Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8006/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dél-Konstrukt Zrt./ZERON Zrt.;West Hungária Bau Kft.;ZÁÉV Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK22584
Postai cím: Horvát utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 13233485
E-mail: borbala.szalma@nfsi.hu
Fax: +36 13233499
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): nfsi.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45262700-8
45262800-9
45300000-0
45260000-7
45262300-4
45261400-8
45262522-6
45262600-7
45313100-5
45315100-9
45320000-6
45324000-4
45350000-5
45400000-1
45420000-7
45331000-6
45421140-7
45430000-0
45442100-8
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A keretmegállapodás fő tárgya ajkérő hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítása
Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.
Mennyiség: nettó 500 Mrd HUF keretösszeg. Ajkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keret ne kerüljön teljes mértékben
megrendelésre.
A projekttel érintett részben műemlék épületek (közhasználatú építmény vagy állami/önkormányzati fenntartású intézmények,
honvédelmi és/vagy rendvédelmi szervezet létesítmények, egészségügyi intézmények) az építési kornak megfelelő technológiai
színvonalon épültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai, épületfizikai és épületszerkezeti követelményeinek, így az épületek jelentős
hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét illetve energetikai
korszerűsítésétis tartalmazza a mindenkor hatályos (jelenleg 7/2006. (IV.24.) TNM) rendelet követelményszintjének való megfeleléssel,
törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és
építési munkák is.
Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:
• a fűtött tereket a külső tértől (vagy egyéb fűtetlen tértől) elhatároló felületek (a névleges méretek alapján számolva) homlokzati
nyílászárók cseréje: 5000 m2
• a fűtött tereket a külső tértől (vagy egyéb fűtetlen tértől) elhatároló felületei tekintetében legalább összesen 12000 m2 homlokzati
és/vagy lábazati hőszigetelés
• 3000 m2 homlokzati hőszigetelés készült tégla vagy kerámia lapburkolattal és/vagy átszellőztetett homlokzatburkolattal
• a fűtött tereket a külső tértől elhatároló felületei tekintetében 5500 m2 lapostető vagy zárófödém hőés
vízszigetelése
• a fűtött tereket a fűtetlen tértől elhatároló felületei tekintetében 3000 m2 padlástéri és/vagy búvótéri hőszigetelés
• 400 m2 felületű vagy 200.000 Wp teljesítményű napkollektor és/vagy napelem beépítése és a hozzá szükséges megújuló energiahasznosító
rendszer kiépítése
• 10 szintes épületben hőés
füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése
Az energetikai korszerűsítést célzó építészeti felújítási munkák az épület külső (vagy egyéb fűtetlen tértől) határoló szerkezeteit érintik és
az ezekhez kapcsolódó járulékos és kiegészítő munkákat jelentik túlnyomórészt az épület folyamatos rendeltetésszerű üzemelése mellett.
Hőszigetelésre kerülnek az épület(ek) homlokzati (vagy egyéb fűtetlen tértől elválasztó) falai, a lábazatok és a lapostetők, valamint egyes
épületek esetén az alsó fűtött használati szint alatti födémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán túlnyomórészt szükséges felújítani a
lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati
nyílászárókat vagy energetikailag kell korszerűsíteni a nyílászárókat (üvegcsere, tömítések beépítése).
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a VRF rendszerű, hőszivattyús hűtési rendszert, a fűtési
rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű radiátoroknak,hőleadóknak is, valamint kialakítandó
hővisszanyerős szellőzőrendszer, adott esetben hőcserélővel kell szétválasztani a távhővezeték és az épület hőleadó rendszerét. Telepítésre
kell kerülnie napkollektoros rendszernek és/vagy napelemes rendszernek és/vagy hőszivattyús rendszernek és/vagy geothermikus
rendszernek is.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek,
ajkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP vagy bármely más Operatív Program

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 144 - 296464

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Zrt./ZERON Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cserzy Mihály u. 35./Meggyesalja u. 5. 1. em. 3.
Város: Szeged/Miskolc
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724/3530
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u.1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 200000000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. Dél-Konstrukt Zrt. (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 35. - adószám: 25284801-2-06;kis- ésközépvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény (KKVtv) szerint kisvállalkozás) és ZERON Zrt.(3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1. em. 3. - adószám: 23077355-2-05;KKVtv szerint kisvállalkozás) közösajánlattevő.
2. West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.1. - adószám: 11469830-2-44;KKVtv hatályaalá nem tartozik).
3. ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. - adószám: 10738885-2-20;KKVtv hatálya alánem tartozik).
Alvállalkozók:
Dél-Konstrukt Zrt.-ZERON Zrt.:építészet,gépészet,elektromos munkák,felelős műszaki vezetés,felvonulásiés ideiglenes létesítmények részmunkái (rm),dúcolás,földpart megtámasztás rm,zsaluzás és állványozásrm,irtás,föld- és sziklamunka rm,szivárgó építés, alagcsövezés rm, síkalapozás részm, mélyalapozásrm,helyszíni beton és vasbeton munka rm,előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szereléserm.,falazás és egyéb kőművesmunkák rm,fém- és könnyű épületszerkezet szerelése rm,ácsmunkák rm,vakolásés rabicolás rm,égéstermék- elvezető rendszerek rm,szárazépítés rm,tetőfedés rm,aljzatkészítés,hideg-és melegburkolat készítése rm,bádogozás rm,fa- és műanyag szerkezet elhelyezése rm,fém nyílászáró ésépületlakatos szerkezet elhelyezése rm,üvegezés rm,felületképzés rm,szigetelés rm,árnyékolók beépítéserm,közműcsatorna építés rm,közműcsőv. és szerelvények szerelése rm,útburkolatalap és makadámburkolatkészítése rm,kőburkolat készítése rm,elektromosenergia- ellátás,villanyszerelés rm,épületautomatika,-felügyelet (gyengeáram) rm,megújuló energia rm,általános épületgépészeti szigetelés rm,ép.gép.i csővezetékszerelése rm,ép.gép.i szerelvények és berendezések szerelése rm,szellőztető berendezések rm.
West Hungária Bau Kft.:felvonulási létesítmények,dúcolás,földpartmegtámasztás,zsaluzás ésállványozás,irtás,föld- és sziklamunka,szivárgó építés,alagcsövezés,síkalapozás,mélyalapozás,helyszíni beton és vasbeton munka,előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése,falazásés egyéb kőművesmunka,fém- és könnyű épületszerkezet szerelése,ácsmunka,vakolás ésrabicolás,égéstermék- elvezető rendszerek,szárazépítés,tetőfedés,aljzatkészítés,hideg- és melegburkolatkészítése,bádogozás,fa- és műanyag szerkezet elhelyezése,fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetelhelyezése,üvegezés,felületképzés,szigetelés,árnyékolók beépítése,közműcsatorna-építés,közműcsőv. ésszerelvények szerelése,útburkolatalap és makadámburkolat készítése,kőburkolat készítése,elektromosenergia-ellátás,villanyszerelés,épületautomatika,- felügyelet (gyengeáram),megújuló energia,általános épületgépészetiszigetelés,épületgépészeti csővezeték szerelése,épületgépészeti szerelvények és berendezésekszerelése,szellőztető berendezések részmunkái.
ZÁÉV Építőipari Zrt.:felvonulási létesítmények részfeladatai (rf),dúcolás,földpartmegtámasztás rf,zsaluzásés állványozás rf,irtás,föld- és sziklamunka rf,szivárgóépítés,alagcsövezés rf,síkalapozás rf,mélyalapozásrf,helyszíni beton és vasbeton munka rf,előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése rf,falazásés egyéb kőművesmunka rf.,fém- és könnyű épületszerkezet szerelése rf,ácsmunka rf,vakolás és rabicolásrf,égéstermék-elvezető rendszerek rf,szárazépítés rf,tetőfedés rf,aljzatkészítés,hideg- és melegburkolatkészítése rf.,bádogozás rf,fa- és műanyag szerkezet elhelyezése rf,fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetelhelyezése rf,üvegezés rf,felületképzés rf,szigetelés rf,árnyékolók beépítése rf,közműcsatorna-építésrf,közműcsőv. és szerelvények szerelése rf,útburkolatalap és makadámburkolat készítése rf,kőburkolatkészítése rf,elektromosenergia- ellátás,villanyszerelés rf,épületautomatika,- felügyelet (gyengeáram) rf,megújulóenergia rf,általános épületgépészeti szigetelés rf,épületgépészeti csővezeték szerelése rf,épületgépészetiszerelvények és berendezések szerelése rf,szellőztető berendezések rf.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45262700-8
45262800-9
45300000-0
45260000-7
45262300-4
45261400-8
45262522-6
45262600-7
45313100-5
45315100-9
45320000-6
45324000-4
45350000-5
45400000-1
45420000-7
45331000-6
45421140-7
45430000-0
45442100-8
45443000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás fő tárgya Ajánlatkérő hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósításaMagyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.
Mennyiség: nettó 200 Mrd HUF keretösszeg. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keret nekerüljön teljes mértékben megrendelésre.
A projekttel érintett részben műemlék épületek (közhasználatú építmény vagy állami/önkormányzati fenntartásúintézmények, honvédelmi és/vagy rendvédelmi szervezet létesítmények, egészségügyi intézmények) az építésikornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai, épületfizikai ésépületszerkezeti követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikaiberuházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét illetve energetikai korszerűsítését is tartalmazzaa mindenkor hatályos (jelenleg 7/2006. (IV.24.) TNM) rendelet követelményszintjének való megfeleléssel,törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Szükségesek járulékos éskapcsolódó kiegészítő és építési munkák is.
Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:
- a fűtött tereket a külső tértől (vagy egyéb fűtetlen tértől) elhatároló felületek (a névleges méretek alapjánszámolva) homlokzati nyílászárók cseréje: 5 000 m2,
- a fűtött tereket a külső tértől (vagy egyéb fűtetlen tértől) elhatároló felületei tekintetében legalább összesen12000 m2 homlokzati és/vagy lábazati hőszigetelés,
- 3 000 m2 homlokzati hőszigetelés készült tégla vagy kerámia lapburkolattal és/vagy átszellőztetetthomlokzatburkolattal,
- a fűtött tereket a külső tértől elhatároló felületei tekintetében 5 500 m2 lapostető vagy zárófödém hő- ésvízszigetelése,
- a fűtött tereket a fűtetlen tértől elhatároló felületei tekintetében 3 000 m2 padlástéri és/vagy búvótérihőszigetelés,
- 400 m2 felületű vagy 200 000 Wp teljesítményű napkollektor és/vagy napelem beépítése és a hozzászükséges megújuló energia-hasznosító rendszer kiépítése,
- 10 szintes épületben hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése.
Az energetikai korszerűsítést célzó építészeti felújítási munkák az épület külső (vagy egyéb fűtetlen tértől)határoló szerkezeteit érintik és az ezekhez kapcsolódó járulékos és kiegészítő munkákat jelentik túlnyomórésztaz épület folyamatos rendeltetésszerű üzemelése mellett. Hőszigetelésre kerülnek az épület(ek) homlokzati(vagy egyéb fűtetlen tértől elválasztó) falai, a lábazatok és a lapostetők, valamint egyes épületek esetén az alsó fűtött használati szint alatti födémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán túlnyomórészt szükségesfelújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikaikövetelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat vagy energetikailag kell korszerűsíteni anyílászárókat (üvegcsere, tömítések beépítése).
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a VRF rendszerű, hőszivattyúshűtési rendszert, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerűradiátoroknak, hőleadóknak is, valamint kialakítandó hővisszanyerős szellőzőrendszer, adott esetbenhőcserélővel kell szétválasztani a távhővezeték és az épület hőleadó rendszerét. Telepítésre kell kerülnie napkollektoros rendszernek és/vagy napelemes rendszernek és/vagy hőszivattyús rendszernek és/vagy geothermikus rendszernek is.
Dél-Konstrukt Zrt./ZERON Zrt. szerződésmódosítás aláírása: 2018. február 21
ZÁÉV Zrt. szerződésmódosítás aláírása: 2018. február 21
West Hungária Bau Kft. szerződésmódosítás aláírása: 2018. február 21
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 200000000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Zrt./ZERON Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cserzy Mihály u. 35./Meggyesalja u. 5. 1. em. 3.
Város: Szeged/Miskolc
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724/3530
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u.1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.A Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás II.1. pontjában megjelölt „a hatáskörébe utalt építési beruházások” tárgy alatt különösen a Rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott európai uniós projektek keretében megvalósítandó építési beruházások értendőek.
1.1.A Felek megállapodnak, hogy ahol a Keretmegállapodás a keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött egyedi szerződések megkötése és tartalma vonatkozásában rendelkezéseket tartalmaz, azon rendelkezéseknél a „Megrendelő” alatt az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott európai uniós projektekben az NFSI vezetésével vagy részvételével létrejött konzorcium bármely más tagjai (a továbbiakban: Tag) is értendő.
1.2.A 2.1. pontban foglaltakra tekintettel a Keretmegállapodás személyi hatálya a Vállalkozóra, az NFSI-re, valamint a Tagokra terjed ki. Az NFSI kijelenti, hogy a Keretmegállapodás keretében egyedi szerződés megkötésére „Megrendelőként” jogosultak listáját naprakészen vezeti, és közzéteszi a honlapján.
1.3.Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás I.3. szerinti, a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárás lefolytatására és egyedi szerződés megkötésére a Tag önállóan, saját nevében - a Rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontjának és a (3) bekezdés a) pontjának megfelelően az NFSI lebonyolítóként történő bevonásával - jogosult.
2.A Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek a szerződésmódosítás során maradéktalanul teljesülnek, a módosítás nem lényeges, mivel nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, különös tekintettel az alábbiakra.
2.1.1.A Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel megállapítható, hogy a 2. pont szerinti módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a Vállalkozó ajánlata helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel nyilvánvalóan nem befolyásolhatták volna sem az ajánlattételére felkért gazdasági szereplők ajánlattételi képességét, sem a nyertes ajánlat kiválasztását.
2.2.A Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel megállapítható, hogy a módosítás nem érinti a vállalkozói díj mértékét, annak összege változatlan marad, így a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg.
2.3.A Kbt. 141. §(6) bekezdés c) pontjára tekintettel megállapítható, hogy a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt Vállalkozói kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre.
3. A Felek a Kbt. 142. § (3) bekezdésére tekintettel megállapítják, hogy a módosítás nem arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne); valamint nem arra irányul, hogy a „Megrendelő” átvállaljon Vállalkozót terhelő kockázatokat.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az árazatlan mintaköltségvetés nem konkrét munkák és műszaki tervek alapján készült, abban a teljesítés során valószínűsíthetően a leggyakrabban előforduló munkanemek tételei szereplenek. Az egyes beruházások megvalósítása során a gyakorlati tapasztalatok szerint felmerülhetnek előre nem látható műszaki szükségességből megrendelendő tételek azaz pótmunkák, amelyek előre rögzített feltételek szerinti elszámolása Megrendelő (és egyben Vállalkozó) fontos érdeke a határidőkön belüli gördülékeny megvalósítás és a későbbi viták kizárása végett. Megrendelő ezen okokból egy „keretmegállapodás megkötése előtt előre nem látható tételek összesítése” egészíti ki a keretmegállapodást, melyben az esetlegesen felmerülő pótmunka tételek meghatározását széles körben kívánja rögzíteni - ezzel ki nem zárva további pótmunka tételek későbbi használatát - az egyes tételekhez rendelt, Felek által elfogadott maximális anyag és díjtételekkel együtt, melyek a későbbi elszámolások alapját képezik majd.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 200000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 200000000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben