Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7693/2018
CPV Kód:66510000-8
Ajánlatkérő:NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;;
Ajánlatkérő típusa:nonprofit gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:beruházászervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
Telefon: +36 14719142
E-mail: iroda@ter6.hu
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ter6.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: beruházászervezés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Az NGM-TÉR6 Nonprofit Kft. biztosításainak beszerzése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Az NGM-TÉR6 Nonprofit Kft. biztosításainak beszerzése”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: "Az NGM-TÉR6 Nonprofit Kft. biztosításainak beszerzése - all risks vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66515200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. részajánlat: All risks vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás
A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a Biztosítottak tekintetében a teljes mennyiség 34 300 000 Ft, melyhez pluszban előgondoskodás és mellékköltség, illetve elektronikus berendezések biztosítása is kapcsolódik a műszaki leírás szerinti adatközlő táblázat szerint, amelytől a Biztosítottak eltérhetnek: +20%-os növekedésig. Cél: a Biztosítottak részéről a kockázatviselés hatálya alatti valamennyi vagyontárgy esetében - amely felett az állagmegóvás, mint érdek fenn áll - a fedezeti igény biztosítása.
Valamennyi Biztosított a fent megjelölt mennyiség tekintetében a + %-os növekedésig (opció) eltérhet, amely a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak. A + %-os opció meghatározása: a Biztosítottak által az adatközlő táblázatban megadott teljes vagyonértékének valamint a + %-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé kell kerekíteni. Az opció oka: a szerződés hatálya alatt a Biztosítottak részéről felmerülő, biztosítási igény lefedése. Az opció kezelése: a Szerződő / Biztosított a biztosítási igény megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya alá került vagyontárgyak adatszolgáltatásával azonos adat struktúrával a biztosítani kívánt vagyontárgyakat, azok megnevezésével és értékmegjelölésével a Biztosító felé bejelenti. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett vagyontárgyakat a szerződés létrejöttekor rögzített vagyoncsoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjtétel adta szorzattal a szerződés teljes díját megnöveli.
A vagyontárgyak összetétele az adatközlő táblázatban található, azonban előfordulhat a táblázaton kívüli vagyontárgy fedezeti igénye is, így most felhívjuk a Biztosító figyelmét, hogy rendkívüli esetben a táblázaton kívüli un.: „Helyettesítő termék”-ként megjelölt vagyontárgy fedezetét is biztosítani kell. .: „Helyettesítő termék”-ként megjelölt vagyontárgy műszaki paraméterei alapvetően az alaptáblában megjelölt vagyontárgyak műszaki paramétereivel kell megegyezzen.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség 34 300 000 Ft értékű vagyontárgy az adatközlő táblázat szerint, amelytől az ajánlatkérő eltérhet: + 20 %-os opciós növekedésig, amely növekedés a biztosított vagyontárgyak értékére vonatkozik.
A növekedés a vagyontárgyak értékére, tehát az úgynevezett biztosítási összegre értendő, ahol a Szerződő fél a fent megjelölt mennyiség tekintetében a + 20 %-os növekedésig (opció) eltérhet. A + 20 %-os opció meghatározása: a Szerződő / Biztosított(ak) által az adatközlő táblázatban megadott teljes vagyonértékének valamint a + %-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé kell kerekíteni. Az opció oka: a szerződés hatálya alatt a Szerződő / Biztosított(ak) részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni biztosítási igény lefedése. Az opció kezelése: a Szerződő / Biztosított(ak) a biztosítási igény megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya alá került vagyontárgyak adatszolgáltatásával azonos adat struktúrával a biztosítani kívánt vagyontárgyakat, azok megnevezésével és értékmegjelölésével a Biztosító felé bejelentik. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett vagyontárgyakat a szerződés létrejöttekor rögzített vagyoncsoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjtétel adta szorzattal a szerződés teljes díját megnöveli. A vagyontárgyak vagyoncsoporti összetétele a közbeszerzési dokumentumhoz mellékelt adatközlő táblázatban látható. Az újonnan a fedezet hatálya alá vonni kívánt vagyontárgy műszaki paraméterei alapvetően az alaptáblában megjelölt vagyontárgyak műszaki paramétereivel kell megegyezzen.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: "Az NGM-TÉR6 Nonprofit Kft. biztosításainak beszerzése - vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66516500-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. részajánlat: Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
A beszerezni kívánt fedezet az NGMtér-6 Nonprofit Kft.-re vonatkozik, a D&O felelősségbiztosítási fedezet moduláris kialakításába illeszkedő kockázat biztosítási fedezettel történő lefedése és annak fenntartása.
A biztosítottak a Szerződő, valamint a Szerződő és leányvállalatai mindenkori vezető tisztségviselői, a vezető állású munkavállalói és felügyelőbizottsági tagjai a feltétel megfogalmazása szerint. A vezető tisztségviselők, a vezető állású munkavállalók és a felügyelőbizottsági tagok a biztosítottságuk ellenére a szerződésben konkrétan nem kerülnek nevesítésre.
Felelősségbiztosítás típusa, elszámolás rendje:
A felelősségbiztosítás nem elszámolásos jellegű, a Szerződő részéről nem szükséges a nettó árbevételi adat, a munkavállalói adat (fő), a bértömeg adat évfordulóra történő megadása. A szerződő felek a biztosítási fedezet kidolgozásakor megadott adatok alapján számolják, kalkulálják a teljes biztosítási időszakra szóló díjat gyakoriság szerinti bontásban. Ha és amennyiben jelentős változás nem következik be, akkor a díj a biztosítási időszak alatt változatlan marad. Az egyéb kockázati megítélést befolyásoló paraméterek jelentésre vonatkozó határidőt lásd a „Felelősségbiztosítás, lejelentés szabályai” alatt.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: "Az NGM-TÉR6 Nonprofit Kft. biztosításainak beszerzése” - CAR biztosítása”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CAR biztosítás
Az NGM-TÉR6 Nonprofit Kft., mint beruházó kívánja megvásárolni a műszaki ismertetésben szereplő beruházás kapcsán építés-szerelés biztosítást, melynek értéke 40,292 Mrd Ft, melytől 30% mennyiségi eltérés lehetséges. Beruházó szerződésbe kívánja vonni biztosítottként/társbiztosítottként a további szereplőket, az általános részben feltüntetett kockázatviselési időszakban.
Díjképzés:
a Szerződő és a Biztosító megállapodnak, hogy a díjszámítás tekintetében a következő előirányzott adatok használhatók, illetve a díjszámítás alapvetően az alábbi metodikára kell épüljön:
biztosítási összegek/limitek, záradékok és önrészek figyelembevételével meghatározott díjtétellel számítva
Biztosított(ak):
A Biztosítottak egyrészről maga a Szerződő, valamint a Magyar Állam és a KEF, másrészről a beruházás során érvényes vállalkozási szerződéssel rendelkező közreműködők. A Biztosító tudomásul veszi, hogy közreműködői lista nem kerül átadásra.
Felelősségbiztosítás típusa, elszámolás rendje:
Az építés-szerelés biztosítás kockázati elemei a nemzetközi sztenderdekre épülő feltételrendszer alapján kerül meghatározásra. Biztosító tudomásul veszi, hogy a megadott beruházási érték tervezett, mivel a végleges értékek közbeszerzési eljárást követően kerülnek meghatározásra. A tervezett és a valós értékek eltéréséből adódó díjkülönbözet kapcsán, felek utólagosan elszámolnak.
A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor a teljes mennyiség 55 000 000 000 Ft a műszaki specifikáció szerint, amelytől az ajánlatkérő eltérhet: + 30 %-os opciós növekedésig.
A növekedés az I. fejezet értékére, tehát az úgynevezett biztosítási összegre értendő, ahol a Szerződő fél a fent megjelölt mennyiség tekintetében a + 30 %-os növekedésig (opció) eltérhet. A + 30 %-os opció meghatározása: a Szerződő / Biztosított(ak) által a műszaki specifikációban megadott teljes értékének valamint a + %-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé kell kerekíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 250 - 527539
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az NGM-TÉR6 Nonprofit Kft. biztosításainak beszerzése - all risks vagyon- és kombinált felelősségbiztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Az NGM-TÉR6 Nonprofit Kft. biztosításainak beszerzése - vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Az NGM-TÉR6 Nonprofit Kft. biztosításainak beszerzése - CAR biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
Ajánlattevő: Allianz Hungária Zrt.
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
adószám: 10337587-4-44
A Kbt. 75.§(1) bekezdés b) pontja alapján kizárólag egy darab érvénytelen ajánlatot nyújtottak be az I. rész tekintetében, figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) e) pontjában foglaltakra.
Ajánlattevő a hiánypótlási határidőig - 2018. február 16. (péntek) 10:00 óra - nem nyújtotta be hiánypótlását.
2. rész:
A Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pont alapján a II. rész eredménytelen, figyelemmel arra, hogy e rész tekintetében egyáltalán nem érkezett ajánlat.
3. rész:
Ajánlattevő: Allianz Hungária Zrt.
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
adószám: 10337587-4-44
A Kbt. 75.§(1) bekezdés b) pontja alapján kizárólag egy darab érvénytelen ajánlatot nyújtottak be a III. rész tekintetében, figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) e) pontjában foglaltakra.
Ajánlattevő a hiánypótlási határidőig - 2018. február 16. (péntek) 10:00 óra - nem nyújtotta be hiánypótlását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)