Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:7853/2018
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Vas Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:9600 Sárvár, Várkerület utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alpok Pro Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK15403
Postai cím: Berzsenyi tér 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galanko Márta
Telefon: +36 94517126
E-mail: galanko.marta@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Épületenergetikai korszerűsítés Sárvár, Várkerület utca 3. szám alatt a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Épületenergetikai korszerűsítés Sárvár, Várkerület utca 3. szám alatt a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program projekt keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45310000-3
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9600 Sárvár, Várkerület utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beépítésre kerülő anyagok, berendezések műszaki paramétereinek meg kell felelnie a
megvalósult állapotra vonatkozó energetikai minőségtanúsítvány által előírt értékeknek. A megvalósult állapotra elkészített
energetikai minőségtanúsítvány „Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője” értékei nem lehetnek rosszabbak a mellékelt
„Tervezett állapot Energetikai Minőségtanúsítvány”-ban talált értékeknél."
Megvalósuló főbb munkarészek és az azokkal szemben támasztott követelmények:
Építészeti munkarész:
- homlokzati állvány védőfüggönnyel 859,47 m2
- homlokzati nyílászárók cseréje (ajtó, ablak komplett/tokbeépítés) 247,18 m2
- meglévő nyílászáról bontása, építendő mennyiséggel megegyező mennyiségben
- homlokzati hőszigetelés készítése 16 cm vastagságban 445,02 m2
- homlokzati hőszigetelés készítése 2-3 cm vastagságban 390,60 m2
2017. 01. 24. 14(42
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=16700/2016 4/8 oldal
- lábazati hőszigetelés készítése 10+6 cm vastagságban 33,88m2
- festési munkák beltérben 885,17 m2
- lefolyócsatorna bontása / építése 55,80 fm
- függő-ereszcsatorna bontása / építése 74,74 fm
- zárófödém hőszigetelése, javítási munkák 187,2+499,4 m2
Napelemes rendszer:
8,25 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer tetősíkon elhelyezett tartókonzolokra.
- 0,250 kW névleges teljesítményű napelem modul elhelyezése 33 db
- 8-9 kVA AC teljesítményű inverter elhelyezése 1 db
- tartókonzol elhelyezése napelemekhez tetősíkon 33 db
- Internetes távfelügyelet kiépítése, felprogramozása, webes 1 készlet megjelenítés beállításaival, kompletten.
Napelemekkel szemben támasztott követelmények:
- 10 éves termékgarancia
- 0/+5 Wp pozitív teljesítménytűrés az egyes modulokhoz kapcsolódan
- min. 540 kg/m2 fokozott felületi terheléstűrés
Gépész munkarész:
Meglévő radiátorszelepek (alsó és felső) bontása, új termosztatikus szelepek beépítése
- szerelvények bontása 192 db
- egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest beépítése 96 db
- alsó szelepek cseréje 96 db
- próbafűtés, nyomáspróba 1 klt.
Egyéb:
Megvalósulási dokumentáció 1 klt
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program, KEHOP-5.2.2- 16-2016- 00055- Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16700 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Épületenergetikai korszerűsítés Sárvár, Várkerület utca 3. szám alatt a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program projekt keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Pro Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 3.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: HU
E-mail: alpokpro@gmail.com
Telefon: +36307238328
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56077833
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45310000-3
09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9600 Sárvár, Várkerület utca 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beépítésre kerülő anyagok, berendezések műszaki paramétereinek meg kell felelnie a
megvalósult állapotra vonatkozó energetikai minőségtanúsítvány által előírt értékeknek. A megvalósult állapotra elkészített
energetikai minőségtanúsítvány „Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője” értékei nem lehetnek rosszabbak a mellékelt
„Tervezett állapot Energetikai Minőségtanúsítvány”-ban talált értékeknél."
Megvalósuló főbb munkarészek és az azokkal szemben támasztott követelmények:
Építészeti munkarész:
- homlokzati állvány védőfüggönnyel 859,47 m2
- homlokzati nyílászárók cseréje (ajtó, ablak komplett/tokbeépítés) 247,18 m2
- meglévő nyílászáról bontása, építendő mennyiséggel megegyező mennyiségben
- homlokzati hőszigetelés készítése 16 cm vastagságban 445,02 m2
- homlokzati hőszigetelés készítése 2-3 cm vastagságban 390,60 m2
2017. 01. 24. 14(42
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=16700/2016 4/8 oldal
- lábazati hőszigetelés készítése 10+6 cm vastagságban 33,88m2
- festési munkák beltérben 885,17 m2
- lefolyócsatorna bontása / építése 55,80 fm
- függő-ereszcsatorna bontása / építése 74,74 fm
- zárófödém hőszigetelése, javítási munkák 187,2+499,4 m2
Napelemes rendszer:
8,25 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer tetősíkon elhelyezett tartókonzolokra.
- 0,250 kW névleges teljesítményű napelem modul elhelyezése 33 db
- 8-9 kVA AC teljesítményű inverter elhelyezése 1 db
- tartókonzol elhelyezése napelemekhez tetősíkon 33 db
- Internetes távfelügyelet kiépítése, felprogramozása, webes 1 készlet megjelenítés beállításaival, kompletten.
Napelemekkel szemben támasztott követelmények:
- 10 éves termékgarancia
- 0/+5 Wp pozitív teljesítménytűrés az egyes modulokhoz kapcsolódan
- min. 540 kg/m2 fokozott felületi terheléstűrés
Gépész munkarész:
Meglévő radiátorszelepek (alsó és felső) bontása, új termosztatikus szelepek beépítése
- szerelvények bontása 192 db
- egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest beépítése 96 db
- alsó szelepek cseréje 96 db
- próbafűtés, nyomáspróba 1 klt.
Egyéb:
Megvalósulási dokumentáció 1 klt
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 64069835
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Pro Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 3.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: HU
E-mail: alpokpro@gmail.com
Telefon: +36307238328
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek rögzítik, hogy a teljesítés során a csatolt vállalkozói bejelentések és az azt elfogadó műszaki ellenőri nyilatkozat okán felmerült többletmunkák, ill, elmaradó tétel okán módosítani szükséges az alapszerződés műszaki tartalmán és az ellenszolgáltatás összegén.
Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgya akként változik, hogy
a) kikerül a "2 Padlásfödém/tető belső oldali szigetelése és járulékos költségei" munkanem 4. számú tétele",
b) ellátandó munkaként bekerülnek a jelen szerződés 1. sz mellékletében ekként megjelölt munkák, úgymint világítás-korszerűsítés munkák, fűtéssel, homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók beépítésével, továbbá villamosvédelemmel kapcsolatos pótmunkák.
Felek rögzítik, hogy a fentiekre tekintettel (figyelemmel a fentiekhez felhasznált tartalékkeretre is) a Megrendelő vállalkozó díjként összesen nettó 64.069.835 Ft + áfa, azaz Hatvannégymillió-hatvankilencezer-nyolcszázharmincöt forint megfizetésére köteles akként, hogy a még ki nem számlázott összegeket a végszámlában jogosult a Vállalkozó rögzíteni.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, de azokat a jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a teljesítés során a csatolt vállalkozói bejelentések és az azt elfogadó műszaki ellenőri nyilatkozat okán felmerült többletmunkák, ill. elmaradó tétel okán módosítani szükséges az alapszerződés műszaki tartalmán és az ellenszolgáltatás összegén.
Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgya akként változik, hogy
a. kikerül a „2. Padlásfödém/tető belső oldali szigetelése és járulékos költségei” munkanem 4. számú tétele”,
b. ellátandó munkaként bekerülnek a jelen szerződés 1. sz. mellékletében ekként megjelölt munkák, úgymint világítás-korszerűsítési munkák, fűtéssel, homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók beépítésével, továbbá villámvédelemmel kapcsolatos pótmunkák.
Felek rögzítik, hogy a fentiekre tekintettel (figyelemmel a fentiekhez felhasznált tartalékkeretre is) a Megrendelő vállalkozó díjként összesen nettó 64.069.835.-Ft+áfa, azaz Hatvannégymillió-hatvankilencezer-nyolcszázharmincöt forint megfizetésére köteles akként, hogy a még ki nem számlázott összegeket a végszámlában jogosult a Vállalkozó érvényesíteni.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban, de azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 56077833 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 64069835 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben