Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:8733/2018
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313;HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;TEVA Gyógyszergyár Zrt (1,5,6,15,16,20,26,27,31,47,48,49,52 részek);EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (3,4,9,17,18,25,35,59 részek);Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7,8,36,80,81 részek);EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (84,85,86,87,92,95,96,107,108,109,117,118,120,121,122,123,128,132,133,134,137,138,139,147,156,160,161,162,163 részek);TEVA Gyógyszergyár Zrt (90,91,99,110,112,113,114,115,129,149 részek);B. Braun Trading Kft. (119 rész);Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (126,127 részek);;TEVA Gyógyszergyár Zrt (165,167,169,177,179,180,182,183,198,199,203,212,214,219,220,223,233,234,235,240,241,243,244 részek);EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (166,168,173,175,184,211,215,217,218,228,229,230,231,236,238,242,245 részek);Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (178,224,225,226,227 részek);;EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (246,252,253,254,255,256,257,261,262,264,265,266,267,268,294,314,315 részek);TEVA Gyógyszergyár Zrt (258,259,260,263,271,274,311,312,313,317 részek);B. Braun Trading Kft. (301. rész);Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (308. rész);;TEVA Gyógyszergyár Zrt (321,329,358,365,371,374,382,383,384,392,393 részek);EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (328,331,335,337,339,340,341,342,347,351,354,359,366,367,373,375,378,380,395,396 részek;Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (352,390 részek);;EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt (399,401,423,424,434,445,448,452,458,459,462,464,469,470,477 részek);Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (400,412,414,425,463 részek);TEVA Gyógyszergyár Zrt (419,435,436,438,439,440,443,444,451,460,465,468,471,475 részek);B. Braun Trading Kft.(431. rész);;EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.;Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;TEVA Gyógyszergyár Zrt;B. Braun Trading Kft.;;Hartmann-Rico Hungária Kft.;Hartmann-Rico Hungária Kft.;BELLA-HUNGÁRIA KFT.;;Hartmann-Rico Hungária Kft.;Hartmann-Rico Hungária Kft.;Hartmann-Rico Hungária Kft.;;
Ajánlatkérő típusa:kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK16162
Postai cím: Füleki út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina
Telefon: +36 32522010
E-mail: sztlazar@globonet.hu
Fax: +36 32522025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szlmk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Határidős adásvételi szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház (székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.) részére, 12 hónapban szükséges gyógyszerek beszerzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidő adásvételi szerződés gyógyszerek beszerzésére a Szent Lázár Megyei Kórházban. Az ajánlat 568 részre tehető, a közbeszerzési dokumentáció 3. kötetében meghatározottak alapján. Alapmennyiség: 268 678 db valamint opciós mennyiség :53 736 db , különféle gyógyszerek és kötszerek a közbesz dok 3. kötet szerint.Az eljárásban 568 részajánlat tehető, melynek részletes felsorolását az uniós hirdetménykezelő rendszer nem teszi lehetővé- ezért a II.2 fejezetekben egyszerre több részajánlat is szerepel. A termékek megnevezését és kiszerelését minden részajánlat estében a 3. kötet tartalmazza.ahol a márkanév (vagy gyártmány, ország, stb.) feltüntetésre került, az a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően az áru egyértelmű minőségi meghatározása érdekében történt. A megjelölt márkanevű termék helyett azzal egyenértékű termék is ajánlható.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 88960448,89 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszer
Rész száma: 1-81
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Részajánlat sorszáma ATC7 Hatóanyag Hatás erősség Gyógysz. Forma Mennyiség
1. A02BA02 ranitidin 150 mg tabletta 8
2. A02BA02 ranitidin 50 mg / 2 ml injekció 105
3. A02BA03 famotidin 20 mg filmtabletta 507
4. A02BA03 famotidin 40 mg filmtabletta 534
5. A02BC05 esomeprazol 20 mg tabletta 6
6. A02BC05 esomeprazol 40 mg tabletta 16
7. A03AD01 papaverin 40 mg tabletta 19
8. A03AD01 papaverin 40 mg / ml injekció 264
9. A03AD02 drotaverin 40 mg tabletta 430
10. A03AX13 silicones emulzió 40 mg / ml emulzió 27
11. A03AX13 silicones lágy kapszula 40 mg lágy kapszula 119
12. A03BA01 atropin 0,10% injekció 219
13. A03BB01 butylscopolamine 10 mg drazsé 32
14. A03BB01 butylscopolamine 20 mg / ml injekció 89
15. A03FA01 metoclopramid 10,54 mg tabletta 178
16. A03FA01 metoclopramid 10,51 mg / 2 ml injekció 777
17. A03FA03 domperidon 10 mg tabletta 70
18. A04AA01 ondansetron 8 mg filmtabletta 8
19. A05BA03 silymarin 140 mg kapszula 15
20. A05BA03 silymarin 70 mg drazsé 52
21. A06AB02 bisacodyl 5 mg drazsé 21
22. A06AB04 fenolftalein 500 mg tabletta 18
23. A06AB06 szennozid 10 mg tabletta 149
24. A06AB56 szenna-glikozidok, komb. tabletta 24
25. A06AD11 laktulóz 670 g szirup 250
26. A06AX01 glycerol 2 g kúp 29
27. A06AX01 glycerol 3 g kúp 98
28. A07AA11 rifaximin 200 mg filmtabletta 144
29. A07BA01 orvosi aktiv szén 125 mg tabletta 20
30. A07BC05 diosmectite 3000 mg por 20
31. A07DA03 loperamid 2 mg tabletta 214
32. A07EC02 mesalazin 4 g végbélszuszp. 7
33. A07EC02 mesalazin 3 g granulátum 8
34. A07EC02 mesalazin 500 mg tabletta 17
35. A07F bacillus clausii szuszpenzió 515
36. A07FA02 saccharomyces boulardii 250 mg kapszula 175
37. A09AA02 multienzim készítmények (lipáz, proteáz, stb.) filmtabletta 143
38. A10AB01 insulin (human) 100 NE / ml injekció patron. 49
39. A10AB01 insulin (human) 100 NE / ml injekció patron. 102
40. A10AB06 insulin glulisin 100 NE / ml injekció toll 24
41. A10AC01 insulin (human) 100 NE / ml injekció patron. 21
42. A10AD01 insulin (human) 100 NE / ml injekció patron. 6
43. A10AD05 insulin aspart 100 NE / ml injekció patron. 7
44. A10AE04 insulin glargine 100 NE / ml injekció patron. 5
45. A10AE04 insulin glargine 100 NE / ml injekció toll 12
46. A10AE04 insulin glargine 300 NE / ml injekció toll 32
47. A10BA02 metformin 500 mg filmtabletta 57
48. A10BA02 metformin 850 mg filmtabletta 37
49. A10BA02 metformin 1000 mg filmtabletta 123
50. A10BB08 gliquidon 30 mg tabletta 83
51. A10BB09 gliclazid 30 mg tabletta 44
52. A10BB09 gliclazid 60 mg tabletta 87
53. A10BB12 glimepirid 2 mg tabletta 18
54. A10BB12 glimepirid 4 mg tabletta 32
55. A10BD07 metformin and sitagliptin 50 mg/ 1000 mg filmtabletta 10
56. A10BX07 liraglutide 6 mg / ml injekció 5
57. A11CC05 kolekalciferol 20000 NE / ML csepp 10
58. A11CC05 kolekalciferol 30000 NE filmtabletta 16
59. A11CC05 kolekalciferol 1000 NE tabletta 91
60. A11DA01 tiamin (b1-vitamin) 10 mg tabletta 17
61. A11DA01 tiamin (b1-vitamin) 50 mg injekció 272
62. A11DB összetett drazsé 14
63. A11DB benfotiamine+ drazsé 68
64. A11DB01 benfotiamine+ 100 mg / 2 ml injekció 70
65. A11DB03 benfotiamine+ kapszula 15
66. A11EA18 b-vitamin-komplex önmagában, k.m.n.(1) kapszula 107
67. A11GA01 ascorbinsav (c-vitamin) 100 mg / ml injekció 68
68. A11HA02 pyridoxin (b6-vitamin) 20 mg tabletta 91
69. A11HA02 pyridoxin (b6-vitamin) 50 mg / 2 ml injekció 682
70. A12AA04 kalcium-karbonát 500 mg peszgőtabletta 47
71. A12AA19 calcium (a12aa19) 200 mg tabletta 42
72. A12BA01 kálium-klorid 1000 mg tabletta 47
73. A12BA01 kálium-klorid 600 mg kapszula 352
74. A12CC02 magnézium-szulfát 400 mg injekció 14
75. A12CC02 magnézium-szulfát 200 mg injekció 29
76. A12CC30 magnézium és különböz? sók kombinációi 250 mg peszgőtabletta 70
77. A12CX magnesiumaspartat,pot.asp. 158 mg / 40 mg filmtabletta 62
78. A16AX01 tioctinsav 600 mg / 50 ml infúzió 7
79. A16AX01 tioctinsav 600 mg filmtabletta 42
80. B01AA03 warfarin 5 mg tabletta 61
81. B01AA03 warfarin 3 mg tabletta 6
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Részajánlat sorszáma ATC7 opció +20%/év

1. A02BA02 ranitidin tabletta 2
2. A02BA02 ranitidin injekció 21
3. A02BA03 famotidin filmtabletta 101
4. A02BA03 famotidin filmtabletta 107
5. A02BC05 esomeprazol tabletta 1
6. A02BC05 esomeprazol tabletta 3
7. A03AD01 papaverin tabletta 4
8. A03AD01 papaverin injekció 53
9. A03AD02 drotaverin tabletta 86
10. A03AX13 silicones emulzió emulzió 5
11. A03AX13 silicones lágy kapszula lágy kapszula 24
12. A03BA01 atropin injekció 44
13. A03BB01 butylscopolamine drazsé 6
14. A03BB01 butylscopolamine injekció 18
15. A03FA01 metoclopramid tabletta 36
16. A03FA01 metoclopramid injekció 155
17. A03FA03 domperidon tabletta 14
18. A04AA01 ondansetron filmtabletta 2
19. A05BA03 silymarin kapszula 3
20. A05BA03 silymarin drazsé 10
21. A06AB02 bisacodyl drazsé 4
22. A06AB04 fenolftalein tabletta 4
23. A06AB06 szennozid tabletta 30
24. A06AB56 szenna-glikozidok, komb. tabletta 5
25. A06AD11 laktulóz szirup 50
26. A06AX01 glycerol kúp 6
27. A06AX01 glycerol kúp 20
28. A07AA11 rifaximin filmtabletta 29
29. A07BA01 orvosi aktiv szén tabletta 4
30. A07BC05 diosmectite por 4
31. A07DA03 loperamid tabletta 43
32. A07EC02 mesalazin végbélszuszp. 1
33. A07EC02 mesalazin granulátum 2
34. A07EC02 mesalazin tabletta 3
35. A07F bacillus clausii szuszpenzió 103
36. A07FA02 saccharomyces boulardii kapszula 35
37. A09AA02 multienzim készítmények (lipáz, proteáz, stb.) filmtabletta 29
38. A10AB01 insulin (human) injekció patron. 10
39. A10AB01 insulin (human) injekció patron. 20
40. A10AB06 insulin glulisin injekció toll 5
41. A10AC01 insulin (human) injekció patron. 4
42. A10AD01 insulin (human) injekció patron. 1
43. A10AD05 insulin aspart injekció patron. 1
44. A10AE04 insulin glargine injekció patron. 1
45. A10AE04 insulin glargine injekció toll 2
46. A10AE04 insulin glargine injekció toll 6
47. A10BA02 metformin filmtabletta 11
48. A10BA02 metformin filmtabletta 7
49. A10BA02 metformin filmtabletta 25
50. A10BB08 gliquidon tabletta 17
51. A10BB09 gliclazid tabletta 9
52. A10BB09 gliclazid tabletta 17
53. A10BB12 glimepirid tabletta 4
54. A10BB12 glimepirid tabletta 6
55. A10BD07 metformin and sitagliptin filmtabletta 2
56. A10BX07 liraglutide injekció 1
57. A11CC05 kolekalciferol csepp 2
58. A11CC05 kolekalciferol filmtabletta 3
59. A11CC05 kolekalciferol tabletta 18
60. A11DA01 tiamin (b1-vitamin) tabletta 3
61. A11DA01 tiamin (b1-vitamin) injekció 54
62. A11DB összetett drazsé 3
63. A11DB benfotiamine+ drazsé 14
64. A11DB01 benfotiamine+ injekció 14
65. A11DB03 benfotiamine+ kapszula 3
66. A11EA18 b-vitamin-komplex önmagában, k.m.n.(1) kapszula 21
67. A11GA01 ascorbinsav (c-vitamin) injekció 14
68. A11HA02 pyridoxin (b6-vitamin) tabletta 18
69. A11HA02 pyridoxin (b6-vitamin) injekció 136
70. A12AA04 kalcium-karbonát peszgőtabletta 9
71. A12AA19 calcium (a12aa19) tabletta 8
72. A12BA01 kálium-klorid tabletta 9
73. A12BA01 kálium-klorid kapszula 70
74. A12CC02 magnézium-szulfát injekció 3
75. A12CC02 magnézium-szulfát injekció 6
76. A12CC30 magnézium és különböz? sók kombinációi peszgőtabletta 14
77. A12CX magnesiumaspartat,pot.asp. filmtabletta 12
78. A16AX01 tioctinsav infúzió 1
79. A16AX01 tioctinsav filmtabletta 8
80. B01AA03 warfarin tabletta 12
81. B01AA03 warfarin tabletta 13
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.6) pontban a becsült értéket azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni egyik részajánlat esetében sem, a közölt érték a TEd megjelenéshez szüks! Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban foglaltakat. A hivatalos nagyker. árral rendelkező készítményeknél az ajánlati ár a nagyker. árnál magasabb nem lehet. Az alapmennyiségre és opció. mennyiségére megajánlott egységárak között eltérés nem lehet.

II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszer
Rész száma: 82-164
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Résza/ ATC7/ Ha/ He/ Gyf /Me
82. B01AA03 warfarin 1 mg tabletta 130
83. B01AA07 acenokumarol 1 mg tabletta 255
84. B01AB05 enoxaparin 2000 NE injekció 97
85. B01AB05 enoxaparin 8000 NE injekció 218
86. B01AB05 enoxaparin 6000 NE injekció 1712
87. B01AB05 enoxaparin 4000 NE injekció 4561
88. B01AB06 nadroparin 5700 NE injekció 33
89. B01AB06 nadroparin 3800 NE injekció 49
90. B01AC04 clopidogrel 75 mg filmtabletta 300
91. B01AC06 acetilszalicilsav 100 mg bevont tabletta 860
92. B01AC23 cilostazol 100 mg tabletta 11
93. B01AF02 apixaban 2,5 mg filmtabletta 7
94. B01AF02 apixaban 5 mg filmtabletta 32
95. B02AA02 tranexámsav 500 mg filmtabletta 94
96. B02AA02 tranexámsav 500 mg / 5 ml injekció injekció 148
97. B02BA01 phytomenadion 2 mg/ 0,2 ml injekció 192
98. B02BA01 phytomenadion 10 mg / 1 ml injekció 540
99. B02BX01 etamsylat 250 mg tabletta 133
100. B02BX01 etamsylat 250 mg / 2 ml injekció 287
101. B03AA07 vas-szulfát 320 mg filmtabletta 25
102. B03AC07 háromértékû vas, parenteralis készítmények (b03ac19) 62,5 mg / 5 ml injekció 55
103. B03AD03 vas(ii)-szulfát - folsav kombináció tabletta 123
104. B03BA01 cianokobalamin 1000 mcg injekció 38
105. B03BA01 cianokobalamin 300 mcg injekció 46
106. B03BB01 folsav 3 mg tabletta 32
107. B05AA07 hidroxietil-keményítõ 6% infúzió 38
108. B05BA01 aminosavak 8% infúzió 6
109. B05BA01 aminosavak infúzió 10
110. B05BA03 szénhidrátok infúzió 10
111. B05BA03 szénhidrátok 5% infúzió 20
112. B05BA03 szénhidrátok 40% infúzió 40
113. B05BA03 szénhidrátok infúzió 120
114. B05BA03 szénhidrátok 10% infúzió 150
115. B05BA03 szénhidrátok 40% infúzió 1130
116. B05BA03 szénhidrátok 5% infúzió 932
117. B05BA10 parenteralis táplálásra szolgáló kombinációk infúzió 14
118. B05BA10 parenteralis táplálásra szolgáló kombinációk infúzió 21
119. B05BB01 electrolytok infúzió 20
120. B05BB01 electrolytok infúzió 59
121. B05BB01 electrolytok 0,90% infúzió 115
122. B05BB01 electrolytok infúzió 251
123. B05BB01 electrolytok infúzió 1993
124. B05BB02 electrolytok szénhidrátokkal infúzió 490
125. B05CX10 combinations infúzió 200
126. B05XA01 kálium-klorid 10% injekció 105
127. B05XA02 nátrium-bikarbonát 4,20% injekció 30
128. B05XA03 nátrium-klorid 0,90% injekció 41
129. B05XA03 nátrium-klorid 10% injekció 900
130. B05XA03 nátrium-klorid 0,90% infúzió 3195
131. B05XA03 nátrium-klorid 0,90% infúzió 427
132. B05XA29 electrolyt oldatok, k.m.n. injekció 11
133. B05XB02 alanyl glutamine infúzió 7
134. B05XC19 vitaminok, k.m.n. (2) infúzió 5
135. L01BA01 metotrexát 50 mg injekció 6
136. L01BA01 metotrexát 10 mg injekció 17
137. L01BC05 gemcitabin 200 mg por infúzióhoz 179
138. L01BC05 gemcitabin 1000 mg por infúzióhoz 186
139. L01BC06 capecitabin 500 mg filmtabletta 200
140. L01XX17 topotecan 1 mg kemény kapsz. 25
141. L01XX19 azathioprin 25 mg filmtabletta 6
142. C01AA04 digitoxin 0,1 mg tabletta 14
143. C01AA05 digoxin 0,25 mg tabletta 42
144. C01BC03 propafenon 300 mg filmtabletta 6
145. C01BC03 propafenon 150 mg filmtabletta 8
146. C01BC03 propafenon 70 mg / 20 ml injekció 8
147. C01BD01 amiodaron 200 mg tabletta 54
148. C01CA04 dopamine 50 mg / 5 ml konc.infúzióhoz 37
149. C01CA07 dobutamin 250 mg por infúzióhoz 560
150. C01DA02 gliceril-trinitrát 0,5 mg tabletta 10
151. C01DA02 gliceril-trinitrát 80 mg aerosol 24
152. C01DA02 gliceril-trinitrát 10 mg / 10 ml infúzió 38
153. C01DA02 gliceril-trinitrát 10 mg/ 24 óra tapasz 63
154. C01DA02 gliceril-trinitrát 5 mg/ 24 óra tapasz 142
155. C01DA02 gliceril-trinitrát 2,6 mg retard tabletta 170
156. C01DA14 isosorbide mononitrate 100 mg retard tabletta 8
157. C01DA14 isosorbide mononitrate 40 mg retard kemény kapsz. 21
158. C01DA14 isosorbide mononitrate 60 mg retard kemény kapsz. 24
159. C01EA01 alprostadil 0,02 mg / ml injekció 18
160. C01EB10 adenosin 6 mg / 2 ml injekció 7
161. C01EB15 trimetazidin 35 mg filmtabletta 187
162. C01EB17 ivabradine 7,5 mg filmtabletta 11
163. C01EB17 ivabradine 5 mg filmtabletta 16
164. C02AB01 metildopa 250 mg tabletta 103
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése: Részajánlat sorszáma ATC7 Hatóanyag Gyógysz. Forma opció +20%/év
82. B01AA03 warfarin tabletta 26
83. B01AA07 acenokumarol tabletta 51
84. B01AB05 enoxaparin injekció 19
85. B01AB05 enoxaparin injekció 44
86. B01AB05 enoxaparin injekció 342
87. B01AB05 enoxaparin injekció 912
88. B01AB06 nadroparin injekció 7
89. B01AB06 nadroparin injekció 10
90. B01AC04 clopidogrel filmtabletta 60
91. B01AC06 acetilszalicilsav bevont tabletta 172
92. B01AC23 cilostazol tabletta 2
93. B01AF02 apixaban filmtabletta 1
94. B01AF02 apixaban filmtabletta 6
95. B02AA02 tranexámsav filmtabletta 19
96. B02AA02 tranexámsav injekció 30
97. B02BA01 phytomenadion injekció 38
98. B02BA01 phytomenadion injekció 108
99. B02BX01 etamsylat tabletta 27
100. B02BX01 etamsylat injekció 57
101. B03AA07 vas-szulfát filmtabletta 5
102. B03AC07 háromértékû vas, parenteralis készítmények (b03ac19) injekció 11
103. B03AD03 vas(ii)-szulfát - folsav kombináció tabletta 25
104. B03BA01 cianokobalamin injekció 8
105. B03BA01 cianokobalamin injekció 9
106. B03BB01 folsav tabletta 6
107. B05AA07 hidroxietil-keményítõ infúzió 8
108. B05BA01 aminosavak infúzió 1
109. B05BA01 aminosavak infúzió 2
110. B05BA03 szénhidrátok infúzió 2
111. B05BA03 szénhidrátok infúzió 4
112. B05BA03 szénhidrátok infúzió 8
113. B05BA03 szénhidrátok infúzió 24
114. B05BA03 szénhidrátok infúzió 30
115. B05BA03 szénhidrátok infúzió 226
116. B05BA03 szénhidrátok infúzió 186
117. B05BA10 parenteralis táplálásra szolgáló kombinációk infúzió 3
118. B05BA10 parenteralis táplálásra szolgáló kombinációk infúzió 4
119. B05BB01 electrolytok infúzió 4
120. B05BB01 electrolytok infúzió 12
121. B05BB01 electrolytok infúzió 23
122. B05BB01 electrolytok infúzió 50
123. B05BB01 electrolytok infúzió 399
124. B05BB02 electrolytok szénhidrátokkal infúzió 98
125. B05CX10 combinations infúzió 40
126. B05XA01 kálium-klorid injekció 21
127. B05XA02 nátrium-bikarbonát injekció 6
128. B05XA03 nátrium-klorid injekció 8
129. B05XA03 nátrium-klorid injekció 180
130. B05XA03 nátrium-klorid infúzió 639
131. B05XA03 nátrium-klorid infúzió 85
132. B05XA29 electrolyt oldatok, k.m.n. injekció 2
133. B05XB02 alanyl glutamine infúzió 1
134. B05XC19 vitaminok, k.m.n. (2) infúzió 1
135. L01BA01 metotrexát injekció 1
136. L01BA01 metotrexát injekció 3
137. L01BC05 gemcitabin por infúzióhoz 36
138. L01BC05 gemcitabin por infúzióhoz 37
139. L01BC06 capecitabin filmtabletta 40
L01XX17 topotecan kemény kapsz. 5
141. L01XX19 azathioprin filmtabletta 1
142. C01AA04 digitoxin tabletta 3
143. C01AA05 digoxin tabletta 8
144. C01BC03 propafenon filmtabletta 1
145. C01BC03 propafenon filmtabletta 2
146. C01BC03 propafenon injekció 2
147. C01BD01 amiodaron tabletta 11
148. C01CA04 dopamine konc.infúzióhoz 7
149. C01CA07 dobutamin por infúzióhoz 112
150. C01DA02 gliceril-trinitrát tabletta 2
151. C01DA02 gliceril-trinitrát aerosol 5
152. C01DA02 gliceril-trinitrát infúzió 8
153. C01DA02 gliceril-trinitrát tapasz 13
154. C01DA02 gliceril-trinitrát tapasz 28
155. C01DA02 gliceril-trinitrát retard tabletta 34
156. C01DA14 isosorbide mononitrate retard tabletta 2
157. C01DA14 isosorbide mononitrate retard kemény kapsz. 4
158. C01DA14 isosorbide mononitrate retard kemény kapsz. 5
159. C01EA01 alprostadil injekció 4
160. C01EB10 adenosin injekció 1
161. C01EB15 trimetazidin filmtabletta 37
162. C01EB17 ivabradine filmtabletta 2
163. C01EB17 ivabradine filmtabletta 3
164. C02AB01 metildopa tabletta 21
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszer
Rész száma: 165-245
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Résza/ ATC7/ Ha/He/Gyf/me
165. C02AC06 rilmenidin 1 mg tabl. 80
166. C02CA01 prazosin 1 mg kapsz 9
167. C02CA04 doxazosin 2 mg tabl 13
168. C02CA04 doxazosin 4 mg tabletta 25
169. C02CA04 doxazosin 4 mg retard tabletta 141
170. C02CA06 urapidil 60 mg retard tabletta 7
171. C02CA06 urapidil 30 mg retard tabletta 13
172. C02DB01 dihydralazin 28,9 mg tabletta 14
173. C03AA03 hidroklorotiazid 25 mg tabletta 51
174. C03BA03 clopamid 10 mg tabletta 5
175. C03BA11 indapamid 1,5 mg retard tabletta 55
176. C03CA01 furosemid 500 mg tabletta 11
177. C03CA01 furosemid 40 mg tabletta 1295
178. C03CC01 etakrinsav 50 mg tabletta 31
179. C03DA01 spironolacton 50 mg tabletta 5
180. C03DA01 spironolacton 100 mg tabletta 6
181. C03DA01 spironolacton 25 mg tabletta 50
182. C03DA01 spironolacton 50 mg tabletta 92
183. C03EA01 hidroklorotiazid és kálium kímélõ szerek tabletta 50
184. C04AD03 pentoxifillin 400 mg drazsé 164
185. C04AE02 nicergolin 30 mg filmtabletta 196
186. C04AX11 benciklán 50 mg / 2 ml injekció 17
187. C04AX11 benciklán 100 mg tabletta 304
188. C04AX21 naftidrofuril 200 mg retard kapszula 39
189. C04AX21 naftidrofuril 100 mg retard kapszula 66
190. C05AA04 prednizolon 2 mg / 1 g kenőcs 9
191. C05AX03 egyéb készitmények, kombinációk végbélkúp 19
192. C05AX03 egyéb készitmények, kombinációk kenőcs 25
193. C05BA03 heparin sodium gél 84
194. C05BA04 pentosan-poliszulfát-nátrium 25 mg drazsé 9
195. C05BA04 pentosan-poliszulfát-nátrium gél 21
196. C05BB02 polidokanol 0,50% injekció 5
197. C05BB02 polidokanol 1% injekció 19
198. C05BX01 kalcium-dobesilát 500 mg kemény kapsz. 8
199. C05BX01 kalcium-dobesilát 250 mg tabletta 29
200. C05CA02 rutozid kombinációk gél 8
201. C05CA51 rutozid kombinációk tabletta 93
202. C05CA53 diozmin kombinációk 500 mg filmtabletta 215
203. C07AA05 propranolol 40 mg tabletta 16
204. C07AB02 metoprolol 100 mg tabletta 8
205. C07AB02 metoprolol 10 mg tabletta 13
206. C07AB02 metoprolol 25 mg retard tabletta 20
207. C07AB02 metoprolol 100 mg retard filmtabl. 21
208. C07AB02 metoprolol 1 mg/ ml injekció 84
209. C07AB02 metoprolol 50 mg tabletta 126
210. C07AB02 metoprolol 50 mg retard tabletta 145
211. C07AB05 betaxolol 20 mg filmtabletta 38
212. C07AB07 bisoprolol 10 mg filmtabletta 5
213. C07AB07 bisoprolol 2,5 mg filmtabletta 39
214. C07AB07 bisoprolol 5 mg filmtabletta 1047
215. C07AB12 nebivolol 5 mg tabletta 166
216. C07BB07 bisoprolol és tiazidok 5 mg / 12,5 mgfilmtabletta filmtabletta 13
217. C08CA01 amlodipin 10 mg tabletta 50
218. C08CA01 amlodipin 5 mg tabletta 70
219. C08CA05 nifedipin 20 mg retard filmtabl. 11
220. C08CA05 nifedipin 10 mg filmtabletta 16
221. C08CA05 nifedipin 0,61 g / tartály spray 42
222. C08CA09 lacidipine 4 mg filmtabletta 13
223. C08CA13 lercanidipin 10 mg filmtabletta 37
224. C08DA01 verapamil 5 mg / 2 ml injekció injekció 14
225. C08DA01 verapamil 120 mg retard filmtabl. 16
226. C09AA01 captopril 12,5 mg tabletta 27
227. C09AA01 captopril 25 mg tabletta 53
228. C09AA02 enalapril 2,5 mg tabletta 10
229. C09AA02 enalapril 5 mg tabletta 38
230. C09AA02 enalapril 20 mg tabletta 49
231. C09AA02 enalapril 10 mg tabletta 134
232. C09AA04 perindopril 5 mg filmtabletta 385
233. C09AA05 ramipril 10 mg tabletta 28
234. C09AA05 ramipril 2,5 mg tabletta 170
235. C09AA05 ramipril 5 mg tabletta 330
236. C09BA02 enalapril és diuretikumok 20/12,5 mg tabletta 152
237. C09BA04 perindopril és vizelethajtók 8 mg / 1,25 mgtabletta tabletta 16
238. C09BA04 perindopril és vizelethajtók 4 mg / 1,25 mg tabletta 57
239. C09BA04 perindopril és vizelethajtók 10 mg / 2,5 mg filmtabletta 99
240. C09BA04 perindopril és vizelethajtók 5 mg / 1,25 mg filmtabletta 329
241. C09BA05 ramipril és vizelethajtók 2,5 mg / 12,5 mg tabletta 13
242. C09BA05 ramipril és vizelethajtók 10 mg / 25 mg tabletta 23
243. C09BA05 ramipril és vizelethajtók 5 mg / 25 mg tabletta 105
244. C09BA09 fosinopril és vizelethatjók 20 mg / 12,5 mgtabletta 10
245. C09BB03 lisinopril és amlodipin 10 mg / 5 mg tabletta 31
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Részajánlat sorszáma ATC7 Hatóanyag Gyógysz. Forma opció +20%/év
165. C02AC06 rilmenidin tabletta 16
166. C02CA01 prazosin kapszula 2
167. C02CA04 doxazosin tabletta 3
168. C02CA04 doxazosin tabletta 5
169. C02CA04 doxazosin retard tabletta 28
170. C02CA06 urapidil retard tabletta 1
171. C02CA06 urapidil retard tabletta 3
172. C02DB01 dihydralazin tabletta 3
173. C03AA03 hidroklorotiazid tabletta 10
174. C03BA03 clopamid tabletta 1
175. C03BA11 indapamid retard tabletta 11
176. C03CA01 furosemid tabletta 2
177. C03CA01 furosemid tabletta 259
178. C03CC01 etakrinsav tabletta 6
179. C03DA01 spironolacton tabletta 1
180. C03DA01 spironolacton tabletta 1
181. C03DA01 spironolacton tabletta 10
182. C03DA01 spironolacton tabletta 18
183. C03EA01 hidroklorotiazid és kálium kímélõ szerek tabletta 10
184. C04AD03 pentoxifillin drazsé 33
185. C04AE02 nicergolin filmtabletta 39
186. C04AX11 benciklán injekció 3
187. C04AX11 benciklán tabletta 61
188. C04AX21 naftidrofuril retard kapszula 8
189. C04AX21 naftidrofuril retard kapszula 13
190. C05AA04 prednizolon kenőcs 2
191. C05AX03 egyéb készitmények, kombinációk végbélkúp 4
192. C05AX03 egyéb készitmények, kombinációk kenőcs 5
193. C05BA03 heparin sodium gél 17
194. C05BA04 pentosan-poliszulfát-nátrium drazsé 2
195. C05BA04 pentosan-poliszulfát-nátrium gél 4
196. C05BB02 polidokanol injekció 1
197. C05BB02 polidokanol injekció 4
198. C05BX01 kalcium-dobesilát kemény kapsz. 2
199. C05BX01 kalcium-dobesilát tabletta 6
200. C05CA02 rutozid kombinációk gél 2
201. C05CA51 rutozid kombinációk tabletta 19
202. C05CA53 diozmin kombinációk filmtabletta 43
203. C07AA05 propranolol tabletta 3
204. C07AB02 metoprolol tabletta 2
205. C07AB02 metoprolol tabletta 3
206. C07AB02 metoprolol retard tabletta 4
207. C07AB02 metoprolol retard filmtabl. 4
208. C07AB02 metoprolol injekció 17
209. C07AB02 metoprolol tabletta 25
210. C07AB02 metoprolol retard tabletta 29
211. C07AB05 betaxolol filmtabletta 8
212. C07AB07 bisoprolol filmtabletta 1
213. C07AB07 bisoprolol filmtabletta 8
214. C07AB07 bisoprolol filmtabletta 209
215. C07AB12 nebivolol tabletta 33
216. C07BB07 bisoprolol és tiazidok filmtabletta 3
217. C08CA01 amlodipin tabletta 10
218. C08CA01 amlodipin tabletta 14
219. C08CA05 nifedipin retard filmtabl. 2
220. C08CA05 nifedipin filmtabletta 3
221. C08CA05 nifedipin spray 8
222. C08CA09 lacidipine filmtabletta 3
223. C08CA13 lercanidipin filmtabletta 7
224. C08DA01 verapamil injekció 3
225. C08DA01 verapamil retard filmtabl. 3
226. C09AA01 captopril tabletta 5
227. C09AA01 captopril tabletta 11
228. C09AA02 enalapril tabletta 2
229. C09AA02 enalapril tabletta 8
230. C09AA02 enalapril tabletta 10
231. C09AA02 enalapril tabletta 27
232. C09AA04 perindopril filmtabletta 77
233. C09AA05 ramipril tabletta 6
234. C09AA05 ramipril tabletta 34
235. C09AA05 ramipril tabletta 66
236. C09BA02 enalapril és diuretikumok tabletta 30
237. C09BA04 perindopril és vizelethajtók tabletta 3
238. C09BA04 perindopril és vizelethajtók 11
239. C09BA04 perindopril és vizelethajtók 20
240. C09BA04 perindopril és vizelethajtók 66
241. C09BA05 ramipril és vizelethajtók 3
242. C09BA05 ramipril és vizelethajtók tabletta 5
243. C09BA05 ramipril és vizelethajtók 21
244. C09BA09 fosinopril és vizelethatjók 2
245. C09BB03 lisinopril és amlodipin tabletta 6
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszer
Rész száma: 246-318
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Résza/ ATC7/ Ha/He/Gyf/me
246. C09BB04 perindopril and amlodipine 4 mg / 5 mg tabletta tabletta 8
247. C09BB04 perindopril and amlodipine 10 mg / 10 mg tabletta 62
248. C09BB04 perindopril and amlodipine 5 mg / 5 mg tabletta 106
249. C09BX01 ace-gátlók, egyéb kombinációk 8 mg / 2,5 mg tabletta 11
250. C09BX01 ace-gátlók, egyéb kombinációk 4 mg / 1,25 mg tabletta 17
251. C09BX01 ace-gátlók, egyéb kombinációk 10 / 2,5 / 10 mgfilmtabletta 33
252. C09CA01 losartan 100 mg filmtabletta 14
253. C09CA01 losartan 50 mg filmtabletta 31
254. C09CA03 valsartan 160 mg filmtabletta 6
255. C09DA01 losartan és vizelethajtók 100 mg / 12,5 mg filmtabletta 13
256. C09DA01 losartan és vizelethajtók 50 mg / 12,5 mg filmtabletta 22
257. C09DA01 losartan és vizelethajtók 100 mg / 25 mg filmtabletta 23
258. C09DA04 irbesartan és vizelethajtók 300 mg / 25 mg filmtabletta 10
259. C09DA04 irbesartan és vizelethajtók 300 mg / 12,5 mg tabletta 24
260. C09DA04 irbesartan és vizelethajtók 150 mg /12,5 mg tabletta 29
261. C09DA07 telmisartan és vizelethajtók 80 mg / 25 mg tabletta 18
262. C09DA07 telmisartan és vizelethajtók 80 mg / 12,5 mg tabletta 39
263. C10AA01 simvastatin 40 mg filmtabletta 6
264. C10AA05 atorvastatin 10 mg filmtabletta 17
265. C10AA05 atorvastatin 20 mg filmtabletta 147
266. C10AA05 atorvastatin 40 mg filmtabletta 187
267. C10AA07 rosuvastatin 20 mg filmtabletta 129
268. C10AA07 rosuvastatin 10 mg filmtabletta 141
269. C10AB05 fenofibrate 160 mg filmtabletta 15
270. C10BX03 atorvastatin és amlodipin 5 mg / 10 mg filmtabletta 11
271. D01AC01 klotrimazol 1% krém 263
272. D01AC08 ketoconazol 2% krém 72
273. D01AC08 ciclopirox 10 mg / 1 g krém 34
274. D03AX összetett kenőcs 117
275. D03AX03 dexpantenol 4,63 g / palack spray 11
276. D03AX03 dexpantenol kenőcs 15
277. D03AX03 dexpantenol kombinációk kenőcs 17
278. D03AX egyéb hámosítók, k.m.n.(2) 2 mg / 1 g kenőcs 45
279. D04AA13 dimethinden 1 mg / g gél 57
280. D04AB01 lidokain 10% spray 47
281. D06AA03 oxitetraciklin sebhintőpor 24
282. D06AA03 oxitetraciklin 10 mg / 1 g kenőcs 29
283. D06AX primycin sulfate+ gél 6
284. D06AX bacitracin zinc,neomycine 3,86 mg / 1 g kenőcs 7
285. D06BA01 ezüst-szulfadiazin 10 mg / 1 g krém 406
286. D07AB02 hidrokortizon-butirát 0,10% krém 52
287. D07AB02 hidrokortizon-butirát 0,10% kenőcs 98
288. D07AB02 hidrokortizon-butirát 1 mg / g kenőcs 311
289. D07AB09 triamcinolon 1 mg / g kenőcs 39
290. D07AC04 fluocinolon-acetonid 0,25 mg /1 g kenőcs 7
291. D07AC13 mometason 0,10% kenőcs 63
292. D07AC13 mometason 1 mg / g krém 949
293. D07AC14 methylprednisolone aceponate 1 mg / g kenőcs 43
294. D07AC17 fluticason 0,5 mg / 1 g kenőcs 78
295. D07BB03 triamcinolon és antisepticumok 10 / 1 mg / 1 g kenőcs 233
296. D07CA01 hidrokortizon és antibiotikumok 100 mg / palack spray 80
297. D07CA01 hidrokortizon és antibiotikumok 10 mg / 1 g kenőcs 137
298. D07CA01 hidrokortizon és antibiotikumok 10 mg / 1 g krém 363
299. D07XC01 betamethason kombinációk 0,64 mg / 1 g oldat 5
300. D07XC01 betamethason kombinációk 0,64 mg / 1 g kenőcs 12
301. D08AG02 povidon-jód 100 mg / 1 g kenőcs 411
302. D08AX klorogén tabletta 97
303. S01AA12 tobramycin 3 mg / g szemkenőcs 121
304. S01AA12 tobramycin 3 mg / ml szemcsepp 158
305. S01AX11 ofloxacin 3 mg / g szemkenőcs 12
306. S01AX11 ofloxacin 3 mg / ml szemcsepp 23
307. S01BA01 dexamethason 1 mg / ml szemcsepp 9
308. S01BC03 diclofenac 1 mg / ml szemcsepp 19
309. S01CA01 dexametazon és fertõzésellenes szerek 3 mg / g szemkenőcs 54
310. S01CA01 dexametazon és fertõzésellenes szerek 1 mg / ml szemcsepp 121
311. S01EC01 acetazolamid 250 mg tabletta 16
312. S01ED51 timolol, kombinációk 20 mg / ml szemcsepp 5
313. S01ED51 timolol, kombinációk 5 mg / ml szemcsepp 12
314. S01ED51 timolol, kombinációk 0,05 mg / ml szemcsepp 38
315. S01EE01 latanoprost 0,05 mg / ml szemcsepp 47
316. S01EE04 travoprost 40 mg / ml szemcsepp 19
317. S01FA04 ciklopentolát 0,50% szemcsepp 5
318. S01XA12 dexpanthenol 50 mg / g szemgél 65
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Részajánlat sorszáma ATC7 Hatóanyag Gyógysz. Forma opció +20%/év
246. C09BB04 perindopril and amlodipine tabletta 2
247. C09BB04 perindopril and amlodipine tabletta 12
248. C09BB04 perindopril and amlodipine tabletta 21
249. C09BX01 ace-gátlók, egyéb kombinációk 2
250. C09BX01 ace-gátlók, egyéb kombinációk 3
251. C09BX01 ace-gátlók, egyéb kombinációk 7
252. C09CA01 losartan filmtabletta 3
253. C09CA01 losartan filmtabletta 6
254. C09CA03 valsartan filmtabletta 1
255. C09DA01 losartan és vizelethajtók 3
256. C09DA01 losartan és vizelethajtók 4
257. C09DA01 losartan és vizelethajtók 5
258. C09DA04 irbesartan és vizelethajtók 2
259. C09DA04 irbesartan és vizelethajtók 5
260. C09DA04 irbesartan és vizelethajtók 6
261. C09DA07 telmisartan és vizelethajtók tabletta 4
262. C09DA07 telmisartan és vizelethajtók 8
263. C10AA01 simvastatin filmtabletta 1
264. C10AA05 atorvastatin filmtabletta 3
265. C10AA05 atorvastatin filmtabletta 29
266. C10AA05 atorvastatin filmtabletta 37
267. C10AA07 rosuvastatin filmtabletta 26
268. C10AA07 rosuvastatin filmtabletta 28
269. C10AB05 fenofibrate filmtabletta 3
270. C10BX03 atorvastatin és amlodipin filmtabletta 2
271. D01AC01 klotrimazol krém 53
272. D01AC08 ketoconazol krém 14
273. D01AC08 ciclopirox krém 7
274. D03AX összetett kenőcs 23
275. D03AX03 dexpantenol spray 2
276. D03AX03 dexpantenol kenőcs 3
277. D03AX03 dexpantenol kombinációk kenőcs 3
278. D03AX egyéb hámosítók, k.m.n.(2) kenőcs 9
279. D04AA13 dimethinden gél 11
280. D04AB01 lidokain spray 9
281. D06AA03 oxitetraciklin sebhintőpor 5
282. D06AA03 oxitetraciklin kenőcs 6
283. D06AX primycin sulfate+ gél 1
284. D06AX bacitracin zinc,neomycine kenőcs 1
285. D06BA01 ezüst-szulfadiazin krém 81
286. D07AB02 hidrokortizon-butirát krém 10
287. D07AB02 hidrokortizon-butirát kenőcs 20
288. D07AB02 hidrokortizon-butirát kenőcs 62
289. D07AB09 triamcinolon kenőcs 8
290. D07AC04 fluocinolon-acetonid kenőcs 1
291. D07AC13 mometason kenőcs 13
292. D07AC13 mometason krém 190
293. D07AC14 methylprednisolone aceponate kenőcs 9
294. D07AC17 fluticason kenőcs 16
295. D07BB03 triamcinolon és antisepticumok kenőcs 47
296. D07CA01 hidrokortizon és antibiotikumok spray 16
297. D07CA01 hidrokortizon és antibiotikumok kenőcs 27
298. D07CA01 hidrokortizon és antibiotikumok krém 73
299. D07XC01 betamethason kombinációk oldat 1
300. D07XC01 betamethason kombinációk kenőcs 2
301. D08AG02 povidon-jód 82
302. D08AX klorogén tabletta 19
303. S01AA12 tobramycin szemkenőcs 24
304. S01AA12 tobramycin szemcsepp 32
305. S01AX11 ofloxacin szemkenőcs 2
306. S01AX11 ofloxacin szemcsepp 5
307. S01BA01 dexamethason szemcsepp 2
308. S01BC03 diclofenac szemcsepp 4
309. S01CA01 dexametazon és fertõzésellenes szerek szemkenőcs 11
310. S01CA01 dexametazon és fertõzésellenes szerek szemcsepp 24
311. S01EC01 acetazolamid tabletta 3
312. S01ED51 timolol, kombinációk szemcsepp 1
313. S01ED51 timolol, kombinációk szemcsepp 2
314. S01ED51 timolol, kombinációk szemcsepp 8
315. S01EE01 latanoprost szemcsepp 9
316. S01EE04 travoprost szemcsepp 4
317. S01FA04 ciklopentolát szemcsepp 1
318. S01XA12 dexpanthenol szemgél 13
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszer
Rész száma: 319-397
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Résza/ ATC7/ Ha/He/Gyf/me
319. S01XA20 mûkönny és egyéb indifferens készítm. szemgél 8
320. S03AA07 ciprofloxacin 3 mg / ml csepp 122
321. G01AF02 clotrimazol 200 mg / tabl. Hüvelytab 41
322. G01AF20 imidazol-származékok kombinációi hüvelytabl 45
323. G01AX11 povidon-jód 200 mg hüvelykúp 14
324. G01AD02 dinoproston 0,5 mg gél 98
325. G02AD05 sulproston 0,5 mg / amp. injekció 13
326. G03CA04 estriol 1 mg / g krém 13
327. G03DB01 didrogeszteron 10 mg filmtabletta 8
328. G04BD04 oxibutinin 5 mg tabletta 21
329. G04CA02 tamsulosin 0,4 mg retard kapszula 34
330. H02AB02 betamethason 2,63 mg / ml injekció 117
331. H02AB04 metilprednizolon 100 mg tabletta 8
332. H02AB04 metilprednizolon 4 mg tabletta 16
333. H02AB04 metilprednizolon 16 mg tabletta 17
334. H02AB04 metilprednizolon 32 mg tabletta 30
335. H02AB04 metilprednizolon 40 mg/ ml injekció 230
336. H02AB09 hidrokortizon 125 mg / 5 ml injekció 268
337. H02AB09 hidrokortizon 100 mg injekció 390
338. H03AA01 levotiroxin-nátrium 75 microgram tabletta 14
339. H03AA01 levotiroxin-nátrium 50 microgram tabletta 42
340. H03AA01 levotiroxin-nátrium 100 microgram tabletta 47
341. H03BB02 tiamazol 10 mg tabletta 47
342. J01AA02 doxiciklin 100 mg kapszula 7
343. J01AA12 tigecyclin 50 mg por infúzióhoz 17
344. J01CA01 ampicillin 1000 mg por injekcióhoz 27
345. J01CA01 ampicillin 500 mg kapszula 101
346. J01CA04 amoxicillin 1000 mg filmtabletta 15
347. J01CR02 amoxicillin és enzim-inhibitor 375 mg filmtabletta 13
348. J01CR02 amoxicillin és enzim-inhibitor 500 mg/100mgpor old.inf. 6
349. J01CR02 amoxicillin és enzim-inhibitor 312 mg / 5 ml por szuszp. 12
350. J01CR02 amoxicillin és enzim-inhibitor 156 mg / 5 ml por szuszp. 36
351. J01CR02 amoxicillin és enzim-inhibitor 457 mg / 5 ml por szuszp. 39
352. J01DC02 cefuroxim 750 mg por injekcióhoz 8
353. J01DC02 cefuroxim 125 mg filmtabletta 8
354. J01DC02 cefuroxim 250 mg por injekcióhoz 11
355. J01DC02 cefuroxim 125 mg/ 5 ml szuszpenzió 26
356. J01DC10 cefprozil 250 mg filmtabletta 2
357. J01DC10 cefprozil 125 mg/ 5 ml szuszpenzió 6
358. J01DD01 cefotaxim 1000 mg por injekcióhoz 10
359. J01DD02 ceftazidim 2000 mg por old.inf. 10
360. J01EE01 szulfametoxazol és trimetoprim tabletta 123
361. J01FA09 claritromicin 25 mg filmtabletta 8
362. J01FA09 claritromicin 250 mg/ 5 ml granulátum 10
363. J01FA09 claritromicin 125 mg/ 5 ml granulátum 17
364. J01FA09 claritromicin 500 mg / üveg por infúzióhoz por infúzióhoz 333
365. J01FA10 azitromicin 500 mg filmtabletta 26
366. J01FF01 clindamicin 150 mg kemény kapsz. 6
367. J01FF01 clindamicin 300 mg kapszula 243
368. J01GB01 tobramicin 80 mg/ 2 ml injekció 6
369. J01GB01 tobramicin 40 mg/ 1 ml injekció 8
370. J01GB03 gentamicin 80 mg injekció 44
371. J01MA02 ciprofloxacin 250 mg filmtabletta 20
372. J01MA06 norfloxacin 400 mg filmtabletta 65
373. J01MA12 levofloxacin 5 mg / ml old.infúzió 52
374. J01XB01 colistin 1000000 NE por old.inf. 35
375. J01XD01 metronidazol 0,50% infúzió 7180
376. J01XX01 foszfomicin 3000 mg granulátum 171
377. J02AA01 amfotericin 50 mg / üneg por old.inf. 10
378. J04AK01 pirazinamid 500 mg tabletta 18
379. J04AK02 etambutol 250 mg tabletta 18
380. J04AM02 rifampicin, kombinációk (isoniazid) 300 mg filmtabletta 60
381. J05AB01 aciklovir 800 mg tabletta 19
382. J05AB01 aciklovir 400 mg tabletta 10
383. J05AB01 aciklovir 5% krém 16
384. J05AB01 aciklovir 25 mg/ ml por old.inf. 27
385. J05AH02 Oseltamivir 75 mg kapszula 10
386. J07BC01 hepatitis b, tiszított 136
387. M01AB05 diclofenac 150 mg retard tabletta 5
388. M01AB05 diclofenac 50 mg granulátum 51
389. M01AB05 diclofenac 1,50% csepp 61
390. M01AB05 diclofenac 100 mg retard kapszula 180
391. M01AB05 diclofenac 75 mg filmtabletta 191
392. M01AB05 diclofenac 50 mg filmtabletta 160
393. M01AB05 diclofenac 50 mg filmtabletta 849
394. M01AB05 diclofenac 75 mg/ 3 ml injekció 741
395. M01AB16 aceclofenac 100 mg filmtabletta 228
396. M01AB55 diclofenac,kombinációk infúzió 372
397. M01AC01 piroxicam 20 mg/ ml injekció 12
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Részajánlat sorszáma ATC7 Hatóanyag Gyógysz. Forma opció +20%/év
319. S01XA20 mûkönny és egyéb indifferens készítmények szemgél 2
320. S03AA07 ciprofloxacin csepp 24
321. G01AF02 clotrimazol hüvelytabletta 8
322. G01AF20 imidazol-származékok kombinációi hüvelytabletta 9
323. G01AX11 povidon-jód hüvelykúp 3
324. G01AD02 dinoproston gél 20
325. G02AD05 sulproston injekció 3
326. G03CA04 estriol krém 3
327. G03DB01 didrogeszteron filmtabletta 2
328. G04BD04 oxibutinin tabletta 4
329. G04CA02 tamsulosin retard kapszula 7
330. H02AB02 betamethason injekció 23
331. H02AB04 metilprednizolon tabletta 2
332. H02AB04 metilprednizolon tabletta 3
333. H02AB04 metilprednizolon tabletta 3
334. H02AB04 metilprednizolon tabletta 6
335. H02AB04 metilprednizolon injekció 46
336. H02AB09 hidrokortizon injekció 54
337. H02AB09 hidrokortizon injekció 78
338. H03AA01 levotiroxin-nátrium tabletta 3
339. H03AA01 levotiroxin-nátrium tabletta 8
340. H03AA01 levotiroxin-nátrium tabletta 9
341. H03BB02 tiamazol tabletta 9
342. J01AA02 doxiciklin kapszula 1
343. J01AA12 tigecyclin por infúzióhoz 3
344. J01CA01 ampicillin por injekcióhoz 5
345. J01CA01 ampicillin kapszula 20
346. J01CA04 amoxicillin filmtabletta 3
347. J01CR02 amoxicillin és enzim-inhibitor filmtabletta 3
348. J01CR02 amoxicillin és enzim-inhibitor 1
349. J01CR02 amoxicillin és enzim-inhibitor por szuszp. 2
350. J01CR02 amoxicillin és enzim-inhibitor por szuszp. 7
351. J01CR02 amoxicillin és enzim-inhibitor por szuszp. 8
352. J01DC02 cefuroxim por injekcióhoz 2
353. J01DC02 cefuroxim filmtabletta 2
354. J01DC02 cefuroxim por injekcióhoz 2
355. J01DC02 cefuroxim szuszpenzió 5
356. J01DC10 cefprozil filmtabletta 0
357. J01DC10 cefprozil szuszpenzió 1
358. J01DD01 cefotaxim por injekcióhoz 2
359. J01DD02 ceftazidim por old.inf. 2
360. J01EE01 szulfametoxazol és trimetoprim tabletta 25
361. J01FA09 claritromicin filmtabletta 2
362. J01FA09 claritromicin granulátum 2
363. J01FA09 claritromicin granulátum 3
364. J01FA09 claritromicin por infúzióhoz 67
365. J01FA10 azitromicin filmtabletta 5
366. J01FF01 clindamicin kemény kapsz. 1
367. J01FF01 clindamicin kapszula 49
368. J01GB01 tobramicin injekció 1
369. J01GB01 tobramicin injekció 2
370. J01GB03 gentamicin injekció 9
371. J01MA02 ciprofloxacin filmtabletta 4
372. J01MA06 norfloxacin filmtabletta 13
373. J01MA12 levofloxacin old.infúzió 10
374. J01XB01 colistin por old.inf. 7
375. J01XD01 metronidazol infúzió 1436
376. J01XX01 foszfomicin granulátum 34
377. J02AA01 amfotericin por old.inf. 2
378. J04AK01 pirazinamid tabletta 4
379. J04AK02 etambutol tabletta 4
380. J04AM02 rifampicin, kombinációk (isoniazid) filmtabletta 12
381. J05AB01 aciklovir tabletta 4
382. J05AB01 aciklovir tabletta 2
383. J05AB01 aciklovir krém 3
384. J05AB01 aciklovir por old.inf. 5
385. J05AH02 Oseltamivir kapszula 2
386. J07BC01 hepatitis b, tiszított 27
387. M01AB05 diclofenac retard tabletta 1
388. M01AB05 diclofenac granulátum 10
389. M01AB05 diclofenac csepp 12
390. M01AB05 diclofenac retard kapszula 36
391. M01AB05 diclofenac filmtabletta 38
392. M01AB05 diclofenac filmtabletta 32
393. M01AB05 diclofenac filmtabletta 170
394. M01AB05 diclofenac injekció 148
395. M01AB16 aceclofenac filmtabletta 46
396. M01AB55 diclofenac,kombinációk infúzió 74
397. M01AC01 piroxicam injekció 2
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszer
Rész száma: 398-478
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Résza/ ATC7/ Ha/He/Gyf/me
398. M01AC01 piroxicam 20 mg tabletta 23
399. M01AC05 lornoxicam 8 mg filmtabletta 31
400. M01AC05 lornoxicam 4 mg/ ml injekció 119
401. M01AC06 meloxicam 15 mg tabletta 17
402. M01AC06 meloxicam 15 mg / 1,5 ml injekció 48
403. M01AE01 ibuprofen 60 mg végbélkúp 7
404. M01AE01 ibuprofen 100 mg szájban old.tabl 11
405. M01AE01 ibuprofen 200 mg drazsé 13
406. M01AE01 ibuprofen 400 mg bevont tabletta 21
407. M01AE01 ibuprofen 200 mg szájban old.tabl 46
408. M01AE01 ibuprofen 40 mg / ml szuszpenzió 56
409. M01AE02 naproxen 275 mg filmtabletta 25
410. M01AE02 naproxen 550 mg filmtabletta 88
411. M01AE14 dexibuprofen 400 mg filmtabletta 9
412. M01AX02 nifluminsav 250 mg kapszula 506
413. M01AX17 nimesulid 100 mg granulátum 134
414. M01AX17 nimesulid 100 mg tabletta 227
415. M01AX25 kondroitin-szulfát 800 mg tabletta 13
416. M02AA01 fenilbutazon 5% kenőcs 70
417. M02AA10 ketoprofen gél 113
418. M02AA15 diclofenac tapasz 10
419. M02AA15 diclofenac gél 134
420. M03AC10 mivacurium-klorid 2 mg/ ml old.injekció 19
421. M03BB03 klórzoxazon 250 mg tabletta 86
422. M03BX01 baclofen 10 mg tabletta 7
423. M03BX04 tolperisone 50 mg filmtabletta 121
424. M03BX04 tolperisone 150 mg filmtabletta 527
425. M03BX19 guafenesin 500 mg / 10 ml injekció 313
426. M04AA01 allopurinol 300 mg tabletta 80
427. M04AA01 allopurinol 100 mg tabletta 196
428. M04AC01 kolchicin 0,5 mg tabletta 16
429. M05BB05 alendronic acid, calcium and colecalciferol, sequential 13
430. N01AB06 isoflurán oldat 50
431. N01AX07 etomidát injekció 8
432. N01BB09 ropivakain 40 mg / 20 ml injekció 9
433. N01BB52 lidokain, kombinációk 2 % / 0,001 % injekció 143
434. N01BB58 artikain, kombinációk injekció 14
435. N02AA01 morfin 10 mg / ml old.injekció 1
436. N02AA01 morfin 20 mg / ml old.injekció 2
437. N02AA08 dihidrokodein 60 mg retard tabletta 21
438. N02AX02 tramadol 150 mg retard filmtabl. 2
439. N02AX02 tramadol 100 mg / ml csepp 16
440. N02AX02 tramadol 200 mg retard filmtabl. 23
441. N02AX02 tramadol 50 mg / ml injekció 328
442. N02AX02 tramadol 100 mg / 2 ml injekció 370
443. N02AX02 tramadol 100 mg retard filmtabl. 769
444. N02AX52 tramadol combinations 37,5 mg / 325 mg pezsgőtabl. 11
445. N02AX52 tramadol combinations 37,5 mg / 325 mg tabletta 606
446. N02BA01 acetilszalicilsav 500 mg tabletta 150
447. N02BA51 acetilszalicilsav, kombinációk, kivéve: psycholepticumok 27
448. N02BB02 metamizol-nátrium 500 mg filmtabletta 730
449. N02BB73 aminofenazon kombinációk psycholeptikumokkal végbélkúp 61
450. N02BB73 aminofenazon kombinációk psycholeptikumokkal tabletta 110
451. N02BE01 paracetamol 500 mg tabletta 995
452. N03AB02 fenitoin 250 mg / 5 ml injekció 29
453. N03AF01 karbamazepin 200 mg tabletta 10
454. N03AF01 karbamazepin 400 mg filmtabletta 25
455. N03AF01 karbamazepin 300 mg retard tabletta 29
456. N03AF01 karbamazepin 200 mg filmtabletta 46
457. N03AG01 valproinsav 43,38 mg / ml szirup 5
458. N03AG01 valproinsav 300 mg kapszula 8
459. N03AX09 lamotrigin 50 mg tabletta 11
460. N03AX14 levetiracetam 500 mg filmtabletta 21
461. N04BA02 levodopa és decarboxylase inhibitor 200 mg / 50 mgtabletta 8
462. N04BB01 amantadin 100 mg filmtabletta 33
463. N04BC04 ropinirol 8 mg retard filmtabl. 11
464. N04BD01 selegilin 5 mg tabletta 9
465. N04BD02 rasagiline 1 mg tabletta 31
466. N05AD01 haloperidol 1,5 mg tabletta 33
467. N05AD01 haloperidol 5 mg/ ml injekció 197
468. N05AH04 quetiapin 150 mg filmtabletta 5
469. N05AL03 tiaprid 100 mg / 2 ml injekció 28
470. N05AL03 tiaprid 100 mg tabletta 381
471. N05AX08 risperidon 1 mg filmtabletta 24
472. N05BA01 diazepam 5 mg tabletta 105
473. N05BA01 diazepam 10 mg / 2 ml injekció 341
474. N05BA02 klórdiazepoxid 5 mg tabletta 1088
475. N05BA03 medazepam 10 mg tabletta 24
476. N05BA06 lorazepam 2,5 mg tabletta 51
477. N05BA12 alprazolam 1 mg retard tabletta 41
478. N05BA12 alprazolam 0,5 mg ny.alatti tabletta 54
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Részajánlat sorszáma ATC7 Hatóanyag Gyógysz. Forma opció +20%/év
398. M01AC01 piroxicam tabletta 5
399. M01AC05 lornoxicam filmtabletta 6
400. M01AC05 lornoxicam injekció 24
401. M01AC06 meloxicam tabletta 3
402. M01AC06 meloxicam injekció 10
403. M01AE01 ibuprofen végbélkúp 1
404. M01AE01 ibuprofen szájban old.tabl 2
405. M01AE01 ibuprofen drazsé 3
406. M01AE01 ibuprofen bevont tabletta 4
407. M01AE01 ibuprofen szájban old.tabl 9
408. M01AE01 ibuprofen szuszpenzió 11
409. M01AE02 naproxen filmtabletta 5
410. M01AE02 naproxen filmtabletta 18
411. M01AE14 dexibuprofen filmtabletta 2
412. M01AX02 nifluminsav kapszula 101
413. M01AX17 nimesulid granulátum 27
414. M01AX17 nimesulid tabletta 45
415. M01AX25 kondroitin-szulfát tabletta 3
416. M02AA01 fenilbutazon kenőcs 14
417. M02AA10 ketoprofen gél 23
418. M02AA15 diclofenac tapasz 2
419. M02AA15 diclofenac gél 27
420. M03AC10 mivacurium-klorid old.injekció 4
421. M03BB03 klórzoxazon tabletta 17
422. M03BX01 baclofen tabletta 1
423. M03BX04 tolperisone filmtabletta 24
424. M03BX04 tolperisone filmtabletta 105
425. M03BX19 guafenesin 63
426. M04AA01 allopurinol tabletta 16
427. M04AA01 allopurinol tabletta 39
428. M04AC01 kolchicin tabletta 3
429. M05BB05 alendronic acid, calcium and colecalciferol, sequential 3
430. N01AB06 isoflurán oldat 10
431. N01AX07 etomidát injekció 2
432. N01BB09 ropivakain injekció 2
433. N01BB52 lidokain, kombinációk injekció 29
434. N01BB58 artikain, kombinációk injekció 3
435. N02AA01 morfin old.injekció 0
436. N02AA01 morfin old.injekció 0
437. N02AA08 dihidrokodein retard tabletta 4
438. N02AX02 tramadol retard filmtabl. 0
439. N02AX02 tramadol csepp 3
440. N02AX02 tramadol retard filmtabl. 5
441. N02AX02 tramadol injekció 66
442. N02AX02 tramadol injekció 74
443. N02AX02 tramadol retard filmtabl. 154
444. N02AX52 tramadol combinations 2
445. N02AX52 tramadol combinations 121
446. N02BA01 acetilszalicilsav tabletta 30
447. N02BA51 acetilszalicilsav, kombinációk, kivéve: psycholepticumok 5
448. N02BB02 metamizol-nátrium filmtabletta 146
449. N02BB73 aminofenazon kombinációk psycholeptikumokkal végbélkúp 12
450. N02BB73 aminofenazon kombinációk psycholeptikumokkal tabletta 22
451. N02BE01 paracetamol tabletta 199
452. N03AB02 fenitoin injekció 6
453. N03AF01 karbamazepin tabletta 2
454. N03AF01 karbamazepin filmtabletta 5
455. N03AF01 karbamazepin retard tabletta 6
456. N03AF01 karbamazepin filmtabletta 9
457. N03AG01 valproinsav szirup 1
458. N03AG01 valproinsav kapszula 2
459. N03AX09 lamotrigin tabletta 2
460. N03AX14 levetiracetam filmtabletta 4
461. N04BA02 levodopa és decarboxylase inhibitor 2
462. N04BB01 amantadin filmtabletta 7
463. N04BC04 ropinirol retard filmtabl. 2
464. N04BD01 selegilin tabletta 2
465. N04BD02 rasagiline tabletta 6
466. N05AD01 haloperidol tabletta 7
467. N05AD01 haloperidol injekció 39
468. N05AH04 quetiapin filmtabletta 1
469. N05AL03 tiaprid injekció 6
470. N05AL03 tiaprid tabletta 76
471. N05AX08 risperidon filmtabletta 5
472. N05BA01 diazepam tabletta 21
473. N05BA01 diazepam injekció 68
474. N05BA02 klórdiazepoxid tabletta 218
475. N05BA03 medazepam tabletta 5
476. N05BA06 lorazepam tabletta 10
477. N05BA12 alprazolam retard tabletta 8
478. N05BA12 alprazolam ny.alatti tabletta 11
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszer
Rész száma: 479-558
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Résza/ ATC7/ Ha/He/Gyf/me
479. N05BA12 alprazolam 0,5 mg rerard tabletta 83
480. N05BA12 alprazolam 0,25 mg tabletta 556
481. N05BA12 alprazolam 0,5 mg tabletta 678
482. N05CD08 midazolam 7,5 mg filmtabletta 369
483. N05CD13 cinolazepam 40 mg tabletta 45
484. N05CF01 zopiclon 7,5 mg filmtabletta 29
485. N05CF02 zolpidem 10 mg filmtabletta 124
486. N05CM02 clomethiazol 300 mg lágy kapszula 32
487. N05CM18 dexmedetomidine 100 cmg/ ml injekció 13
488. N06AA04 klomipramin 10 mg drazsé 22
489. N06AA04 klomipramin 25 mg drazsé 30
490. N06AA09 amitriptilin 25 mg filmtabletta 7
491. N06AB04 citalopram 10 mg filmtabletta 16
492. N06AB04 citalopram 20 mg filmtabletta 115
493. N06AB05 paroxetin 20 mg filmtabletta 21
494. N06AB06 sertraline 50 mg filmtabletta 22
495. N06AB10 escitalopram 10 mg filmtabletta 21
496. N06BX03 piracetám 800 mg filmtabletta 6
497. N06BX03 piracetám 1200 mg filmtabletta 419
498. N06BX18 vinpocetin 5 mg tabletta 42
499. N06BX18 vinpocetin 10 mg tabletta 450
500. N06DA02 donepezil 10 mg filmtabletta 16
501. N07AA01 neostigmin 0,5 mg /ml injekció 447
502. N07AA02 piridostigmin 60 mg drazsé 15
503. N07CA01 betahistin 8 mg tabletta 16
504. N07CA01 betahistin 16 mg tabletta 65
505. R01AA05 oximetazolin 0,03% orrcsepp 17
506. R01AA05 oximetazolin 0,05% orrcsepp 35
507. R01AA07 xilometazolin 0,10% orrcsepp 6
508. R01AA07 xilometazolin 0,05% orrcsepp 7
509. R01AD09 mometason 50 microg / ad. szusz.orrsray 12
510. R01AX06 mupirocin 20 mg / g orrkenőcs 10
511. R02AA05 klórhexidin tabletta 82
512. R03AC02 salbutamol 0,10 mg /adag inh.szuszp. 194
513. R03AK06 salmeterol and fluticasone 50 /500 microg / adag inh.por 5
514. R03AK07 formoterol and budesonide 9/320 microg/a belégzőpor 8
515. R03AK07 formoterol and budesonide 4,5/160 microg/a belégzőpor 103
516. R03AL01 fenoterol and ipratropium bromide 21 mikrog / ad inh.aerosol 55
517. R03AL01 fenoterol and ipratropium bromide 5 mg / 20 ml inh.oldat 197
518. R03AL06 olodaterol és tiotropium 2,5 microg inh.oldat 67
519. R03BA05 fluticason 125 microg /adag inh.szuszp. 11
520. R03CC03 terbutalin 0,5 mg / ml injekció 97
521. R03CC13 clenbuterol 0,005 mg / 5 mloldat 46
522. R03DA04 teofillin 375 mg retard kapszula 7
523. R03DA04 teofillin 100 mg retard kapszula 11
524. R03DA04 teofillin 300 mg retard tabletta 82
525. R03DA04 teofillin 200 mg retard tabletta 208
526. R03DA04 teofillin 150 mg retard tabletta 135
527. R03DA04 teofillin 200 mg / 10 ml injekció 1285
528. R03DA05 aminofillin 150 mg tabletta 115
529. R03DA05 aminofillin 240 mg / 5 ml injekció 472
530. R03DC03 montelukast 4 mg rágótabletta 16
531. R05CB01 acetilcisztein 600 mg pezsgőtabletta 8
532. R05CB01 acetilcisztein 100 mg granulátum 13
533. R05CB01 acetilcisztein 200 mg pezsgőtabletta 15
534. R05CB01 acetilcisztein 100 mg / ml injekció 77
535. R05CB02 bromhexin 8 mg tabletta 342
536. R05CB02 bromhexin 4 mg / 2 ml injekció 581
537. R05CB06 ambroxol 3 mg / ml szirup 10
538. R05CB06 ambroxol 30 mg tabletta 41
539. R05DB13 butamirat 50 mg tabletta 59
540. R05DB18 prenoxdiazin 100 mg tabletta 25
541. R06AA02 difenhidramin 50 mg tabletta 11
542. R06AB03 dimetinden 1 mg / ml csepp 24
543. R06AC03 kloropiramin 25 mg tabletta 148
544. R06AC03 kloropiramin 20 mg / ml injekció 404
545. R06AD02 prometazin 50 mg / 2 ml injekció 109
546. R06AE07 cetirizin 10 mg filmtabletta 59
547. R06AX02 ciproheptadin 4 mg tabletta 20
548. R06AX27 desloratadin 5 mg tabletta 9
549. V03AB14 protamin injekció 340
550. V03AB15 naloxone 0,4 mg / ml injekció 46
551. V03AE01 polisztirén-szulfát por 7
552. V06 egyéb tápszerek 456
553. V06 amino acids/carbohydrates/minerals/vitamins, combinations 200
554. V06 milk substitutes 762
555. V07AB oldószerek, hígító oldatok, beleértve az öblítõ oldatokat 20
556. V07AB oldószerek, hígító oldatok, beleértve az öblítõ oldatokat 59
557. V07AB oldószerek, hígító oldatok, beleértve az öblítõ oldatokat 128
558. V07AB oldószerek, hígító oldatok, 1595
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Részajánlat sorszáma ATC7 Hatóanyag Gyógysz. Forma opció +20%/év
479. N05BA12 alprazolam rerard tabletta 17
480. N05BA12 alprazolam tabletta 111
481. N05BA12 alprazolam tabletta 136
482. N05CD08 midazolam filmtabletta 74
483. N05CD13 cinolazepam tabletta 9
484. N05CF01 zopiclon filmtabletta 6
485. N05CF02 zolpidem filmtabletta 25
486. N05CM02 clomethiazol lágy kapszula 6
487. N05CM18 dexmedetomidine injekció 3
488. N06AA04 klomipramin drazsé 4
489. N06AA04 klomipramin drazsé 6
490. N06AA09 amitriptilin filmtabletta 1
491. N06AB04 citalopram filmtabletta 3
492. N06AB04 citalopram filmtabletta 23
493. N06AB05 paroxetin filmtabletta 4
494. N06AB06 sertraline filmtabletta 4
495. N06AB10 escitalopram filmtabletta 4
496. N06BX03 piracetám filmtabletta 1
497. N06BX03 piracetám filmtabletta 84
498. N06BX18 vinpocetin tabletta 8
499. N06BX18 vinpocetin tabletta 90
500. N06DA02 donepezil filmtabletta 3
501. N07AA01 neostigmin injekció 89
502. N07AA02 piridostigmin drazsé 3
503. N07CA01 betahistin tabletta
504. N07CA01 betahistin tabletta 13
505. R01AA05 oximetazolin orrcsepp 3
506. R01AA05 oximetazolin orrcsepp 7
507. R01AA07 xilometazolin orrcsepp 1
508. R01AA07 xilometazolin orrcsepp 1
509. R01AD09 mometason szusz.orrsray 2
510. R01AX06 mupirocin orrkenőcs 2
511. R02AA05 klórhexidin tabletta 16
512. R03AC02 salbutamol inh.szuszp. 39
513. R03AK06 salmeterol and fluticasone 1
514. R03AK07 formoterol and budesonide belégzőpor 2
515. R03AK07 formoterol and budesonide 21
516. R03AL01 fenoterol and ipratropium bromide 11
517. R03AL01 fenoterol and ipratropium bromide inh.oldat 39
518. R03AL06 olodaterol és tiotropium inh.oldat 13
519. R03BA05 fluticason 2
520. R03CC03 terbutalin injekció 19
521. R03CC13 clenbuterol 9
522. R03DA04 teofillin retard kapszula 1
523. R03DA04 teofillin retard kapszula 2
524. R03DA04 teofillin retard tabletta 16
525. R03DA04 teofillin retard tabletta 42
526. R03DA04 teofillin retard tabletta 27
527. R03DA04 teofillin injekció 257
528. R03DA05 aminofillin tabletta 23
529. R03DA05 aminofillin injekció 94
530. R03DC03 montelukast rágótabletta 3
531. R05CB01 acetilcisztein pezsgőtabletta 2
532. R05CB01 acetilcisztein granulátum 3
533. R05CB01 acetilcisztein pezsgőtabletta 3
534. R05CB01 acetilcisztein injekció 15
535. R05CB02 bromhexin tabletta 68
536. R05CB02 bromhexin injekció 116
537. R05CB06 ambroxol szirup 2
538. R05CB06 ambroxol tabletta 8
539. R05DB13 butamirat tabletta 12
540. R05DB18 prenoxdiazin tabletta 5
541. R06AA02 difenhidramin tabletta 2
542. R06AB03 dimetinden csepp 5
543. R06AC03 kloropiramin tabletta 30
544. R06AC03 kloropiramin injekció 81
545. R06AD02 prometazin injekció 22
546. R06AE07 cetirizin filmtabletta 12
547. R06AX02 ciproheptadin tabletta 4
548. R06AX27 desloratadin tabletta 2
549. V03AB14 protamin injekció 68
550. V03AB15 naloxone injekció 9
551. V03AE01 polisztirén-szulfát por 1
552. V06 egyéb tápszerek 91
553. V06 amino acids/carbohydrates/minerals/vitamins, combinations 40
554. V06 milk substitutes 152
555. V07AB oldószerek, hígító oldatok, beleértve az öblítõ oldatokat 4
556. V07AB oldószerek, hígító oldatok, beleértve az öblítõ oldatokat 12
557. V07AB oldószerek, hígító oldatok, beleértve az öblítõ oldatokat 26
558. V07AB oldószerek, hígító oldatok, 319
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: STERIL MŰTÉTI SZETTEK
Rész száma: 559
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141116-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megnevezés/mennyiség
ST.FÜL-ORR-GÉGE I.FÜLMŰTÉT 30
ST.FÜL-ORR-GÉGE II. 50
ST.FÜL-ORR-GÉGE III.TRACHEOT. 30
ST FÜL-ORR-GÉGE IV.SUTURAS 20
ST.FÜL-ORR-GÉGE V.KÖTÖZŐS 60
ST.GÖMBTÖRLŐ SZETT 20x20 CM 80
ST.ORTOPÉDIA I. ARTHROSCOPIA 150
ST.ORTOPÉDIA II.CSÍPŐPROTÉZIS 240
ST.ORTOPÉDIA III.TÉRDPROTÉZIS 240
ST.SZÜLÉSZET IV. CSÁSZÁR 240
ST.TRAUMA I.KÉZSEBÉSZET 240
ST.TRAUMA II.DCS 140
ST.TRAUMA III.ALKAR 80
ST.TRAUMA IX.AMPUTÁCIÓ 190
ST.TRAUMA V.BOKA 160
ST.TRAUMA VI.COMBNYAK 70
ST.TRAUMA X. 120
ST.TRAUMA XI. 80
ST.ÁLT.SEB.I.APPENDECTÓMIA 130
ST.ÁLT.SEB.II.LAPAROTÓMIA 280
ST.ÁLT.SEB III.LC 270
ST.ÁLT.SEB.IV.HERNIA 310
ST.ÁLT.SEB.IX.EPE 20
ST.ÁLT.SEB.V.HASFALI SÉRV 90
ST.ÁLT.SEB.VII.VARIX 220
ST.ÁLT.SEB.X.ÉRMŰTÉT 200
ST.ÁLT.SEB.XI.NODUS 90
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: STERIL MŰTÉTI SZETTEK opció +20%/év
ST.FÜL-ORR-GÉGE I.FÜLMŰTÉT 6
ST.FÜL-ORR-GÉGE II. 10
ST.FÜL-ORR-GÉGE III.TRACHEOT. 6
ST FÜL-ORR-GÉGE IV.SUTURAS 4
ST.FÜL-ORR-GÉGE V.KÖTÖZŐS 12
ST.GÖMBTÖRLŐ SZETT 20x20 CM 16
ST.ORTOPÉDIA I. ARTHROSCOPIA 30
ST.ORTOPÉDIA II.CSÍPŐPROTÉZIS 48
ST.ORTOPÉDIA III.TÉRDPROTÉZIS 48
ST.SZÜLÉSZET IV. CSÁSZÁR 48
ST.TRAUMA I.KÉZSEBÉSZET 48
ST.TRAUMA II.DCS 28
ST.TRAUMA III.ALKAR 16
ST.TRAUMA IX.AMPUTÁCIÓ 38
ST.TRAUMA V.BOKA 32
ST.TRAUMA VI.COMBNYAK 14
ST.TRAUMA X. 24
ST.TRAUMA XI. 16
ST.ÁLT.SEB.I.APPENDECTÓMIA 26
ST.ÁLT.SEB.II.LAPAROTÓMIA 56
ST.ÁLT.SEB III.LC 54
ST.ÁLT.SEB.IV.HERNIA 62
ST.ÁLT.SEB.IX.EPE 4
ST.ÁLT.SEB.V.HASFALI SÉRV 18
ST.ÁLT.SEB.VII.VARIX 44
ST.ÁLT.SEB.X.ÉRMŰTÉT 40
ST.ÁLT.SEB.XI.NODUS 18
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: KÖTÉSRÖGZÍTŐ PÓLYÁK
Rész száma: 560
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MULLPÓLYA KÓRHÁZI 5 M x 10 CM 17154
MULLPÓLYA KÓRHÁZI 5 M x 15 CM 18200
MULLPÓLYA KÓRHÁZI 5 M x 6 CM 3800
MULLPÓLYA SZEGETT 5 M x10 CM 300
MULLPÓLYA SZEGETT 5 M x 1 CM 200
MULLPÓLYA SZEGETT 5 M x 3 CM 200
RUGALMASPÓLYA 12 CM x 5 M 14000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: : KÖTÉSRÖGZÍTŐ PÓLYÁK opció +20%/év
MULLPÓLYA KÓRHÁZI 5 M x 10 CM 3431
MULLPÓLYA KÓRHÁZI 5 M x 15 CM 3640
MULLPÓLYA KÓRHÁZI 5 M x 6 CM 760
MULLPÓLYA SZEGETT 5 M x10 CM 60
MULLPÓLYA SZEGETT 5 M x 1 CM 40
MULLPÓLYA SZEGETT 5 M x 3 CM 40
RUGALMASPÓLYA 12 CM x 5 M 2800
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: CSŐHÁLÓKÖTSZEREK
Rész száma: 561
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141111-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
RAMOFIX 2 25 M 2 Csőhálókötszer 65
RAMOFIX 3 25 M 3 Csőhálókötszer 24
RAMOFIX 4 25 M 4 Csőhálókötszer 21
RAMOFIX 5 25 M 5 Csőhálókötszer 28
RAMOFIX 6 25 M 6 Csőhálókötszer 65
RAMOFIX 7 25 M 7 Csőhálókötszer 80
RAMOFIX 8 25 M 8 Csőhálókötszer 110
RAMOFIX 9 25 M 9 Csőhálókötszer 81
RAMOFIX 10 25 M 10 Csőhálókötszer 54
RAMOFIX 11 25 M 11 Csőhálókötszer 108
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: CSŐHÁLÓKÖTSZEREK opció +20%/év
RAMOFIX 2 25 M 2 Csőhálókötszer 13
RAMOFIX 3 25 M 3 Csőhálókötszer 5
RAMOFIX 4 25 M 4 Csőhálókötszer 4
RAMOFIX 5 25 M 5 Csőhálókötszer 6
RAMOFIX 6 25 M 6 Csőhálókötszer 13
RAMOFIX 7 25 M 7 Csőhálókötszer 16
RAMOFIX 8 25 M 8 Csőhálókötszer 22
RAMOFIX 9 25 M 9 Csőhálókötszer 16
RAMOFIX 10 25 M 10 Csőhálókötszer 11
RAMOFIX 11 25 M 11 Csőhálókötszer 22
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ragtapaszok
Rész száma: 562
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141116-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
OMNIPLAST 2,5 CM x 9,2 M 2292
OMNIPLAST 5 CM x 9,2 M 1230
OMNISILK 2,5 CM x 9,2 M 379
OMNISILK 5 CM x 9,2 M 177
MEFIX RAGTAPASZ 2,5 CM x 10 M 19
MEFIX RAGTAPASZ 5 CM x 10 M 109
MEFIX RAGTAPASZ 10 CM x 10 M 411
MEFIX RAGTAPASZ 15 CM x 10 M 3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: RAGTAPASZOK opció +20%/év
OMNIPLAST 2,5 CM x 9,2 M 458
OMNIPLAST 5 CM x 9,2 M 246
OMNISILK 2,5 CM x 9,2 M 76
OMNISILK 5 CM x 9,2 M 35
MEFIX RAGTAPASZ 2,5 CM x 10 M 4
MEFIX RAGTAPASZ 5 CM x 10 M 22
MEFIX RAGTAPASZ 10 CM x 10 M 82
MEFIX RAGTAPASZ 15 CM x 10 M 1
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: NEM STERIL MŰTÉTI KÖTSZEREK
Rész száma: 563
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141116-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
HASI TÖRLŐ 13 CM x 15 CM 14750
HASI TÖRLŐ 30 CM x 40 CM 6275
MULL LAP 7,5 CM x 7,5 CM 400 x 3000
MULL LAP 10 CM x 10 CM 200 x 1000
MULL VÉGBEN 120 CM x 100 M 4175
STERIL MULL-LAP 1/2 M x 80 CM 2850
STERIL MULL-LAP 10 CM x 10 CM 2475
STERIL MULL-LAP 6 CM x 6 CM 1900
SZŐTT MULL CSÍK 5 CM x50 M 16200
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: NEM STERIL MŰTÉTI KÖTSZEREK opció +20%/év
HASI TÖRLŐ 13 CM x 15 CM 2950
HASI TÖRLŐ 30 CM x 40 CM 1255
MULL LAP 7,5 CM x 7,5 CM 400 x 600
MULL LAP 10 CM x 10 CM 200 x 200
MULL VÉGBEN 120 CM x 100 M 835
STERIL MULL-LAP 1/2 M x 80 CM 570
STERIL MULL-LAP 10 CM x 10 CM 495
STERIL MULL-LAP 6 CM x 6 CM 380
SZŐTT MULL CSÍK 5 CM x50 M 3240
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: STERIL PRIMER SEBFEDŐK
Rész száma: 564
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141111-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
COSMOPORE 7,2 x 5 CM 14750
COSMOPORE 10 x 6 CM 6275
COSMOPORE 10 x 8 CM 3000
COSMOPORE 15 x 6 CM 1000
COSMOPORE 15 x 8 CM 4175
COSMOPORE 20 x 10 CM 2850
COSMOPORE 25 x 10 CM 2475
COSMOPORE 35 x 10 CM 1900
COSMOPORE IV.6 CM x 8 CM 16200
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: STERIL PRIMER SEBFEDŐK opció +20%/év
COSMOPORE 7,2 x 5 CM 2950
COSMOPORE 10 x 6 CM 1255
COSMOPORE 10 x 8 CM 600
COSMOPORE 15 x 6 CM 200
COSMOPORE 15 x 8 CM 835
COSMOPORE 20 x 10 CM 570
COSMOPORE 25 x 10 CM 495
COSMOPORE 35 x 10 CM 380
COSMOPORE IV.6 CM x 8 CM 3240
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: vatta
Rész száma: 565
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141111-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
: VATTA PAMUT 500 G 2640
VATTA PAPÍR 20 CM x 20 CM 1 KG 3500
VATTA PAPÍR 500 G 50
VATTA PAPÍR PUR-ZELLIN 40 x 50 2 x 500 135
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: VATTA opció +20%/év
VATTA PAMUT 500 G 528
VATTA PAPÍR 20 CM x 20 CM 1 KG 700
VATTA PAPÍR 500 G 10
VATTA PAPÍR PUR-ZELLIN 40 x 50 2 x 500 27
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: gipsz
Rész száma: 566
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
GIPSZ 10 x 3 2640
GIPSZ 15 x 3 3500
TRIKÓCSŐPÓLYA 25 M x 85 MM 50
TRIKÓCSŐPÓLYA 25 M x 110 MM 135
ROLTA VATTA TEKERCS 10 CM 28
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: GIPSZ opció +20%/év
GIPSZ 10 x 3 528
GIPSZ 15 x 3 700
TRIKÓCSŐPÓLYA 25 M x 85 MM 10
TRIKÓCSŐPÓLYA 25 M x 110 MM 27
ROLTA VATTA TEKERCS 10 CM 6
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: filmkötszerek
Rész száma: 567
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141111-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
OPSITE I.V.3000 12 x 9 CM 50 x 6
OPSITE I.V.3000 7 x 9 CM 50 x 2
TEGADERM CHG 85 x 115 MM 400
TEGADERM IV.3,8 x 4,5 CM 100
TEGADERM IV.KANÜLRÖGZÍTŐ 6,5 x 7 CM 100
TEGADERM 5 x 5,7 100
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: FILMKÖTSZEREK opció +20%/év
OPSITE I.V.3000 12 x 9 CM 50 x 1
OPSITE I.V.3000 7 x 9 CM 50 x 0
TEGADERM CHG 85 x 115 MM 80
TEGADERM IV.3,8 x 4,5 CM 20
TEGADERM IV.KANÜLRÖGZÍTŐ 6,5 x 7 CM 20
TEGADERM 5 x 5,7 20
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: INTELLIGENS KÖTSZEREK
Rész száma: 568
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33141111-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
: ALLDRESS 10 x 10 CM 20
ALLDRESS 15 x 15 CM 20
ALLEVIN GENTLE BORDER 21
AQUACEL AG FOAM ÖNTAPADÓ HABKÖTSZER 10 x 10 CM 9
GRANUFLEX EXTRA VÉKONY 15 x 15 CM 10
MEPILEX 12,5 x 12,5 CM 5 x 50
MEPILEX AG 12,5 x 12,5 CM 5 x 67
MEPILEX AG 17,5 x 17,5 CM 5 x 2
MEPILEX BORDER SACRUM 20 x 20 CM 8
ZETUVIT 10 x 10 CM 25
ZETUVIT 20 x 20 CM 15 x 5
ZETUVIT PLUS 10 x 20 CM 50
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: INTELLIGENS KÖTSZEREK opció +20%/év
ALLDRESS 10 x 10 CM 4
ALLDRESS 15 x 15 CM 4
ALLEVIN GENTLE BORDER 4
AQUACEL AG FOAM ÖNTAPADÓ HABKÖTSZER 10 x 10 CM 2
GRANUFLEX EXTRA VÉKONY 15 x 15 CM 2
MEPILEX 12,5 x 12,5 CM 5 x 10
MEPILEX AG 12,5 x 12,5 CM 5 x 13
MEPILEX AG 17,5 x 17,5 CM 5 x 0
MEPILEX BORDER SACRUM 20 x 20 CM 2
ZETUVIT 10 x 10 CM 5
ZETUVIT 20 x 20 CM 15 x 1
ZETUVIT PLUS 10 x 20 CM 10
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 210 - 435747
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1-81 Elnevezés: Gyógyszer 2,10,11,12,13,14,19,21,22,23,24,28,29,30,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, részajánlatok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 31
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 26 Rész száma: 1-81 Elnevezés: Gyógyszer 1,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18,20,25,26,27,31,35,36,47,48,49,52,59,80,81 részajánlatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 31
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt (1,5,6,15,16,20,26,27,31,47,48,49,52 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail: diana.martz@teva.hu
Telefon: +36 15775756
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1 577 5745
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (3,4,9,17,18,25,35,59 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1 815 3107
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7,8,36,80,81 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 1 327 6717
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1 327 6720
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5912298,36
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 82-164 Elnevezés: Gyógyszer 82,83,88,89,93,94,97,98,100,101,102,103,104,105,106,111,116,124,125,130,131,135,136,140,141,142,143,144,145,146,148,150,151,152,153,154,155,157,158,159,164.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 61
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 42 Rész száma: 82-164 Elnevezés: Gyógyszer 84,85,86,87,90,91,92,95,96,99,107,108,109,110,112,113,114,115,117,119,120,121,122,123,126,127,128,129,132,133,134,137,138,139,147,149,156,160,161,162,163 részajánlatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 61
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (84,85,86,87,92,95,96,107,108,109,117,118,120,121,122,123,128,132,133,134,137,138,139,147,156,160,161,162,163 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1 815 3107
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt (90,91,99,110,112,113,114,115,129,149 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail: diana.martz@teva.hu
Telefon: +36 15775756
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15775745
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: B. Braun Trading Kft. (119 rész)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felhévízi utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14384905
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (126,127 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276717
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1 327 6720
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38 124 631,57
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 165-245 Elnevezés: Gyógyszer 170,171,172,174,176,181,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,200,201,202,204,205,206,207,208,209,210,213,216,221,222,232,237,239 részajánlatok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 70
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 45 Rész száma: 165-245 Elnevezés: Gyógyszer 165,166,167,168,169,173,175,177,178,179,180,182,183,184,198,199,203,211,212,214,215,217,218,219,220,223,224,225,226,227,228,229,230,231,233,234,235,236,238,240,241,242,243,244,245 részek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 70
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt (165,167,169,177,179,180,182,183,198,199,203,212,214,219,220,223,233,234,235,240,241,243,244 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail: diana.martz@teva.hu
Telefon: +36 15775756
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1 577 5745
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (166,168,173,175,184,211,215,217,218,228,229,230,231,236,238,242,245 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (178,224,225,226,227 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276717
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 597 670,49
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 246-318 Elnevezés: Gyógyszer 247,248,249,250,251,269,270,272,273,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,295,296,297,298,299,300,302,303,304,305,306,307,309,310,316,318 részek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 56
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29 Rész száma: 246-318 Elnevezés: Gyógyszer 246,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,271,274,294,300,308,311,312,313,314,315,317 részek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 56
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (246,252,253,254,255,256,257,261,262,264,265,266,267,268,294,314,315 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt (258,259,260,263,271,274,311,312,313,317 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail: diana.martz@teva.hu
Telefon: +36 15775756
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15775745
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: B. Braun Trading Kft. (301. rész)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felhévízi utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14384905
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (308. rész)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276717
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 399 949,25
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 319-397 Elnevezés: Gyógyszer 319,320,322,323,324,325,326,327,330,332,333,334,336,338,343,344,345,346,348,349,350,353,355,356,357,360,361,362,363,364,368,369,370,372,376,377,379,381,385,386,387,388,389,391,394,397 részek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 44
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 33 Rész száma: 319-397 Elnevezés: Gyógyszer 321,328,329,331,335,337,339,340,341,342,347,351,352,354,358,359,365,366,367,371,373,374,375,378,380,382,383,384,390,392,393,395,396 részek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 44
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt (321,329,358,365,371,374,382,383,384,392,393 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail: diana.martz@teva.hu
Telefon: +36 15775756
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15775745
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (328,331,335,337,339,340,341,342,347,351,354,359,366,367,373,375,378,380,395,396 részek
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (352,390 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276717
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16 477 310,24
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 398-478 Elnevezés: Gyógyszer 398,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,413,415,416,417,418,420,421, 422,426,427,428,429,430,432,433,437,441,442,446,447,449,450,453,454,455,456,457,461,466,467, 472,473,474,476,478 rész
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 57
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 35 Rész száma: 398-478 Elnevezés: Gyógyszer 399,400,401,412,414,419,423,424,425,431,434,435,436,438,439,440,443,444,445,448,451,452,458,459,460,462,463,464,465,468,469,470,471,475,477 részek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 57
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt (399,401,423,424,434,445,448,452,458,459,462,464,469,470,477 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (400,412,414,425,463 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276717
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt (419,435,436,438,439,440,443,444,451,460,465,468,471,475 részek)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail: diana.martz@teva.hu
Telefon: +36 15775756
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15775745
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: B. Braun Trading Kft.(431. rész)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felhévízi utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14384905
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 776 067,17
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 479-558 Elnevezés: Gyógyszer 482,483,486,487,488,489,490,502,505,507,508,510,511,513,514,515,516,517,518,520,521,522,523,526,527,528,529,531,532,534,535,536,537,539,541,542,543,544,545,547,549,550 részek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 63
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 38 Rész száma: 479-558 Elnevezés: Gyógyszer 479,480,481,484,485,491,492,493,494,495,496,4697,498,499,500,501,503,504,506,509,512,519,524,525,530,533,538,540,546,548,551,552,553,554,555,556,557,558 részajánlatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 63
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276717
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: DE
E-mail: diana.martz@teva.hu
Telefon: +36 15775756
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15775745
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felhévízi utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: (+36 13469700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: (+36 14384905
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 708/ 534,21
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 559 Elnevezés: STERIL MŰTÉTI SZETTEK
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 560 Elnevezés: KÖTÉSRÖGZÍTŐ PÓLYÁK
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hartmann-Rico Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Paul Hartmann u. 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: gabor.bakos@hartmann.info
Telefon: +36 23530900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 865 720,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 561 Elnevezés: CSŐHÁLÓKÖTSZEREK
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hartmann-Rico Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Paul Hartmann u. 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: gabor.bakos@hartmann.info
Telefon: +36 23530900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 757 749
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 562 Elnevezés: ragtapaszok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BELLA-HUNGÁRIA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső sor út 2.
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3394
Ország: HU
E-mail: info@bella.hu
Telefon: +36 302787229
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36574301
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 191 380
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 563 Elnevezés: NEM STERIL MŰTÉTI KÖTSZEREK
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 564 Elnevezés: : STERIL PRIMER SEBFEDŐK
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hartmann-Rico Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Paul Hartmann u. 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: gabor.bakos@hartmann.info
Telefon: +36 23530900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1093650,6.- Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 565 Elnevezés: vatta
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hartmann-Rico Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Paul Hartmann u. 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: gabor.bakos@hartmann.info
Telefon: +36 23530900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 879 458,00 Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 566 Elnevezés: gipsz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hartmann-Rico Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Paul Hartmann u. 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: gabor.bakos@hartmann.info
Telefon: +36 23530900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 176 030Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 567 Elnevezés: filmkötszerek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 568 Elnevezés: INTELLIGENS KÖTSZEREK
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)