Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7765/2018
CPV Kód:24100000-5
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK24657
Postai cím: Szentpéteri kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám:00468)
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkeok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkeok.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi és ipari gázok beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:24100000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés - Orvosi és ipari gázok beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4114 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 056 - 123523
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés - Orvosi gázok beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére
Egy évre vonatkozó igény
CSEPPFOLYÓS NITROGÉN m3 10559 m3
CSEPPFOLYÓS OXIGÉN ORVOSI m3 441 767 m3
Szolgáltatások köre:
• cseppfolyós oxigén szállítása és lefejtése a cseppfolyós oxigén tárolóba (lefejtés az intézmény által kijelölt munkatárs jelenlétében),
• cseppfolyós nitrogén tartályok töltése és szállítása az osztályokra munkaidőben,
• ajánlatkérő székhelyén rendelkezik a hatályos törvényeknek megfelelő cseppfolyós nitrogén tárolására és szállítására vonatkozó eszközzel a következők szerint: Taylor Wharton gyártmányú XL 240 mobil tartály (S/N: M795-002-TMB, S/N: M795-008-TMB, továbbá Taylor Wharton gyártmányú XL 160 típusú mobil tartály (S/N: M782-002-TNA). Ajánlatkérő ezen eszközt nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja, de valamennyi ezen eszköz szállításával és esetleges karbantartásával, javításával kapcsolatos feladat nyertes ajánlattevő feladata,
• a cseppfolyós oxigén tárolásának lehetőségei:
o Ajánlattevő feladata a jelenlegi (Ajánlatkérő székhelyén (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) és a Szent Ferenc Tagkórházban (3529 Miskolc, Csabai kapu 42.) használatos tartályok helyett 2 db - az Ajánlatkérő igényének megfelelő - cseppfolyós orvosi oxigéntartály biztosítása és üzemeltetése (a tartálynak tartályszint ellenőrző távfelügyelettel)
o A cseppfolyós oxigén tartályok álló kivitelűek (székhely esetében legalább 10 m3, míg a Szent Ferenc tagkórház esetében legalább 3 m3 nagyságú) legyenek, az elpárologtatóval (mely a felhasználáshoz igazodva megfelelő kapacitással bír). A minimum készlet 30%-nál kevesebb nem lehet - azaz a telepített cseppfolyós oxigén tartály űrtartalmához képest a tárolt oxigén mennyisége nem csökkenhet 30% alá az ellátás biztonsága érdekében.
o Telepítés határideje a szerződés aláírásától számított maximum 3 hónap. Az új tartály telepítéséig az intézmény meglévő tartályai használhatóak a folyamatos ellátás érdekében, melynek karbantartása is nyertes ajánlattevő feladata.
A nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell továbbá:
• Ajánlattevőnek biztosítani kell a megrendelt mennyiség 24 órán belüli kiszállítását
• a változó napi, illetve heti igények zökkenőmentes kielégítését.
• az orvosi cseppfolyós oxigén tartályra telepített távfelügyeletet és
• az orvosi dinitrogén-oxid gázellátó rendszerre telepített távfelügyeletet.
A szerződéses összegnek tartalmaznia kell a töltet díját, a bérleti díjat, karbantartási-javítási díjat, a szállítási díjat, valamint minden, a teljes körű üzemeltetéshez szükséges esetlegesen felmerülő díjat. Jelen pontban meghatározott szerződéses ellenértek teljes egészében tartalmazza a Szerződés kötelezettségek ellenértékét így a veszélyes áru kezelésének felárát is, valamint a szállítással kapcsolatos minden költségét.
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározások - az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve - csak a szállítandó termékek minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak. Az esetleges típus nevek csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő, azaz a megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Helyesen:
Adásvételi szerződés -Orvosi gázok beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére
Egy évre vonatkozó igény
CSEPPFOLYÓS NITROGÉN m3 10559m3
CSEPPFOLYÓS OXIGÉN ORVOSI m3 441767m3
Szolgáltatások köre:
• cseppfolyós oxigén szállítása és lefejtése a cseppfolyós oxigén tárolóba (lefejtés az intézmény által kijelölt munkatárs jelenlétében),
• cseppfolyós nitrogén tartályok töltése és szállítása az osztályokra munkaidőben,
• ajánlatkérő székhelyén rendelkezik a hatályos törvényeknek megfelelő cseppfolyós nitrogén tárolására és szállítására vonatkozó eszközzel a következők szerint: Taylor Wharton gyártmányú XL 240 mobil tartály (S/N:M795-002-TMB,S/N: M795-008-TMB, továbbá Taylor Wharton gyártmányú XL160 típusú mobil tartály (S/N:M782-002-TNA). Ajánlatkérő ezen eszközt nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja,de valamennyi ezen eszköz szállításával és esetleges karbantartásával,javításával kapcsolatos feladat nyertes ajánlattevő feladata,
• a cseppfolyós oxigén tárolásának lehetőségei:
o Ajánlattevő feladata a jelenlegi (Ajánlatkérő székhelyén 3526 Miskolc,Szentpéteri kapu 72-76.),Semmelweis Tagkórházban lévő 3529 Miskolc,Csabai kapu 9-11.)és a Szent Ferenc Tagkórházban 3529 Miskolc,Csabai kapu 42.) használatos tartályok helyett,illetve a székhely kapcsán pluszban összesen 3db -az Ajánlatkérő igényének megfelelő- cseppfolyós orvosi oxigéntartály biztosítása és üzemeltetése (a tartálynak tartályszint ellenőrző távfelügyelettel)
o A cseppfolyós oxigén tartályok álló kivitelűek (székhely esetében a meglévő 10m3-es tartály festése,hibás szelepek cseréje,az elpárologtató bővítése a feladat,valamint a N2 tartály helyére új 6m3-es O2 tartály telepítése, Semmelweis Tagkórház esetében legalább 5m3,míg a Szent Ferenc tagkórház esetében legalább 3m3 nagyságú)legyenek,az elpárologtatóval (mely a felhasználáshoz igazodva megfelelő kapacitással bír). A minimum készlet 30%-nál kevesebb nem lehet -azaz a telepített cseppfolyós oxigén tartály űrtartalmához képest a tárolt oxigén mennyisége nem csökkenhet 30% alá az ellátás biztonsága érdekében.
o Telepítés határideje a szerződés aláírásától számított max.3 hónap. Az új tartály telepítéséig az intézmény meglévő tartályai használhatóak a folyamatos ellátás érdekében,melynek karbantartása is nyertes ajánlattevő feladata.
Amennyiben az eljárás nyertese nem azon szolgáltató akitől ajánlatkérő jelenleg is bérli a tartályt,úgy nyertes ajánlattevőnek a telepítendő tartály üzembe helyezéséig köteles megoldani a szerződéskötést követően a tartály pótlását, tekintettel arra,hogy más szolgáltató nem jogosult a tartály töltésére és karbantartására.
A nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell továbbá:
• Ajánlattevőnek biztosítani kell a megrendelt mennyiség 24 órán belüli kiszállítását
• a változó napi,illetve heti igények zökkenőmentes kielégítését.
• az orvosi cseppfolyós oxigén tartályra telepített távfelügyeletet és
• az orvosi dinitrogén-oxid gázellátó rendszerre telepített távfelügyeletet.
A szerződéses összegnek tartalmaznia kell a töltet díját,a bérleti díjat,karbantartási-javítási díjat,a szállítási díjat,valamint minden,a teljes körű üzemeltetéshez szükséges esetlegesen felmerülő díjat. Jelen pontban meghatározott szerződéses ellenérték teljes egészében tartalmazza a Szerződés kötelezettségek ellenértékét,így a veszélyes áru kezelésének felárát is,valamint a szállítással kapcsolatos minden költségét.
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározások -az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve- csak a szállítandó termékek minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak. Az esetleges típus nevek csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő,azaz a megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet VII.fejezete szerint kell igazolni az ajánlatban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés - Palackozott orvosi gázok beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére
Egy évre vonatkozó igény
DINITROGÉN-OXID cseppfolyósított orvosi gáz 10 liter (7,5 kg) 1x64 db
DINITROGÉN-OXID cseppfolyósított orvosi gáz 40 liter (30 kg) 1x 164 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 3 liter (0,6 m3) 164 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 10 liter (150 bar, 1,5 m3) 1x 764 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 2 liter (0,4 m3 kombiszelep) 1x 993 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 2 liter (0,4 m3) 1x 301 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 20 liter (4 m3) 1x 42 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 3 liter (0,6 m3 kombiszelep) 1x 65 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 40 liter (6 m3) 1x 78 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 5 liter (1 m3) 1x 7 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 50 liter (10 m3) 1x 54 db
SZÉNDIOXID Egészségügyi 20 liter (15 kg) 1x 12 db
SZÉNDIOXID Egészségügyi 40 liter (30 kg) 1x 60 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 10 liter (150 bar, 1,5m3) 1x 2 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 10 liter (200 bar, 2 m3) 1x 6 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 10 liter (200bar, 1,5m3) 1x 1 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 2 liter (0,4 m3) 1x 43 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 20 liter (4m3) 1x 22 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 40 liter (6 m3) 1x 11 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 5 liter (1 m3) 1x 1 db

Ajánlatkérő a fentebb feltüntetett termékek vonatkozásában kéri ajánlattevőket, hogy a gázok mellett szereplő paramétereket (kg és m3) legalább teljesítsék, attól pozitív irányban eltérhetnek. Amennyiben nem a felhívásban megadott paraméterekkel rendelkező terméket ajánl ajánlattevő, úgy kérjük annak paramétereinek feltüntetését ajánlatában.
Szolgáltatások köre:
• gyógyszertári rendelés alapján palackos gázok szállítása a kórházi területén lévő depó raktárba,
• fekvőbeteg osztályokra és az integrált intézményekbe palackos gázok szállítása a raktárból, osztályos rendelések alapján munkaidőben és ügyeleti időben, valamint a nyomáscsökkentő felszerelésekor a szivárgás vizsgálatának az elvégzése,
• a palackos orvosi gázok hálózatra (központok esetén) történő kötése az Ajánlattevő feladata, melyet az intézmény által kijelölt munkatárs felügyel (a hálózatra történő kötés esetén az ún. ostor karbantartása is a szolgáltatót terheli),
Ajánlatkérőnek:
• a Szentpéteri kapui székhelyén (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 7.) az alábbi tartalékközpontjai vannak, ahová szükséges a kötegek telepítése:
o GYEK nagy palacktároló:
• BÜNDEL 16 x 40 l 4db
o Csillagpont:
• Dinox 2 x 6db
• BÜNDEL 12 x 50 l
o Balseb. alagsor:
• 2 x 10 db altatógáz 40 vagy 50 l-es.
• a SEMMELWEIS TAGKÓRHÁZ (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.) az alábbi tartalékközpontjai vannak, ahová szükséges a kötegek telepítése:
o Tüdőgyógyászati, Neurológiai és KAIBO központi épület tartalék oxigén palacklefejtője:
• Dinox 2 x 6db
• Oxigén 1 x 9 db és 1x12 db 6-10m3-es oxigén
o Infektológiai épület :
• 2 x 3 db 6-10 m3-es oxigén
o Szülészeti épület:
• 2 x 1 darab 6-10 m3-es széndioxid
• a SZENT FERENC TAGKÓRHÁZ (3529 Miskolc, Csabai kapu 42.) az alábbi tartalékközpontjai vannak, ahová szükséges a kötegek telepítése:
o Központi épület tartalék oxigén palacklefejtője:
• Oxigén 2 x 5 db 6-10m3-es oxigén
• a II.Rákóczi FerencTAGKÓRHÁZ (3800 Szikszó. Kassai út 45-49.) az alábbi tartalékközpontjai vannak, ahová szükséges a kötegek telepítése:
o Központi épület tartalék oxigén palacklefejtője:
• Oxigén 2 x 10 db 6-10m3-es oxigén (átlagosan 4 darab / hó 6-10 m3-es oxigén, 6 darab / hó 1,5 m3-es oxigén)
Helyesen:
Adásvételi szerződés - Palackozott orvosi gázok beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére
Egy évre vonatkozó igény
DINITROGÉN-OXID cseppfolyósított orvosi gáz 10 liter (7,5 kg) 1x64 db
DINITROGÉN-OXID cseppfolyósított orvosi gáz 40 liter (30 kg) 1x 164 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 3 liter (0,6 m3) 164 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 10 liter (150 bar, 1,5 m3) 1x 764 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 2 liter (0,4 m3 kombiszelep) 1x 993 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 2 liter (0,4 m3) 1x 301 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 20 liter (4 m3) 1x 42 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 3 liter (0,6 m3 kombiszelep) 1x 65 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 40 liter (6 m3) 1x 78 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 5 liter (1 m3) 1x 7 db
OXIGÉN túlnyomásos orvosi gáz 50 liter (10 m3) 1x 54 db
SZÉNDIOXID Egészségügyi 20 liter (15 kg) 1x 12 db
SZÉNDIOXID Egészségügyi 40 liter (30 kg) 1x 60 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 10 liter (150 bar, 1,5m3) 1x 2 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 10 liter (200 bar, 2 m3) 1x 6 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 10 liter (200bar, 1,5m3) 1x 1 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 2 liter (0,4 m3) 1x 43 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 20 liter (4m3) 1x 22 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 40 liter (6 m3) 1x 11 db
SZINTETIKUS LEVEGŐ Egészségügyi 5 liter (1 m3) 1x 1 db
Kapcsolódó szolgáltatások 12 hónap vonatkozásában
Ajánlatkérő a fentebb feltüntetett termékek vonatkozásában kéri ajánlattevőket, hogy a gázok mellett szereplő paramétereket (kg és m3) legalább teljesítsék, attól pozitív irányban eltérhetnek. Amennyiben nem a felhívásban megadott paraméterekkel rendelkező terméket ajánl ajánlattevő, úgy kérjük annak paramétereinek feltüntetését ajánlatában.
Szolgáltatások köre:
• gyógyszertári rendelés alapján palackos gázok szállítása a kórházi területén lévő depó raktárba,
• fekvőbeteg osztályokra és az integrált intézményekbe palackos gázok szállítása a raktárból, osztályos rendelések alapján munkaidőben és ügyeleti időben, valamint a nyomáscsökkentő felszerelésekor a szivárgás vizsgálatának az elvégzése,
• a palackos orvosi gázok hálózatra (központok esetén) történő kötése az Ajánlattevő feladata, melyet az intézmény által kijelölt munkatárs felügyel (a hálózatra történő kötés esetén az ún. ostor karbantartása is a szolgáltatót terheli),
Ajánlatkérőnek:
• a Szentpéteri kapui székhelyén (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 7.) az alábbi tartalékközpontjai vannak, ahová szükséges a kötegek telepítése:
o GYEK nagy palacktároló:
• BÜNDEL 16 x 40 l 4db
o Csillagpont:
• Dinox 2 x 6db
• BÜNDEL 12 x 50 l
o Balseb. alagsor:
• 2 x 10 db altatógáz 40 vagy 50 l-es.
• a SEMMELWEIS TAGKÓRHÁZ (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.) az alábbi tartalékközpontjai vannak, ahová szükséges a kötegek telepítése:
o Tüdőgyógyászati, Neurológiai és KAIBO központi épület tartalék oxigén palacklefejtője:
• Dinox 2 x 6db
• Oxigén 1 x 9 db és 1x12 db 6-10m3-es oxigén
o Infektológiai épület :
• 2 x 3 db 6-10 m3-es oxigén
o Szülészeti épület:
• 2 x 1 darab 6-10 m3-es széndioxid
• a SZENT FERENC TAGKÓRHÁZ (3529 Miskolc, Csabai kapu 42.) az alábbi tartalékközpontjai vannak, ahová szükséges a kötegek telepítése:
o Központi épület tartalék oxigén palacklefejtője:
• Oxigén 2 x 5 db 6-10m3-es oxigén
• a II.Rákóczi FerencTAGKÓRHÁZ (3800 Szikszó. Kassai út 45-49.) az alábbi tartalékközpontjai vannak, ahová szükséges a kötegek telepítése:
o Központi épület tartalék oxigén palacklefejtője:
• Oxigén 2 x 10 db 6-10m3-es oxigén (átlagosan 4 darab / hó 6-10 m3-es oxigén, 6 darab / hó 1,5 m3-es oxigén)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés - Ipari gázok beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére
Egy évre vonatkozó igény:
Acetilén gáz 6 kg-os 72 db
OXIGÉN 2.5 ipari 40 liter (6 m3) 1x 76 db
SZÉNDIOXID ipari 40 liter (30 kg) 1x 7 db
Oxigén ipari 50 literes 1 db
Acetilén ipari 50 literes (Disszugáz) 1 db
Argon 4.6 ipari 50 literes 1 db
Cargon 18 ipari 50 literes 1 db
Ajánlatkérő a fentebb feltüntetett termékek vonatkozásában kéri ajánlattevőket, hogy a gázok mellett szereplő paramétereket (kg és m3) legalább teljesítsék, attól pozitív irányban eltérhetnek. Amennyiben nem a felhívásban megadott paraméterekkel rendelkező terméket ajánl ajánlattevő, úgy kérjük annak paramétereinek feltüntetését ajánlatában.
Szolgáltatások köre:
• Ajánlattevőnek biztosítani kell a megrendelt mennyiség 24 órán belüli kiszállítását
• a kiírt gázmennyiségek igény szerinti felhasználásához szükséges palackmennyiségeket térítésmentesen,
• az Ajánlattevő Semmelweis, Szent Ferenc tagkórházában lévő palackok kivonását, cseréjét, amennyiben ezt a vonatkozó jogszabály nem teszi lehetővé, úgy a palackok egészségügyi gázokkal történő töltését,
• transzport oxigén és dinox palackok vonatkozásában megfelelő számú cserepalackot, illetve 24 órán belüli töltését,
• a változó napi, illetve heti igények zökkenőmentes kielégítését.
A szerződéses összegnek tartalmaznia kell a töltet díját, a bérleti díjat, a szállítási díjat, valamint minden, a teljes körű üzemeltetéshez szükséges esetlegesen felmerülő díjat. Jelen pontban meghatározott szerződéses ellenértek teljes egészében tartalmazza a Szerződés kötelezettségek ellenértékét így a veszélyes áru kezelésének felárát is, valamint a szállítással kapcsolatos minden költségét.
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározások - az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve - csak a szállítandó termékek minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak. Az esetleges típus nevek csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő, azaz a megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Helyesen:
Adásvételi szerződés - Ipari gázok beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére
Egy évre vonatkozó igény:
Acetilén gáz 6 kg-os 72 db
OXIGÉN 2.5 ipari 40 liter (6 m3) 1x 76 db
SZÉNDIOXID ipari 40 liter (30 kg) 1x 7 db
Oxigén ipari 50 literes 1 db
Acetilén ipari 50 literes (Disszugáz) 1 db
Argon 4.6 ipari 50 literes 1 db
Cargon 18 ipari 50 literes 1 db
Kapcsolódó szolgáltatások 12 hónap vonatkozásában
Ajánlatkérő a fentebb feltüntetett termékek vonatkozásában kéri ajánlattevőket, hogy a gázok mellett szereplő paramétereket (kg és m3) legalább teljesítsék, attól pozitív irányban eltérhetnek. Amennyiben nem a felhívásban megadott paraméterekkel rendelkező terméket ajánl ajánlattevő, úgy kérjük annak paramétereinek feltüntetését ajánlatában.
Szolgáltatások köre:
• Ajánlattevőnek biztosítani kell a megrendelt mennyiség 24 órán belüli kiszállítását
• a kiírt gázmennyiségek igény szerinti felhasználásához szükséges palackmennyiségeket, melynek díj a kapcsolódó szolgáltatások ellenértékében szerepel,
• a változó napi, illetve heti igények zökkenőmentes kielégítését.
A szerződéses összegnek tartalmaznia kell a töltet díját, a bérleti díjat, a szállítási díjat, valamint minden, a teljes körű üzemeltetéshez szükséges esetlegesen felmerülő díjat. Jelen pontban meghatározott szerződéses ellenértek teljes egészében tartalmazza a Szerződés kötelezettségek ellenértékét így a veszélyes áru kezelésének felárát is, valamint a szállítással kapcsolatos minden költségét.
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározások - az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve - csak a szállítandó termékek minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak. Az esetleges típus nevek csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő, azaz a megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az Ajánlati felhívás módosítása és a kiegészítő tájékoztatás megadása a Közbeszerzési dokumentum alábbi oldalainak módosítását érinti:
19.,20.,22.,64.,66.,74.
A módosított közbeszerzési dokumentumot Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ