Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7919/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK06523
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit koordinációs és gazdasági igazgató
Telefon: +36 75519542
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rhk.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Beléptető és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) bővítése kivitelezési szerződés keretében
Hivatkozási szám: P130B-08/16
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Ajánlatkérő által üzemeltetett Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával (továbbiakban: KKÁT) kapcsolatos tevékenységek és a nukleáris létesítmény irányításának központja a Beléptető- és Operatív Irányító Épület (a továbbiakban: BOIÉ).
A KKÁT-val kapcsolatos feladatok bővülése, valamint Ajánlatkérő egyéb feladatainak és tevékenységének szélesebb körűvé válása szükségessé teszi a jelenlegi épület kiegészítését új irodaépülettel úgy, hogy a meglévő irodaépületbe történő átjárás továbbra is biztosítva legyen. A BOIÉ 2002-ben történt átadása után az épület használata során, egyrészt a dolgozói létszám bővülése, másrészt az iratok gyarapodása miatt mostanra az iroda helyiségek, illetve a tároló helyiségek bővítése vált szükségessé. Jelenleg egy bejáraton lehetséges a dolgozók, a vendégek és a látogatók közlekedése, így nem különül el a szabadzóna és a beléptető rendszerrel védett, ellenőrzött, rendészeti zóna amit a bővítés szintén orvosol.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 18411 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 517061
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 52. § (4) bekezdése b) pontja értelmében az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
A hivatkozott eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszok során ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok módosítására került sor, ezért ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidőt módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ