Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7841/2018
CPV Kód:38635000-5
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU222;HU222;HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ASA Astrosysteme GmbH;ProComp Kft.;ProComp Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK02128
Postai cím: Egyetem tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 14116700/2015
E-mail: kozbeszerzes@elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés GINOP pályázatok keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38635000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzés GINOP pályázatok keretében
1. rész: 815 mm főtükör-átmérőjű, robotizált obszervatóriumi teleszkóp szállítása, telepítése, automatizált csillagászati mérések végzésére. Mennyiség: 1 db.
2. rész: Az ELTE GAO MKK részére szerver és szünetmentes tápegység beszerzése. Mennyiség: 2 db
3. rész: Az ELTE TTK részére irodai szerver, monitor és szünetmentes tápegység beszerzése. Mennyiség: 3 db
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 93532212 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 815 mm főtükör-átmérőjű, robotizált obszervatóriumi teleszkóp szállítása, telepítése, automatizált csillagászati mérések végzésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38635000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, 9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 112.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eszközbeszerzés pályázatok keretében: 815 mm főtükör-átmérőjű, robotizált obszervatóriumi teleszkóp szállítása, telepítése, automatizált csillagászati mérések végzésére.
Mennyiség: 1 db.
A teleszkópnak legalább 4350 cm^2 szabad tükörfelületű, robotizált (távvezérelt, automata), és legalább három Nasmyth fókuszplatformot tartalmazónak kell lennie. Az optikai rendszer nettó fénygyűjtő területének legalább 4350 cm^2-nek kell lennie, az eredő fényerő optimálisan f/7-f/8 közötti, és redukálható. A tükrök anyaga kis hőtágulású üveganyag kell legyen (max. 6x10^-7 CTE), lambda/8 pontosságú megmunkálással, minden felületen alumínium tükröző réteggel, és kvarc védőréteggel. Két tükör reflexiójának legalább 91% értékűnek kell lennie, a harmadik tükör reflexiója 97%. Legalább két Nasmyth-fókuszt 4 hüvelyk átmérőjű kihuzattal rendelkező látómező derotátorral kell ellátni. A távcsőmechanika U-villás alt-azimutális rendszerű kell, hogy legyen, mindkét tengelyen direct drive technológiájú motoros meghajtással, és nagyfelbontású kódadós felügyelettel. A teleszkóp kezelését be kell tanítani, 6 főnek. A betanítás helyszíne az ELTE GAO MKK, időtartama egy nappali betanítás és három éjszakai észlelés. 1 nappali betanítás: kezelőszervek ismertetése, szoftveres irányítás ismertetése, pointing, stellar guiding, non-stellar guiding, programozhatóság ismertetése, standard és vészzárás ismertetése, mozgatások demonstrációja, kézi zárás ismertetése és bemutatása (szükség szerinti óraszámban. 3 éjszakai betanítás: adott észlelési program alatt a kijelölt betanító személyzet három teljes csillagászati éjszaka alatt a mérés során végig jelen van, a felmerült feladatokat élőben betanítja, a műszer üzembe helyezését kontrollálja és felügyeli (szükséges óraszámban.)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlati árnak a beüzemelés/ betanítás költségeit is magában kell foglalnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállási idő hossza, egész hónapokban (minimum 24 hó, hó) Ajánlatkérő a 36 hónap, vagy annál hosszabb időre egyaránt a maximális 20 pontot adja. 15
2 Mekkora a távcső pozícionálási pontossága? (minimum 20”, ”) A 8” vagy ennél kisebb pozícionálási pontosságra ajánlatkérő egyaránt a maximális 20 pontot adja. 10
3 Mekkora a távcső vezetési pontossága (RMS)? (minimum 0.5”, ”) A 0.25” vagy ennél kisebb vezetési pontosságra ajánlatkérő egyaránt a maximális 20 pontot adja. 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kozmikus hatások és kockázatok” (GINOP 3.2.3-15-2016-00003)
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Az ELTE GAO MKK részére szerver és szünetmentes tápegység beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
További tárgyak:48820000-2
31154000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, 9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 112.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ELTE GAO MKK részére szerver és szünetmentes tápegység beszerzése
Mennyiség: Szerver 1 db, szünetmentes tápegység 1 db.
Szerver: Intel R2312WTTYSR 2U rack ház beépítő sínnel, processzor: 2 x Intel Xeon E5-2640v4 (10 mag, 2,4 GHz), vagy jobb, RAM: 64 GB szerver memória, rendszerdiszk: 2 x 500 GB Western Digital RE4, vagy jobb, hardveres RAID vezérlő, RAID diszkek: 12 x (legalább) 3 TB Western Digital RE4, vagy jobb, remote management modul, redundáns tápegység, Linux operációs rendszer
Tápegység: vonali interaktív, Ethernetes menedzsment az USB-sen túl, rack szekrénybe szerelhető, 1500 VA kimeneti teljesítmény
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlati árnak a beüzemelés költségeit is magában kell foglalnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerver esetében RAID diszkek mérete (minimum: 3 TB) 5
2 Szerver esetében CPU magok száma (minimum: 10) 5
3 Szünetmentes tápegység kapacitása (minimum 1500 VA) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kozmikus hatások és kockázatok” (GINOP 3.2.3-15-2016-00003)
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Az ELTE TTK részére irodai szerver, monitor és szünetmentes tápegység beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
További tárgyak:31154000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ELTE TTK részére irodai szerver, monitor és szünetmentes tápegység beszerzése
Mennyiség: szerver 1 db, monitor 1 db, szünetmentes tápegység 1 db.
LCD kijelző, Ubuntu operációs rendszer-kompatibilitás gyártói tanúsítvánnyal, Intel Xeon E5-2650 v4 (2.2GHz, 30M Cache, 9.60GT/s QPI, Turbo, HT, 12C/24T, 105W processzor, vagy azzal egyenértékű, 8 darab 8TB Near Line SAS 12Gbps 4Kn 7.2K 3.5" , Hot-plug Winchester, Hot-Plug Redundáns tápegység (2x750W), Class 10 UHS-I 128GB SD memóriakártyáról való bootolás lehetősége, max. 4.5 Bel zajszint, min. 2x előlapi + min. 6x hátsó + min. 1x alaplapi USB port, 1GB RAID vezérlő, 4 db 32GB RDIMM 2400MT/s Dual Rank x4 memória modul
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlati árnak a beüzemelés költségeit is magában kell foglalnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jogszabályban előírt 12hónapon felül vállalt jótállási idő hossza a monitorra és a szünetmentes tápegységre,egész hónapokban.Ajkérő a +24 hónap,vagy annál hosszabb időre egyaránt max.20 pontot ad. 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Interdiszciplináris kutatóműhely létrehozása a klímaadaptív és fenntartható mezőgazdaságért” (GINOP-2.3.2-15-2016-00028).
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 231 - 481142
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 815 mm főtükör-átmérőjű, robotizált obszervatóriumi teleszkóp szállítása, telepítése, automatizált csillagászati mérések végzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ASA Astrosysteme GmbH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galgenau 19.
Város: Neumarkt im Mühlkreis
NUTS-kód: AT31
Postai irányítószám: 4212
Ország: AT
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85560000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 88527006
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Az ELTE GAO MKK részére szerver és szünetmentes tápegység beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bozsoki u. 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2675383
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2173000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Az ELTE TTK részére irodai szerver, monitor és szünetmentes tápegység beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ProComp Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bozsoki u.3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3034999
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2832206
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők:
1. Duna Elektronika Kft.
Címe: 1183 Budapest, Gyömrői út 99.
A 2. és 3. részre tettek ajánlatot
12029145-2-43
2. Nádor Rendszerház Kft.
Címe: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
A 2. és 3. részre tettek ajánlatot
10507326-2-42
3. IQR Partner Kft.
Címe: 1164 Budapest, Rózsalevél u. 50.
A 2. és 3. részre tettek ajánlatot
25365021-2-42
4. Írisz Holding Kft.
Címe: 1044 Budapest, Óradna u. 5.
A 3. részre tettek ajánlatot
24313698-2-41
5. ProComp Kft.
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.
A 2. és 3. részre tettek ajánlatot
10217472-2-20
6. Etiam Kft.
Címe: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7.
A 2. és 3. részre tettek ajánlatot
24909707-2-06
7. ASA Astrosysteme GmbH
Címe: Galgenau 19, 4212 Neumarkt in Mühlkreis, Ausztria
Az 1. részre tettek ajánlatot
ATU 54452907
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)