Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8000/2018
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK10025
Postai cím: Városgazda sor 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Botka László elnök
Telefon: +36 62777270
E-mail: kehop321@szkht.hu
Fax: +36 62777271
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dhgt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6074 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166621
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AF.I.1. pont 1. szervezet) feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek (Gyűjtő-, és szállító járművek) az alábbiak szerint:
tétel (típus) sorszáma tétel (típus) megnevezése mennyiség (db)
1. Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű) 4
2. Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) ürítőszerkezettel ellátott konténerrel 1
3. Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) 2
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű tehergépjármű.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezé-sét.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére Ajánlatkérőként szerződő végső kedvezményezett köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes ajánlattevőként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni) azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum munkanapok figyelembe vételével értelmezendő.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével, tervezetten: 6729 Szeged, Sándorfalvi út II. Külterület 01207/75 hrsz. (Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Központ).
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
Helyesen:
A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben az NFP (AF.I.1. pont 1. szervezet) fel köz nev került többek között a 2014-2020 prog id-ban a KEHOP terhére finanszírozott hullgazd ber-ok megval-hoz szüks közb elj leb-ról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közb elj tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” eln KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azon hullgazd pr keretében a pr megval szüks alábbi gyűjtő- és szállítójárművek besz az alábbi menny:
N3 kat felépítményezett tehergépjárművek (Gyűjtő-, és szállító járművek) az alábbiak szerint:
tétel (típus) sorszáma tétel (típus) megnevezése mennyiség (db)
1. Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű) 4
2. Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) ürítőszerkezettel ellátott konténerrel 1
3. Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) 2
AK új (nem használt, nem felújított) eszk kíván jelen elj keretében beszerezni.
Az 1. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű tehergj.
Az aj árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forg eng, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére AK-ként szerződő végső kedvezményezett köteles akként, hogy azt az aj árra vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: A hordozó járművek 1-3. tétel szerinti felépítmény nélküli járóképes alvázak és nyergesvontatók) tekintetében garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási területén (NUTS HU333) a javítás az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében szakszerelővel, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 6 órán belüli időintervallumban köteles megfelelő személyi állománnyal a javítást a helyszínen elkezdeni): önálló kommunikációra képes vezérlőegységek hibatárolóinak lekérdezése, hibakódok törlése; alap beállítást igénylő beavatkozó elemek és/vagy jeladók, érzékelők alap beállítása; vezérlőegységek gyártómű által előírt szoftverfrissítése; indításgátló rendszer és elektronikus kulcs illesztés; részecskeszűrő kényszer (felhasználó által nem elvégezhető) regenerálása. Ezen túlmenően valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek..
Nyertes AT fel képezi minden szállított típusú tétel tek külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő megáll szerint, a leszállított eszk rend állási helyének a figy vételével, terv: 6729 Szeged, Sándorfalvi út II. Külterület 01207/75 hrsz. (Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Központ).
A szerz tárgyát kép eszk kapcs műszaki elv és par, valamint a nyertes AT fel és a szerz felt részl a KD részét képező dok, műleírása és szerz tervezet tartalmazza.
Amennyiben az AD bármelyik része valamilyen gyártm, típ, er dologra, elj, védj, szab, tev, szem, szárm vagy gyártási foly való hiv tart, úgy AK az azzal egyenértékű telj is elf a 321/2015. (X.30.) KR 46. § (3) bek al.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alk.
2) Az alk felt-ek és azok előírt ig módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tek, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a TSZ mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerz megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
4) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) valamint a 2. r. sz 2.1. és 2.2. alsz. esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont. AK a 2. r.sz. 2.3-2.5. alsz. esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. bb) pont. R. sz szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl: ADI.
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a megajánlott gj-ek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális paramétereknek való megfelelés. (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). AT továbbá csatolni köteles szakmai ajánlata keretében a dokumentáció részeként kiadott részletes táblázatot kitöltve (AD I. kötet 1.sz.melléklet) a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásai alátámasztásaként, a gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások ismertetéseként. AK előírja továbbá, hogy a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztásaként szakmai ajánlat keretében AT csatolja a független akkreditált laboratórium által végzett mérések jegyzőkönyvének másolatát, motortípusonként. AK a mérési jegyzőkönyv mért adatokat tartalmazó releváns részét kéri csatolni melyből a megajánlás szerinti adatok hitelesen visz-szaellenőrizhetőek. A mérési jkv mérés körülményeit és részleteit rögzítő információs részének csatolása nem követelmény. Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dok-ban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza. AK előírja továbbá, hogy szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy mo-i képviselet és/vagy valamennyi szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok-ban foglalt részletfeltételek szerint. AK a szakmai aj teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!
AK előírja, hogy a szakmai aj-on túl AT csatolja aj-a részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
Folyt VI.4.3.) pont.
Helyesen:
1) AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korl nem alk.
2) Az alk felt-ek és azok előírt ig módja a min AT-k hiv jegyz történő felv felt képező min szempontokhoz képest szigorúbbak.
3) A Kbt. 135. § (12) bek.-ben fogl is tek, AK felhívja AT figy, hogy tám ir igényt (pályázatot; támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK táj AT-t, hogy a tám ir igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a TSZ mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerz megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az elj akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
4) Ért módsz. - legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) valamint a 2. r. sz 2.1. és 2.2. alsz. esetében az aj elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) aj tartalmi elemre a maximális, a többi aj pedig arányosan kevesebb pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont. AK a 2. r.sz. 2.3-2.5. alsz. esetében az aj elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) aj tartalmi elemre a maximális, a többi aj pedig arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. bb) pont. R. sz szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. Részl: ADI.
5) AT köt aj szakmai aj csatolni az ADI-II szerint, mely tartalmazza a megaj gj-ek leírását olyan részl, hogy abból megáll legyen az AK által előírt min paramétereknek való megfelelés. (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dok benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). AT továbbá csatolni köteles szakmai aj keretében a dok részeként kiadott részletes táblázatot kitöltve (AD I. kötet 1.sz.melléklet) a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásai alátámasztásaként, a gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások ismertetéseként. AK előírja továbbá, hogy a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztásaként szakmai aj keretében AT csatolja a független akkreditált laboratórium által végzett mérések jkv másolatát, motortípusonként. AK a mérési jkv mért adatokat tartalmazó releváns részét kéri csatolni melyből a megajánlás szerinti adatok hitelesen viszszaellenőrizhetőek. A mérési jkv mérés körülményeit és részleteit rögzítő információs részének csatolása nem követelmény. Érvénytelennek minősül az az aj, amely nem a dok-ban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza. Szakmai aj keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint. AK előírja továbbá, hogy szakmai aj keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy mo-i képviselet és/vagy valamennyi szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok-ban foglalt részletfeltételek szerint. AK a szakmai aj teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!
AK előírja, hogy a szakmai aj-on túl AT csatolja aj-a részeként az árazott kvs hiánytalanul kit.
Folyt VI.4.3.) pont.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtása További információk folytatása:
A következő helyett:
6) AJ biztosíték: 1 M Ft, teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén AK Magyar Állam-kincstárnál vezetett 10028007-00338233-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az aj biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az aj biztosítéknak az aj kötöttség (60 naptári nap) időtartama alatt AK rendelkezésére kell állnia. Részletesen:ADI. kötet, I. fejezet, 17. pontja.
7) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
8) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
9) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR 46. § (3) bek.- ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folya-matra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
10) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más ajánlatkérő nevében folytatja le a közb eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AK-je az AFI.1. pontjában megjelölt 2. szervezet, azaz a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás.
11) AK tájékoztatja AT-ket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
12) AK a jelen eljárásban a meghatározott N3 kategória alatt az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdése szerinti járműkategóriát érti.
13) A műszaki leírás körében általános jelleggel és általános követelményként meghatározásra kerül, hogy az EURO VI előírásoknak megfelelő megajánlás az, ami elfogadható. Az ennek meg nem felelő megajánlások az aj érvénytelenségét vonják maguk után. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az adott aj e szerinti érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata körében, azaz a típus megajánlás EURO VI előírásoknak való megfelelése körében az egyes megajánlásokat a WHSC és WHTC mérési eredményeket alapul véve a DF-el kalkulált teszt eredmény (DF tényezővel korrigált végső teszt eredmény) figyelembe vételével vizsgálja, az EURO VI norma adatok, mint vetítési (az összehasonlítás alapján képező) adatok is ekként - DF tényezővel kalkulálva - kerülnek figyelembe vételre. AK tájékoztatja AT-t, hogy a fentiek szerinti érvényességi vizsgálatot értelemszerűen az EURO VI követelmények tekintetében vizsgált paraméterekre végzi el, így a 2.3., 2.4. és 2.5. értékelési alszempontok esetében.
14) II.2.14. pont folytatása: AK a műszaki feltételrendszert, köv-eket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
Helyesen:
6) AJ bizt: 1 M Ft, teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén AK Magyar Állam-kincstárnál vezetett 10028007-00338233-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az aj bizt az AT választása szerint telj az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi int vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az aj bizt-nak az aj köt (60 naptári nap) időtartama alatt AK rend kell állnia. Részletesen:ADI. kötet, I. fejezet, 17. pontja.
7) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
8) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
A közb dok-okat aj-onként legalább egy AT-nek vagy az aj-ban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az aj határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
9) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) KR 46. § (3) bek.- ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folya-matra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
10) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más ajánlatkérő nevében folytatja le a közb eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AK-je az AFI.1. pontjában megjelölt 2. szervezet, azaz a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás.
11) AK tájékoztatja AT-ket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
12) AK a jelen eljárásban a meghatározott N3 kategória alatt az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdése szerinti járműkategóriát érti.
13) A műszaki leírás körében általános jelleggel és általános követelményként meghatározásra kerül, hogy az EURO VI előírásoknak megfelelő megajánlás az, ami elfogadható. Az ennek meg nem felelő megajánlások az aj érvénytelenségét vonják maguk után. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az adott aj e szerinti érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata körében, azaz a típus megajánlás EURO VI előírásoknak való megfelelése körében az egyes megajánlásokat a WHSC és WHTC mérési eredményeket alapul véve a DF-el kalkulált teszt eredmény (DF tényezővel korrigált végső teszt eredmény) figyelembe vételével vizsgálja, az EURO VI norma adatok, mint vetítési (az összehasonlítás alapján képező) adatok is ekként - DF tényezővel kalkulálva - kerülnek figyelembe vételre. AK tájékoztatja AT-t, hogy a fentiek szerinti érvényességi vizsgálatot értelemszerűen az EURO VI követelmények tekintetében vizsgált paraméterekre végzi el, így a 2.3., 2.4. és 2.5. értékelési alszempontok esetében.
14) II.2.14. pont folytatása: AK a műszaki feltételrendszert, köv-eket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcs fel-ok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
15) AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A fenti módosítások a közbeszerzési dokumentumokban is átvezetésre kerültek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ