Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7840/2018
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23952
Postai cím: Tüzér utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Rudolf
Telefon: +36 705001626
E-mail: csbo@csbo.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csbo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csbo.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A szociális, egészségügyi és köznevelési területen dolgozó szakemberek számára szóló minősített és/vagy akkreditált szakmai továbbképzések és szülőknek szóló csoportfoglalkozások lebonyolítása „A kor
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Tárgya: „A szociális, egészségügyi és köznevelési területen dolgozó szakemberek számára szóló minősített és/vagy akkreditált szakmai továbbképzések és szülőknek szóló csoportfoglalkozások lebonyolítása „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” című, EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt keretében”.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4925 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 070 - 155336
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/14
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 2018/05/23
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokat módosítja oly módon, hogy a 8. rész tekintetében önálló műszaki leírást bocsát rendelkezésre, az árazatlan költségvetéseket pedig módosítja. A közbeszerzési dokumentum módosítását (vö. 8. részre vonatkozó műszaki leírás, árazatlan költségvetések) ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ