Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.14.
Iktatószám:7603/2018
CPV Kód:45215200-9
Ajánlatkérő:Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:H-1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59. hrsz: 3633/19
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZIN-KER ÉPÍTŐ Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK17005
Postai cím: Hamzsabégi út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák András
Telefon: +36 13727643
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közhasznú Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület Fejér Lipót u. 59. sz. alatt megvalósítandó USZOSZ nappali ellátási központ „C” épület rekonstrukció
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215200-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület Fejér Lipót u. 59. sz. alatt megvalósítandó USZOSZ nappali ellátási központ „C” épület rekonstrukció
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 664997007 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület Fejér Lipót u. 59. sz. alatt megvalósítandó USZOSZ nappali ellátási központ „C” épület rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45351000-2
45315100-9
45421130-4
45443000-4
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: H-1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59. hrsz: 3633/19
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület Fejér Lipót u. 59. sz. alatt megvalósítandó USZOSZ nappali ellátási központ „C” épület rekonstrukció
ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ
Az építészeti tervezés II. üteme során a „C” épület belső átalakítása, homlokzatának felújítása, illetve energetikai korszerűsítése és a környezet rendezése kerül kidolgozásra. Az épület funkciójából adódóan a telken belüli kapcsolódó közlekedési útvonalakat akadálymentesen kell kialakítani. A tervezett teraszok, járdák, utak, parkolók szilárd burkolattal készülnek.
Az épületben jellemzően belső átalakítás történik válaszfalak, álmennyezetek kialakításával. A tartószerkezet változtatás nélkül marad.
Az újonnan kialakítandó épületgépészeti és épületvillamossági rendszere az A, B és D épületrészekhez kapcsolódik.
A tárgyi „C” épületben 16 év feletti enyhe fokban, illetve legfeljebb középsúlyos mértékben autista fiatalok/felnőttek elhelyezése, szakmai fejlesztése tervezett. Két csoportban (6-6 fő) nappali ellátásához/fejlesztéséhez kell megfelelő környezet kialakítani. Ehhez 2x20m2 körüli foglalkoztató-helyiségre, egy nagyobb mozgásterápiás helyiségre és 3-4 kisebb 10-12 m2 nagyságú egyéni fejlesztő /pihenő/esetkezelő helyiségre van szükség. Továbbá egy -az önálló életre való felkészítéshez szükséges teakonyha, valamint kézműves műhely (2-3 főnek) is szükséges lenne. Kétnemű ellátotti WC is igényelt követelmény.
C-épületrész: AUTISTÁK NAPPALI ELLÁTÁSA
12 fő autista fiatal/felnőtt nappali ellátása valósul meg benne. Az épületrész külön bejáraton keresztül akadálymentesen megközelíthető, marad középfolyosós kialakítású. A folyosón keresztül a közös használatú D-épületrész könnyen megközelíthető, így az étkeztetés és az üzemeltetés zökkenőmentesen megoldható. A csatlakozás egyben „tűzhatárként is szerepel”. Az elhelyezett „tűzgátló ajtó” nyitott állapotú, tűzre automatikusan zárul.
A C épület helyiségeinek kilátása belső udvarra illetve az utcára (kertre) néző. Nyugati oldalon elhelyezett kiszolgáló helyiségek és vizesblokkok a B és C épületek közötti belső udvarra, a keleti oldalon található csoportszobák utcai (kertre néző) tájolásúak, közvetlen
kapcsolatban vannak a C épülettel azonos ütemben átépítendő terasszal. Az udvar ez esetben is az épülettel egy ütemben kerül felújításra, szilárd burkolatú, részben növényzettel telepített. Épülettel nem határolt oldalán térelválasztó növényzet határolja.
A „D”-ben egy raktár kialakítására is mód van (C_16 helyiség).

„C” helyiséglista:
jel helyiség alapterület (m2) padlóburkolat
C_01 Szélfogó 6,24 greslap
C_02 Közlekedő 32,69 greslap
C_03 Foglalkoztató 17,39 laminált padló
C_04 Foglalkoztató 17,45 laminált padló
C_05 Kézműves műhely 11,31 greslap
C_06 Mozgásterápia szoba 23,41 sportgrabo
C_07 Iroda 8,79 laminált padló
C_08 Férfi akadálymentes mosdó 6,38 greslap
C_09 Női akadálymentes mosdó 6,38 greslap
C_10 Teakonyha 8,70 greslap
C_11 Pihenő 8,57 laminált padló
C_12 Esetkezelő 8,81 sportgrabo
C_13 Öltöző 1,18 greslap
C_14 Takarítószertár 1,23 greslap
C_15 Közlekedő 9,80 greslap
C_16 Raktár 11,31 greslap
hasznos alapterület összesen: 179,64m2

ADATOK, BEÉPÍTÉSI MUTATÓK:
- Építési övezet: E5/1
- Ingatlan címe: H-1119 Budapest, Fejér Lipót utca 59.
- hrsz.: 3633/19
- A telek területe: 4063 m2
- Beépítettség: 866 / 4063 = 21,31 < 35 % max.
- Szintterületi mutató: 866 / 4063 = 0,21 < 1,65 max.
- Zöldfelület: 2273 / 4063 = 48,5 > 45% min.
- Szintek száma: 1 (földszint)
- Építménymagasság: 5,30m (szabályzat:6 < 5,3m < 15)
- Terep alatti beépítettség: 0 < 55% max.
- Parkolószám: 5db mozgáskorlátozott+2db = 7db
(OTÉK 4.sz. melléklete alapján.: 208 m2 -(A, B, és D) 138 m2 + (C ) 70 m2 nettó csoportszoba terület-/20m2 = 11 db parkolóhely, a 35/2004 számú helyi rendelet alapján 50%-kal csökkenthető a parkoló igény. Szükséges parkolók száma: 5,5 azaz 6db. rendelkezésre áll 7 db, melyből 5 db akadálymentes, az intézmény speciális profilját figyelembe véve. Meglévő parkoló terület új, terv szerinti felfestéssel megfelelő, nem növekszik a zöldfelület rovására)
- Zöldtető: nincs
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (hónap) 2
2 Az AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tap 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
-
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület Fejér Lipót u. 59. sz. alatt megvalósítandó USZOSZ nappali ellátási központ „C” épület rekonstrukció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tarkarét u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail: schillingb@szin-ker.hu
Telefon: +36 309996251
Internetcím(ek): (URL) www.szin-ker.hu
Fax: +36 13331953
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64997007
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 664997007
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tarkarét u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710-2-42

Hivatalos név: BALINDA Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsa u. 6 fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870762-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges