Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7299/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csákvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8083 Csákvár, Szabadság tér hrsz.: 2 sz. alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tündérkert ’97. Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csákvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16986
Postai cím: Szabadság tér 9.
Város: Csákvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 22582310
E-mail: igazgatas@csakvar.hu
Fax: +36 22582310
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.csakvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: a TOP 2.1.2.-15-FE1-2016-00006 számú, Zöld város kialakítása tárgyú projekt keretében a 8083 Csákvár, Szabadság tér hrsz.: 2 sz. alatti ingatlanon park felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-2.1.2-15-15-FE1- 00006 számú, Zöld város kialakítása tárgyú projekt keretében a 8083 Csákvár, Szabadság tér hrsz.: 2 sz. alatti ingatlanon park felújítása.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a város központi tere a jelen fejlesztéssel érintett Szabadság tér, ami a település frekventált helyének fejlesztése. A tér környezettudatos fejlesztésének eredményeként egy olyan nívós, parkosított közterület kialakítása a cél, amely nemcsak a helyiek pihenését, kikapcsolódását szolgálja, hanem a településre látogató turisták gyülekezőhelye, találkozási pontja is lehet kiváló közlekedési kapcsolatainak eredményeként.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49.960.174 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: a TOP 2.1.2.-15-FE1-2016-00006 számú, Zöld város kialakítása tárgyú projekt keretében a 8083 Csákvár, Szabadság tér hrsz.: 2 sz. alatti ingatlanon park felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112711-2
További tárgyak:77211500-7
77300000-3
77310000-6
77314100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8083 Csákvár, Szabadság tér hrsz.: 2 sz. alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-2.1.2-15-15-FE1- 00006 számú, Zöld város kialakítása tárgyú projekt keretében a 8083 Csákvár, Szabadság tér hrsz.: 2 sz. alatti ingatlanon park felújítása.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a város központi tere a jelen fejlesztéssel érintett Szabadság tér, ami a település frekventált helyének fejlesztése. A tér környezettudatos fejlesztésének eredményeként egy olyan nívós, parkosított közterület kialakítása a cél, amely nemcsak a helyiek pihenését, kikapcsolódását szolgálja, hanem a településre látogató turisták gyülekezőhelye, találkozási pontja is lehet kiváló közlekedési kapcsolatainak eredményeként.
Telek bruttó alapterülete: 12.265 m2
Tervezett funkció: Közpark
Tervezett kőburkolt felülete: 630,04 m2
Tervezett aszfalt burkolat felülete: 113,17 m2
Meglévő burkolt felületek: 184,34 m2
Zöldfelület összesen: 4.919,94 m2
Zöldfelületi mutató: 40,11 % > n. a. %
Tervezett vízfelület: 47,81 m2
Vízfelületi mutató: 0,39 % > n. a. %
A tervezett felújítási munkák leírása:
A város központi tere a jelen fejlesztéssel érintett Szabadság tér, ami a település frekventált helyén fekszik. Fejlesztési területként lett megjelölve - a tér összképéhez tartozó- a tér Szabadság 8, 9, 10 hrsz-ú ingatlan előtti közterület is. A tér környezettudatos fejlesztésének eredményeként egy olyan nívós, parkosított közterület kialakítása a cél, amely nemcsak a helyiek pihenését, kikapcsolódását szolgálja, hanem a településre látogató turisták gyülekezőhelye, találkozási pontja is lehet kiváló közlekedési kapcsolatainak eredményeként. Szabadság tér Csákvár település frekventált részén, annak köz-pontjában fekszik. A parkosított térség közvetlen kapcsolatban áll a település helyi- és helyközi buszpályaudvarával. Jelenleg a térnek az áttaposásokhoz igazodó gyalogos úthálózata van. Növényállománya leromlott, sok a beteg fa, komoly probléma a fa-gyöngyszennyezettség, a növényállomány térelrendezése és szintezettsége nem megfelelő, hiányos. A berendezési tárgyai - pl. padok, hulladékgyűjtők, információs táblák - elavultak, sérültek. A fejlesztés eredményeként megújul a tér struktúrája, megváltoznak főbb szerkezeti vonalai, terepviszonyai, ugyanakkor kiterjedése, határai nem módosulnak. A térfalak melletti öblösödésekben egyedi tervezésű, hasított kőburkolat szegéllyel és lábazattal alakított padok kapnak helyet, ezzel szolgálva a megpihenni, várakozni szándékozókat. A téren kihelyezésre kerülnek a padok stílusához illeszkedő, egyedi tervezésű és gyártású szemétgyűjtő kosarak és virágtartók. A tér meghatározó eleme lesz a mikroklímát javító vízfelület, amely a nyári forróságban a buszokra váróknak, a parkban pihenők részére enyhe, párás levegőt biztosít. A tér növényállománya a szelekciót követően gyarapításra kerül, egyrészt a környező, Vértes növényvilágára jellemző fatelepítés, másrészt impozáns évelőágyak kialakítása történik. A tér közlekedési útjainak, pihenőinek burkolása természetes kő hasított lapjaival történik. A területen kiépítésre kerül a parkvilágítás, amely segíti az éjszakai közlekedést, a téli korai sötétedésben a tájékozódást, biztonságosabbá teszi a tér használatát. A tér anyaghasználata letisztult, egyszerű, a tradicionális építőanyaghoz tendál.
A nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Mennyiség:
Zsaluzás és állványozás: 48,5 m2
Irtás, föld-és sziklamunka 1813,91 m2, 283 m3, 6db, 56,84 m
Síkalapozás, alépítményi munkák 36,8 m3,
Építőmesteri munkák 47,81 m2, 77,63 m
Aljzatkiegészítés, hideg-és melegburkolás 145,4 m2
Szigetelés 27 m2
Közlekedés építési munkák 691,28 m2, 918,23 m
Kert-és parképítés 4919, 94 m2, 423 db, 252,3 m
Csobogó, vízgépészet 147 db, 19 költséghely, 300 fm
Puffertározó 1 db, 22 m3
Vezeték építés 200 fm, 6 m3
Öntözőrendszer 121 db, 144 m3, 750 fm
Díszvilágítás, energia ellátása: kiviteli terv szerint
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 2.1.2.-15-FE1-2016-00006 számú, Zöld város kialakítása tárgyú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: a TOP-2.1.2-15-15-FE1-00006 számú, Zöld város kialakítása tárgyú projekt keretében a 8083 Csákvár, Szabadság tér hrsz.: 2 sz. alatti ingatlanon park felújítása - Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tündérkert ’97. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zólyom köz 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: info@tunderkert97.hu
Telefon: +36309338926
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12233410-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49.960.174
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: vizarchitektúra, parkvilágítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S-TÉR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 5. III/23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12484836-2-43

Hivatalos név: Via Plaza Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tövishát u. 1. IV/12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1186
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14556865-2-43

Hivatalos név: Tündérkert ’97. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zólyom köz 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12233410-2-43

Hivatalos név: BARA-DORO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 88/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13183662-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges