Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9622/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Franklin utca 191-217, 219-229, 233-243, 245-271 szám alatti ingatlanok (6741/23 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„MŰKER” Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csavanyák Rita közbeszerzési referens
Telefon: +36 66241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +3666241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „»Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja« című, TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében a Békéscsaba, Franklin utcai 40 db szociális bérlakás korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001 azonosító számú, „Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja” című projekt részeként a Békéscsaba, Franklin utcai 40 db szociális bérlakás korszerűsítése építési-kivitelezés munkái
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
5600 Békéscsaba, Franklin utca 191-217, 219-229, 233-243, 245-271 szám alatti ingatlanok (6741/23 hrsz.),
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Békéscsaba, Franklin utcai 40 db szociális bérlakást magába foglaló „A1”, „A2”, „B1” és „B2” jelű épületegységek korszerűsítése építészeti, elektromos felújítással, napelemek telepítésével és épületgépészeti vizes szaniterek, szerelvények cseréjével.
Békéscsaba, Franklin utca 191-217, 219-229, 233-243, 245-271 szám alatti épületegységek (6741/23 hrsz.)
összesített hasznos alapterülete: 2026,82 m2
összesített burkolt (nettó) alapterülete: 2258,78 m2
összesített fedett nem hasznos alapterülete: 190,38 m2
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat a jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege: szociális bérlakások korszerűsítése. „A1”, „A2”, „B1” és „B2” jelű épületegységek lakásainak korszerűsítése tetőszerkezet és tetőfödém felújításával, burkolatok, belső nyílászárók, konyhabútorok cseréjével, festés-mázolással. Épületgépészeti vizes szaniterek, szerelvények cseréje. A lakások elektromos felújítása. Az „A1” és „B1” jelű épületeken napelemek telepítése.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembehelyezéséhez és a használatbavételhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 196049568 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „»Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja« című, TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében a Békéscsaba, Franklin utcai 40 db szociális bérlakás korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261400-8
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Franklin utca 191-217, 219-229, 233-243, 245-271 szám alatti ingatlanok (6741/23 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„»Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja« című, TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében a Békéscsaba, Franklin utcai 40 db szociális bérlakás korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében”
A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001 azonosító számú, „Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja” című projekt része. A projekt támogatási szerződésébe és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.
1. Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001 azonosító számú, „Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja” című projekt részeként a Békéscsaba, Franklin utcai 40 db szociális bérlakás korszerűsítése építési-kivitelezés munkái
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
5600 Békéscsaba, Franklin utca 191-217, 219-229, 233-243, 245-271 szám alatti ingatlanok (6741/23 hrsz.),
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Békéscsaba, Franklin utcai 40 db szociális bérlakást magába foglaló „A1”, „A2”, „B1” és „B2” jelű épületegységek korszerűsítése építészeti, elektromos felújítással, napelemek telepítésével és épületgépészeti vizes szaniterek, szerelvények cseréjével.
Békéscsaba, Franklin utca 191-217, 219-229, 233-243, 245-271 szám alatti épületegységek (6741/23 hrsz.)
összesített hasznos alapterülete: 2026,82 m2
összesített burkolt (nettó) alapterülete: 2258,78 m2
összesített fedett nem hasznos alapterülete: 190,38 m2
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat a jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege: szociális bérlakások korszerűsítése. „A1”, „A2”, „B1” és „B2” jelű épületegységek lakásainak korszerűsítése tetőszerkezet és tetőfödém felújításával, burkolatok, belső nyílászárók, konyhabútorok cseréjével, festés-mázolással. Épületgépészeti vizes szaniterek, szerelvények cseréje. A lakások elektromos felújítása. Az „A1” és „B1” jelű épületeken napelemek telepítése.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembehelyezéséhez és a használatbavételhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
A Tervezői nyilatkozat szerint a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja értelmében a dokumentációban tervezett beruházás nem von maga után építési engedélyezési eljárást, azaz csak építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységet tartalmaz.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
A Békéscsaba, Franklin utcai 40 db szociális bérlakás korszerűsítése építési-kivitelezés munkái esetében nem releváns.
1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:
Kivitelezés:
- Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentáción túlmenően minden, a megvalósuláshoz esetlegesen szükséges gyártmány, technológiai és egyéb tervdokumentáció biztosítása. Ajánlattevő feladata a munkaterület átadás-átvételig a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) aa) szerinti munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése.
- Ajánlattevő feladata a megvalósításhoz esetlegesen szükséges tervezői művezetés biztosítása.
- A kivitelező tevékenységét szükség esetén össze kell hangolni a térségben folyó egyéb önkormányzati beruházásokkal.
- Az ajánlattevő (kivitelező) köteles a fejlesztéshez kapcsolódó közműszolgáltatót, vagy azok alvállalkozóit a munkaterületre beengedni, azokkal együttműködni.
- A kiviteli tervekben részletezett előírásokat be kell tartani.
- A projekt támogatási szerződésében és a projektre vonatkozó pályázati felhívásban előírt követelmények teljesítése kötelező. (A pályázati felhívás az alábbi helyen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/top-671-16-megyei-jog-vrosok-leromlott-vrosi-terleteinek-rehabilitcija)
- Ajánlattevő feladata a bontási munkák szakszerű, gondos, szelektív elvégzése, azt követően a bontott anyagok, berendezések stb. Ajánlatkérő által kijelölt helyi telephelyre történő elszállítása, lerakása, annak dokumentálása, a bontott anyagokra vonatkozó előzetesen bejelentett Ajánlatkérői igény esetén.
Ezen túlmenően az építőipari kivitelezés során keletkező egyéb építési-bontási hulladékok, szemét - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - rendszeres elszállítása és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása Ajánlattevő feladata.
- A kivitelező köteles, a tevékenységét a környezet szennyezését kizáró módon végezni, a vonatkozó előírásoknak megfelelően a keletkező hulladékok gyűjtéséről, annak engedéllyel rendelkező lerakóba, vagy ártalmatlanítóba történő szállíttatásáról folyamatosan gondoskodni. A kivitelezés során a környezeti tényezők által okozott káros környezeti hatások /környezetszennyezés/ megelőzésére, csökkentésére, vagy szabályozott szinten tartására szükséges kidolgozni olyan módszereket, vagy olyan eljárásokat, amelyek a környezet károsítását megakadályozzák. Az építési tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezet károsítását a legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéshez köteles benyújtani az általa alkalmazott környezetvédelmi intézkedési rendszer dokumentumát.
- A megvalósítás során Ajánlattevő feladata az esetlegesen szükséges szakfelügyeletek biztosítása.
- Ajánlattevő a megvalósítás során köteles együttműködni, tevékenységét összehangolni a vele jogviszonyban nem álló, az Ajánlatkérő által megnevezett, a munkaterületen megrendelést teljesítő vállalkozásokkal.
- Ajánlattevőnek a munkaterület közelében biztosítania kell irodát, amelyben rendelkezésre áll tárgyaló, infokommunikációs eszközökkel felszerelt és munkaidőben folyamatosan elérhető.
- Ajánlattevő köteles valamennyi megvalósult műszaki létesítmény feltüntetési vázrajza elkészíttetésére (vonatkozik a felszíni és a felszín alatti létesítményekre is) és a közmű nyomvonalak bemérésére.
- Ajánlattevő (kivitelező) fentiekkel kapcsolatos tevékenységének költségeit az ajánlatában szerepeltetni kell.
1.3.2. Az Ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési dokumentáció részét képező 1 elektronikus példány kiviteli terveken felül további 1 nyomtatott példányt biztosít nyertes kivitelező számára.
Az építési területen kívüli közterület elfoglalására, külön kérelemre engedélyezett módon van lehetőség.
2. Közbeszerzési műszaki leírás:
Előzmények:
Az épületeken 2014. évi befejezéssel a DAOP-5.1.1-12-2013-0004. számú pályázati forrásból épületenergetikai korszerűsítéseket hajtottak végre. A munkák keretében többek között a külső homlokzati falszerkezetekre és lábazatra utólagos külső homlokzati hőszigetelés került nemesvakolattal. A faszerkezetű homlokzati nyílászárókat hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárókra cserélték. A bejárati ajtók műanyag ajtókra lettek kicserélve. Megtörtént a lakások mindegyikének fűtési és melegvíz ellátásának korszerűsítése, a meglévő rendszer leszerelését követően új kombi turbós üzemű gázkazánok, radiátorok, gépészeti szerelvények kivitelezésével. A tetőtéri lakásokhoz vezető külső faszerkezetű lépcsők felújításra kerültek. A felújított épületszerkezetekre az önkormányzat 10 év fenntartást vállalt.
Ajánlattevő feladata a kivitelezés során a fenti épületszerkezetek állagmegóvásának biztosítása.
A kivitelezés során elvégzendő főbb feladatok:
Építészet, beépített berendezési tárgyak:
A tetőszerkezetek felújításra kerülnek. A meglévő cserepek megmaradnak, ezek le- és felrakása történik cseréppótlással, új cserépléc, ellenléc és tetőfólia kerül beépítésre. A rétegrendek szerint kőzetgyapot hőszigetelés kerül a szarufák és a gipszkarton vázbordák közé, a belső oldalon hőtükrös fólia és gipszkarton burkolatot készül. A bádogos szerkezetek felújításra kerülnek a tervezettek szerint. A belső padló és falburkolatok elbontásra kerülnek és új kerámia és laminált parketta padló és csempe falburkolatok készülnek a tervezettek szerint. A szükséges helyeken a burkolatok alatt kent használati víz elleni szigetelés valósul meg. A meglévő tetősík ablakok, belső ajtók, konyhaszekrények elbontásra kerülnek és a konszignációs rajzok szerinti új asztalos szerkezetek valósulnak meg. A szükséges vakolatjavításokat követően a tervezettek szerint a lakásokban minden fal és mennyezet felületen új belső festések készülnek, a megmaradó beépített szekrények új mázolást kapnak. A beépített épületgépészeti szaniterek, szerelvények, valamint az elektromos tűzhelyek cserére kerülnek a tervezettek szerint.
Villanyszerelés:
A lakások meglévő, elavult épületvillamossági rendszerei a tervek szerint elbontásra kerülnek és a kiviteli tervek szerinti új elektromos rendszerek kerülnek kialakításra. A kialakítandó új védőcsövekben új vezetékek kerülnek behúzásra a tervezettek szerint. A kiviteli tervek szerinti új kapcsolók, csatlakozóaljzatok, mozgásérzékelők, lámpatestek, elosztók készülnek. A tetőszerkezeteken a kiviteli tervek szerinti új villámvédelmi rendszer kerül kialakításra.
HMKE telepítés:
Az „A1” és „B1” jelű épületeken a kiviteli tervek szerinti HMKE kerül kialakításra. A hálózatra csatlakozáshoz új csatlakozási pont kerül kialakításra fogyasztásmérő hely kialakításával. A tetőszerkezeten napelemek kerülnek elhelyezésre, terv szerinti védőcsövezés, elektromos vezetékelés, elosztóberendezések és inverterek kerülnek elhelyezésre.
A megvalósítandó építmények telepítését, környezeti kapcsolatai, rendeltetésüket, funkciójukat, azok kialakításának részletes meghatározását, a minőségi, munkavédelmi és biztonsági követelményeket a jelen közbeszerzési dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentáció valamennyi szakágra vonatkozóan tartalmazza.
Nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak:
Az épületegységekben lakók költözésének lebonyolítása.
A beruházás részletes műszaki leírását és mennyiségét az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során keletkező bontási hulladék, törmelék, csomagoló anyag hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelése (bizonylatolás, tárolás, szállítás, elhelyezés), az előírás szerinti dokumentumok Megrendelő részére történő átadása.
2.1. Munkaterület átadás-átvétel:
A 40 db lakás kivitelezésére alkalmas munkaterületet az Ajánlatkérő összesen 5 ütemben adja át Ajánlattevőnek az alábbi részletezés szerint:
I. ütem: „A2” és „B2” jelű épületegységek, összesen 12 db lakás
Munkaterület átadás átvétel: a szerződéskötést követően legkésőbb 10 napon belül
II. ütem: „A1” jelű épületegységből összesen 7 db lakás
Munkaterület átadás átvétel: 2018.11.30.
III. ütem: „A1” jelű épületegységből a további 7 db lakás
Munkaterület átadás átvétel: 2019.05.10.
IV. ütem: „B1” jelű épületegységből összesen 7 db lakás
Munkaterület átadás átvétel: 2019.08.30.
V. ütem: „B1” jelű épületegységből a további 7 db lakás
Munkaterület átadás átvétel: 2020.02.10.
Az Ajánlattevőnek felróható mulasztás miatt a munkaterület átadás-átvételi időpontok késedelme nincs halasztó hatállyal a szerződésben vállalt kötbérköteles határidőre.
2.2. Teljesítés:
A szerződés szerinti teljesítés határideje:
1. részhatáridő (I. ütem, „A2” és „B2” jelű épületegységek, összesen 12 db lakás): 2018.10.31.
2. részhatáridő (II. ütem, „A1” jelű épületegység, összesen 7 db lakás): 2019. 04.30.
3. részhatáridő (III. ütem, „A1” jelű épületegység, összesen 7 db lakás): 2019. 08.21.
4. részhatáridő (IV. ütem, „B1” jelű épületegység, összesen 7 db lakás): 2020.01.20.
Befejezési véghatáridő (V. ütem, „B1” jelű épületegység, összesen 7 db lakás, a vállalkozási szerződés szerinti összes munka elvégzése): a szerződéskötéstől számított 750 naptári napon belül.
A napelemek telepítésével megvalósuló HMKE létesítések munkáit a teljesítési véghatáridőig kell elkészíteni
Az egyes ütemek építési, átalakítási munkáinak megfelelő készültségét követően, az elkészült lakások lakhatási feltételei és üzemelésre alkalmas állapotának Ajánlattevői biztosítása esetén a lakók visszaköltöztetésre kerülnek.
A teljesítés helye:
Békéscsaba belterülete, az 1.1.2. pont szerinti terület
3. Műszaki tervek:
Építészet szakág:
Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja 40 db szociális bérlakás korszerűsítése „Projekt azonosítószám: TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001” 5600 Békéscsaba, Franklin utca 6741/23 hrsz. építész kiviteli tervdokumentáció. Tervező: MLR STUDIO Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 4/4.) Munkaszám: MLR 16-0140
Tartószerkezet szakág:
Statikai szakvélemény (napelem elhelyezésére)
Villanyszerelés szakág:
Szociális bérlakások felújítás 5600 Békéscsaba, Franklin utca 6741/23 hrsz. Projekt címe: Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja, Projekt azonosítószám: TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001 villanyszerelés kiviteli tervdokumentáció:
- A1 jelű épület villanyszerelési munkák
- A1 jelű épület HMKE
- A2 jelű épület villanyszerelési munkák
- B1 jelű épület villanyszerelési munkák
- B1 jelű épület HMKE
- B2 jelű épület villanyszerelési munkák
Tűzvédelem:
Tűzvédelmi műszaki leírás
Energetika:
Hiteles energetikai tanúsítványok,
Tervezett állapotok energetikai minőségtanúsítvány összesítők
Egyéb dokumentációk:
Árazatlan költségvetés kiírás
Tervezői nyilatkozat nem engedélyköteles tevékenységről
A kiviteli tervdokumentációkban található tervek tartalmazzák az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények, valamint energia- és közműhálózataik összefüggéseinek áttekintését. A tervdokumentációban megtalálhatóak az általános tervek, helyszínrajzok, alaprajzok és függőleges metszetek, keresztszelvények, nézetek stb., amelyekből az építmények és részei, térbeli elrendezése, méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és az árazatlan költségvetés mennyiségei ellenőrizhető, továbbá a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai és egyéb műszaki tervek elkészíthetők. A részlettervek, az építmények olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, amelyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatók.
Az egyes különböző szakági kiviteli tervdokumentációk mindegyike kifejezetten a saját adott szakágára vonatkozóan határozza meg az építési-kivitelezési munkák műszaki tartalmát.
4. Árazatlan költségvetési kiírás
Az árazatlan költségvetési kiírást a közbeszerzési műszaki leíráshoz mellékeljük.
Az ajánlati dokumentáció mellékletét képezi az árazatlan költségvetési kiírás, amelyet az ajánlattevőnek beárazva kell ajánlatában benyújtania. A rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetési kiírás tartalmának bármilyen módosítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Az esetleges műszaki, mennyiségi észrevételek megjelenítése az egységárakban történjen. Az árazatlan költségvetési kiírásban pontosan meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú anyagok, termékek, berendezések megnevezése a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, egyenértékű anyag, termék, berendezés minden tétel esetében megadható, eltérésjegyzékben külön részletezve, beazonosítható módon. Az eltérő márkájú, típusú, de a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő termék, szerkezet, technológia alkalmazása, beépítése esetén a megfelelést az Ajánlattevőnek kell igazolni. Az igazolásra megfelelő lehet a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
5. Organizációs feltételek
A kivitelezés alatt az épületegységek munkaterületként át nem vett lakásaiban biztosítani kell a lakhatási feltételeket, a lakások folyamatos üzemelését.
Ajánlattevő a megvalósítás során köteles biztosítani a kivitelezéssel érintett projekt területtel határos, valamint a környező ingatlanok, intézmények, kereskedelmi egységek stb. működését, megközelítését, a gyalogos és gépjármű forgalmat.
Ajánlattevő a kivitelezési munkát a rendelkezésre álló munkaterület igénybevételével végezheti, ennek figyelembe vételével szükséges elkészíteni a kivitelési munkák megvalósulási, műszaki ütemtervét, az organizációs tervet, amennyiben szükséges az ideiglenes forgalomterelési tervét.
A kivitelezési munkák a műszaki ellenőr által kiadott munkakezdési engedély birtokában kezdhetők meg. A munkakezdési engedély kiadásának feltétele az egyeztetett és jóváhagyott organizációs tervdokumentáció, adott estben az aktuális ideiglenes forgalomszabályozási terv rendelkezésre állása is.
Nyertes Ajánlattevőnek munkaterület átadás-átvételig műszaki és pénzügyi ütemtervet kell benyújtania. A pénzügyi ütemtervnek a műszaki ütemtervben meghatározott teljesítési ütemmel és részletezettséggel összhangban kell lennie.
Nyertes Ajánlattevő a munkaterület átadás-átvételig köteles organizációs leírást és organizációs tervet, adott esetben ideiglenes forgalomterelési tervet készíteni a műszaki ütemtervvel összhangban, amelyet Ajánlatkérő jóváhagy.
5.1 Organizációs leírás
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok megvalósítására vonatkozóan nyertes Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt organizációs leírást kell készítenie és átadnia, amely összhangban van a műszaki dokumentációban kiadott műszaki leírásokkal és tervekkel, valamint a szerződéstervezet és a benyújtott ajánlat valamennyi rendelkezésével.
5.2 Organizációs terv
Nyertes Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt organizációs tervrajzot benyújtani minimálisan az alábbi tárgykörökre kiterjedően:
• anyagmozgatási útvonalak, felvonulási terület ábrázolása;
• anyagtároló helyek;
• gépek, járművek közlekedési nyomvonala, telepítési, parkoló és tároló helye.
6. Egyéb feltételek
o Ajánlattevő a létesítmény kivitelezését a Megrendelő által szolgáltatott ajánlati dokumentáció alapján, amelynek része a kiviteli terv, abban meghatározott műszaki tartalommal, a kiviteli tervek szerint, az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírásoknak, műszaki szabványoknak, hatósági előírásoknak és a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, I. osztályú minőségben, határidőre, hiány- és hibamentesen köteles teljesíteni, az építőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályok alapján, különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
o Ajánlattevő köteles a kivitelezés során a szakhatósági, közmű-üzemeltetői, közút kezelői és egyéb hatóságok határozatai, előírásai, nyilatkozatai szerintieknek megfelelő munkavégzésre.
o Ajánlattevő köteles a nyertes ajánlatában meghatározott egyösszegű átalányáron teljes körűen megvalósítani a Megrendelő által szolgáltatott ajánlati dokumentáció bármely részében szereplő vagy a szakhatóságok, közmű-üzemeltetők, közút kezelők és egyéb hatóságok határozataiban, előírásaiban, nyilatkozataiban előírt műszaki létesítményeket.
o Ajánlattevő a megvalósítás során köteles mindazon ideiglenes építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, gyengeáramú, út, térburkolat, közmű, energia ellátási, hírközlési, forgalomtechnikai, stb. létesítményeket, rendszereket, eltereléseket, provizóriumokat, rákötéseket, átkötéseket, kiváltásokat saját hatáskörben és költségen elvégezni, amelyek biztosítják a kivitelezési ütemezés teljesülését, a lakott épületegységek lakhatási feltételeit és folyamatos üzemelését illetve az érintett projekt területekkel határos valamint a környező ingatlanok, intézmények, kereskedelmi egységek, stb. működését, megközelítését, a gyalogos és gépjármű forgalom biztosítása mellett.
o Ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás során nyomtatott formában, 2 példány eredeti záradékolt, 2 példány másolati záradékolt, elektronikus adathordozón 4 példány, a szolgáltatott kiviteli tervdokumentációnak megfelelő formátumú megvalósulási tervdokumentációt szolgáltat Megrendelő részére. A nyomtatott formátumú tervek eredeti példány(ai) esetén minden oldalon a releváns műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezető(k) eredeti aláírásával ellátni kötelesek, másolati dokumentáció esetén egy mindenben az eredeti példánnyal megegyező pecséttel ellátni köteles minden oldalt. A dokumentumok fentiek szerinti hiánytalan átadása a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának feltétele.
o Ajánlattevő köteles a sikeres aktiváláshoz a szükséges adatok összeállításában minden releváns adatot biztosítani a Megrendelő részére, szükség szerint az aktiválási feladatokban részt venni.
o A beépítésre kerülő/került épületszerkezetek tűzvédelmi osztályba sorolásait és tűzállósági teljesítmény jellemzőit tartalmazó, a tűzvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó tűzvédelmi megfelelőségi igazolások benyújtása a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele.
o Az építési terület megközelítését szolgáló úttestről, az úttest mellette lévő létesítményekről, valamint a közös telekhatáron lévő épületekről a kivitelezési munka megkezdése előtt szükséges állapotfelvételt készíteni, dokumentálni és azt megrendelő részére 1 példány digitális formátumban átadni.
o Amennyiben a kivitelezés során szórt azbesztet tárnak fel, azt Ajánlattevő költségére mentesíteni kell. A szórt azbesztet szakszerűen eltávolításuk után hatósági engedéllyel rendelkező befogadó telephelyre elszállítani és erről igazolás az átadás-átvételi dokumentáció része.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap)  15
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)  5
3 A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő felelős műszaki vezető rendelkezik-e energetikai felújításban szerzett gyakorlattal? (igen/nem)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „»Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja« című, TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében a Békéscsaba, Franklin utcai 40 db szociális bérlakás korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „MŰKER” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt u. 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail: mukerbcs@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10581054-2-04
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 196108702
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 196049568
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - kőműves munkák részmunkái
- ácsmunkák részmunkái
- tetőfedés részmunkái
- asztalosipari munkák részmunkái
- bádogos munkák részmunkái
- szigetelési munkák részmunkái
- gépészeti munkák részmunkái
- burkolási munkák részmunkái
- festési munkák részmunkái
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „MŰKER” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt u. 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10581054-2-04

Hivatalos név: Tető Körös Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabolcs u. 51.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12442807-2-04

Hivatalos név: ÁTRIMEX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berényi u. 29.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11048455-2-04

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges