Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9206/2018
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Nógrádi Vízi Világ Egyesület
Teljesítés helye:3170 Szécsény 0328/46 hrsz;3170 Szécsény, 0328/46 hrsz.;3170 Szécsény, 0328/46 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GTS Investment Ker. és Szolg. Kft.;GTS INVESTMENT Ker. és Szolg. Kft.;GTS Investment Ker. és Szolg. Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nógrádi Vízi Világ Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK26289
Postai cím: Rákóczi út 92
Város: Szécsény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3170
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36-20/333-2741
E-mail: nogradivizivilag@gmail.com
Fax: +32 743251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Horgász és vízi turizmus fejlesztését célzó beruházások a Robinson-szigeteken
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
”Horgász és vízi turizmus fejlesztését célzó beruházások a Robinson-szigeteken”
1. rész: Robinson-szigetek partvonal, rézsű alakítás, mederátvágás, egyéb földmunkák és parkolók kialakítása
2. rész: Közösségi és fogadó épület építése
3. rész: Egyéb építési munkák: külterületi faépítmények
Szabadidős létesítmények létesítése
Szigetelési munkák
Hőszigetelési munkák
Központi fűtés szerelése
Vakolás
Ajtó és ablak beszerelése
Festés
Napelemek
Parkolóhely, pihenőhely építése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 143981849 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Robinson-szigetek partvonal, rézsű alakítás, mederátvágás, egyéb földmunkák és parkolók kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3170 Szécsény 0328/46 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Robinson-szigetek partvonal, rézsű alakítás, mederátvágás, egyéb földmunkák és parkolók kialakítása
- 1865 m Bevezető út egyengetése tömörítése, kavics és murva feltöltéssel és 90% os tömörítéssel
- 14185 m3 Új holtágak mellékágak kialakítása. Tereprendezéssel a kitermelt föld terv szerinti elrendezésű kis szigetek kialakítása. Tömörítése és erózió elleni védelem kialakítása.
- 2500 m hosszan horgász és túra útvonalak kialakítása, a tervezett átalakítással érintett területen, gépi és kézi erővel, átlagosan 2,0 m szélességben, föld egyengetésével és tömörítésével
- 1680 m2 1680 m2 összterületű parkolók kialakítása átlag 3 m-es közökkel, talajjavító réteg kavics feltöltéssel, a keréknyomban fűbeton elemek elhelyezésével, közötte humuszos termő réteg pázsittal.
- 300 100 m2 Kialakított környezet kertészeti kialakításának előirányzata: (füvesítés, díszítő fák ültetése és sétálók kialakítása)
A teljes mennyiséget részenként a részletes költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-1.2.1-15-NG1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Közösségi és fogadó épület építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3170 Szécsény, 0328/46 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Közösségi és fogadó épület építése
- 35,4 m3 Sávalap készítése C16 minőségű betonnal, 25%-os kőbedolgozással
Terméskő, 0-300 kg, Bazalt-Középkő, Uzsa C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax =32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal
- 4,56 t Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B60.50 16 mm
- 220 m2 Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: 619611
- 67,3 m3 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x240x290 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva HB 30 kézi falazóblokk 300x240x290 mm, 70/750 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs
- 224 m2 Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o
- 224 m2 Fafödémek, borított gerendafödém 24 mm-es alsó, felső deszkázással, faragott (fűrészelt) fából Fenyő faragott gerenda 3-6.5 m I.o.
- 379,4 m2 Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, finomszemcsés dmax ≤ 2,0 Baumit Nemes Vakolat, kapart, 2 mm vtg. színes
- 215 m2 Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felületig, 1 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 32307120
- 336 m2 Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos, sima vagy homokszórt felületű, szennyeződésgátló bevonattal ellátva, 45° tetőhajlásszögig BRAMAC Római Protector tetőcserép 1/1, téglavörös, rubinvörös, vörösbarna, ébenfekete
- 138,6 m2 Padlóburkolat készítése, mázas kerámia vagy márványlapokból, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, 30x30 cm-es 30x30 cm-es mázas kerámia átlagár
- 8 db Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm
- 196,8 m2 Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat alatti kőzetgyapot lemezzel ISOVER NF333 10 100 mm vakolható kőzetgyapot lemez, λD = 0,042 (W/mK)
- 1580 m Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)
- 50 db Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es kivitelben
- 40 db Földbe/padlóba/falba süllyesztett lámpatestek, LED-es kivitelben ;Napelemes lámpatest, IP65
- 1 db A napelemes rendszerhez tartoznia kell egy 48V/74,4kWh akkumlátor egységnek és ehhez tartozó invertert, melyhez csatlakoztathatónak és szabályoznak kell lennie szükség esetén egy automatikusan idítható benzin/diesel motoros aggregátor egységnek.
- 1 db Diesel áramfejlesztő aggregátor telepítése, kültérben elhelyezve, burkolatos kivitelben minimum 5 KW automatikus Diesel áramfejlesztő aggregátor
- 1 db Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, összes 5,5kW teljesítményű, rozsdamentes tartószerkezettel, vezetékeléssel. Tartalmazni kell a napelemhez tartozó hálózati inevertert, irányító rendszer kiépítését, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldalo kábelezést védőcsőben, illetve kábel csatornában, szerelvényeket. Túláram és túlfeszültségvédelmet.
- 1 klt Kombinálható komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, intézmények esetében, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, csővezetékkel (Szolár csővezetékek a 81-008 tételcsoportban), új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával, komplett rendszer, tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé, cseréptetőre, sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben napkollektoros rendszer tartozékokkal: 3 db Baxi napkollektor, Univerzális bekötő készlet Frigoszolár fagyálló hőátadó folyadék koncentrátum,
- 300 Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 12 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 16,2x2,6 mm, tekercs, 130241-050
- 1 db Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig, helyszínre szállítással.
A teljes mennyiséget részenként a részletes költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-1.2.1-15-NG1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyéb építési munkák: külterületi fa építmények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3170 Szécsény, 0328/46 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Egyéb építési munkák: külterületi fa építmények
- 1 db Hálós és kötélpálya-rendszeren alapuló játszótéri elemek
A játszótéri elemek nem rendelkeznek éles élekkel, szálkákkal, veszélyesen kiálló részekkel. A csavarvégeket műanyag csavartakarókkal fedjük el. Fő alapanyag a körmart, bél nélküli telített fenyő. A faanyag henger alakú, kiszámítható, nem keletkeznek beszorulási- és egyéb veszélyes helyek az eszközökön. A fa előkészítése során mélytelítésről és felületkezelésről gondoskodik, amik védik a fát. Az impregnálószer és a felületkezelő anyagok egészségre ártalmatlanok, alkotórészei nem oldódnak vissza. A fém alkatrészek rozsdamentes acélból készülnek. Nem szükséges a rendszeres karbantartás, örök életűek. A láncok felületi védelme horganyzással van biztosítva. A lemezalkatrészek a korszerű színes játszótéri HDPE műanyagból és filmbevonatos kültéri rétegelt lemezből készülnek. A játszótéri eszközök biztonságosak, minden részletben megfelelnek az MSZ EN 1176-os szabvány biztonságtechnikai követelményeinek és tanúsítvánnyal rendelkeznek.
- 1 db rönkhinta Többszemélyes rönkhinta. Az álló oszlopok 15-18-s akácrönkből vannak kialakítva, amely stabil szerkezetet biztosít. A hinta alatt ütéscsillapító van kialakítva vörösfenyő mulcsból. Szükséges anyag: szemescsavarok, menetesszárak, fakötésű alátétek, kötélzet, faanyag. Teljes hossz: 4,5 m Vázszerkezet alul 4 m x 6 m Vázszerkezet felül: 4 m x 4 m
- 1 db Canopy tárcsás csúszka Hosszúság: 50 m Induló és érkező állványzatból áll, mely között sodronykötél kerül kifeszítésre, melyen tányérhinta található. Automatikus fékkel van ellátva
- 1 db Egyedi rusztikus híd (20 m-ig) Hosszanti padlózási borovi fenyőből készülő híd. A korlátok és a tartószerkezetek kialakítása akácfából történik (15-18-as átmérő). Alapozás, illetve vasszerkezettel történik a rögzítése a betonhoz. Szélessége legalább két személy kényelmes közlekedésére alkalmas, 130 cm. Favédelem: két rétegben történő festése. 110cm magas korláttal, leesés elleni védelemmel. Javasolt fesztávolság maximum 10 méter, mely partszélről a híd közepe fele 2-2 méteres belső irányban történő megtámasztás kialakításával.
- 2 db Gyalogos függőhíd (20 m-ig) A függőhídnál az oszlopokon egyenként 4 db fém karikát kell kialakítani, amihez csatlakozni fognak az acélsodronyok és a kötelek. Az alsó acélsodronyra 1000 x 100 x 50 mm-es felül bordázott telített vörösfenyő járófelület kerül, oly módon, hogy a pallókat keresztben át kell fúrni és a két alsó acélsodronyt ezeken keresztül kell átvezetni. A pallók között 20 mm-es közöket kell hagyni, távtartóként vastagfalú gumi hengereket kell alkalmazni. Az egy oldalon lévő acélsodronyokat polipropilén 19 mm vastag kötelek kötik össze. Az acélsodronyokon lévő kötél és sodrony csomópontjai között vastagfalú hengeres gumiköpenyeket kell elhelyezni. A polipropilén köteleket a sodronyokhoz „T” alakú műanyag csomópont rögzítéssel kell rögzíteni. A polipropilén kötelek csomópontjait a játszótéri eszközökhöz használt műanyag golyókkal kell fixálni. A kötélháló négyzeteinek sűrűségi kiosztása 250 x 250 mm. A 19 mm-es kötélhálóra 5 mm-es polipropilén kötélből font, sűrű, pókháló mintájú hálót kell rögzíteni, amit ugyancsak egy 5 mm-es polipropilén kötéllel kell rögzíteni a vastagabb hálóra.
- 10 db Horgászstég (4 m2) Kezelt akácrönk oszlopokon áll, amelyre szintén akácrönkökből alakítjuk ki a járófelület tartószerkezetét átmenő csavarozással való rögzítéssel. Telített deszkázattal történő borítása borovi, luc vagy akácdeszka anyagból.
- 1 db Horgászstég (8 m2) Kezelt akácrönk oszlopokon áll, amelyre szintén akácrönkökből alakítjuk ki a járófelület tartószerkezetét átmenő csavarozással való rögzítéssel. Telített deszkázattal történő borítása borovi, luc vagy akácdeszka anyagból.
- 1 db Horgászcsónak stég Kezelt akácrönk oszlopokon áll, amelyre szintén akácrönkökből alakítjuk ki a járófelület tartószerkezetét átmenő csavarozással való rögzítéssel. Telített deszkázattal történő borítása borovi, luc vagy akácdeszka anyagból.
- 2 db Filagória (tűzrakóval, négyszemélyes) Alapterülete 2,5 m x 2,5 m, belmagassága 3m Színe választható. Teteje hajópadlóból készül, kátránnyal fedve. Tető szélein csepegtető és oromdeszka található. A szerkezet akácból készül, felületkezelve
- 10 db Szelektív hulladéktároló edényekkel Nyomáskezelt deszkázatból történő kialakítás. Felső, nyitott szájrészen 40 cm x 40 cm kialakítással, 90 cm mély, alul 30 cm x 30 cm szűkül. Fixen telepítve 7x7 vagy 9x9-es faoszlopon, mely zsanéros elforgatással elfordítva üríthető, kiborítható.
- 6 db Asztal paddal (hatszemélyes) Nyomáskezelt fából történő asztal kerül kialakításra. Tartólábak 9x9-es nyomáskezelt kockafák. Asztalfelület 2 m x 90 cm. Csavarkötéssel rögzítve, egymástól 5 mm távolságra csavarozva a mikrobordás deszkák. Padok kialakítása ugyanebben a stílusban. 30 cm széles és 2 m hosszúak, 7x7-es kockafából lábazat. Igény szerint 7x7-es kockafával az asztal és a hozzátartozó padok összeköthetőek.
A teljes mennyiséget részenként a részletes költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-1.2.1-15-NG1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Robinson-szigetek partvonal, rézsű alakítás, mederátvágás, egyéb földmunkák és parkolók kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GTS Investment Ker. és Szolg. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ürmös utca 16.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail: info@gtsinvestment.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11709514-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49.338.995
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49.348.250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GTS Investment Ker. és Szolg. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ürmös utca 16.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11709514-2-13

Hivatalos név: "ARGO-Hungary" Fémfeldolgozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10497052-2-42

Hivatalos név: MAKOR Termelő, Szolg. és Ker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sugár út 27.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11771959-2-16

Hivatalos név: DABASI ÉS TÁRSA Építőipari és Szolg Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gesztenye út 1
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12075689-2-13

Hivatalos név: DOR-PET ÉPKER Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 11905 hrsz.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22367770-2-12

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közösségi és fogadó épület építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GTS INVESTMENT Ker. és Szolg. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ürmös utca 16.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail: info@gtsinvestment.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11709514-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69.837.995
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69.867.599
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GTS Investment Ker. és Szolg. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ürmös utca 16.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11709514-2-13

Hivatalos név: "ARGO-HUNGARY" Fémfeldolgozóipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10497052-2-42

Hivatalos név: MAKOR Termelő, Szolg. és Ker. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sugár utca 27.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11771959-2-16

Hivatalos név: Dabasi és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gesztenye út 1
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12075689-2-13

Hivatalos név: DOR-PET ÉPKER Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 11905 hrsz.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22367770-2-12

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Egyéb építési munkák: külterületi fa építmények
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GTS Investment Ker. és Szolg. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ürmös utca 16
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail: info@gtsinvesment.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11709514-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24.721.031
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24.766.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GTS Investment Ker. és Szolg. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ürmös utca 16.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11709514-2-13

Hivatalos név: "ARGO-HUNGARY" Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 76-80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10497052-2-42

Hivatalos név: MAKOR Termelő, Szolg. és Ker. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sugár utca 27.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11771959-2-16

Hivatalos név: Dabasi és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gesztenye út 1
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12075689-2-13

Hivatalos név: DOR-PET ÉPKER Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 11905 hrsz.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22367770-2-12

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges