Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7725/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kaposvári Egyházmegye
Teljesítés helye:8685 Gamás, Fő u. 87. hrsz.: 500
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:P.K - ÉHK Építészeti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK14990
Postai cím: Zárda utca 4.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Világos Krisztián
Telefon: +36 82511718/20-as mellék
E-mail: gazdasagi.kaposvar@katolikus.hu
Fax: +36 82511718/17-es mellék
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kaposvar.egyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kaposvar.egyhazmegye.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gamási római katolikus templom felújítása
Hivatkozási szám: HKT-043/2018.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gamási római katolikus templom felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45546290 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gamási római katolikus templom felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8685 Gamás, Fő u. 87. hrsz.: 500
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A templomhajó belső felületén állvány építés-bontás ÉPÍTÉSZETI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
A templomhajó teljes alapterületén, fagerendás szerkezetű nehézállvány építése a pillérek fejezetéig, palló fogadó szerkezettel RESTAURÁLÁSI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
Nehézállvány OSB terítése teljes felületen RESTAURÁLÁSI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
Nehézállvány teljes felületén fólia takarás készítés RESTAURÁLÁSI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
A nehézállványon egyedi, változó méretű csőállvány készítése, többszöri áthelyezéssel, boltív magasságához igazítva RESTAURÁLÁSI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
A nehézállvány oszlopai alatti burkolatvédelem készítése padlóból, OSB lapból RESTAURÁLÁSI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
A padokon és padozaton többszöri fóliatakarás készítés ÉPÍTÉSZETI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
Szentély Egyedi belső állvány építés, többszöri áthelyezéssel RESTAURÁLÁSI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
Szentély Burkolat védelem belső állványszerkezet lábai alatt és teljes felületen RESTAURÁLÁSI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
Szentély Burkolat védelem fóliatakarással RESTAURÁLÁSI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
Főoltár védőburkolat készítése ÉPÍTÉSZETI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
Főoltár védelem többszöri fóliatakarással ÉPÍTÉSZETI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
Szószékek védelme többszöri fóliatakarással ÉPÍTÉSZETI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES
Általános teendők Állványozási terv
Általános teendők Művészettörténeti kutatás, értékleltár
Általános teendők Restaurálási terv készítése
Általános teendők Műemlékes felelős műszaki vezetés 3 %
Sekrestye ÉNY oldalon alapfeltárás, alapmegerősítés készítés
Sekrestye boltozati repedések javítása 15 fm
Templom főbejárat előtti támfal javítása 11 m3
Templom főbejárat előtti lépcső javítása 6 m3
Megrepedt falszakasz falvarrása 25 m
Sekrestye tető faszerkezet javítás, lécezés csere-pótlás
Sekrestye leázott és felnedvesedett vakolat leverése 5 cm vastagságig, felület tisztítással 53 m2
Sekrestye szellőző felújító vakolat készítése 53 m2
Templom belső falrepedések, leázások, felázások javítása 30 m2
Sekrestye tető Cserépfedés bontása (bármely rendszerű), szükséges feljáróval 9 m2
Sekrestye tető Cserépfedés visszaépítés bontott cseréppel, további felület javítás, átrakás, cserépfedés pótlással 1 egys
Templom főbejárat előtti bakhátas, élére állított burkolat cseréje lapjára fektetett, váltósoros téglaburkolatra, ágyazattal 28 m2
Templom főbejárat előtti vöröskő lépcső szétbontása, javítása, pótlása, visszaépítése 1 egys
Templom körüli téglajárda bontása, szegéllyel 54 m2
Sekrestye tető Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz 9 m
Templom belső festés előtti felület lekaparás, glettelés 590 m2
Sekrestye belső festése mészfestéstékkel, szükséges javításokkal 69 m2
Templom teljes belső festése 590 m2
Szivárgórendszerek; Templom körüli meglévő, elkoszolódott dréncső és zúzalék bontás 90 m
Szivárgórendszerek; Templom körüli meglévő szivárgórendszer bővítése, földmunkával, részben bontott ágyazati réteggel, dréncsővel, tégla szegéllyel 90 m
Szivárgórendszerek; Templom körüli esővíz elvezető PVC csővezeték kiépítése, földmunkával, szikkasztóval 60 m
Szentély Szentháromság kép restaurálása
Szentély Angyali üdvözlet restaurálása
Szentély Csegelyekben lévő négy angyal restaurálása
Hajó, II. boltozat Jézus születése falkép restaurálása
Hajó, II. boltozat Csegelyekben lévő négy evangélista és ornamentika restaurálása
Hajó, III. boltozat Három királyok imádása falkép restaurálása
Hajó, III. boltozat Csegelyekben lévő négy evangélista és ornamentika restaurálása
Ornamentika restaurálása Szentélyzáró boltív restaurálása
Ornamentika restaurálása I. kazettás boltív restaurálása
Ornamentika restaurálása II. kazettás boltív restaurálása
Ornamentika restaurálása I. kék hátteres boltív restaurálása
Ornamentika restaurálása II. kék hátteres boltív restaurálása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megajánlott jótállási határidő (hónap) 20
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: - Elnevezés: Gamási Római Katolikus Templom felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: P.K - ÉHK Építészeti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Verseny u. 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12820063-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45534454
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45546290
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: belsőépítészet, díszítéstechnika, falképek restaurálása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: P.K - ÉHK Építészeti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Verseny u. 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12820063-2-02

Hivatalos név: Nagy „Á” Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskin u. 22.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25237603-2-14

Hivatalos név: VF-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ifjúság u. 42.
Város: Nagykozár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7741
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14594467-2-02

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges