Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9389/2018
CPV Kód:33196000-0
Ajánlatkérő:Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23952
Postai cím: Tüzér utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Miklós
Telefon: +36 705130916
E-mail: jog@csbo.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csbo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csbo.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33196000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a CSBO EFOP-1.2.6-
VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország elnevezésű kiemelt projektjének megvalósításához kapcsolódóan, a
kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6104 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 076 - 168950
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Adásvételi szerződés keretében baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a CSBO EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország elnevezésű kiemelt projektjének megvalósításához kapcsolódóan, a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával.
Helyesen:
Adásvételi keretszerződés keretében baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a CSBO EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország elnevezésű kiemelt projektjének megvalósításához kapcsolódóan, a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Adásvételi szerződés keretében baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a CSBO EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország elnevezésű kiemelt projektjének megvalósításához kapcsolódóan, a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával.
Nyertes ajánlattevő feladatai:
Általános elvárások:
A babacsomagokon keresztül történő ismeretterjesztés keretében 2018. szeptember 1-től (tervezett dátum) 2021. március 31-éig a szülést követően 210.000 (+ 60.000 opcionálisan) család egy csomagot kap (tartalmát lásd a részletes leírásban), mely egyrészt tájékoztató jellegű szóróanyagokat, másrészt szimbolikus jelleggel családbarát ország logóval és EU logóval, valamint családbarát ország motívummal ellátott hasznos termékeket tartalmaz.
A babacsomagok célcsoportjai a Magyarországon szülő, magyar állampolgárságú nők, kisbabáik és családjuk. A babacsomagok terjesztésének célja, hogy a gyermekszületéssel járó praktikus tudnivalókról és a családtámogatási lehetőségekről a célcsoport közvetlenül és a megfelelő időben - vagyis a szülést követően, még a kórházban vagy klinikán - információhoz jusson. A tájékoztatás mellett pedig ugyancsak fontos szempont a családbarát attitűd tudatosítása közvetlenül a szülést követő időszakban is. A csomag átadásával mindez megvalósítható.
Kelengyecsomagokra vonatkozó pilot program keretében a tervezett kezdő dátumtól 2021. március között 750 db, hátrányos helyzetű térségben születő gyermekek után a szülők a gyermek gondozásához feltétlenül szükséges termékeket (lásd a részletes leírásban) tartalmazó, komplex ún. kelengyecsomagokban részesülnek, melyek hozzájárulnak a gyermekek megfelelő gondozásához a korai életszakaszban.
A kelengyecsomagok célcsoportjai a Magyarországon, egy hátrányos térségben lévő szülészeten szülő magyar állampolgárságú nők és kisbabáik, valamint családjuk.
Nyertes Ajánlattevő, illetve az általa bevont alvállalkozó a Babacsomagok és Kelengyecsomagok célba juttatása érdekében a következő feladatokat köteles ellátni:
- babacsomag és kelengyecsomag összetevőinek beszerzése, ami jelenti a jelen műszaki leírásban szereplő
o termékparaméterezésnek megfelelő összetevők beszerzését
o paraméterek alapján történő logózást és feliratozást
o és a csomagok tartalmát képező nyomdai termékek legyártását
- védőcsomagolás, a csomagok összeállítása
- gyűjtőkartonozás
- raktározás elosztó raktár(ak)ban és készletnyilvántartás
- szülészettel rendelkező kórházak, klinikák egyedi ütemezés szerint történő ellátása a Babacsomagokkal (szállítási igényeknek, raktárkapacitásnak, születések számának felmérése alapján)
- folyamatos kapcsolattartás a szülészettel rendelkező kórházakkal, klinikákkal
- a csomagok kórházi, klinikai személyzet által történő átadásának koordinálása, ellenőrzése
- szállítási átvételi elismervények és csomag átvételi elismervények visszagyűjtése
- kimutatások, elszámolások készítése Megrendelő részére a Megrendelő által részletezett formában
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a fenti folyamatokba betekintsen, azokat a szerződés teljesítése során ellenőrizze.
Nyertes ajánlattevő feladatai és a termékek részletes leírása a műszaki leírásban kerül kifejtésre.
Helyesen:
Adásvételi keretszerződés keretében baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a CSBO EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország elnevezésű kiemelt projektjének megvalósításához kapcsolódóan, a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával.
Nyertes ajánlattevő feladatai:
Általános elvárások:
A babacsomagokon (a továbbiakban: BCS) keresztül történő ismeretterjesztés keretében 2018. szeptember 1-től (tervezett dátum) 2021. március 31-éig a szülést követően 210.000 (+ 60.000 opcionálisan) család egy csomagot kap , mely egyrészt tájékoztató jellegű szóróanyagokat, másrészt szimbolikus jelleggel családbarát ország logóval és EU logóval, valamint családbarát ország motívummal ellátott hasznos termékeket tartalmaz.
A BCS-k célcsoportjai a Magyarországon szülő, magyar állampolgárságú nők, kisbabáik és családjuk. A BCS-k terjesztésének célja, hogy a gyermekszületéssel járó praktikus tudnivalókról és a családtámogatási lehetőségekről a célcsoport közvetlenül és a megfelelő időben - vagyis a szülést követően, még a kórházban vagy klinikán - információhoz jusson. A tájékoztatás mellett pedig ugyancsak fontos szempont a családbarát attitűd tudatosítása közvetlenül a szülést követő időszakban is. A csomag átadásával mindez megvalósítható.
Kelengyecsomagokra (a továbbiakban KCS) vonatkozó pilot program keretében a tervezett kezdő dátumtól 2021. március között 750 db, hátrányos helyzetű térségben születő gyermekek után a szülők a gyermek gondozásához feltétlenül szükséges termékeket tartalmazó, komplex ún. KCS-kban részesülnek, melyek hozzájárulnak a gyermekek megfelelő gondozásához a korai életszakaszban.
A KCS-k célcsoportjai a Magyarországon, egy hátrányos térségben lévő szülészeten szülő magyar állampolgárságú nők és kisbabáik, valamint családjuk.
Nyertes Ajánlattevő, illetve az általa bevont alvállalkozó a BCS-k és KCS-k célba juttatása érdekében a következő feladatokat köteles ellátni:
- BCS és KCS összetevőinek beszerzése, ami jelenti a műszaki leírásban szereplő
o termékparaméterezésnek megfelelő összetevők beszerzését
o paraméterek alapján történő logózást és feliratozást
o és a csomagok tartalmát képező nyomdai termékek legyártását
- védőcsomagolás, a csomagok összeállítása
- gyűjtőkartonozás
- raktározás elosztó raktár(ak)ban és készletnyilvántartás
- szülészettel rendelkező kórházak, klinikák egyedi ütemezés szerint történő ellátása a BCS-kal (szállítási igényeknek, raktárkapacitásnak, születések számának felmérése alapján)
- folyamatos kapcsolattartás a szülészettel rendelkező kórházakkal, klinikákkal
- a csomagok kórházi, klinikai személyzet által történő átadásának koordinálása, ellenőrzése
- szállítási átvételi elismervények és csomag átvételi elismervények visszagyűjtése
- kimutatások, elszámolások készítése Megrendelő részére a Megrendelő által részletezett formában
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a fenti folyamatokba betekintsen, azokat a szerződés teljesítése során ellenőrizze.
Összesen 210 000 db+ 60 000 db opciónális BCS tartalma:
- Ajtódísz (Szitanyomtatás, a továbbiakban: Szny)
- Köszöntő levél (ofszet- vagy digitális nyomtatás, a továbbiakban: o-, vagy d. ny)
- Baba partedli (Szny)
- Hátizsák (Szny)
- Digitális lázmérő (orvosi segédeszköz) (Tamponnyomtatás, a továbbiakban Tny)
- Logózott matrica (Digitális nyomtatás)
- Tájékoztató kiadvány (o-, vagy d. ny)
- Baba textil pelenka (orvosi segédeszköz) (Szny)
- Képkeret (Tny)
Összesen 750 db KCS tartalma
- Köszöntő levél (o-, vagy d. ny)
- Tájékoztató kiadvány (o-, vagy d. ny)
- Baba textil pelenka (orvosi segédeszköz) (Szny)
- Baba rugdalózó (Szny)
- Bab ágynemű szett (Szny)
- Baba sapka (Szny)
- Baba body (Szny)
- Babalepedő (Szny)
- Eldobható baba nadrágpelenka újszülötteknek (márkanév nélkül) 20 db-os csomagolásban (Szny)
- Baba itatópohár (Tny)
- Melltartóbetét (nincs nyomtatás)
- Baba fürdőlepedő (Szny)
- Baba fürdőkád (Tny)
Folytatás a VI.3.4) pontban.
Részletesen a műszaki leírásban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok
A következő helyett:
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium
1 Ajánlattevő raktározásra alkalmas telephelyeinek száma országosan (régiónként legfeljebb 1 db; a megajánlás legkedvezőbb szintje 7; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 0) 30
2 A jótállási idő megajánlott időtartama (a lázmérőre vonatkozóan; a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 hónap) 10
3 A megváltozott munkaképességűek részvételének biztosítása a szerződés teljesítésében (a megajánlás legkedvezőbb szintje: 100 fő; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje: 0 fő) 10
( ) Költség kritérium
(x) Ár - Súlyszám: 50
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
Helyesen:
(x) Az alábbiakban megadott szempontok
[x] Minőségi kritérium
1 Ajánlattevő raktározásra alkalmas épületeinek száma országosan (régiónként legfeljebb 1 db; a megajánlás legkedvezőbb szintje 7; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 0) 15
2 A jótállási idő megajánlott időtartama (a lázmérőre vonatkozóan, a kötelező 12 hónapos mértékű jótálláson felül; a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap) 15
3 A megváltozott munkaképességűek részvételének biztosítása a szerződés teljesítésében (a megajánlás legkedvezőbb szintje: 50 fő; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje: 0 fő) 5
( ) Költség kritérium
(x) Ár - Súlyszám:65
( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információ
A következő helyett:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott információ tekintetében előadja, hogy a megadott időtartam tervezett időtartam, a szerződés az aláírása napján lép hatályba tervezetten 2018. szeptember 1. napján és tervezetten a projekt fizikai befejezésének napjáig 2021. március 31. napjáig tart.
Helyesen:
Ajánlatkérő a II.1.6) pontban foglaltakkal kapcsolatban előadja, hogy a részekre bontás a tárgyi közbeszerzési eljárásban sem műszakilag sem gazdaságilag nem indokolt. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképp megkötésre kerülő szerződés alapján jelentős mennyiségű baba-, és kelengyecsomag beszerzését és kiosztását tervezi, melyre tekintettel különös jelentőséggel bír, hogy megrendelések és szállítások során a teljes mennyiség méretéből fakadó ár előnyöket érvényesítse, mely csak abban az esetben lehetséges, ha ajánlatkérő egy ajánlattevővel köt szerződést.
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott információ tekintetében előadja, hogy a megadott időtartam tervezett időtartam, a szerződés az aláírása napján lép hatályba tervezetten 2018. szeptember 1. napján és tervezetten a projekt fizikai befejezésének napjáig 2021. március 31. napjáig tart.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A következő helyett:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás egyik rész tekintetében sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kr. 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Helyesen:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás egyik rész tekintetében sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kr. 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben az ajánlattevővel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban erre vonatkozóan szükséges nyilatkozatot csatolni
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság; A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése
A következő helyett:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel:
P/1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
P/2. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolás.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Helyesen:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel:
P/1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem érte el a 630.000.000,- Ft összeget attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]
Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik orvosi segédeszközök és műszerek szállítására vonatkozó 50.000.000,- Ft/ kár és 100.000.000,- Ft/év limitű szakmai felelősségbiztosítással.
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Helyesen:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem érte el a 630.000.000,- Ft összeget attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]
Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság; A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A következő helyett:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hónap/nap pontossággal), a teljesítés %-os mértéke, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 9 éven belül megkezdődött.
M/2. A Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
M/3. A Kr. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetve műszaki felszereltség leírását. Csatolni szükséges továbbá az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megajánlott eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltségek, ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítéséhez a szerződés teljes időtartama alatt.
Helyesen:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hónap/nap pontossággal), a teljesítés %-os mértéke, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött.
M/2. A Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
M/3. A Kr. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetve műszaki felszereltség leírását. Csatolni szükséges továbbá az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megajánlott eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltségek, ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítéséhez a szerződés teljes időtartama alatt.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett alábbi referenciákkal:
M1/1. legalább 1 db, egy szerződés keretében teljesített, legalább 4500 db tampon-nyomott digitális lázmérő szállítására vonatkozó referenciával;
M1/2. legalább 1 db, egy szerződés keretében teljesített, legalább 25000 db szitanyomott textil termék szállítására vonatkozó referenciával
M1/3. legalább 1 db, egy szerződés keretében teljesített, legalább 150.000 db termék csomag kivitelezésére vonatkozó referenciával.
Egy bemutatott referencia a fenti alkalmassági követelmények közül több igazolására is felhasználható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai és vagy egyetemi) logisztikai végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi funkciókkal rendelkező szoftveres megoldással:
- felhasználói authentikáció
- törzsek kezelése (partnerek, tételek, szállítók, és egyéb technikai törzsek)
- készletek kezelése (készletre vétel, csomag összeállítás, kiadás)
- bevételezés, kiadás
- rendelések kezelése (rendelés felvétel, módosítás, zárás)
- lekérdezések:
o tételekre
o raktárkészletre
o időszakra
o rendelésekre
o partnerekre
o listák / jelentések generálása
Az elvárt megoldás egyéb jellemzői:
- Platform független, szabványos böngészőben futó, reszponzív alkalmazás
- Mobil eszközök támogatása
- Nem igényel kliens oldali telepítést
- Nincs licensz kötöttség
- Korlátlan számú felhasználó
- Valós idejű adat szolgáltatás
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett alábbi referenciákkal:
M1/1. legalább 1 db, teljesített, legalább 4500 db tampon-nyomott digitális lázmérő szállítására vonatkozó referenciával;
M1/2. legalább 1 db, teljesített, legalább 25000 db szitanyomott textil termék szállítására vonatkozó referenciával
M1/3. legalább 1 db, teljesített, legalább 150.000 db termék csomag kivitelezésére vonatkozó referenciával.
Egy bemutatott referencia a fenti alkalmassági követelmények közül több igazolására is felhasználható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai és vagy egyetemi) logisztikai szakirányú végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő logisztikai szakirányú végzettséggel egyenértékűnek fogadja el az alábbi végzettségeket:
Ellátásilánc-menedzsment szakirányú végzettség

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi funkciókkal rendelkező szoftveres megoldással:
- felhasználói authentikáció
- törzsek kezelése (partnerek, tételek, szállítók, és egyéb technikai törzsek)
- készletek kezelése (készletre vétel, csomag összeállítás, kiadás)
- bevételezés, kiadás
- rendelések kezelése (rendelés felvétel, módosítás, zárás)
- lekérdezések:
o tételekre
o raktárkészletre
o időszakra
o rendelésekre
o partnerekre
o listák / jelentések generálása
Az elvárt megoldás egyéb jellemzői:
- Platform független, szabványos böngészőben futó, reszponzív alkalmazás
- Mobil eszközök támogatása
- Nem igényel kliens oldali telepítést
- Nincs licensz kötöttség
- Korlátlan számú felhasználó
- Valós idejű adat szolgáltatás
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:
Késedelmi kötbér késedelmes naponta nettó vételár díj 1%-a, a kötbéralapra vetítetten, legfeljebb a nettó vételár díj 20%-a. Meghiúsulási kötbér 20%
Teljesítési biztosíték: 12.000.000,- Ft.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, az igényelhető előleg mértéke 50%, előlegvisszafizetési biztosíték nyújtása mellett.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bek. és a 272/2014. (XI.5.) Kr. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Finanszírozási mód: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100%
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és fizetés részletes szabályai a dokumentációban.
Helyesen:
Késedelmi kötbér késedelmes naponta a nettó vételár 1%-a, a kötbéralapra vetítetten, legfeljebb a nettó vételár 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: 20%
Teljesítési biztosíték: 12.000.000,- Ft.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, az igényelhető előleg mértéke 50%, előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett.
Jótállás: a nyertes ajánlattevő megajánlásától függően (minimum 12 hónap -maximum 36 hónap) az ajánlatában megajánlott elektromos lázmérő tekintetében a sikeres átadás-átvételtől számítva
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bek. és a 272/2014. (XI.5.) Kr. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Finanszírozási mód: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100%
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és fizetés részletes szabályai a dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei; Dátum:
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
1)Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is,
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2) Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
4)Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat;
- a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a felolvasólapot;
5) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
6)Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7)Az előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
8) Értékelés módszere; adható pontok: A Minőségi kritériumok (2., 3., és 4. részszempontok) esetén KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. bb) pont szerinti arányosítás, az 1. számú „Ár” szempont esetén a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti fordított arányosítás.
A 2. számú értékelési szempont tekintetében régiók:
1. Észak-Magyarország (BAZ, Heves és Nógrád megyék)
2. Észak-Alföld (Hajdú-bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)
3. Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyék)
4. Közép-Magyarország (Pest megye, Budapest főváros)
5. Közép Dunántúl (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megyék)
6. Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék)
7. Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megyék)
Szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0 pont legrosszabb, 10 pont legjobb érték.
9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz az eljárás eredménytelen, ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot!
10) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
11) Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
12) Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
13) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
Helyesen:
1)Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben az ajánlattevővel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban erre vonatkozóan szükséges nyilatkozatot csatolni
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2) Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
4)Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat;
- a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a felolvasólapot;
5) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
6)Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7)Az előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
8) Értékelés módszere; adható pontok: A Minőségi kritériumok (2., 3., és 4. részszempontok) esetén KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. bb) pont szerinti arányosítás, az 1. számú „Ár” szempont esetén a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti fordított arányosítás.
A 2. számú értékelési szempont tekintetében régiók:
1. Észak-Magyarország (BAZ, Heves és Nógrád megyék)
2. Észak-Alföld (Hajdú-bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)
3. Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyék)
4. Közép-Magyarország (Pest megye, Budapest főváros)
5. Közép Dunántúl (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megyék)
6. Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék)
7. Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megyék)
Szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 1-10 pont; 1 pont legrosszabb, 10 pont legjobb érték.
Ajánlatkérő a 2. minőségi értékelési szempontra vonatkozó megajánlás tekintetében legfeljebb két régióra vonatkozó megajánlásnak fogadja el azt az épületet, melynek közigazgatási címe - EU szabvány szerinti raklap szállítására alkalmas gépjármű közlekedésére alkalmas közúton mérve - legfeljebb 20 km-es távolságra fekszik a szomszédos régió közigazgatási határától. Ez esetben a raktározásra alkalmas épület minimális alapterülete 150 m2.
9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz az eljárás eredménytelen, ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot!
10) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
11) Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
12) Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint
14) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell.
15) Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen. A letöltés regisztrációt követően lehetséges. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
16) FAKSZ: dr. Panácz István (lajstromszám: 00037)
17) Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni a kiadott árazatlan költségvetést kitöltve és aláírva. Ajánlatkérő Ár szempont tekintetében az értékelés alapjának a beárazott költségvetésben szereplő összesített csomagra vonatkozó ajánlati árak összegét tekinti.
18) Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor köteles - a fennálló ingatlanhasználati jogviszonyt igazoló dokumentumok csatolásával - igazolni, hogy rendelkezik legalább 1 db, legalább 1000m2 nagyságú központi raktárral, mely EU szabvány szerinti raklap szállítására alkalmas gépjárművel betonúton megközelíthető.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint
Az ajánlati felhívás II.2.4) pontjának folytatása
Az elvárt work flow szoftver rendelkezzen felhasználói authentikációval
Alkalmas legyen minimálisan az alábbi törzsadatok kezelésére (partnerek, tételek, szállítók, és egyéb technikai törzsek), kezeljen készlet adatokat (készletre vétel, csomag összeállítás, kiadás)
Nyomon követhető legyen a bevételezés és kiadás
Kezelje a megrendeléseket (rendelés felvétel, módosítás, zárás)
A szoftver alkalmas legyen az alábbi lekérdezésekre, szűrésekre:
o tételek
o raktárkészlet
o időszak
o rendelések
o partnerek
o alkalmas legyen listák / jelentések generálására
Az elvárt megoldás egyéb minimális jellemzői:
- Platform független, szabványos böngészőben futó, reszponzív alkalmazás
- Mobil eszközök támogatás
- Nem igényel kliens oldali telepítést
- Nincs licensz kötöttség, korlátlan számú felhasználó
- Valós idejű adat szolgáltatás

13) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
14) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell.
15) Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen. A letöltés regisztrációt követően lehetséges. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
16) FAKSZ: dr. Panácz István (lajstromszám: 00037)
17) Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni a kiadott árazatlan költségvetést kitöltve és aláírva. Ajánlatkérő Ár szempont tekintetében az értékelés alapjának a beárazott költségvetésben szereplő összesített csomagra vonatkozó ajánlati árak összegét tekinti.
18) Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor köteles - a fennálló ingatlanhasználati jogviszonyt igazoló dokumentumok csatolásával - igazolni, hogy rendelkezik legalább 1 db, legalább 500 m2 nagyságú központi raktárral, mely EU szabvány szerinti raklap szállítására alkalmas gépjárművel betonúton megközelíthető.
19) A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen orvosi segédeszközök és műszerek szállítására vonatkozó 50.000.000,- Ft/ kár és 100.000.000,- Ft/év limitű szakmai felelősségbiztosítással.
Ajánlatkérő orvosi segédeszköz és műszer alatt az alábbiakat érti:
Orvosi és Gyógyászati segédeszköznek azt az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember személyes használatába adott orvostechnikai eszközt (az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai eszközt kell érteni, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét.
20) Ajánlatkérő megváltozott munkaképességű munkavállaló fogalma alatt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdésének l) pontja szerint fogalmat érti.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 55. § (1)-(3) bekezdései alapján módosítja.
A közbeszerzési dokumentumok módosítása az ajánlati dokumentációt, és a szerződéstervezetet is érinti.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ