Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9091/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szentgotthárd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szentgotthárd
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07283
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.
Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Doncsecz András
Telefon: +3694553014
E-mail: andras@szentgotthard.hu
Fax: +3694553055
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentgotthard.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentgotthard.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt célja a szentgotthárdi Arany János Általános Iskola (9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. hrsz: 1072) épület fűtési és világítási energiaigényének csökkentése.
Ennek érdekében teljes külső, valamint pótlólagos (padlás-, pince-, lapostető, árkádfödém) hőszigetelés kerül az épületegyüttesre, és valamennyi fűtött térrel határos nyílászáró cseréjére sor kerül.
A napelemes rendszer telepítésével a villamos energia igényt csökkenthetjük. Az energiahordozó-költség csökkenésből adódóan jelentős káros anyag kibocsátás csökkenése is prognosztizálható.
Megvalósítandó tevékenységek:
• Utólagos külső homlokzati hőszigetelés 16 cm vastagságban 1660 m2,
kiegészítő kőzetgyapot sávok 320 m2
lábazati hőszigetelés 14 cm vastagságban 320 m2,
padlásfödém hőszigetelés 12+ 14 cm vastagságban 1075 m2;
pincefödém hőszigetelés 14 cm vastagságban 860 m2,
árkádfödém hőszigetelés 20 cm vastagságban 15 m2,
lapostető hőszigetelés 20 cm vastagságban 320 m2.
• Külső nyílászárók cseréje: régi nyílászárók bontása és újak beépítése. Ablakok 225 db és ajtók 13 db.
Szerkezet: PVC nyílászáró, 3 rétegű üvegezés, melegperem Uw = 0,9 - 1,1 W/m2K (üvegezési aránytól függ) . Üvegezés: 3 rétegű (Ug = 0,7 W/m2K ), argongáz töltésű, Low-E bevonatos, 4:/12/4/12/:4 + Ar hőszigetelő üvegezés melegperemmel. Profil: Schüco CT-70, 5 kamrás profil, kettős ütköző tömítéses, valamint egyszeres középtömítéses, 78 mm-es beépítési mélység, Uf =1,3 W/m2K .
• Napelemes rendszer telepítése (3 ~ 26,4 kW-os kiserőmű, 96 db 270 Wp névleges teljesítményű napelem modullal).
• Projektarányos akadálymentesítés a bejárati ajtó kialakításával:
- a homlokzat színezésével kontrasztos ajtószín szükséges
- az akadálymentes bejárati ajtónál 90/195 minimális nyílásméret biztosítandó elsőként nyíló szárny nyitásakor
- javasolt automata küszöb beépítése
- az ajtón mechanikus csukóberendezés nem alkalmazható (kivéve olyan szerkezettel, mely biztosítja, hogy az ajtószárny 90°-os nyitottságnál megakad)
- az ajtó lábazati részén min. 20 cm magas ütközőlemez elhelyezése vagy ütésálló szárnykialakítás szükséges mindkét oldalon a járást segítő segédeszközök, kerekes székek és rúgások által okozott rongálódás megelőzésére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szentgotthárd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt célja a szentgotthárdi Arany János Általános Iskola (9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. hrsz: 1072) épület fűtési és világítási energiaigényének csökkentése.
Ennek érdekében teljes külső, valamint pótlólagos (padlás-, pince-, lapostető, árkádfödém) hőszigetelés kerül az épületegyüttesre, és valamennyi fűtött térrel határos nyílászáró cseréjére sor kerül.
A napelemes rendszer telepítésével a villamos energia igényt csökkenthetjük. Az energiahordozó-költség csökkenésből adódóan jelentős káros anyag kibocsátás csökkenése is prognosztizálható.
Megvalósítandó tevékenységek:
• Utólagos külső homlokzati hőszigetelés 16 cm vastagságban 1660 m2,
kiegészítő kőzetgyapot sávok 320 m2
lábazati hőszigetelés 14 cm vastagságban 320 m2,
padlásfödém hőszigetelés 12+ 14 cm vastagságban 1075 m2;
pincefödém hőszigetelés 14 cm vastagságban 860 m2,
árkádfödém hőszigetelés 20 cm vastagságban 15 m2,
lapostető hőszigetelés 20 cm vastagságban 320 m2.
• Külső nyílászárók cseréje: régi nyílászárók bontása és újak beépítése. Ablakok 225 db és ajtók 13 db.
Szerkezet: PVC nyílászáró, 3 rétegű üvegezés, melegperem Uw = 0,9 - 1,1 W/m2K (üvegezési aránytól függ) . Üvegezés: 3 rétegű (Ug = 0,7 W/m2K ), argongáz töltésű, Low-E bevonatos, 4:/12/4/12/:4 + Ar hőszigetelő üvegezés melegperemmel. Profil: Schüco CT-70, 5 kamrás profil, kettős ütköző tömítéses, valamint egyszeres középtömítéses, 78 mm-es beépítési mélység, Uf =1,3 W/m2K .
• Napelemes rendszer telepítése (3 ~ 26,4 kW-os kiserőmű, 96 db 270 Wp névleges teljesítményű napelem modullal).
• Projektarányos akadálymentesítés a bejárati ajtó kialakításával:
- a homlokzat színezésével kontrasztos ajtószín szükséges
- az akadálymentes bejárati ajtónál 90/195 minimális nyílásméret biztosítandó elsőként nyíló szárny nyitásakor
- javasolt automata küszöb beépítése
- az ajtón mechanikus csukóberendezés nem alkalmazható (kivéve olyan szerkezettel, mely biztosítja, hogy az ajtószárny 90°-os nyitottságnál megakad)
- az ajtó lábazati részén min. 20 cm magas ütközőlemez elhelyezése vagy ütésálló szárnykialakítás szükséges mindkét oldalon a járást segítő segédeszközök, kerekes székek és rúgások által okozott rongálódás megelőzésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke (Kötelező 36 hónapon felüli hónapok) 12
2 Késedelmi kötbér (%-ban) 10
3 Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 4
4 Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében az Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110050058
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges