Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9368/2018
CPV Kód:45231300-8
Ajánlatkérő:"Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK17743
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 76500890
E-mail: polyak.csaba@kzhorizontal.hu
Fax: +36 76500891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kekviz.projektkronika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kekviz.projektkronika.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához kapcsolódó, vízminőség biztonságának növeléséhez szükséges tervek elkészítésére és építési m
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program"megvalósításához kapcsolódó, vízminőség biztonságának növeléséhez szükséges tervek elkészítésére ésépítési munkák elvégzésére a FIDIC „Sárga” könyv alapján”.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 4481 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 060 - 131685
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
M/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben legalább egy darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített,az alábbi műszaki tartalmat magában foglaló referenciákkal (az előírt műszaki tartalom alpontonként nem teljesíthető több referenciával)
M/1.1.
- minimum 4000 méter optikai kábel fektetése,
- minimum 1 darab új kút létesítése melléfúrással, ahol az új kút talpmélysége elérte a 225 métert és a teljesítménye elérte a minimum az 55 m³/h-t.
M/1.2.
- 195 m3/h kapacitású minimum 1 db szűrőcserés kútfelújítás a felső rakat minimum 40 méteres.
Hosszúságú acélcsöves bélelésével,
- biológiai ammónium mentesítéssel működő telepen, minimum 180 g/h kapacitású utófertőtlenítő rendszer fejlesztése, folyamatos üzem fenntartásával.
Helyesen:
M/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben legalább egy darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített,az alábbi műszaki tartalmat magában foglaló referenciákkal:
M/1.1. minimum 4000 méter optikai kábel fektetése.
M/1.2. minimum 1 darab új kút létesítése melléfúrással, ahol az új kút talpmélysége elérte a 225 métert és a teljesítménye elérte a minimum az 55 m³/h-t.
M/1.3. minimum 1 db szűrőcserés kútfelújítás a felső rakat minimum 40 méteres hosszúságú acél csöves bélelésével.
M/1.4. 195 m3/h kapacitású biológiai ammónium mentesítéssel működő telepen, minimum 180 g/h kapacitású utófertőtlenítő rendszer fejlesztése, folyamatos üzem fenntartásával.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ