Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7415/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Teljesítés helye:1239 Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 104. (hrsz.: 185049).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DEPONÁTOR MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01276
Postai cím: Grassalkovich út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Geiger Ferenc polgármester
Telefon: +36 12892100
E-mail: onkorm.kozbesz@soroksar.hu
Fax: +36 12892156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.soroksar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.soroksar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám (hrsz.: 185049) alatti épület teljes körű felújítása, gondozóház kialakítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám (hrsz.: 185049) alatti épület teljes körű felújítása, gondozóház kialakítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 154057863 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám (hrsz.: 185049) alatti épület teljes körű felújítása, gondozóház kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45210000-2
45350000-5
45261310-0
45261400-8
45310000-3
45410000-4
45421000-4
45430000-0
45261910-6
09331000-8
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1239 Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 104. (hrsz.: 185049).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám (hrsz.: 185049) alatti épület teljes körű felújítása, gondozóház kialakítása.
Az ingatlanon megrendelői igény szerint az épület átalakításával, valamint a tetőtér egy részének beépítésével Gondozóház kerül kialakításra, négy fő funkció megvalósításával: házi segítségnyújtás, nappali foglalkoztatás, bentlakás 10 fő részére, valamint étkeztetés biztosítása. Ahhoz, hogy fenti feladatokat az épület elláthassa, szükséges a belső elrendezésének változtatása, a padlástér megerősítése (új födém építése - azon a területen ahol a beépítés történik) az ingatlan akadálymentesítése. A teljes épület energetikai korszerűsítésre szorul, ennek megfelelően cserélni kell a homlokzati nyílászárókat, valamint hőszigetelni kell a körítő falakat és padlásteret, fel kell újítani a gépészeti rendszert (új fűtés-, és hűtésrendszer), a teljes elektromos hálózatot korszerűsíteni szükséges. A tetőre napelemek telepítését tervezi Ajánlatkérő, melynek tervezése és kivitelezése jelen szerződés része (nem opció!).
Az ingatlan biztonságának érdekében, az előírásoknak megfelelően meg kell oldani az épület riasztását, külső kamerák, kaputelefon felszerelését, illetve tűzvédelmi jelzőberendezések kiépítését.
Az építési beruházás az alábbi főbb munkanemeket foglalja magában:
- Felvonulási létesítmények
- Zsaluzás és állványozás
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Síkalapozás
- Helyszíni beton és vasbeton munka
- Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
- Falazás és egyéb kőművesmunka
- Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
- Ácsmunka
- Vakolás és rabicolás
- Égéstermék-elvezető rendszerek
- Szárazépítés
- Tetőfedés
- Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
- Bádogozás
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
- Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
- Felületképzés
- Szigetelés
- Közműcsatorna-építés
- Kőburkolat készítése
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése.
- Elekromos bontási és építési feladatok
- Gyengeáram
- Villámvédelem
- Vízellátás-csatornázás
- Fűtés, gázellátás, szellőzés szerelés
- Hűtés, szellőzés szerelés
- Tűzjelző rendszer kivitelezése
- Behatolásjelző rendszer kivitelezése
- CCTV rendszer
- Beléptető rendszer
- Strukturált hálózat
- Telefon központ
- Nővérhívó rendszer
- Napelem+ Inverter (4kW) tervezése és kivitelezése.
A részletes előírásokat, mennyiségeket és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás, Műszaki tervdokumentáció, költségvetések tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 12 hónap, 60 hónaptól a maximális pontszám jár) 20
2 3. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (1 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DEPONÁTOR MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 73.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
E-mail: deponator@t-online.hu
Telefon: +36 12860586
Internetcím(ek): (URL) www.deponator.hu
Fax: +36 12861017
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147909165
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 154057863
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DEPONÁTOR MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 73.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433-2-13

Hivatalos név: VIA-NORTONIA ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasas u. 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11266754-2-43

Hivatalos név: SURA 2004 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai utca 19.
Város: Monor
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13327738-2-13

Hivatalos név: BOGÁRDI-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Forrás út 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156267-2-13

Hivatalos név: HIDROGRÁD KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akácfa u. 2/a.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14335556-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges