Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9347/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Dunaföldvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7020 Dunaföldvár, Püspök utca 1. hrsz.: 3196;7020 Dunaföldvár, Iskola utca 7. hrsz.: 3095
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Földvár Terv Kft.;Földvár Terv Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaföldvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17198
Postai cím: Kossuth Lajos utca 2.
Város: Dunaföldvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7020
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anikó
Telefon: +36 75541558
E-mail: kovacsaniko@dunafoldvar.hu
Fax: +36 75541555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Dunaföldvár Város Önkormányzat Iskola és Óvoda épületeinek energetikai fejlesztése a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002 számú pályázati konstrukció alapján, vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Dunaföldvár Város Önkormányzat Iskola és Óvoda épületeinek energetikai fejlesztése a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002 számú pályázati konstrukció alapján, vállalkozási szerződés keretében”
I. részajánlati kör: Dunaföldvár Beszédes József Általános Iskola komplex energetikai fejlesztése és felújítása vállalkozási szerződés keretében.
II. részajánlati kör: Dunaföldvár Eszterlánc Óvoda komplex energetikai fejlesztése és felújítása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78547870 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dunaföldvár Beszédes József Általános Iskola komplex energetikai fejlesztése és felújítása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45315100-9
45261400-8
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7020 Dunaföldvár, Püspök utca 1. hrsz.: 3196
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Előzmények:
Az épület külső falszerkezete hagyományos kézi falazó elemekből készített falazat, amely hőszigetelés nélkül került megépítésre. A födém előre gyártott gerendás és béléstestes, monolit vasbeton szakaszokkal, járható, de utólagos szigetelés nélkül készült. Ami nem megfelelő hőszigetelő képességű. A külső nyílászárók fa anyagúak, elavultak, hőszigetelő képességük nem megfelelő.
Az épület régi nyílászáróinak cseréje, a homlokzati falak hőszigetelése és a födém kőzetgyapottal való hőszigetelése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az épület fajlagos hőveszteség tényezője a mai energetikai előírásoknak megfelelő legyen.
A tetőszerkezet nem szorul felújításra, a cserépfedés és lécezése megfelelő, a bádogos szerkezetek közül a lefolyócsövek ideiglenesen leszerelésre kerülnek, majd a hőszigetelés, homlokzat színezés után visszahelyezésre kerülnek.
A meglévő fűtési rendszer az épületben hagyományos gázkazánnal kiépített, radiátoros hőleadókkal.
Az épület akadálymentesítése nincs megoldva.
II. Felújítás:
1. Homlokzati hőszigetelés:
A homlokzaton EPS anyagú hőszigetelés kerül elhelyezésre. Az indító profil rögzítése után, a hőszigetelő lapokat alulról felfelé haladva kell rögzíteni a falsíkon, a profilba helyezve az első sort. A hőszigetelő lapokat ragasztó pogácsákkal kell felragasztani a falra, majd tárcsás dübelekkel kell rögzíteni a falhoz. A dübeleknek elő kell fúrni a megfelelő méretű lyukat. A rögzítő dübelek száma táblánként, a gyártó által meghatározott alkalmazási útmutató szerint történik. Az ajtó és ablaknyílásoknál a beforduló hőszigetelés szintén EPS lapokból készül, amit ragasztóhabarccsal kell rögzíteni a falfelülethez. A teljes falfelületre elkészült rögzített hőszigetelés után az ajtó- és ablaknyílás sarkait meg kell erősíteni hálós él védővel, amit ragasztóba kell ágyazni. Ezután lehet elkezdeni felhordani a felületre az üvegszövet háló beágyazásához szükséges első réteg ragasztó réteget. Az első réteg ragasztóba kell beágyazni az üvegszövet hálót, majd erre újból ragasztó réteget kell felvinni, úgy, hogy a háló felületének nem szabad kilátszania. Ezt követi egy réteg vékonyvakolat alapozó felhordása a felületre festőhengerrel. Száradást követően kezdhető meg az utolsó réteg a vékonyvakolat felhordása.
2. Lábazati hőszigetelés:
A lábazati hőszigetelés ugyan azzal a rétegrenddel készül, mint a homlokzati hőszigetelés csak ott XPS hőszigetelő lapokat kell beépíteni. A lapokat ragasztóval ragasztják a felülethez majd a gyártó által meghatározott mennyiségű dűbellel kell rögzíteni. A következő lépés a ragasztó felhordása, amibe bele kell ágyazni az üvegszövet hálót. Majd a hálóra újabb réteg ragasztót kell felhordani szépen elsimítva, hiszen ez lesz a fogadó felülete a vakolatnak. Az utolsó réteg ragasztóra egy réteg alapozót kell felhordani, majd száradás után az utolsó réteg, a végleges látszó felület lábazati és díszítő vakolat kerül felhordásra.
3. Nyílászáró csere:
A régi fa anyagú nyílászárók elbontása után, az új műanyag nyílászárók beépítésére kerül sor. Az ablakokat és ajtókat fa ékekkel kell beállítani majd purhabbal körbefújni, ezután elő kell fúrni a csavarok helyét majd csavarral véglegesen rögzíteni kell. A nyílászárók körül a beépítés során keletkező esetleges vakolat hibákat, a beépítés után javítani kell.
4. Födém szigetelés:
A födém padlástéri szigetelése előtt a felületet fel kell söpörni nagyobb mértékű szennyeződéseket, tárgyakat el kell távolítani. A szigetelést a szigetelendő helyszínen szabad csak kivágni a fóliájából. A szigetelés lefektetésekor a már lefektetett felületre lépni nem szabad. Az így szigetelt födém felület ezután nem lesz járható.
5. Fűtés:
Az épület fűtésrendszere esetén a hagyományos gázkazán cseréje történik kondenzációs gázkazánra, a szükséges kiegészítő elemekkel, illetve a meglévő radiátorokra termosztatikus szelepek kerülnek felszerelésre.
6. Megújuló energia:
Az épület tetőfelületére terv szerinti napelem táblák kerülnek felhelyezésre. Kiépül a szükséges egyen- és váltóáramú elektromos csatlakozás, illetve beépítésre kerül a megfelelő teljesítményű inverter.
7. Akadálymentesítés:
Az épület esetén az akadálymentes megközelítés céljából rámpa és korlát kerül kiépítésre. Az épületen belül akadálymentes vizesblokk létesül.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Dunaföldvár Város Önkormányzat Iskola és Óvoda épületeinek energetikai fejlesztése elnevezésű a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat.
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Dunaföldvár Eszterlánc Óvoda komplex energetikai fejlesztése és felújítása vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
További tárgyak:45315100-9
45261400-8
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7020 Dunaföldvár, Iskola utca 7. hrsz.: 3095
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Előzmények:
Az épület külső falszerkezete hagyományos kézi falazó elemekből készített falazat, amely hőszigetelés nélkül került megépítésre. A födém előre gyártott gerendás és béléstestes, monolit vasbeton szakaszokkal, járható, de utólagos szigetelés nélkül készült. Ami nem megfelelő hőszigetelő képességű. A külső nyílászárók fa anyagúak, elavultak, hőszigetelő képességük nem megfelelő.
Az épület régi nyílászáróinak cseréje, a homlokzati falak hőszigetelése és a födém kőzetgyapottal való hőszigetelése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az épületek fajlagos hőveszteség tényezője a mai energetikai előírásoknak megfelelő legyen.
A tetőszerkezet nem szorul felújításra, a cserépfedés és lécezése megfelelő, a bádogos szerkezetek közül a lefolyócsövek ideiglenesen leszerelésre kerülnek, majd a hőszigetelés, homlokzat színezés után visszahelyezésre kerülnek.
A meglévő fűtési rendszer az épületben hagyományos gázkazánnal kiépített, radiátoros hőleadókkal.
Az épület akadálymentesítése nincs megoldva.
II. Felújítás:
1. Homlokzati hőszigetelés:
A homlokzaton EPS anyagú hőszigetelés kerül elhelyezésre. Az indító profil rögzítése után, a hőszigetelő lapokat alulról felfelé haladva kell rögzíteni a falsíkon, a profilba helyezve az első sort. A hőszigetelő lapokat ragasztó pogácsákkal kell felragasztani a falra, majd tárcsás dübelekkel kell rögzíteni a falhoz. A dübeleknek elő kell fúrni a megfelelő méretű lyukat. A rögzítő dübelek száma táblánként, a gyártó által meghatározott alkalmazási útmutató szerint történik. Az ajtó és ablaknyílásoknál a beforduló hőszigetelés szintén EPS lapokból készül, amit ragasztóhabarccsal kell rögzíteni a falfelülethez. A teljes falfelületre elkészült rögzített hőszigetelés után az ajtó- és ablaknyílás sarkait meg kell erősíteni hálós él védővel, amit ragasztóba kell ágyazni. Ezután lehet elkezdeni felhordani a felületre az üvegszövet háló beágyazásához szükséges első réteg ragasztó réteget. Az első réteg ragasztóba kell beágyazni az üvegszövet hálót, majd erre újból ragasztó réteget kell felvinni, úgy, hogy a háló felületének nem szabad kilátszania. Ezt követi egy réteg vékonyvakolat alapozó felhordása a felületre festőhengerrel. Száradást követően kezdhető meg az utolsó réteg a vékonyvakolat felhordása.
2. Lábazati hőszigetelés:
A lábazati hőszigetelés ugyan azzal a rétegrenddel készül, mint a homlokzati hőszigetelés csak ott XPS hőszigetelő lapokat kell beépíteni. A lapokat ragasztóval ragasztják a felülethez majd a gyártó által meghatározott mennyiségű dűbellel kell rögzíteni. A következő lépés a ragasztó felhordása, amibe bele kell ágyazni az üvegszövet hálót. Majd a hálóra újabb réteg ragasztót kell felhordani szépen elsimítva, hiszen ez lesz a fogadó felülete a vakolatnak. Az utolsó réteg ragasztóra egy réteg alapozót kell felhordani, majd száradás után az utolsó réteg, a végleges látszó felület lábazati és díszítő vakolat kerül felhordásra.
3. Nyílászáró csere:
A régi fa anyagú nyílászárók elbontása után, az új műanyag nyílászárók beépítésére kerül sor. Az ablakokat és ajtókat fa ékekkel kell beállítani majd purhabbal körbefújni, ezután elő kell fúrni a csavarok helyét majd csavarral véglegesen rögzíteni kell. A nyílászárók körül a beépítés során keletkező esetleges vakolat hibákat, a beépítés után javítani kell.
4. Födém szigetelés:
A födém padlástéri szigetelése előtt a felületet fel kell söpörni nagyobb mértékű szennyeződéseket, tárgyakat el kell távolítani. A szigetelést a szigetelendő helyszínen szabad csak kivágni a fóliájából. A szigetelés lefektetésekor a már lefektetett felületre lépni nem szabad. Az így szigetelt födém felület ezután nem lesz járható.
5. Fűtés:
Az épület fűtésrendszere esetén a hagyományos gázkazán cseréje történik kondenzációs gázkazánra, a szükséges kiegészítő elemekkel, illetve a meglévő radiátorokra termosztatikus szelepek kerülnek felszerelésre.
6. Megújuló energia:
Az épület tetőfelületére terv szerinti napelem táblák kerülnek felhelyezésre. Kiépül a szükséges egyen- és váltóáramú elektromos csatlakozás, illetve beépítésre kerülnek a megfelelő teljesítményű inverterek.
7. Akadálymentesítés:
Az épület esetén az akadálymentes megközelítés céljából rámpa és korlát kerül kiépítésre. Az épületen belül akadálymentes vizesblokk létesül.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Dunaföldvár Város Önkormányzat Iskola és Óvoda épületeinek energetikai fejlesztése elnevezésű a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Dunaföldvár Beszédes József Általános Iskola komplex energetikai fejlesztése és felújítása vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Földvár Terv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 34. IV/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23183209-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31907613
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50869688
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Homlokzati- és lábazati hőszigetelés, nyílászáró csere, párkány csere, födém szigetelése, épületgépészeti munkák, épületvillamos munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BEVONAT Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos u. 1.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20485533-2-03

Hivatalos név: Alisca Bau Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bonyhádi u. 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603-2-17

Hivatalos név: SOLTÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23183209-2-43

Hivatalos név: Földvár Terv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 34. IV/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23183209-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Dunaföldvár Eszterlánc Óvoda komplex energetikai fejlesztése és felújítása vállalkozási szerződés keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Földvár Terv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 34. IV/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23183209-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23392387
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27678182
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Homlokzati- és lábazati hőszigetelés, nyílászáró csere, párkány csere, födém szigetelése, épületgépészeti munkák, épületvillamos munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BEVONAT Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos u. 1.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20485533-2-03

Hivatalos név: Alisca Bau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bonyhádi u. 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603-2-17

Hivatalos név: SOLTÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23183209-2-43

Hivatalos név: Földvár Terv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 34. IV/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23183209-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges