Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9740/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Rétközberencs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Rétközberencs Fő u. 13. sz. Hrsz. 4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Flex-PS'97 BT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rétközberencs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23341
Postai cím: Fő út 33
Város: Rétközberencs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zborai Tiborné
Telefon: 0645462110
E-mail: onkormanyzat@retkozberencs.hu
Fax: 0645462110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): retkozberencs.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A foglalkozás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Rétközberencs Fő u. 13. sz. Hrsz. 4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Három foglalkoztatós óvoda építése, melynek nettó alapterülete két szinten összesen: 784,5 m2.
Az épület funkcionálisan 3 egységre tagozódik. A 3 egységet a nyugat-keleti tengely mentén található fő közlekedési vonalra fűztük fel. A szélfogón keresztül belépve a gyermeküket hozó szülők egyenesen a felnyíló tér irányában haladva jutnak el a foglalkoztatókhoz. Az első két foglalkoztatóhoz kapcsolódó öltöző az óvoda központi aulájával lett összevonva. Az aula felett galériás tér lesz kialakítva felülvilágítókkal, természetes világítást biztosítva az óvoda központi terének. Innen közvetlen megközelíthető a két foglalkoztató, a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok és a fejlesztői szoba is. A folyosón tovább haladva érjük el a következő foglalkoztatót, amely a hozzá tartozó öltözőből nyílik. Az öltözővel szemben található a hozzátartozó vizesblokk, a szárító, mosó helyiségek és egy általános raktár. Az épületben ideérve kijuthatunk az udvarba.
A szélfogótól közvetlen déli irányú szomszédságában található egy lépcsőház, amelyen keresztül fel lehet jutni a tetőtérbe, ahol a személyzet szociális helyiségei (öltöző, mosdó, zuhanyzó, tartózkodó), az óvoda adminisztratív részei.
Visszatérve a földszintre és a folyosón tovább haladva találjuk meg az elkülönítőt és a szertárat. A folyosó végén pedig a tornaszobát, a hozzá tartozó torna szertárral.
A szélfogón belépve és balra fordulva találjuk a 3. egységet, amely az étkezéshez kapcsolódik. Itt van a tálalókonyha a hozzá tartozó helyiségekkel és a személyzet étkezője is itt kapott helyet.
11 parkolóhely kialakítása, melyből az egyik mozgáskorlátozott parkoló.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „A foglalkozás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című, TOP-1.4.1-15-SB1-2016 00005 pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
40 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Flex-PS'97 BT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 6.
Város: Ajak
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4524
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 149932853
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Rétközberencs Fő u. 13. sz. Hrsz. 4
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 149936488
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Flex-PS'97 BT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 6.
Város: Ajak
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4524
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozói díj összege 149932853 Ft-ról 149936488 Ft-ra módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során a "VAGYONVÉDELEM" munkanemként szereplő tételeket nem kívánja az ajánlatkérő megvalósítani, mivel nem támogatott tételek, így 1.008.865 Ft összegben véglegesen elmaradó tételként kikerül az elszámolás alapjául szolgáló költségvetésből.
Az építési terület átvételét követően kihívott statikus tervező helyszíni szemle alapján megállapította, hogy az építendő épület állékonysága érdekében pótmunkák megrendelése vált szükségessé a 1.012.500 Ft összegben, így a pótmunka az elszámolás alapját képező költségvetés részeként kezelendő.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 149932853 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 149936488 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben