Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9901/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:HLB Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:9737 Bük, Termál krt. 1337/61 hrsz. alatt
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlanfejlesztés, ingatlan üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HLB Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78503977
Postai cím: Szalay Utca 2. II. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pataky Zsuzsanna
Telefon: +36 203695909
E-mail: pataky.zsuzsanna@tiaraholding.hu
Fax: +36 13310662
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hlbingatlanfejleszto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000162632018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000162632018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés, ingatlan üzemeltetés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A büki Hotel Levendula felújítása, átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000162632018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Bük, Termál krt 24. szám alatt található használaton kívüli szálloda épület földszint plusz három emeletes, magastetős kialakítású. A korábbi üzemeltetés alatt a földszinten a recepció, egy melegkonyhás étterem, masszázs, szauna, és egyéb szállodai szolgáltatások, valamint az üzemeléshez szükséges kiszolgáló helyiségek voltak. Az 1. emeleten 25 db vendégszoba, valamint egy fogorvosi rendelő, a 2. és 3. emeleteken 26-26 db vendégszoba volt. A vendégszobákhoz mindenhol zuhanyozós illetve kádas fürdőszoba és erkély tartozott.
Jelen projekt keretein belül a Hotel felújítására, átalakítására kerül sor a műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás elemei egy helyszínen, szervesen összekapcsolódva valósulnak meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületek történő munkavégzés koordinálása nem indokolja a részekre bontást.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: A büki Levendula Hotel felújítása, átalakítása vál
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További tárgyak:45320000-6
45315100-9
45310000-3
45350000-5
45420000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9737 Bük, Termál krt. 1337/61 hrsz. alatt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A büki Levendula Hotel felújítása, átalakítása vállalkozási szerződés keretében
Elbontott, vagy elbontásra kerülő szerkezetek
1.-2.-3.EMELETI SZINT:
• közlekedő folyosók hosszanti falai
• fürdőszobák teljes mértékben válaszfallal, padozati rétegekkel együtt
• loggiák burkolatai a nyers födémig
• homlokzati nyílászárók
• padlóburkolatok
• gépészeti és villamos berendezések, hálózatok
FÖLDSZINT:
• a szerkezetek a vasbeton tartószerkezeti elemekig már visszabontásra kerültek
• a keleti homlokzaton a homlokzati falak nyílászárók
• a nyugati oldalon a recepció és a kazánház közötti homlokzati falak az újonnan beépítésre kerülő homlokzati nyílászárók méretéig
Építészeti munkák
0. FÖLDSZINT:
• A szállodai szobákhoz tartozó kiszolgáló, szolgáltató és az üzemeltetéshez szükséges egységek kapnak helyet a meglévő földszinti alaprajz teljes átalakításával és új épületrészek építésével. A meglévő épület, és az új épületszárny statikai munkálatai, a vasbeton szerkezet építések nem képezik a pályázati műszaki tartalom részét, és a költségvetésben sem szerepelnek. Ezen munkálatokat a beruházó állagmegóvás miatt már elkezdte, és saját tőkéből valósítja meg.
• Új főbejárat kerül kialakításra recepcióval, központi elhelyezkedésű lobby térrel.
• Melegkonyhás étterem. Az étterem lapozható üvegfal beépítésével többcélúan variálható. Ezen belül az A’LaCart étterem önállóan is üzemeltethető, melynek saját szociális helyiségei lesznek.
• A lobby térből érhető el a wellness recepció, valamint az emeleti szintekre vezető lépcsőház, továbbá a közösségi terekhez tartozó WC blokk. A wellness recepció mellett induló közlekedőről nyílnak a szolgáltató egységek (kozmetika, fodrászat, fogorvos, orvos, masszázs) és a wellness épületrész.
• A wellness épületrészben szaunák, sóbarlang, fitness terem kerül kialakításra. A beépített medence részben beltéri, részben kültéri kiépítésű melyhez egy gyermek pancsoló rész is tartozik. Wellness épületrész mögött, mellett az épület üzemeltetését szolgáló személyzeti öltözők, raktárak, műhely, gépészeti helyiségek kapnak helyet.
1-2.EMELETI SZINTEK:
• Az emeleti szinteken 25 db szobaegység kerül kialakításra. Ezekből egy kétszobás apartmanként, egy pedig mozgáskorlátozottak számára kereskes székkel is használható módon lesz kiépítve. A szobaegységek a jelenleg még meglévő loggiák területét felhasználva lesznek beépítve. Minden szobaegység saját zuhanyozóval, WC-vel ellátott.
• A szobaegységeken túl egy szobaasszonyi helyiség is kialakításra kerül takarítóeszköz tárolóval, vegyszer tárolóval, kisebb raktár helyiséggel.
3.EMELETI SZINT:
• Ezen a szinten 24 db szobaegység lesz kialakítva, melyekből kettő kétszobás apartman. A szobaegységek a jelenleg még meglévő loggiák területét felhasználva lesznek beépítve. Minden szobaegység saját zuhanyozóval, WC-vel ellátott.
• A szobaegységeken túl egy szobaasszonyi helyiség is kialakításra kerül takarítóeszköz tárolóval, vegyszer tárolóval, kisebb raktár helyiséggel.
HOMLOKZAT:
• Az épület emeleti szintjei, a szobák jelenleg loggiás megoldásúak. Az átépítés során a loggiák a szobák alapterületébe beépítésre kerülnek, növelve ezzel azok alapterületét.
• Az emeleti szintek fölött a vasbeton födémre felszerelve fém tartószerkezeten üveg előtető szerkezet készül, mely megszakítás nélkül folyamatosan végigfut a keleti lés nyugati homlokzatokon. Az előtető a díszítő és védő funkción túl homlokzati tűzterjedési gát szerepét is betölti.
• A homlokzati felületek 15 cm vtg. új hőszigetelő réteget kapnak. Az épületen jelenleg meglévő 4-5 cm vtg. szigetelő réteg csak ott kerül lebontásra, ahol a meglévő falszerkezetet át kell építeni, vagy elbontásra kerül.
• A homlokzati falfelületek fehér dörzsölt vakolatot kapnak a rétegkiírásoknak megfelelően, lila árnyalatú szintén vakolt díszítő szalagokkal.
Épület hasznos alapterülete: 4048 m2
Kivitelezéssel érintett teljes terület (telek teljes terület): 7046 m2
További részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap) 20
2 Az MV-É (Építési szakterület) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember tapasztalat 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban szereplő kezdési időpont csupán a hirdetmény feladás miatt került megjelölésre technikai okokból kifolyólag. Kérjük, figyelmen kívül hagyni a felhívás VI.3.1 pontjára tekintettel. Irányadó a befejezési határidő, mely 2019. július 1. napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik [figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is].
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, ajánlatban csatolandó nyilatkozatok / igazolások ismertetése:
• A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlatában
• Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).
• Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) olyan nyilatkozatot kell csatolniuk a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás megküldését követően került kiállításra.
• A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
• Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) olyan nyilatkozatot kell csatolniuk (saját nyilatkozatok esetében) a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás megküldését követően került kiállításra.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1)
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok / igazolások jegyzéke:
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évre vonatkozóan beszámoló benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a kért irat a céginformációs szolgálat honlapján elérhető.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha adózott eredménye az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti évből egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti árbevétel:
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében meghatározott esetben ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének megkezdését követő időszakban nem rendelkezik - általános forgalmi adó nélkül számolt – 5.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya (építési – szerelési munkák) szerinti árbevétellel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő az alkalmassági feltételek esetében az ajánlatban előzetes igazolás keretében csupán arról köteles nyilatkozni, a fentiekben nevesített (P1) alkalmassági feltételek kapcsán, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A részletes igazolások keretében ajánlatkérő maga ellenőrzi az alkalmassági követelménynek történő megfelelést.
Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében, az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1 és M/2: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozat mintát a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutató tartalmazza.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatát ajánlatkérő Kbt. 69. § szerint külön felhívása alapján kell benyújtania.
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és (2a) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év (60 hónap) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) és (3a) bekezdése szerint.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltétel szerinti alkalmasság megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap pontossággal) és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében, i foglaltakra, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A.§ és 22. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.

M/2.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok: ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról, szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, rendelkezésre állási nyilatkozat, továbbá adott esetben a szakember kamarai regisztrációs száma, ill. a kamarai nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ajánlattevői nyilatkozat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben (60 hónapban) összesen 1000 m2 hasznos alapterületű épület felújítás/kivitelezés tárgyú referenciával.
Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti.
A referenciakövetelménynek való megfelelés maximum 7 db referenciaigazolással teljesíthető.

M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész 10. pontjában előírt MV-É jelölésű (Építési szakterület) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a szakember regisztrációs számát.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai regisztrációval, abban az esetben az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a regisztrációval nem rendelkező szakember tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a szakember magyarországi kamarai nyilvántartásba vételéről az M/1. pontban előírt szakterületeknek megfelelően. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni az ajánlattevő részére a kamarai regisztrációra vonatkozó igazolásokat.
Továbbá, az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kamarai regisztráció, illetve annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő késedelmes, hibás teljesítés esetén alkalmazott késedelmi kötbér valamint meghiúsulási kötbért érvényesít, továbbá teljesítési igényekkel kapcsolatos (teljesítési, jótállási) biztosíték alkalmazását, valamint jótállás vállalását írja elő, melyeknek mértékét és feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Kbt. 134. § (5) bekezdés) A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Jelen építési beruházás az Áfa tv. 142.§-a alá tartozó építési beruházás, így a kifizetés során a fordított adózás szabályai megfelelően alkalmazandók. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretében kiállított számlák határozott időre szóló elszámolású számlának minősülnek az Áfa tv. 58. §-a szerint.
Fizetési ütemterv:
a) előleg: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő mértékű előlegre jogosult. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
b) 1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 20%-os készültségi fokának elérését követően.
c) 2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 40%-os készültségi fokának elérését követően.
d) 3. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 50%-os készültségi fokának elérését követően.
e) 4. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 60%-os készültségi fokának elérését követően.
f) 5. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 80%-os készültségi fokának elérését követően.
g) végszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj fennmaradó részére végszámlát jogosult kiállítani a teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.
A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A-B.§-aiban foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be a „Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben” tárgyú pályázat keretein belül. A Támogatási szerződés megkötése a feltétel.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 9.000.000,- Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 1040 1000 5049 5552 5753 1013
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot az AT-nek – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. További információ közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő a korábban az ajánlatban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Teljes nettó vállalkozói díj - fordított arányosítás, Többlet jótállási idő és Szakember szakmai tapasztalat - egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Amennyiben az ajánlatkérő valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan űrlapot bocsátott rendelkezésre, úgy az űrlap kitöltése kötelező.
2.) A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
3.) Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, amelyek nem lettek külön megnevezve, azonban a dokumentáció (illetve annak mellékletei) tartalmazzák, vagy amelyek a Kbt. előír.
4.) Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
5.) Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint.
6.) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
7.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági szereplő vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
8.) Az eljárást megindító felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
9.) Ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.
10.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
11.) Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12.) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
13.) Biztosítás: A nyertes ajánlattevő / Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés napját követő 30 napon belül Megrendelőnek átadni a szerződéstervezet szerinti biztosításokat.
14.) Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
15.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
16.) Ajánlatkérő kijelenti, hogy támogatási igényt nyújtott be a „Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben” tárgyú pályázat keretein belül.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) – (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés keretében került kiírásra, ennek megfelelően a Szerződés hatályba lépésének további feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. Ajánlatkérő fenntarja annak a lehetőségét, hogy támogatási döntés hiányában a nyertes ajánlattevővel közös megegyezéssel dönthetnek a teljesítés saját felelősségre történő megkezdése mellett.
17.) Az eljárás során közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma:
dr. Koppándi Dániel (OO665)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges