Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8368/2018
CPV Kód:45262800-9
Ajánlatkérő:Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK17304
Postai cím: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: 06-1-202-5458
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: 06-1-202-5458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Reménység Katolikus Általános Iskola részleges emeletráépítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az iskolának további tantermekre van szüksége, a telek túlzott beépítettsége miatt, ez részleges emeletráépítéssel oldható meg. Az új emeletrész a főépület bejárati fejrésze fölött kerül kialakításra, a meglévő lépcsőház továbbvezetésével. A meglévő fedélszerkezet ezen a területen elbontásra kerül miután a fa födém vasbeton födémmel megerősítésre került.
Az eredeti magastető hajlásszöge 37 fokos, a ráépítés fölé tervezett magastető dőlésszögét lecsökkentettük 25 fokra, hogy minél kisebb legyen a kihasználhatatlan padlástér.
Az új emeletrészen 5 db tantermet és hozzájuk tartozó vizesblokkot hozunk létre.
Az udvari épületszárny pincéjének nedves falait szárítóvakolattal látjuk el, így az iskola számára további tárolási lehetőségeket alakítunk ki.
A program része továbbá egy új egységes megjelenésű, acélszerkezetű fedett átjáró kialakítása a főépület és az udvari épületszárny között.
Fő pontokba szedve az elvégzendő feladatok:
Bontási feladatok
Kémények visszabontása a fa födém felső síkjáig.
- Padlástérben lévő feltöltés, padlóburkoló tégla visszabontása
- Faanyagvédelmi szakvélemény szerinti 2 db fa gerenda javítása és környezetükben lévő deszkaborítás cseréje. Lásd: meglévő padlástéri alaprajzon
- Meglévő, jó állapotban lévő fedélszék elemek (szarufák, kötőgerendák, szelemenek stb) roncsolásmentesen történő kibontása és a Megrendelővel egyeztetett módon az építési helyszínen deponálni kell.
- A tervezéssel érintett fedélszék cserép fedését - a statikus tervezővel egyeztetve - a meglévő, megmaradó padlástérbe kell bedeponálni , hogy az építés során a könnyebb, gyorsabb visszarakhatóság végett.
- Tervezéssel érintett épületrész teljes tetőszerkezetének elbontása
- Lépcsőház fölötti fa födém elbontása a ráépítést /új tetőszerkezet, belső munkák elkészültét, kivéve felületképzési munkákat stb/ követően, tanítási szünetben.
Építési munkák:
- A padlástéri fa födém acél szerkezettel történő megerősítése. Acél keretek elhelyezése, melyhez a fa gerendákat fel kell kötni.
- Mivel az iskolai tanítási idő alatt kell megkezdeni a kivitelezést, ezért a födém megerősítését követően vízszigeteljük az elkészült mon. vb. lemezt a felálló térdfalaival együtt, ezt követően bontható el a tetőhéjazat és tetőszerkezet.
- Födém megerősítés megszilárdulást követően az ideiglenes acél szerkezet elbontása.
- Ráépítés teljes vasbeton szerkezetének megépítése
- Tető rétegrendek beépítése, födém rétegrendek elkészítése
- Termek között 25 cm vtg. PTH hanggátló falazat, vagy a tartószerkezeti vb. fal készül, vizes blokk leválasztása 10 cm vtg. PTH válaszfal elemből készül. A vizesblokk gépészeti vezetékeinek szerelőfal készül, valamint a WC fülkék lehatárolására előregyártott szerelt válaszfal készül.
- A megmaradó padlásteret a tervezett beépítésből lehet megközelíteni egy tűzgátló, hőszigetelt ajtón keresztül. Az ajtó egy nagyobb nyílásba lesz beépítva, melyet egyenlőre 15 cm vtg Ytong classic falazattal kell kitölteni. Ez a tervezett nyílás ad lehetőséget a távlati bővítés átjárására.
- Az emeletráépítés és a lépcsőház homlokzati felületei kapnak hőszigetelő homlokzati vakolatot. A homlokzati hőszigetelés többféle típusú anyagból készül. A nyílászárók körül, valamint a párkánynál szálas hőszigetelést kell alkalmazni, a többi felületen EPS hőszigetelés készül. Homlokzati vakolat színét lásd homlokzati terveken.
- A műanyag nyílászárókat a meglévő szintek rizalitjaihoz igazítva helyeztük el, ezáltal a nyílászárók közötti falszakaszok az új szinten is rizalitként jelennek meg. A nyílászárók francia erkélyként jelennek meg, eléjük lakatos szerkezetű korlát készül, ezzel biztosítva a nyílászárók kellő mértékű bevilágítását, valamint a homlokzati
arányok megtartását. A lépcsőház természetes megvilágításának biztosítására a kellő nagyságú nyílászárók lettek betervezve, mely fény a zárt közlekedőnek is biztosít megvilágítást a nagy felületű teli üvegezésű nyílászárón keresztül.
- A tetőfedés az udvari épületszárny és tornaterem fedésével egyezően, Tondach kékes egyenesvágású, csornai hornyolt egyenes / téglavörös alapcserép. Ha a meglévő cserép nem lenne elég a visszahelyezendő felületre, abban az esetben a kezdő 3 alsó sorba kell elhelyezni az újonnan beszerzett meglévővel azonos színű és formájú, típusú cserepet
- A lépcsőházat az új szint magasságáig megemeltük, az új lépcsőkarokat felvezettük az új emeleti szintre. A korlátok a meglévő mintájára készülnek. A lépcsőház tetőfedés korcolt fémlemez fedés, antracit színben (RAL 7016).
- A két épületszárny között új, acél szerkezetű fedett közlekedő kialakítása a tervezettek szerint.
Az udvari szárny pincéjében a falfelületek nedvesek, a falak kiszárítására a Kerakoll cég Biocalce szárító vakolatát alkalmazzuk.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5102 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

6633 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

7408 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV. . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2018/05/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:15 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2018/05/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:15 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben