Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9378/2018
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Intézményi Központ
Teljesítés helye:HU211;HU211;HU211;HU211;HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:2011. évi CXC. törvényben meghatározott feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Intézményi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80329727
Postai cím: Budai Út 90.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Ligetsori Óvoda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30903461
Postai cím: Liget Sor 49. B. ép.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000157122018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000157122018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 2011. évi CXC. törvényben meghatározott feladatok
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés 2018-2020
Hivatkozási szám: EKR000157122018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Székesfehérvári Intézményi Központ, továbbá a Ligetsori Óvoda által köznevelési intézmények részére közétkeztetési szolgáltatás biztosítása vállalkozási szerződések keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Ajánlatkérő nem tartja fent a jogot
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgim.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár közigazgatási területe- a szerződéstervezetben részletezve.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma: a kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkező tanulók részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora), igény esetén egyéb tanulóknál ebéd biztosításával a bázishelyhez (8000 Székesfehérvár, Berényi u. 105.) viszonyítva 500 m-es körzeten belül.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint ebéd: 30 fő/nap, reggeli: 10 fő/nap, vacsora: 20 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 388 nap
További információ a dokumentációban.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 388
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
I. rész: a II.1.5) és a II.2.6) a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltöttek, a tényleges becsült érték eltérő.
Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlati határidő lejártát követően.
Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja.

II.2.1)
Elnevezés: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár közigazgatási területe- a szerződéstervezetben részletezve.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi egyszeri étkezés (ebéd) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint ebéd: 103 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 388 nap

További információ a dokumentációban.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 388
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II. rész: a II.1.5) és a II.2.6) a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltöttek, a tényleges becsült érték eltérő.
Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlati határidő lejártát követően.

II.2.1)
Elnevezés: Kodály-Táncsics-Arany-Zentai-Széchenyi
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár közigazgatási területe- a szerződéstervezetben részletezve.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az általános iskola esetében az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 156 fő/nap, ebéd: 285 fő/nap, uzsonna: 156 fő/nap; diétás ebéd: 2 fő/nap. A gimnázium esetében az elmúlt időszak átlaga szerint ebéd: 25 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

2. Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 164 fő/nap, ebéd: 276 fő/nap, uzsonna: 164 fő/nap, diétás ebéd: 6 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

3. Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Telephelye Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 39 fő/nap, ebéd: 46 fő/nap, uzsonna: 39 fő/nap, diétás ebéd: 4 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

4. Zentai Úti Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 170 fő/nap, ebéd: 331 fő/nap, uzsonna: 170 fő/nap, diétás ebéd: 8 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

5. Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi egyszeri étkezés (ebéd) biztosításával
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint ebéd: 31 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 388 nap

További információ a dokumentációban.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 388
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. rész: a II.1.5) és a II.2.6) a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltöttek, a tényleges becsült érték eltérő.
Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlati határidő lejártát követően.

II.2.1)
Elnevezés: József-Széna-Vasvári-Arany1,2-Németh
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár közigazgatási területe- a szerződéstervezetben részletezve.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) biztosításával a bázishelyhez (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.) viszonyítva 500 m-es körzeten belül.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint reggeli: 42 fő/nap, ebéd: 48 fő/nap, vacsora: 42 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 418 nap

2. Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 232 fő/nap, ebéd: 440 fő/nap, uzsonna: 232 fő/nap, diétás ebéd: 2 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

3. Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 94 fő/nap, ebéd: 251 fő/nap, uzsonna: 94 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

4. Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 85 fő/nap, ebéd: 98 fő/nap, uzsonna: 85 fő/nap, diétás ebéd: 7 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

5. Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Seregélyesi úti Telephelye: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 12 fő/nap, ebéd: 37 fő/nap, uzsonna: 12 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 388 nap
6. Székesfehérvári Németh László Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 220 fő/nap, ebéd: 417 fő/nap, uzsonna: 220 fő/nap, diétás ebéd: 2 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

További információ a dokumentációban.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 418
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. rész: a II.1.5) és a II.2.6) a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltöttek, a tényleges becsült érték eltérő.
Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlati határidő lejártát követően.

II.2.1)
Elnevezés: István-Ligetek-Vörösmartyk-Aranyok-Felsőv-Rákóczi
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár közigazgatási területe- a szerződéstervezetben részletezve.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Székesfehérvári István Király Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 145 fő/nap, ebéd: 235 fő/nap, uzsonna: 145 fő/nap, diétás ebéd: 5 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

2. Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 63 fő/nap, ebéd: 63 fő/nap, uzsonna: 63 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 475 nap

3. Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 145 fő/nap, ebéd: 248 fő/nap, uzsonna: 145 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

4. Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolája: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 41 fő/nap, ebéd: 65 fő/nap, uzsonna: 41 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

5. Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ligetsori Telephelye: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával- óvoda
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 15 fő/nap, ebéd: 16 fő/nap, uzsonna: 15 fő/nap, diétás ebéd: 1 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 475 nap

6. Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ligetsori Telephelye: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával- iskola
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 5 fő/nap, ebéd: 6 fő/nap, uzsonna: 5 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

7. Ligetsori Óvoda (székhely): Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 124 fő/nap, ebéd: 124 fő/nap, uzsonna: 124 fő/nap, diétás tízórai-ebéd-uzsonna: 1-1-1 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 475 nap

8. Felsővárosi Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 103 fő/nap, ebéd: 228 fő/nap, uzsonna: 103 fő/nap, diétás ebéd: 8 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

9. Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.
A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 128 fő/nap, ebéd: 248 fő/nap, uzsonna: 128 fő/nap, diétás ebéd: 6 fő/nap.
Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap
További információ a dokumentációban.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 475
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
V. rész: a II.1.5) és a II.2.6) a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltöttek, a tényleges becsült érték eltérő.
Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlati határidő lejártát követően.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását, irányadó a Kbt. 69. § (4) is.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását egyszerű másolatban.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt AT-k figyelmét a Kbt. 64. § (1)-ben meghatározott lehetőségre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Megrendelő előleget nem fizet. Az elszámolási időszak a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig terjed. A teljesítésigazolást a Megrendelő képviselője állítja ki a szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.
Vállalkozó havonta (Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel) jogosult számlát utólag benyújtani. A számlát a szolgáltatást igénybevevő teljesítési helyenként külön-külön kell kiállítani és benyújtani. A számlák kizárólag az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatóak be.
A számlák kifizetése banki átutalással történik, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel.
Alkalmazandó a Kbt. 135. § (6) bekezdése is.
További információ a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A beszerzés a Kbt. 21. § (2) bekezdése alapján a Kbt. harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint kerül lefolytatásra. Az eljárás nyílt eljárás.
2. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bárdos Katalin,
lajstromszáma:00330.; Ébner Balázs, lajstromszáma: 00326.
4. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással korábban nem szereplő gazdasági szereplő vonódik be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő elrendel újabb hiánypótlást.
5. A felhívás szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.
7. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal, nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2), (4)-(6) bek. szerint, adott esetben-a Kbt.65.§(7)-(8) bek. szerinti nyilatkozatok.
Az AF terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a KD-ben foglaltakkal együttesen értelmezendők.
Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben és a 22. § szerinti üzemzavar/üzemszünet esetén, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu; kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Karakter-korlátozásra tekintettel folytatás a VI.4.3)-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) „További információk” pont folytatása:
8. - Műszaki-szakmai alkalmassági követelmény:
Valamennyi rész vonatkozásában: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban, legalább 12 hónapig az adott intézmény nyitvatartási időszakának figyelembe vételével folyamatosan teljesített közétkeztetési tevékenység ellátására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, mely(ek) tartalmazzák legalább a jelen felhívás részeinél meghatározott ebédmennyiségek legalább 75 %-ának megfelelő adagokra vonatkozó (bővebben: dokumentáció) napi ebédmennyiség előállítását.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozóan a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján szükséges eljárni.
Az igazolási módokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- Pénzügyi - gazdasági alkalmassági követelmény:
Valamennyi rész vonatkozásában: Alkalmatlan ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint a hirdetmény feladásának napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő 2 vagy több alkalommal (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval").
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozóan a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján szükséges eljárni.
Az igazolási módokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
9. A szerződés teljesítése során Hibás teljesítési (minőségi) kötbér, késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér kerül alkalmazásra a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
10. Alternatív ajánlattételre nincs lehetőség.
11. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy az Ajánlatkérő rendelkezésére álló konyhák listáját, azok felszereltségére vonatkozó tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza.
12. Egyéb: Alkalmazandó az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) figyelemmel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (e- KR rendelet) foglaltakra. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-KR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Ajánlatkérő az értékelést a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja a legalacsonyabb ár („Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)”) szerinti értékelési szempont alapján végzi. A legalacsonyabb ár szerinti értékelés a Felolvasólapon szereplő Ajánlati elemekre adott „Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)” megajánlás alapján történik nettó forintban kifejezve. Ajánlatkérő (AK) az alábbi információkat, szabályokat a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg: Kieg. tájékoztatás, Hiánypótlás, Közös ajánlattétel, csatolandó dokumentumok jegyzéke, Ajánlat összeállításának követelményei, formai előírások.
AK a Kbt. 39. § (1)bek. alapján biztosítja a KD-t. AK előírja közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodás, és a Kbt. 66. § (2) bek. irat e-KR rendelet 10.§ (3) bekezdés szerinti benyújtását. AK nem ír elő ajánlati biztosítékot.
Bontással kapcsolatos információ: a bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és az e-KR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók: az ajánlatok bontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően (2018. 06. 18. 14:00), kettő órával később kezdi meg (2018. 06. 18. 16:00), az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig kell elektronikusan beérkeznie az EKR rendszerbe, az elektronikus ajánlatok bontását az EKR végzi.
Helyszíni bejárás: megjelenést követő 3-5. munkanap, további információ a KD-ban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)