Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7340/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Lukácsháza Község Önkormányzata Gyöngyösfalu Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Gyöngyösfalu
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szárnyas Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lukácsháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18829
Postai cím: Szombathelyi út 2.
Város: Lukácsháza
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Virág János
Telefon: +36 94568063
E-mail: viragjanos@gpinet.hu
Fax: +36 94568063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02744
Postai cím: Ady Endre u. 18.
Város: Gyöngyösfalu
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9723
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kiss Tibor
Telefon: +36 302673800
E-mail: onkormgyf@freemail.hu
Fax: +36 302673800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Lukácsháza Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyöngyösfalu, Kossuth Lajos u. 41. szám alatti, 803/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő iskolaépület Melegítő, tálaló konyhával és étkezővel való bővítése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ingatlanra Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) Vt 01 jelű előírásai vonatkoznak. Eszerint az ingatlan településközpont vegyes terület besorolású, rajta olyan egyéb rendeltetést szolgáló épület helyezhető el, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. A területen a telekre előírt legkisebb zöldfelület legalább 20%-át intenzív zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell kialakítani és fenntartani. A HÉSZ 1. melléklete szerint a beépítés módja zártsorú, a megengedett legnagyobb beépítettség 50 %, a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 m, az építés feltétele a teljes közmű megléte.
Az ingatlan beépítési mutatói:
Beépítési százalék: 24,54% < 50 %
Meglévő épületek bruttó alapterülete: 277,08 + 926,92 m2
Tervezett étkező bővítmény épület bruttó alapterülete: 181,5 m2
Összes bruttó alapterület: 1385,5 m2
Szintterület sűrűség: 0,25
Számított építménymagasság: 4,41 m
Burkolt felület: 1414,84 m2
Zöldfelület: 50,41 %
Földszinti padlóvonal szintje: azonos a bővítendő épületével
Csatlakozó járdaszint: -0,20 - 0,40 m
Az épület /építmény/ műszaki jellemzői:
A 100 fő kiszolgálására tervezett melegítőkonyha szerkezete a 2007-ben épült épületszárnyéhoz hasonló acél csarnokszerkezet, fesztávja 21,70 m, a keretállások távolsága egymástól 3,80 m, szerkezeti vállmagassága 4,00 m, homlokzata és teteje Kingspan szendvicspanelokkal burkolt.
A tervezett konyha-étkező helyiségei: étkező: 125,58 m2, fehérmosogató 13,18 m2, takarítószer tároló helyiség: 1,32 m2, ételhulladék tároló: 1,61 m2, közlekedő: 5,85 m2, tálaló: 14,10 m2, öltöző: 3,36 m2, személyzeti wc: 1,32 m2, személyzeti mosdó: 1,42 m2.
Bővítmény összes nettó: 167,74 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60831290 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyöngyösfalu, Kossuth Lajos u. 41. szám alatti, 803/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő iskolaépület Melegítő, tálaló konyhával és étkezővel való bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Gyöngyösfalu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanra Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) Vt 01 jelű előírásai vonatkoznak. Eszerint az ingatlan településközpont vegyes terület besorolású, rajta olyan egyéb rendeltetést szolgáló épület helyezhető el, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. A területen a telekre előírt legkisebb zöldfelület legalább 20%-át intenzív zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell kialakítani és fenntartani. A HÉSZ 1. melléklete szerint a beépítés módja zártsorú, a megengedett legnagyobb beépítettség 50 %, a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 m, az építés feltétele a teljes közmű megléte.
Az ingatlan beépítési mutatói:
Beépítési százalék: 24,54% < 50 %
Meglévő épületek bruttó alapterülete: 277,08 + 926,92 m2
Tervezett étkező bővítmény épület bruttó alapterülete: 181,5 m2
Összes bruttó alapterület: 1385,5 m2
Szintterület sűrűség: 0,25
Számított építménymagasság: 4,41 m
Burkolt felület: 1414,84 m2
Zöldfelület: 50,41 %
Földszinti padlóvonal szintje: azonos a bővítendő épületével
Csatlakozó járdaszint: -0,20 - 0,40 m
Az épület /építmény/ műszaki jellemzői:
A 100 fő kiszolgálására tervezett melegítőkonyha szerkezete a 2007-ben épült épületszárnyéhoz hasonló acél csarnokszerkezet, fesztávja 21,70 m, a keretállások távolsága egymástól 3,80 m, szerkezeti vállmagassága 4,00 m, homlokzata és teteje Kingspan szendvicspanelokkal burkolt.
A tervezett konyha-étkező helyiségei: étkező: 125,58 m2, fehérmosogató 13,18 m2, takarítószer tároló helyiség: 1,32 m2, ételhulladék tároló: 1,61 m2, közlekedő: 5,85 m2, tálaló: 14,10 m2, öltöző: 3,36 m2, személyzeti wc: 1,32 m2, személyzeti mosdó: 1,42 m2.
Bővítmény összes nettó: 167,74 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke 12
2 Késedelmi kötbér 10
3 Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 2
4 Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban vége 2
5 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között 2
6 Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a munkaterületre 22:00-06:00 óra között 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyöngyösfalu, Kossuth Lajos u. 41. szám alatti, 803/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő iskolaépület Melegítő, tálaló konyhával és étkezővel való bővítése.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szárnyas Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 37.
Város: Pusztacsó
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9739
Ország: HU
E-mail: szarnyas@t-online.hu
Telefon: +36 94561512
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94561512
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11513197-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 61.345.910
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60.831.290
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villany és gépészeti munkák, szárazépítés, felületkezelés, fém és könnyű épületszerkezetek, burkolás, bádogozás, nyílászáró szerkezetek, konyhatechnológia, szabadtéri játékok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vasi Tandem Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás kir. u. 17.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12503775-2-18

Hivatalos név: Szárnyas Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9739 Pusztacsó, Béke u. 37.
Város: Pusztacsó
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9739
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11513197-2-18

Hivatalos név: INDA Nyugat Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9700 Szombathely, Szigligeti Ede u. 77.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23147623-2-18

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges