különbözet nettó 13.597.454,- Ft, azaz nettó Tizenhárommillió -ötszázkilencvenhétezer - négyszázötvennégy forint vállalkozói díjra pótmunka jogcímen jogosult.
2.Módositott fizetési feltételek:A teljesítés során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (4)-(5) bekezdése alapján.
Teljesítés idejének módosítása: A munka teljesítésének határideje: 2018. 04. 25.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek a közöttük létrejött Szerződés alapján 2018. február 01. napján munkaterület átadás -átvételi eljárás lebonyolítását követően megkezdték a kivitelezési munkálatokat. A kiviteli munkavégzés során Vállalkozó az alábbi előre nem látható akadályok felmerüléséről tájékoztatta Megrendelőt:
1.1 A munkaterület átadása napján derült ki, hogy a tervdokumentációban eredendően kijelölt munkavégzés helyszínét megközelítő út nyomvonalától, a helyi körülményeket figyelembe vevő, eltérő megközelítő út kialakítása válik szükségessé. Ennek eredményeképpen a tervezett medence építési terület megközelítéséhez szükséges ideiglenes út hossza jelentősen meghosszabbodott, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárás műzaki dokumentációjában rögzített 630 fin helyett összesen 1170 fin megépítése vált szükségessé. A hosszabb megközelítő út biztonságos és a teherbírás szempontjából tartós megépítéséhez többlet anyagok beszerzése és beépítése vált szükségessé. Megállapítható továbbá az is, hogy a tervezett útszakasz megépítésére tervezett kivitelezési időtartam az útszakasz növekedésével szintén emelkedett, mely a korábban ütemezett kivitelezés sikeres megvalósítására jelentős befolyással bírt. Vállalkozó a munkaterület átadás során kijelölt megépítendő közlekedési út nyomvonalának meghosszabbodása miatti többlet időigényét 11 napban határozta meg.
1.2. A kivitelezés megkezdését követően vált bizonyossá, hogy a medencék biztonságos üzemeltetése és az ellátás hosszútávú fenntarthatósága érdekében azok távfelügyeletbe vonása szükséges. A távfelügyelet kialakításához a korábbi tervdokumentációban szereplő gépészeti műszaki tartalom megváltoztatása vált szükségessé, amely többlet anyagok beszerzését és elemek gyártását, beépítését eredményezte. A munka elvégzésére szükséges többlet költséget mellékelt bontás szerint Vállakozó rögzítette. A feladatok elvégzésére 4 nap időigényt kérelmezett.
1.3. A medenceépítés megkezdését követően, az alapozás feltárása során Vállalkozó a korábban rendelkezésre bocsátott statikai tervekben prognosztizált szilárd kőzettől eltérő, addig nem ismert kőzettörmelékes agyag altalajt talált a kivitelezés helyszínén. A feltárt talajviszonyok okán a tervezett medenceépítési alapozás statikai szempontból történő megfelelősége megkérdőjeleződött, figyelemmel a műtárgyak üzembiztonsága szempontjából. Felek az akadály elhárítása érdekében a statikus tervező és a talaj mechanikus bevonásával helyszíni egyeztetést tartottak, amely során megállapították, hogy a zárkamra és a medence alatt szivárgó kiépítése, továbbá a hegy felőli oldalon hátszivárgó kiépítése és a befogadó vízmosásba vezeték építése szükséges. Szükséges továbbá a medencék több betonvassal történő megerősítése is. A helyszínen megfogalmazottak alapján, 2018. március 6. napján fedvényterv került a Vállakozó részére megküldésre. Felek megállapították, hogy ez a feladat nem képezte részét a közbeszerzési eljárásnak, amelynek következtében a többlet anyagok, elemek beszerzésének és beépítésének többlet költsége elszámolható a Vállakozó részéről. Vállalkozó a medencék üzembiztos megépítéséhez szükséges statikai és talajmechanikai egyeztetések, valamint a fedvénytervek rendelkezésre állása, és a szivárgók építése miatt felmerült többlet időre összesen 8 nap megadását kérelmezte.
1.4. Fentieken túl a 2018. március hónapot jellemző hirtelen és folyamatos, korábbi évek tapasztalataitól eltérő nagymennyiségű hó és gyors felmelegedések miatti olvadások, vizenyős talajviszonyok miatt a munkaterületet több alkalommal gyakorlatilag megközelíthetetlen és balesetveszélyes talaviszonyok jellemezték. A hőmérsékletingadozások miatt a medenceépítéshez szükséges műszakilag optimális kivitelezési és betonozási technológia megválasztása jelentős veszélyeket hordozott. Az éjszakai fagyokat figyelembe véve Vállalkozó az időszaknak megfelelő betonozási technológia (fagyálló és kötésgyorsító) alkalmazása mellett is veszélyesnek ítélte meg a megfelelő kötést, figyelemmel arra, hogy a nem helyesen kalkulált reggeli mínuszok a beton megfelelő kötésének leállásához vezethetnek, amely a beton szemmel nem látható, de keménységi, minőségi tulajdonságainak rovására mehet és a hosszú távú üzemeltetést veszélyeztetheti. Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációban előírt műszaki tartalom I. osztályú minőségben való teljesítése érdekében tájékoztatta Megrendelőt a veszélyekről. Az időjárási viszonyok, jelentős hőmérsékletingadozások okozta betonozási munkafázis csúszás miatt Vállakozónak többlet időre van szüksége, melyre összesen 2 nap megadását kérelmezte.
A fentiekben leírt indokokra figyelemmel Vállalkozó 2018. március 24. napján akadályközlést fogalmazott meg, mely az elektronikus építési naplóban is rögzítésre került, továbbá kérelmezte Megrendelő felé a pótmunkák költségének és időigényének - összesen 25 nap - elszámolását, így a teljesítési határidő 2018. április 25. napjára történő módosítását.
Műszaki ellenőr részéről a felmerült igények kivizsgálása megtörtént, műszaki - gazdasági szempontból azokat szükségesnek tartja és elismeri, egyetértésével a Megrendelő a Vállalkozó kérelmének helyt ad.
1.5. Felek a teljesítési határidő 2018. április 25. napjára történő módosításával
megállapították, hogy a kivitelezés és számlázás fennmaradó időszakára a Megrendelő
oldalán 2018. április 01. napján bevezetésre kerülő SAP rendszer előírásai lesznek az
irányadók. Felek a számlák befogadásának és elszámolásának zökkenőmentes biztosítása érdekében a Vállalkozási Szerződés 3. pontjának SAP rendszerrel összhangban álló fizetési feltételek rögzítésében állapodnak meg.
1.6. Felek megállapítják, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdését követően beállt jogszabály változás miatt, az Art. 36/A. §-ának törlése vált szükségessé a szerződés szövegéből.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 148035518 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 148035518 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben