Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7319/2018
CPV Kód:50110000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Teljesítés helye:Budapest és Pest megye;Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye;Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye, Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000057752018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000057752018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Suzuki gk. javítás, karbantartás, műszaki vizsg.
Hivatkozási szám: EKR000057752018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Suzuki gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a szerződéses keretösszeg kimerüléséig.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 62548400 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Suzuki gk. javítás, karbantartás Bp. és Pest megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Suzuki gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 19.910.280.- Ft szerződéses keretösszeg kimerüléséig.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 53 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus, gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések, az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
II.2.5) Értékelési szempontokhoz:
Az Ár – Súlyszám összetételének bemutatása:
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege 10
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Vitara 21
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Swift, Suzuki SX4 20
Suzuki gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (10)bek. szerint a következő értékelési módszereket határozta meg:
1.rész:
Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Vitara - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Swift, Suzuki SX4 Zafira - fordított arányosság
Suzuki gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Autómentés díja Budapest közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén - fordított arányosság
A heti leghosszabb nyitva tartással rendelkező általános javítást ellátó javítóbázis heti teljes nyitvatartási ideje – egyenes arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A heti leghosszabb nyitva tartással rendelkező általános javítást ellátó javítóbázis heti teljes nyitvatartási ideje  6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 94
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 19910280 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Suzuki gk. javítás, karbantartás Kelet-Magyaro.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Suzuki gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 26.001.440,- Ft szerződéses keretösszeg kimerüléséig
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 69 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus, gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések, az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
II.2.5) Értékelési szempontokhoz:
Az Ár – Súlyszám összetételének bemutatása:
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege 10
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Vitara 21
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Swift, Suzuki SX4 20
Suzuki gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja kelet-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló vagy ott végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés teljesítésébe,, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (10)bek. szerint a következő értékelési módszereket határozta meg:
2.rész:
Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Vitara - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Swift, Suzuki SX4 - fordított arányosság
Suzuki gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Autómentés díja kelet-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén -
fordított arányosság
További Suzuki mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember - egyenes arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 További Suzuki mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember  6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 94
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 26001440 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Suzuki gk. javítás, karbantartás Nyugat-Magyaro.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye, Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye, Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében lévő 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó Suzuki gyártmányú gépjárművek kisjavítása, karbantartása és műszaki vizsgáztatása 36 hónap időtartamra vagy a nettó 16.636.680,- Ft szerződéses keretösszeg kimerüléséig.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt járműállomány jelenlegi mérete: 43 db.
További információk a műszaki leírás 1.sz. függelékében.
A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség, típus, gyártmány szerinti összetétele a hivatal feladatainak területi átcsoportosításához kapcsolódó átszervezések, az állomány bővülése, csökkenése vagy egyéb szakmai ok következtében változhat.
II.2.5) Értékelési szempontokhoz:
Az Ár – Súlyszám összetételének bemutatása:
Értékelési szempontok árelemeinek részletezése és súlyszámok:
Komplex javítási óradíj 10
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege 10
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Vitara 21
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Swift, Suzuki SX4 20
Suzuki gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 15
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke 12
Autómentés díja nyugat-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén 6
Amennyiben az Ajánlattevő javítás/szolgáltatás típusonként több javítóbázist kíván bevonni a szerződés teljesítésébe, az Ajánlatkérő minden esetben fenntartja a jogot a javítóbázis kiválasztására.
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (10)bek. szerint a következő értékelési módszereket határozta meg:
3.rész:
Komplex javítási óradíj - fordított arányosság
Fix áras művelet csoportok súlyozott egységárainak összege - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Vitara - fordított arányosság
Éves vagy km szerinti revízió egységára Suzuki Swift, Suzuki SX4 - fordított arányosság
Suzuki gyári és gyári beszállítói alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Utángyártott alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke - egyenes arányosság
Autómentés díja kelet-magyarországi megyeszékhelyek közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén -
fordított arányosság
További Suzuki mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember - egyenes arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 További mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember  6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 94
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 16636680 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását; a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Rendelet 4. § és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, az alábbiak szerint:
Az ajánlatban megkövetelt igazolási mód (előzetes igazolás):
- A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.(Rendelet 2-7. §)
- Az ESPD formanyomtatványt közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön kitöltve és aláírva kell benyújtania.
- A Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD formanyomtatványt köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
- A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján]:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. A Kbt. 69. § (6) bekezdésében rögzített feltételek fennállása esetén az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
- Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rendelet 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
- A kizáró okok hiányának igazolása során a Rendelet 12-16. § szakaszaiban foglaltak irányadóak.
- A Rendelet 12. §-a alapján azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
- A Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Rendelet és a Kbt. ellentmondása esetén a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
Több részre benyújtott ajánlat esetén a kizáró okokat elég egyszer igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt igazolási mód (előzetes igazolás):
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát be kell nyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ESPD dokumentum IV. részének az α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása alapján]:
M/1. A Rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján Ajánlattevőnek részenként csatolnia kell azon szakembereinek a megnevezését (H/1 jelű mellékletek), autószerelő képzettségüket, adott esetben a mesterszerelői képesítésüket igazoló dokumentumokat, szakmai tapasztalataik meglétéről szóló nyilatkozatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakemberek alkalmasságát a képzettséget, képesítést igazoló dokumentumok (a minimumkövetelmények előírása szerinti legalább szakmunkás-képesítés és adott esetben az előírt mesterszerelői képesítése) másolatával, továbbá a rendelkezésre állást bizonyító, saját maga által aláírt nyilatkozat becsatolásával kell igazolni.
A bemutatott szakembereknek nyilatkozniuk kell arról, hogy
- feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállalnak az ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt, valamint
- rendelkeznek a megjelölt pozícióhoz szükséges legalább 12 hónapos autószerelő szakmai gyakorlattal. (a szakmai gyakorlat legkorábbi kezdő időpontjaként a képzettséget igazoló dokumentum kiállításának időpontját követő 1. nap tekinthető).
Az alkalmasság igazolása érdekében bevonni kívánt szervezetekre vonatkozóan ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (9) bek. alapján előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem tud bemutatni részenként szakembereket az alábbiak szerint, akiket a teljesítésbe kíván bevonni:
1. rész:
- 2 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 év az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, akik közül mindkettő beszerzés tárgya szerinti – egyúttal a Műszaki leírás 1. sz. függelékében részletesen meghatározott- gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel rendelkezik.
2. rész:
- 1 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, legalább 1 év az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, aki a beszerzés tárgya szerinti – egyúttal a Műszaki leírás 1. sz. függelékében részletesen meghatározott- gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel rendelkezik.
3. rész:
- 1 fő legalább szakmunkás képesítéssel rendelkező, legalább 1 év az előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő, aki a beszerzés tárgya szerinti – egyúttal a Műszaki leírás 1. sz. függelékében részletesen meghatározott- gépjárművekhez mesterszerelői képesítéssel rendelkezik.
A szakemberek tekintetében a részek között az átfedés nem megengedett.
Valamennyi szakember esetén elegendő a képzettség igazolása, abban az esetben is, ha a képzettség megszerzése középfokú végzettséghez kötött.
[Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]

Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a Rendelet 21. § (1)-(3) bek-ében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek. szerinti körülményre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre:
A teljesítési határidők elmulasztása a szerz-es feltételekben meghatározottak szerinti késedelmi kötbér megfizetését vonja maga után, mértéke: a késedelemmel érintett szerz-es mennyiség (az adott munkamegrendelőben szereplő szolg.) nettó ellenértékének 1 %-a/nap.
Eseti munka meghiúsulásának megállapítása esetén az Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a nem teljesítéssel érintett szerz-es mennyiség (az adott munkamegrendelőben szereplő szolg.) nettó ellenértékének 25 %-a.
A szerz. meghiúsulásának megállapítása esetén a kötbér mértéke a meghiúsulás időpontjában a szerz-es időtartamból még hátralévő időtartamra arányosított rész (nem teljesítéssel érintett szerz-es mennyiség) nettó ellenértékét alapul véve 25 %.
A Szerz. hatálybalépésének feltétele a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bek. a) vagy b) pontja vagy a (3) bek-ben foglaltak teljesülése.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 (kettő) óra múlva, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbesz. dok. az ajánlattételi határidő lejártáig elérhető az I.3. pont szerinti címen. A gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül jelezzék érdeklődésüket az eljárás iránt.
2.Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76.§ (2) bek. c)
3.Ajánlatkérő (AK) ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlatnak a közbesz. dok-ban előírt dokumentumokat és nyilatkozatokat kell tartalmazniuk.
4.A közbesz. eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatot és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani.
5.A szerződés időtartama alatt a komplex javítási óradíj (normaóra) olyan mértékben növekedhet, amely biztosítja a Vállalkozó számára a mindenkori garantált bérminimum és járulékai összegének megfizetését, amennyiben jogszabályi rendelkezés alapján a garantált bérminimum és annak járulékai együttes összege olyan mértékben emelkedik, hogy az meghaladja a Vállalkozó által a megelőző közbesz.eljárásban bemutatott bruttó bér és annak járulékai összegét.
6.AK a közbesz. dok-ban (részenként Műszaki leírás 1. számú függeléke) az alábbi adatokat adja meg a járműállománnyal kapcsolatban:
- az érintett jármű állomány gyártmány-, típus-, és motorváltozat
- a járművek futásteljesítménye és kora
- a garanciális járművek
- megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek száma.
7/.a.Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik (az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozói is rendelkeznek) felelősségbiztosítási szerződéssel, amely fedezetet nyújt a szolgáltatás végzése során bekövetkező károk megtérítésére – beleértve a szolgáltatás tárgyában esett károkat is, mely összeg kiterjed AT tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére:
– az 1. rész: min. 19millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft,
– a 2. rész: min. 26 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft,
– a 3. rész: min. 16 millió Ft/év biztosítási összeg, káreseményenként min. 5 millió Ft.
A kötvény kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket.
7/b.)AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik (az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozói is rendelkeznek) vagyonbiztosítási szerződéssel, amely részenként az alábbi összegekben fedezetet nyújt a javításra váró illetve az elkészült járművekben a tárolás során bekövetkezett károkra:
– az 1. rész: min. 19 millió Ft biztosítási összeg,
– a 2. rész: min. 26 millió Ft biztosítási összeg,
– a 3. rész: min. 16 millió Ft biztosítási összeg.
Mindkét biztosításnak ki kell terjednie a szerződés teljesítésében valamennyi résztvevőre (beleértve az alvállalkozókat is). Ha valamelyik biztosítás a szerződés időtartama alatt bármilyen módon megszűnik, vagy azt megszüntetik, AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Mindkét biztosítás több szerződéssel is teljesíthető, azonban több szerződés esetén a biztosítási összegek nem adódnak össze. AT-nek kár keletkezése esetén AK minden kárát meg kell térítenie.
8.Minden sor beárazása, illetve minden bírálati szempont kitöltése kötelező, és 0 Ft összeg nem adható meg.
9.Az ajánlatban az S/1, S/2, S/3 mellékletek táblázatain túl ajánlatkérő nem kéri megjelölni a Kbt. 66. § (6) szerinti információkat.
10. FAKSZ: Kovács Krisztina 00237
További információk: VI.4.3)-ben
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
A III.2.2)ponthoz:
Vállal-t jótállási és szavatossági kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a beépített alkatrészek vonatkozásában.
A VI.3) További információkhoz:
11. Mindhárom részben a Kbt. 77.§ (1) alapján AK meghatározta a legmagasabb árakat, amelyeknél magasabb ajánlatot nem fogad el:
- 1.rsz. Komplex javítási óradíj 11000 Ft/óra
- 2.rsz. alszempontjai (nettó ár Ft/alkalom)
Közlekedés bizt-i felülvizsgálat hat. díjak nélkül: 15000
Közlekedés bizt-i felülvizsgálat hangnyomás tanúsítvánnyal hat. díjak nélkül: 20000
Computeres diagn.: 11000
3,5 tonna össztömegű vagy az alatti járművek revízión kívüli Külső mosása + belső takarítása: 5000
Computeres futómű beáll.: 7000
Klíma diagn.: 3000
Klímatöltés: 12000
Első szélvédő kőfelverődés javítása: 10000
Autómentés díja Bp-en: 20000
Autómentés kiállási díja Bp. közigazgatási határán kívülről induló, vagy ott végződő feladat esetén: 10000
- 8.rsz. Autómentés díja 500 Ft/km
A Komplex javítási óradíjra (1. rsz.) vonatkozóan a 6000 Ft/óránál alacsonyabb megajánlást AK a Kbt. 72.§ alapján vizsgálja a Közbesz. dok. B/1/1, B/2/1 és B/3/1 jelű mellékletei szerint.
12. A 2., 3. részben a További mesterszerelői képesítéssel rendelkező szakember (8.rsz.) tekintetében AT-nek a Felolvasólapon (B/2, B/3 mellékletek) meg kell neveznie a szakembereket, valamint be kell nyújtani az igazolni kívánt szakember(ek) megnevezését megyénként (B/2/7, B/3/7 mellékletek), valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatás (B/2/7/a, B/3/7/a melléklet) és Suzuki mesterszerelői képesítése másolatát.
13. Hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK új gazd-i szereplő bevonása esetére hiányzó dok-okra vonatkozóan nem, kizárólag a hiányos tartalommal/nem megfelelő tartalommal benyújtott dok-okra rendel el hiánypótlást.
14. AK az előírt alkalmassági feltételeket szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) alapján meghatározottakhoz képest, 321/2015. (X. 30.) Kr. 30.§ (4)
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozatot, igazolást, dok-ot, amelyeknek benyújtását a Kbt. kötelezően előírja függetlenül attól, hogy AK a felhívásban erre hivatkozik-e vagy sem [különös figyelemmel a Kbt. 66.§ (2)-re], mivel jelen hirdetmény kitöltése karakterszám alapján korlátozott. Minden további részletes információ a közbesz. dok-ban rögzítve.
16. AT-nek az ajánlatában be kell benyújtania a szerződés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát annak megerősítésére, hogy AT a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel (R és S jelű mellékletek).
17. AT-nek a szerződéskötésre csatolnia szükséges a hatósági szerződésének másolatát, mellyel igazolja, hogy a NKH által kijelölt vizsgaállomásként műszaki vizsgáztatási tevékenység folytatására jogosult.
18. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont esetében.
Az értékelés folyamatát és a pontkiosztás módszerét a Közbesz. dok. részletesen tartalmazza, Kbt. 76.§ (9) bek. c), d) pontok
19. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, 321/2015. (X. 30.) Kr. 13.§
20. A teljesítés ideje alatt AT-nek az 1.részben Bp-en vagy Pest megyében, a 2., 3.részben minden megyében - a hozom-viszem szolgáltatásra előírtak figyelembe vételével - kell olyan javítóbázissal rendelkeznie (alvállalkozókkal is teljesíthető), amellyel az előírt szolgáltatást az adott megyében nyújtani tudja.
21. Közös AT-k esetén Gazdálkodó szervezet létrehozását AK nem teszi lehetővé.
22. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
23. AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
24. AK IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák