Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9887/2018
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Róna Mezőgazdasági Szövetkezet
Teljesítés helye:6080 Szabadszállás, 0107/11 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:COOL SOLUTION Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Róna Mezőgazdasági Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: AK25074
Postai cím: Hajcsár utca 7/A.
Város: Szabadszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy József igazgatósági tag
Telefon: +36 76353622
E-mail: rona-kisskatalin@t-online.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hagymatároló felújítása a Róna Mezőgazdasági Szövetkezetnél.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hagymatároló felújítása a Róna Mezőgazdasági Szövetkezetnél.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6080 Szabadszállás, 0107/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hagymatároló felújítása a Róna Mezőgazdasági Szövetkezetnél.
5000 tonnás ömlesztett tárolású hagymatároló felújítása:
- a hűtőház technológiájának felújítása 5 hűtőkamra számára, valamint 10 hűtőkamra hűtésének vezérlése
- csomagolótér ipari padlózatának felújítása
- szociális épület felújítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15764 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hagymatároló felújítása a Róna Mezőgazdasági Szövetkezetnél.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: COOL SOLUTION Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyár út 1.
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: HU
E-mail: coolsolution01@gmail.com
Telefon: +36 309926048
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94809334
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6080 Szabadszállás, 0107/11 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hagymatároló felújítása a Róna Mezőgazdasági Szövetkezetnél.
5000 tonnás ömlesztett tárolású hagymatároló felújítása:
- a hűtőház technológiájának felújítása 5 hűtőkamra számára, valamint 10 hűtőkamra hűtésének vezérlése
- csomagolótér ipari padlózatának felújítása
- szociális épület felújítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94809334
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: COOL SOLUTION Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyár út 1.
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: HU
E-mail: coolsolution01@gmail.com
Telefon: +36 309926048
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 4. pontja (teljesítési határidő) az alábbiak szerint módosul:
„4. Teljesítési határidő: 2018. december 31.”
(Az eredeti teljesítési határidő a szerződés létrejöttétől számított 7 hónap volt.)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés létrejöttét és a kivitelezés megkezdését követően a beruházás alapját képező pályázatot a támogató szervezet részben elutasította. Megrendelő új pályázatot nyújtott be az elutasított - azaz nem támogatható - tételekre vonatkozóan. Mivel ezen pályázat elbírálása jelenleg zajlik, szerződő felek a teljesítési határidő meghosszabbítása mellett döntöttek, ugyanis az új pályázat eredménye kihat a megvalósítandó műszaki tartalomra (azaz a jelenleg nem támogatható tételek kivitelezését Megrendelő addig nem kívánja elvégeztetni, amíg nem derül ki a pályázat eredménye).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 94809334 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 94809334 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben