Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9759/2018
CPV Kód:45222110-3
Ajánlatkérő:Mátrai Erőmű ZRt.
Teljesítés helye:HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátrai Erőmű ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04971
Postai cím: Erőmű út 11
Város: Visonta
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Valaska Szabolcs osztályvezető - helyettes
Telefon: +36 37334215
E-mail: szabolcs.valaska@mert.hu
Fax: +36 37334096
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mert.hu;
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Visonta "A" jelű zagytér 2. ütemű bővítése
Hivatkozási szám: ME ZRt 06/2018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45222110-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Visonta „A” jelzésű zagyter 2.ütemű bővítés
A feladat a Mátrai Erőmű Zrt. visontai zagyterének 2.ütemű bővítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Visonta "A" jelű zagytér 2. ütemű bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45222110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mátrai Erőmű ZRt. 3271 Visonta, Erőmű út 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I Tűzszerészeti vizsgálat 283 000 m².
Fa-, bozót és cserjeirtás 193 300 m².
Humuszleszedés (30 cm vtg., vészkazetta területén 5 cm), deponálás 62 200 m³.
Bontási munkák.
Kezelő út (6,0 m széles, 20 cm vastag, tömörített Z 20/80 zúzottkő burkolattal ellátott, 1,0 - 1,5 m széles padkasávokkal határolt) az A1 lerakó DNy-i oldalán: 810 m.
Csurgalékvíz-csapadékvíz árok (10 cm homokos kavics ágyazatra épülő, 10 cm vastag betonrétegbe ágyazott 40x40x6 cm előregyártott betonlap burkolattal ellátott, 40 cm fenékszélességű, 0,4 - 3,0 m mély árok) t) az A1 lerakó DNy-i oldalán 790 m.
Tereprendezés (kiegyenlítő réteg), tükörkészítés, tömörítés (sajátanyag - zagy).
- Tereprendezés bevágással 157 800 m³,
- Tereprendezés töltéssel 140 800 m³.
Föld kezdőtöltés (1405 m), rámpa építés hányó anyagból (szállítással) 91 820 m³.
Osztótöltés (380 m) a helyben lerakott zagyból tereprendezési bevágásból 13 600 m³.
A lerakó szigetelő rendszerének megoldása.
Tömörített meddő-agyag 2x30 cm = 60 cm vtg.(k<1.0x10-9 m/s) anyagnyerőhelyről m³ 1 56 000.
Csurgalékvíz kivezető rendszer.
2 rtg. Geotextilia elválasztó réteg, 200 g/m2 (átfedések nélkül) 453 000 m²
30 cm vtg. szivárgó paplan (OK 16/32) dréncső mentén szivárgó bordával 69 200 m³
Alternatív változat 30 cm vastag szivárgó paplan (OK 16/32) helyett: 40 cm vtg. szivárgó paplan (NHK 0/32 nyers homokos kavics) dréncső mentén szivárgó bordával (2 mm-nél kisebb szemcseméret max 30 %) 92 300 m³.
Dréncső főhálózat (PE80 D160 SDR11) 2 460 fm.
Dréncső hálózat (PE80 D110 SDR11) 940 fm.
Szivárgó kivezetések (PE80 D200 SDR11) 11 db, 255 fm.
Burkolt csurgalékvíz árok (1366 m) földmunka 2 190 m³.
Burkolat 6 cm lapburkolat - betonba ágyazott 3 830 m².
10 cm beton ágyazat 515 m3
Betonfog +10 cm betonágyazat 390 m³.
Ágyazat - homokos kavics (10 cm) 525 m³.
Kókuszmatrac rézsűvédelem 2 420 m².
ÉNy-i retúrvíz leveztő szakasz (~130 m).
- HF5-6 jelű hordalékfogó vb műtárgy (2x4x0,25 m, ~2,6 m mély) 1 db,
- csőáteresz DN600 tokos-csapos előregyártott vasbeton csőelemekből m 17,2,
- U 65/90/200 típusú vasbeton csatorna elem a Parshall csatorna előtt és után 10 m,
- 1,4x2,73x1,25 m vasbetonba ágyazott P5 típusú Parshall csatorna 1 db - spirálvarratos hegesztett acél levezetőcső (Ø419x10 a.) a meglévő talpárokba kötéssel, részben bevágásban, részben rátöltéssel (min. 0.7 m) vezetve 96,7 m.
Meglévő, burkolt csurgalékvíz talpárok rendezése (burkolat javítás, vízzáró hézagolás, rézsűrendezés, 3 db (~33 m) NA 500-as és NA 800-as acél áteresz átépítése 970 m.
Kezelő út (6,0 m széles, 20 cm vastag, tömörített Z 20/80 zúzottkő burkolattal ellátott, 1,0 - 1,5 m széles padkasávokkal határolt) 1 465 fm.
Töltés (salak-pernye) 5 150 m³.
Zúzottkő (+10 %) 1 940 m³.
Sűrűzagy körvezetékek 3 db + 1db locsolóvezeték (DN 175 acél), a beömlőkkel és alátámasztásokkal együtt, rozsdamentesítéssel, 4 rtg.korrózióvédelemmel, villámvédelemmel (25 bar) a távvezetéki szakasz végétől fm 6 010.
Zagybeömlők kialakítása szerelvényekkel (2 db szemes vakkarima/beömlő, karimákkal, ~21 m DN 175 acélcső) db 40.
Zagy körvezeték alátámasztó vb. tömb 10 m-ként (0.7x0.7x0.25 m, betonacél ~13 kg,acélszerelvények ~14 kg) db 524.
Közreműködés a próba üzem során.
Humuszterítés 20 cm vtg.-ban, füvesítés a föld kezdőtöltés koronáján és külső rézsűjén, valamint a kezelőút és a töltés közötti sávban 32 300 m².
Süllyedésmérő pontok kialakítása 2 db.
Kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése (anyagminőség, szennyező anyag tartalom, szervesanyag tartalom, tömörségmérés, vastagságmérés). A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó dokumentálási feladatok.
A megadott, rendelkezésre álló adatok alapján számított mennyiségek tájékoztató jellegűek.
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő a szerződés aláírásától számítva (hetekben meghatározva)  20
2 Alkalmazott gépek környezetvédelmi besorolása  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 033 - 072602
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 1617 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
  Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás a Kbt. 75. §. (2) bekezdés b) pontja szerint eredménytelen, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján a végleges ajánlatok mindegyike meghaladja az anyagi fedezet összegét.
A rendelkezésre álló fedezet, összege 1 200 millió forint volt, a legkedvezőbb ajánlat pedig 3 093 millió forint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)