Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.07.
Iktatószám:9126/2018
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAGMML Magasés Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Erzsébet
Telefon: +36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.org

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület, Szabolcs u. 33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási
Központ
(OMRRK ) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése az ajánlati dokumentációban
részletezettek szerint.
Műszaki alapadatok (k erekítve):
Az új „A” és „B” jelű épület nettó alapterületei a következők:
4.
sz int: 5565,00m2, (raktár, gépészet)
3.
sz int: 5476,00m2, (raktár, gépészet)
2.
sz int: 2550,00m2, (raktár, gépészet)
1.
sz int: 5482,00m2, (raktár, gépészet, + mélygarázs 1
szint 2831,00m2)
földszint: 4415,00 m2, (műhely és raktár)
1. emelet: 2758,00m2, (irodák, műtermek )
2. emelet: 2706,00m2, (irodák, műtermek)
tetőszint: 43,45m2, (lépcsőházi és lift felépí tményei)
A tervezett új épület összes nettó alapterülete: 31902 ,45m2 lesz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 280 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 212 - 384119

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAGMML Magasés Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4119965007 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerz. mód : 2017.06.23.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148 § alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület, Szabolcs u. 33.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület
mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Műszaki alapadatok (kerekítve):
Az új „A” és „B” jelű épület nettó alapterületei a következők:
4.
sz int: 5565,00m2, (raktár, gépészet)
3.
sz int: 5476,00m2, (raktár, gépészet)
2.
sz int: 2550,00m2, (raktár, gépészet)
1.
sz int: 5482,00m2, (raktár, gépészet, + mélygarázs 1
szint 2831,00m2)
földszint: 4415,00 m2, (műhely és raktár)
1. emelet: 2758,00m2, (irodák, műtermek )
2. emelet: 2706,00m2, (irodák, műtermek)
tetőszint: 43,45m2, (lépcsőházi és lift felépí tményei)
A tervezett új épület összes nettó alapterülete: 31902 ,45m2 lesz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 280 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3888000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAGMML Magasés Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Déne s utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1 Megrendelő és Vállalkozó között „Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2016. május 9. napján Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jött létre, amelyet a Felek 2016. szeptember 30. napján kelt szerződés-módosítás keretében (a továbbiakban: 1. számú Módosítás), majd a 2017. május 5. napján kelt szerződés-módosítás.(a továbbiakban: 2. számú Módosítás) módosították.Az 2. számú Módosításban meghatározott részhatáridők:
2. számú részhatáridő: 2017. március 10. (Cölöpök/cölöpfejek elkészítése)
3. számú részhatáridő: 2017. április 27. (Alaplemez elkészítése)
4. számú részhatáridő: 2017. március 12. (B épület szerkezetek elkészítése)
5. számú részhatáridő: 2017. június 25. vasárnap így 2017. június 26.(A épület szerkezetek elkészítése)
Az 5. számú határidő módosulása A Szerződés 4.22. pontja szerinti Vis Maiorra hivatkozással a Vállalkozó folyamatosan, az előírt határidőben bejelentéseket tett a Megrendelőnek a rendkívüli, 50 km/h értéket meghaladó széllökések, és a napi 20 mm-t meghaladó csapadék (eső) következtében történt munkavégzés akadályoztatása miatt.
Vállalkozó az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) 2017. május 23. napján kelt, GFO-4/127-2/2017. azonosító/ügyiratszámú igazolása alapján igazolta, hogy a 2017. március 16; 2017. március 18; 2017. április 6; 2017. április 6; 2017. április 13. napokon 50 km/h értéket meghaladó széllökések voltak, 2017. április 19. napján pedig a csapadék mennyisége meghaladta a 20 mm-t.
Vállalkozó az OMSZ 2017. június 12. napján kelt, GFO-685-2/2017. ügyiratszámú igazolása alapján igazolta továbbá, hogy 2017. május 23. napján pedig a csapadék mennyisége meghaladta a 20 mm-t.
Az 5. számú határidő vonatkozásában az ezen okokból származó teljesítési határidő hosszabbítás: 6 nap.
A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Felek a Szerződés 6.13. pontját figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban. Kbt.) 197. § (1) bekezdése értelmében a 141. § (4) bekezdése c) pontja, valamint a Szerződés 4.4.4; 4.22. pontjai alapján a Szerződést az alábbi tartalommal módosítják (a továbbiakban: 3. számú Módosítás).
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Felek a Szerződés 6.13. pontját figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban. Kbt.) 197. § (1) bekezdése értelmében a 141. § (4) bekezdése c) pontja, valamint a Szerződés 4.4.4; 4.22. pontjai alapján a Szerződést az alábbi tartalommal módosítják (a továbbiakban: 3. számú Módosítás).Felek rögzítik, hogy a jelen 3. számú Módosítás a Kbt. 141. § (4) c) pontjának megfelel, mivel
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános - építési beruházás fővállalkozói kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés - jellegét;
- ellenérték növekedés nem történik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3888000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3888000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben