Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9692/2018
CPV Kód:34144000-8
Ajánlatkérő:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság (GAMMA Zrt.);GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság (GAMMA Zrt.)
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16622
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Zoltán irodavezető
Telefon: +36 208200418
E-mail: zoltan.novak@katved.gov.hu
Fax: + 36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium (KML) beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium (KML) beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 442982000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium (KML) beszerzése tárgyában.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38410000-2
További tárgyak:38434000-6
18130000-9
30200000-1
32333200-8
38400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1174 Budapest, Ferihegyi út 264.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő részére, a katasztrófavédelemnél rendszeresített, vagy azzal egyenértékű 1 db Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium (KML) beszerzése.
A rendszeresített termékek listája folyamatosan frissítésre kerül és a http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=rendszer_info linken érhető el.
A KML jármű, „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglaltak, ezen belül a 4.§, g) pontjában valamint „a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól” szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 51.§, g) pontjában valamint az 53.§ h) pontjában foglaltak alapján műszaki mentési feladatokat lát el.
A járművek kialakítása során a Katasztrófavédelmi Mobil Laborok (KML, KML-ADR) málházott egyéni védőeszközei és szakfelszerelései karbantartásáról és működtetéséről szóló 67/2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedéssel összhangban kell eljárni.
Az ajánlat kizárólag új gépjárműre vonatkozhat. E tekintetben új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amelyet legfeljebb bemutató, illetve próbajárműként használtak. A vevő részére történő átadáskor legfeljebb 1000 km a futásteljesítménye, továbbá az átadás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 12 hónapnál.
A járművet érvényes magyarországi műszaki vizsgával, eredetvizsgálattal, ajánlatkérő nevére kiállított forgalmi engedéllyel, járműtörzskönyvvel, környezetvédelmi adatlappal, járműre szerelt forgalmi rendszámmal és a szabványos ,,H'' betűt feltüntető államjelzéssel kell átadni.
A KML gépjármű az alábbi részekből épüljön fel, illetve az alábbiakat tartalmazza:
• az alapjármű,
• a felépítmény,
• a szak-, és kiegészítő felszerelések.
Az alapjármű főbb egységei:
• alváz,
• vezetőfülke,
• járműmotor,
• tengelykapcsoló, sebességváltó,
• hűtő-, és kenőberendezések,
• hűtő-, fűtő- és szellőztető berendezések,
• futómű, kerekek és gépjárműabroncsok,
• kormányszerkezet,
• fékek,
• elektromos energiaellátó, világító és fényjelző berendezések, műszerek,
• tartozékok, felszerelések.
Az alapjármű legyen a már rendszeresített KML járművel azonos típusú Mercedes-Benz Vario 816 DA, vagy azzal egyenértékű olyan jármű, ami kielégíti az alábbi követelményeket:
• A jármű 4×4-es hajtásképletű, üres állással rendelkező kapcsolható osztóművel és minimum a hátsó tengelyen és tengelyek között kapcsolható differenciálzárral ellátott kialakítású legyen.
• A jármű hossza ne haladja meg a 7000 mm-t a szélessége a 2500 mm-t a magassága pedig a 3000 mm-t.
• A jármű maximális megengedett össztömeg ne haladja meg a 7,5 tonnát.
• A jármű motorja minimum EURO 5 környezetvédelmi besorolású dízel kialakítású legyen, aminek minimum 15 kW/t fajlagos teljesítményt kell biztosítania teljes terhelés esetén.
A felépítmény főbb elemei:
• segédalváz,
• a karosszéria, integráltan kialakított munka- és raktér (málhatér-ajtók, rekeszek, vázak, rögzítő- és tartószerkezetek, munkatér, segédalváz alá nyúló tároló rekeszek),
• megkülönböztető fény-, és hangjelző berendezések,
• hűtő-fűtő berendezés.
A jármű rendelkezzen fedélzeti számítógéppel, amely alkalmas a járműhöz tartozó mobilizálható mérőrendszerrel (TVS-3 MLU) és fedélzeti sugárkapu/sugárzásmérővel (BNS-94 FM) történő kommunikációra, a mért értékek rögzítésére és kijelzésére.
A KML gépjármű festése TŰZPIROS színű (RAL 3000) legyen,
KML szak-, és kiegészítő felszerelései:
• egyéni védőeszközök,
• sugárzásmérő eszközök,
• vegyi felderítő eszközök,
• meteorológiai felderítő eszközök,
• biológiai detektáló eszközök,
• mintavevő és tároló felszerelések,
• mentesítő / személyi mentesítő felszerelések,
• kiegészítő eszközök,
• világító berendezések,
• kommunikációs eszközök.
A részletes műszaki paramétereket a Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama a szak-, és kiegészítő felszerelésekre (hónap, min. 12 hónap, max. 36 hónap) 2
2 A jármű generátora képes tölteni a fedélzeti akkumulátort, az áramellátó rendszer lehetővé teszi minimum 2 órás áramellátás biztosítását a málházott, kivehető aggregátor telepítése nélkül (igen/nem)  2
3 A jármű kameraképének legalább 3G-s adatátvitele biztosított a BM OKF Veszélyhelyzet Kezelési Központjába (igen/nem)  2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00008 azonosítószámú, Magasabb szintű iparbiztonsági beavatkozások kapacitásfejlesztése c. projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium (KML) oktató változatának beszerzése tárgyában.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38400000-9
További tárgyak:38410000-2
38434000-6
18130000-9
30200000-1
32333200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1174 Budapest, Ferihegyi út 264.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő részére a katasztrófavédelemnél rendszeresített, vagy azzal egyenértékű -a Katasztrófavédelmi műszaki mentő járművek kategóriájába tartozó 1 db - Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium(KML) oktató változatának beszerzése. Az Oktató KML rendeltetése a kijelölt személyi állomány kiképzése, felkészítése a katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok felszerelésében lévő eszközök alkalmazására, használatára.A rendszeresített termékek listája folyamatosan frissítésre kerül és a http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=rendszer_info linken érhető el.
A KML jármű, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglaltak, ezen belül a 4.§,g) pontjában valamint a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011.(XI.15.)BM rendelet 51.§ g) pontjában valamint az 53.§h) pontjában foglaltak alapján műszaki mentési feladatokat lát el.A járművek kialakítása során a Katasztrófavédelmi Mobil Laborok(KML, KML-ADR)málházott egyéni védőeszközei és szakfelszerelései karbantartásáról és működtetéséről szóló 67/2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedéssel összhangban kell eljárni.Az ajánlat kizárólag új gépjárműre vonatkozhat.E tekintetben új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amelyet legfeljebb bemutató, illetve próbajárműként használtak.A vevő részére történő átadáskor legfeljebb 1000 km a futásteljesítménye,továbbá az átadás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 12 hónapnál.A járművet érvényes magyarországi műszaki vizsgával, eredetvizsgálattal, ajánlatkérő nevére kiállított forgalmi engedéllyel,járműtörzskönyvvel,környezetvédelmi adatlappal,járműre szerelt forgalmi rendszámmal és a szabványos,,H'' betűt feltüntető államjelzéssel kell átadni.
Az oktató KML gépjármű az alábbi fő részekből épüljön fel:
•az alapjármű,
•a felépítmény,
•a szak-, és kiegészítő felszerelések.
Az alapjármű főbb egységei:
•alváz,
•vezetőfülke,
•járműmotor,
•tengelykapcsoló, sebességváltó,
•hűtő-, és kenőberendezések,
•hűtő-, fűtő- és szellőztető berendezések,
•futómű, kerekek és gépjárműabroncsok,
•kormányszerkezet,
•fékek,
•elektromos energiaellátó, világító és fényjelző berendezések, műszerek,
•tartozékok, felszerelések
Az alapjármű legyen Mercedes-Benz Sprinter 516 CDi 4x4 önjáró alváz,vagy azzal egyenértékű olyan jármű, ami kielégíti az alábbi követelményeket:
•A jármű 4×4-es hajtásképletű,kapcsolható összkerékhajtású és kapcsolható terepfokozattal ellátott kialakítású legyen.
•A jármű hossza ne haladja meg a 7100 mm-t a szélessége a 2500 mm-t a magassága pedig a 2700 mm-t.
•A jármű maximális megengedett össztömeg ne haladja meg az 5 tonnát.
•A jármű motorja EURO 6 környezetvédelmi besorolású dízel kialakítású legyen, aminek minimum 23 kW/t fajlagos teljesítményt kell biztosítania teljes terhelés esetén.
A felépítmény főbb elemei:
•segédalváz,
•a karosszéria, integráltan kialakított munka- és raktér(málhatér-ajtók, rekeszek,vázak,rögzítő- és tartószerkezetek,munkatér,segédalváz alá nyúló tároló rekeszek),
•megkülönböztető fény-, és hangjelző berendezések,
•hűtő-fűtő berendezés.
A jármű rendelkezzen fedélzeti számítógéppel, amely alkalmas a járműhöz tartozó mobilizálható mérőrendszerrel (TVS-3 MLU vagy azzal egyenértékű) és fedélzeti sugárkapu/sugárzásmérő-vel(BNS-94 FM vagy azzal egyenértékű) történő kommunikációra, a mért értékek rögzítésére és kijelzésére.
KML oktató gépjármű festése TŰZPIROS színű(RAL 3000)legyen.
Az Oktató KML szak-, és kiegészítő felszerelései:
•egyéni védőeszközök,
•sugárzásmérő eszközök,
•vegyi felderítő eszközök,
•meteorológiai felderítő eszközök,
•biológiai detektáló eszközök,
•mintavevő és tároló felszerelések,
•mentesítő / személyi mentesítő felszerelések
•kiegészítő eszközök,
•világító berendezések,
•kommunikációs eszközök.
A részletes műszaki paramétereket a Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama a szak-, és kiegészítő felszerelésekre (hónap, min. 12 hónap, max. 36 hónap) 2
2 A jármű generátora képes tölteni a fedélzeti akkumulátort, az áramellátó rendszer lehetővé teszi minimum 2 órás áramellátás biztosítását a málházott, kivehető aggregátor telepítése nélkül (igen/nem)  2
3 A jármű kameraképének legalább 3G-s adatátvitele biztosított a BM OKF Veszélyhelyzet Kezelési Központjába (igen/nem)  2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00008 azonosítószámú, Magasabb szintű iparbiztonsági beavatkozások kapacitásfejlesztése c. projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 011 - 020343
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium (KML) beszerzése tárgyában.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság (GAMMA Zrt.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Illatos út 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail: gamma@gammatech.hu
Telefon: +36 13342967
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 288600000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 279997000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium (KML) oktató változatának beszerzése tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság (GAMMA Zrt.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Illatos út 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail: gamma@gammatech.hu
Telefon: +36 13342967
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 165352000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 162985000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma mindkét rész vonatkozásában:
1.
Ajánlattevő neve: GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság (GAMMA Zrt.)
Ajánlattevő címe: 1097 Budapest, Illatos út 9.
Ajánlattevő adószáma: 10923160-2-43
2.
Ajánlattevő neve: BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Ajánlattevő címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
Ajánlattevő adószáma: 25395619-2-42
A nyertes ajánlattevő adószáma mindkét rész vonatkozásában:
10923160-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)