Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9340/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balmazújváros Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4060 Balmazújváros Hrsz. 2298/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmazújváros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00645
Postai cím: Kossuth tér 4-5.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyiné Holczer Anikó
Telefon: +36 52580100
E-mail: kisterseg@balmazujvaros.hu
Fax: +36 52370035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.balmazujvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Veres Péter Emlékpark fejlesztése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás: „Veres Péter Emlékpark fejlesztése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Veres Péter Emlékpark fejlesztése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros Hrsz. 2298/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Balmazújváros Hortobágy utca és az összekötő szerviz út által határolt területen lévő Veres Péter Emlékparkot fejleszteni kívánják. A park széleit fás, bokros területek határolják. A középső része közel sík füves terület. Ezen a területen mobil színpaddal és 100 fő elhelyezésére alkalmas sánc jellegű lelátóval, időszakos üzemű öltözőkkel és vizesblokkokkal, valamint a járulékos építményekkel kívánják fejleszteni a parkot.
A földsánc alkalmas lesz 100 fős lelátó, valamint a későbbiekben 2 oldalról további 100-100 fős lelátó beépítésére. A 100 fős lelátó mögött kerül elhelyezésre az időszakos üzemű öltöző és a vizesblokk. A létesítmény kiszolgálásához szükséges víz, szennyvíz, és elektromos energiaellátást, valamint az előírás szerinti 20 db parkolót melyből 1 db akadálymentes parkolóhely, gyalog járdát ki kell építeni.
Földmunka:
A földsánc tömöríthető talajból készül, 20 cm vastag humusz terítéssel, réteges tömörítéssel. Tömörségi fok trγ= 98%
Alapozás:
Sávalap tartószerkezeti tervek szerint.
Teherhordó falszerkezet:
Vasbeton fal, 30 cm vastagságban 2 rétegű hálós vasszereléssel, vízzáró minőségű betonból tartószerkezeti tervek szerint. A földdel érintkező felületen Ékin bevonattal.
Födémszerkezet: Monolit vasbeton födém 18 cm vastagságban, vízzáró minőségű betonból tartószerkezeti tervek szerint.
Tetőszerkezet:
A tető nyeregtetős kialakítású. Terran beton cseréppel fedve. A beépített faanyag minősége: F56 II. osztályú fűrészelt fenyő. A faanyagot újra TETOL FB favédőszerrel kell bevonni. A tetőszerkezet IPE 180-as, vagy 140*140*5-ös zártszelvény acél oszlopokra és gerendára támaszkodik fel tartószerkezeti tervek szerint. A fa és fémszerkezetet lángmentesítő bevonattal kell ellátni C REI 15 minőségben.
Vasbeton szerkezetek:
Áthidalók: Monolit vasbeton áthidalók tartószerkezeti terv szerint.
Külső homlokzatképzés:
Szilikát alapú homlokzat festés, fehér színben.
Belső felületek:
H 6-os belső vakolt felület, glettelés után háromszori fehér színű diszperzites festés. A vizes helyiségek oldalfalai 2,10 m magasságig csempeburkolat.
Nyílászárók:
Fa ablakok és fém ajtók. Az ajtók vandálbiztos kivitelben, biztonsági zárral.
Bádogos szerkezetek:
Barna színű LINDAB lemezből, a vonatkozó szabvány szerinti kialakításokkal.
Válaszfalak:
Porotherm tégla szerkezetű 10 cm-es válaszfalból. A Wc-knél 5 cm vastag panelfalak.
Vízszigetelés:
A vizes helyiségek oldalfalain a csempeburkolat magasságában, valamint a padlón MAPELASTIC kent szigetelés készül, a hajlatokban MAPEBAND szalagerősítéssel. A külső földdel érintkező vasbeton felületeket MAPELASTIC kent szigeteléssel kell ellátni.
Hőszigetelés oldalfalon 10 cm vastag EPS-ATN 150, födémen 10 cm vastag EPS-ATN 150 hőszigetelő lemez. A földdel érintkező felületen dörken lemez védelemmel ellátott 10 cm vastag XPS TOP 30 GK hőszigetelés.
Lépcső: Monolit vasbeton lépcső. A lépcső burkolási munkáit lépcső burkoló lappal el kell végezni. Egy oldalon acél korlátot kell elhelyezni.
Padló burkolatok:
A hidegpadló burkolatok greslapból készülnek. Kopásállóságuk PEI. V. legyen.
A lelátó rönkfa burkolattal készül. A földbe kerülő 60 cm hosszon bitumenbe mártva. Kopásállóságuk AC4 legyen.
Műgyanta burkolat: HP alapozóra felhordott Impermax üvegpaplan szövet COLODUR PU gyanta bevonat színpasztával.
Gépészeti munkák:
A belső víz-, csatorna és szellőzés szerelési munkák készülnek. A szaniterek fém vandálbiztos kivitelűek legyenek.
Elektromos munkák:
Az elektromos szerelés általános megvilágítás céljából készülnek. Feszültség 3x400/230 50Hz. Érintésvédelem: TN nullázás. Csatlakozási teljesítmény: N =23,0 kVA (3x35A). színpadtechnikához az erőátviteli kábelt ki kell építeni csatlakozó szekrénnyel.

KÜLSŐ KÖZMŰVEK:
A közmű bekötéseket a Hortobágy utcai gerinc vezetékek biztosítják. A vízellátás az utcai gerincvezetékről biztosítható. A szennyvíz bekötést nyomott vezetékkel kell kiépíteni. Az elektromos energia igényt a Hortobágy utcai hálózatról lehet biztosítani.
Csapadékvíz elvezetés: az ingatlanon összegyűlő csapadékvíz az ingatlanon elszikkad.
Szellőzés: Közvetlen természetes és gépi szellőzés
Alternatív energiaellátás:
Az épület tetőszerkezete alkalmas a későbbiekben napelem, vagy napkollektor elhelyezésére.
Hulladékkezelés:
A kommunális hulladék műanyag hulladéktároló edénybe szelektíven kerül elhelyezésre elszállításig. Veszélyes hulladék nem keletkezik.
Közlekedés:
A gyalogos forgalom biztosítására a szerviz út járdájától a lelátóig 2 m széles térkőburkolatú járda épül.
Gépjárműparkolás:
A gépjárműparkolás az Önkormányzati szerviz út mellett építendő 20 db parkoló kiépítésével biztosítható. A parkolók közül 1 db akadálymentes parkolót kell kialakítani. Az akadálymentes parkolót fel kell festeni és táblával jelezni.
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység. A jogerős építési engedély rendelkezésre áll, mely a műszaki dokumentumok között megküldésre kerül.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt műszaki dokumentációban, az építési engedélyben és kiviteli tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása, a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
CPV:
Fő tárgy:
45000000-7 Építési munkák
További tárgyak:
45210000-2 Magasépítési munka
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata egész hónapokban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 20
2 3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OBENTERV ÉPÍTŐ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25339994-2-42

Hivatalos név: FEDRID Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tompa Mihály út 2/A
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14939772-2-05

Hivatalos név: Szikra-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Árpád út 42.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25836927-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges