Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:8649/2018
CPV Kód:90670000-4
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
Telefon: +361 3271656
E-mail: ehr@budapest.hu
Fax: +361 3271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A főváros patkánymentes állapotának a fenntartása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90670000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A főváros patkánymentes állapotának a fenntartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90670000-4
További tárgyak:90923000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A főváros területén (525 km2) patkánymentes állapot fenntartása. A patkánymentes állapot fenntartásánál a havonkénti patkány-előfordulás gyakoriság nem haladhatja meg az 1 ezrelékes határértéket, ill. meghatározott kisebb területeken a 2 ezrelékes határértéket (viszonyítási alap: a főváros egyes kerületeinek objektumszáma, ami a kerületek épületszámát jelenti). A megelőzés és felszámolás keretein belül ún. behatolási kapuknál és vízpartoknál havonta, a veszélyeztetett területeken szükség szerint (maximum 1/2 év) kell ellenőrző vizsgálatokat végezni, és indokolt esetben irtószert kihelyezni az állandó méregmező fenntartására, havi jelentés készítésének kötelezettsége mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 066 - 110040

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A főváros patkánymentes állapotának fenntartása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2013/02/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szállás u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
E-mail: szolgaltatas@babolna-bio.com
Telefon: +361 4320412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 4320401
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 187800000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tájékoztató V.2.4. pontjában a beszerzés/szerződés végleges összértéke érték rovatában szereplő 187.800.000 HUF összeg a szolgáltatás első évére szóló ellenszolgáltatást jelenti.
A tájékoztató VII.2.3. pontjának 3. sorában szereplő összeg a 60 hónapra számított ellenszolgáltatás összege. A tájékoztató VII.1.6. pontjában és a VII.2.3. pont 5. sorában szereplő összeg a korábbi, 2018/S 074-165387 számú hirdetménnyel közzétett módosítás és a jelen módosítás alapján meghosszabbított, 64 hónapos szerződéses időtartamra számított ellenszolgáltatás indexált összege.
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2018.04.27.
A szerződésmódosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (2) bekezdés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90670000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90923000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A főváros területén (525 km2) patkánymentes állapot fenntartása. A patkánymentes állapot fenntartásánál a havonkénti patkány-előfordulás gyakoriság nem haladhatja meg az 1 ezrelékes határértéket, ill. meghatározott kisebb területeken a 2 ezrelékes határértéket (viszonyítási alap: a főváros egyes kerületeinek objektumszáma, ami a kerületek épületszámát jelenti). A megelőzés és felszámolás keretein belül ún. behatolási kapuknál és vízpartoknál havonta, a veszélyeztetett területeken szükség szerint (maximum 1/2 év) kell ellenőrző vizsgálatokat végezni, és indokolt esetben irtószert kihelyezni az állandó méregmező fenntartására, havi jelentés készítésének kötelezettsége mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 64 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 048 032 292
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szállás u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország:
E-mail: szolgaltatas@babolna-bio.com
Telefon: +361 4320412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: + 36 14320401
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 1. sz. módosítására 2018. február 26-án került sor (hirdetmény száma: 2018/S 074-165387), melynek keretében a szerződés időbeli hatálya akként módosult, hogy az a „Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022- évekre” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró szerződés hatálybalépésének napjáig, de legalább 2018. február 28. napjáig, és legfeljebb 2018. április 30. napjáig tart. A jelen, 2. sz. módosítás értelmében a szerződés időbeli hatálya további két hónappal meghosszabbításra került, miszerint az a „Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022. évekre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, közbeszerzési eljárást lezáró szerződés hatályba lépésének napjáig, de legfeljebb 2018. június 30. napjáig tart.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében biztosítja a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-ában meghatározott rovarok, valamint rágcsálók irtását. A fővárosban ez a feladat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő kötelessége. Ajánlatkérő jogszabályban meghatározott feladatellátási kötelezettségére, valamint a szerződés időbeli hatályának lejártára tekintettel a „Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022. évekre” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezte. A „Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022. évekre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének időpontja előreláthatólag 2018. június hónapjára tehető, ennek okán a szolgáltatás folyamatos biztosítása céljából a szerződés módosítása szükséges.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 979 763 664 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 048 032 292 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben