Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9473/2018
CPV Kód:79421000-1
Ajánlatkérő:KKETTK Közalapítvány
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Projekt Doktor Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KKETTK Közalapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK18392
Postai cím: Határőr út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hideg Edina
Telefon: +36 13742670
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tortenelem.info.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tortenelem.info.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Támogatási kérelmek értékelési rendszerének kialakítása és működtetése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79421000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási keretszerződés Támogatási kérelmek értékelési rendszerének kialakítására és működtetésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Megbízási keretszerződés Támogatási kérelmek értékelési rendszerének kialakítására és működtetésére nettó 230 000 000 HUF keretösszegig.
Mennyiség:
A KKETTK Közalapítvány által, az 1956-os emlékéve keretében meghirdetett pályázati felhívásokra beérkező - várhatóan 5 000 db pályázat és 2500 db projekt - kezelését kell biztosítania Ajánlattevőnek. A várható pályázatok száma csak tájékoztató jellegű.
Feladat:
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében lebonyolításra kerülő pályázatok kezelése a Közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladatok teljesítésével. Támogatási kérelmek értékelési rendszerének kialakítása és működtetése, amelynek keretében nyertes Ajánlattevő feladata az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében lebonyolításra kerülő pályázati csomagok kezelése, minőségellenőrzése, a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 093 - 166184

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási keretszerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Projekt Doktor Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Őrhegy utca 7761 Hrsz.
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2085
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 183375000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828511
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bek. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79421000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási keretszerződés Támogatási kérelmek értékelési rendszerének kialakítására és működtetésére nettó 230 000 000 HUF keretösszegig.
Mennyiség: a KKETTK Közalapítvány által, az 1956-os emlékéve keretében meghirdetett pályázati felhívásokra beérkező - várhatóan 5 000 db pályázat és 2 500 db projekt - kezelését kell biztosítania Ajánlattevőnek. A várható pályázatok száma csak tájékoztató jellegű.
Feladat: az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében lebonyolításra kerülő pályázatok kezelése a Közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladatok teljesítésével. Támogatási kérelmek értékelési rendszerének kialakítása és működtetése, amelynek keretében nyertes Ajánlattevő feladata az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében lebonyolításra kerülő pályázati csomagok kezelése, minőség-ellenőrzése, a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/05/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 183375000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Projekt Doktor Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Őrhegy utca 7761 Hrsz.
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2085
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés időbeli hatálya módosul,a keretösszeg nem kerül módosításra.
A szerződés módosítás időpontja: 2018.05.30.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti feladat - a Megrendelő és a Vállalkozó által előre nem látható körülmények bekövetkezése miatt - még nem zárult le, így a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatására a Megrendelőnek továbbra is szüksége van, és a Szerződés 8.1.5. pontjában meghatározott keretösszeg nem merült ki a Szerződés időbeli hatálya alatt, ezért Felek a Szerződés időbeli hatályát a jelen Módosításban foglaltaknak megfelelően meghosszabbítják a Kbt. 141. § (6) bekezdésre tekintettel.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 183375000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 183375000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben