Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7858/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gyula Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5700 Gyula, Petőfi tér 3. (Hrsz.:1/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"SZENNO Konzorcium" SZELI-BAU Építőipari Kft.;"SZENNO Konzorcium" INNOCONSYS Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02822
Postai cím: Petőfi tér 3.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Csaba
Telefon: +36 66526800
E-mail: kb_onkormanyzat@gyulaikozuzem.hu
Fax: +36 66463056
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyula.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyula, Petőfi tér 3. szám alatti 717 számon nyilvántartott műemléki védelem alatt álló Városháza főépület udvar felőli homlokzat és a K-i szárny építési engedély szerinti homlokzat felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a „Gyula, Petőfi tér 3. szám alatti 717 számon nyilvántartott műemléki védelem alatt álló Városháza főépület udvar felőli homlokzat és a K-i szárny építési engedély szerinti homlokzat felújítása” építési beruházás kivitelezése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
További tárgyak:45443000-4
45410000-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. (Hrsz.:1/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok:
- 64 db nyílászáró felújítása a gyártmányterv és a farestaurátori terv szerint valamint 6 db nyílászáró külső festése.
- Homlokzat felújítása 900m2 felületen a költségvetés szerinti tételek és a homlokzati rajz szerint.
Az építési munkákkal érintett ingatlan vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 153
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3916 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Gyula, Petőfi tér 3. szám alatti 717 számon nyilvántartott műemléki védelem alatt álló Városháza főépület udvar felőli homlokzat és a K-i szárny építési engedély szerinti homlokzat felújítása” építési beruházás kivitelezése.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "SZENNO Konzorcium" SZELI-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sittye u. 44.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: "SZENNO Konzorcium" INNOCONSYS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bodoky u. 11. fsz. 4.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32164245
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
További tárgyak:45443000-4
45410000-4
45421100-5
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. (Hrsz.:1/2)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok:
- 64 db nyílászáró felújítása a gyártmányterv és a farestaurátori terv szerint valamint 6 db nyílászáró külső festése.
- Homlokzat felújítása 900m2 felületen a költségvetés szerinti tételek és a homlokzati rajz szerint.
Az építési munkákkal érintett ingatlan vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 153
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32164245
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "SZENNO Konzorcium" SZELI-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sittye u. 44.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: "SZENNO Konzorcium" INNOCONSYS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bodoky u. 11. fsz. 4.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés 6. pontjának g) alpontja az alábbiak szerint módosul:
"A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével a Vállalkozó közös ajánlattevők között a közöttük létrejött és Megrendelőnek bemutatott együttműködési megállapodásban rögzített arányban, a szerződés fejlécében meghatározott bankszámlaszámokra átutalással egyenlíti ki, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art. 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés 6. pontjának g) alpontjában rögzítésre került, hogy a közös ajánlattevők között egyenlő arányban történik a kifizetése a vállalkozói díjnak, amely rendelkezés alapja a vállalkozó ajánlatának részét képező, a Kbt. 35. §-a szerinti konzorciumi együttműködési megállapodás volt. Szerződéskötést követően, 2018. április 23. napján a közös ajánlattevők módosították az együttműködési megállapodás azon pontját, amely a konzorciumi tagok szerződéses árból való részesedésének mértékét rögzíti, majd ezen módosítást a Megrendelőnek a Vállalkozó megküldte, kérve egyúttal a Vállalkozási szerződés módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 32164245 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 32164245 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben