Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:8036/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tiszacsege Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4066 Tiszacsege, Fő utca 43-45. szám (Tiszacsege belterület 763/1 helyrajzi szám) 4066 Tiszacsege, hrsz: 652,762,763/1,763/3,648/1,648/2,136,680,614, 120/2, 650, 609
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dryvit Profi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszacsege Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07721
Postai cím: Kossuth utca 5.
Város: Tiszacsege
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 52/588-400
E-mail: polgarmester@tiszacsege.hu
Fax: +36 52588405
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszacsege.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Zöld város kialakítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a 4066 Tiszacsege, Fő utca 43-45. szám alatti (763/1 helyrajzi szám) ingatlanon „szolgáltató épület” építését kívánja megvalósítani.
Terek és zöldfelületek kivitelezési munkái.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 171235064 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4066 Tiszacsege, Fő utca 43-45. szám (Tiszacsege belterület 763/1 helyrajzi szám)
4066 Tiszacsege, hrsz: 652,762,763/1,763/3,648/1,648/2,136,680,614, 120/2, 650, 609
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás építési engedélyhez kötött.
A jogerős építési engedély száma:
Ügyiratszám: HB-05/ÉPO/00628-9/2017
ÉTDR azonosító:201700063617
ÉTDR iratazonosító: IR-000500519/2017
Az engedélyezett építési munka rövid leírása:
Az épület funkciója szolgáltató épület. Alapvetően kereskedelmi funkciójú terekkel 5 db üzlettel és 1 db többfunkciós teremmel kerül megépítésre.
Tervezett építőanyagok és szerkezetek:
# Alapozás: vasbeton pillérek alatt 90 cm átmérőjű 1,8 m mélységű kútalapok.
# Tartószerkezeti rendszer, főfalak: az épület vasbeton pillérvázas szerkezetű 14 m fesztávval, a pillérek 30 x 30 cm méretűek monolit vasbeton szerkezettel.
# Az épület külső kitöltő falai Porotherm 30 klíma külső falazattal, hőszigetelő habarccsal falazva.
# Födémszerkezet: az épületben födém nem készül.
# Tetőszerkezet: az épület fedése 30 fokos hajlásszögű fa szeglemezes rögzítésű mérnöki fedélszékre készül.
# Tetőfedés: Tondach Csornai hornyolt hódfarkú agyagcserép, cseréplécen ellen lécei, alátéthéjazattal.
# Magassági adatok: földszinti padlóvonal: +0,00 m, ereszmagasság: +4,68 m, építménymagasság: +5,03 m.
Helyiségek:
Közlekedő 36,64 m2, Kiszolgáló tér 1. 7,36 m2, Elárusító tér 1. 8,33 m2, Iroda 9,08 m2, Hulladéktároló 5,91 m2, Fűtési H. 4,63 m2, Takszer 2,77 m2, Női et. 4,07 m2, Női wc 7,69 m2, FFi et 4,07 m2, FFi wc 6,50 m2, MS. wc 4,62 m2, Elárusító tér 2. 6,39 m2, Kiszolgáló tér 2. 6,29 m2, Öltöző 6,88 m2, ET. 1,08 m2, WC 1,08 m2, Elárusító tér 3. 6,20 m2, Kiszolgáló tér 3. 6,66 m2, Öltöző 6,75 m2, ET. 1,08 m2, WC 1,08 m2, Elárusító tér 4. 6,39 m2, Öltöző 6,75 m2, ET. 1,08 m2, WC 1,08 m2, Elárusító tér 5. 6,94 m2, Kiszolgáló tér 5. 6,66 m2, Öltöző 7,41 m2, ET. 1,08 m2, WC 1,08 m2, Többfunkciós nagyterem 240,63 m2.
Összesen 430,71 m2
Épület teljes területe: 430,71 m2+55,68 m2 pergola
Telekterület: 2207,00 m2
Beépített terület: 481,08m2 + 56,54 m2 pergola, összesen: 537,62 m2.
Beépítési hányad: 24,35 %
Terek és zöldfelületek kivitelezési munkái:
Felületek:
tervezett új gyepesített felület - 1872,71 m2
tervezett gumi burkolat- kondipark - 48,00 m2
tervezett murva terítés - 233,89 m2
tervezett nagy teherbírású térkő burkolat - 205,87 m2
tervezett térkő burkolat - 1000,59 m2
tervezett díszkert - 166,36 m2
A meglévő burkolatok bontása bontási helyszínrajz szerint.
Utcabútorok:
utcabútorok kialakítása E04 rajzszámú tervlap szerint
- előnevelt lombos fa konténere készül 20db
- utcai hulladékgyűjtő ( Kolozsvári típusú) készül: 7 db
- 3 m magas utcai napelemes kandelláber készül: 8 db
- napelemes gyeplámpa készül: 10 db
- parkolásgátló poller készül: 32 db
- utcai pad (egyedi) készül: 18 db
- kerékpár tároló (egyedi) készül: 10 db
- elárusító fa stand e-05 rajzszámú tervlap szerint! készül:
- fa pergola e-06 rajzszámú tervlap szerint! készül:
- nyílvános kondipark kialakítása bestrong tervei alapján készül: 1 készlet
Térvilágítás:
- A tér megvilágítását 8db napelemes 3 m magas utcai lámpa biztosítja (UNK-MONO-4 W (T)
- A 10 db napelemes gyeplámpa kerül elhelyezésre (XT-S450)
- A lámpák önállóan üzemelnek sem hálózatra sem egymáshoz ne szükséges kapcsolni őket.
Kertészet:
- A tervezési terület elhasznált részei újrafüvesítésre kerülnek .
- Meglévő fa nem kerül kivágásra. A közparkokban gyökeres fa míg a Fő utcán konténeres fa kerül telepítésre.
Épületgépészet:
Gépészeti szerelés nem történik.
Elektromos szerelés:
Világítás kiosztásának terve alapján , telepítési előírások szerint.
Közpark I. esetén új elektromos mérőszekrény és gyengeáramú vezérlő egység telepítendő. A LED alapú színváltós, mozgásérzékelős kő oszlopokban lévő világítás vezetékezése védőcsőben föld alatt történik. A vezetékek a vezérlő dobozba kerülnek bekötésre. A fényjáték sötétedésérzékelővel vezérelt.
Az oszlopokban lévő 3 db világító sávból a középső minden esetben fehéren fixen világít (háttér világítás).A két szélső világító sáv színes, a mozgásérzékelő hatására ki és beúsztatva 1 másodpercig világít. A színek fixek.
Csapadékvíz elhelyezése:
A burkolt felületek burkolatkiosztási tervek szerinti lejtéssel készülnek A burkolt felületekről a csapadékvíz a gyepes felületekre folyik, és ott elszikkad.
Akadálymentesítés:
Az utak szélessége lehetővé teszi az akadálymentes közlekedést.
Az út kialakítás egyenletes, sík, kicsi elhelyezési hézagú.
Vízelvezetők elhelyezése nem történik.
A szegélyek folytonosak 7,5 cm magasak és lekerekített él kialakításúak.
Megújuló erőforrások:
A tér világítása napelemes technológiával történik, mely biztosítja a megújuló energia használatát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében bevont felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00008
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés szolgáltató épület valamint Terek és zöldfelületek kivitelezési munkái tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dryvit Profi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 170209590
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 171235064
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szárazépítészet, burkolás, gépészet, elektromosság,bontás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dryvit Profi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521-2-09

Hivatalos név: Latu-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdélyi u. 45.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14452053-2-09

Hivatalos név: Tömb 2002 Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány u. 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges