Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9451/2018
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
Telefon: +361 3271656
E-mail: ehr@budapest.hu
Fax: +361 3271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és ezzel összefüggő feladatok elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és ezzel összefüggő feladatok elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervezési szerződés, amelynek tárgya „A következő, Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és ezzel összefüggő feladatok elvégzése”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/11/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 230 - 418364

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és ezzel összefüggő feladatok elvégzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/10/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: kozlekedes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 151890000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés 1. sz. módosításának időpontja: 2016. december 23., melyről szóló hirdetmény 2017/S 055 - 102336 számon jelent meg. A VII.1.6. pontban és VII.2.3. pont 3. sorában szereplő összeg az ezen módosítás során megemelt szerződéses érték.
A jelen, 2. sz. szerződésmódosítás időpontja: 2018. május 15.
A VII.1.5) pontban megjelölt befejezési határidő becsült dátum, az utolsó tervezési részfeladat határideje a kivitelezést lezáró műszaki átadás-átvételi eljárás befejező időpontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137-138. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében a következő, Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése és ezzel összefüggő feladatok elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/11/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 166890000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: kozlekedes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 1. sz. módosítása további tervezési feladatokat, úgymint árvízvédelmi hajókikötők engedélyes terveinek elkészítését és egyes engedélyes tervek módosítását tartalmazta, amelyekhez határidőt és tervezési díjat rendelt.
A szerződés jelen, 2. sz. módosítása a szerződésbe az 1. sz. módosítással beemelt, árvízvédelmi létesítmény vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítése körében írja elő a tervező számára egy új nyomvonal vizsgálatát, továbbá törlésre kerül a tervező feladatai közül az árvízvédelmi létesítmény hatósági engedélyeztetési eljárásának lefolytatása. A módosítás a tervezési díj módosítását nem eredményezi, a tervező számára új teljesítési részhatáridőt ír elő.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A rakparton megvalósuló sétány és kerékpárút kivitelezésére vonatkozó szerződés teljesítési határideje módosításra került, mely befolyásolta a tervezési szerződés teljesítését is.
A tervezéssel érintett 25666/3 hrsz. ingatlan árvízvédelmének kialakításáról készült terveknek az ingatlan tulajdonosával, az ELMŰ-vel történő egyeztetése többszöri megkeresés ellenére eredménytelenül zárult, melynek okán a tervezési feladatok határidőre történő teljesítése nem volt lehetséges, és új nyomvonal vizsgálata vált szükségessé.
Az árvízvédelmi beruházás mentett oldalán lévő területek hasznosítását Bp.XIII.Ker.Önk. pályázat útján kívánja hasznosítani, de jelenleg sem a hasznosítás jellege, sem a majdani beruházó nem ismert. Emiatt célszerű, hogy a majdani hasznosítás figyelembevételével kerüljön sor az árvízvédelmi létesítmény vízjogi létesítési engedélyének megszerzésére, a hasznosítást végző beruházó által. A tervező feladatai közül emiatt kerül törlésre az engedélyeztetési eljárás lefolytatása.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 166890000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 166890000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben