Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9926/2018
CPV Kód:45231300-8
Ajánlatkérő:Gárdony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Gárdony 3655/1, 3655/2, 3761, 3762 és 6473 hrsz.-ú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gárdony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02562
Postai cím: Szabadság út 20-22.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Műszaki és Építésügyi Iroda, Nemesné Bácskai Zsuzsanna pályázati referens
Telefon: +36 22570235
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu
Fax: +36 22570182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.gardony.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gárdony - alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (megismételt eljárás)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gárdony - alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29641130 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gárdony - alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (megismételt eljárás)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Gárdony 3655/1, 3655/2, 3761, 3762 és 6473 hrsz.-ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közúti híd gyalogos forgalomra 2 m2
Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre 6 m2
Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig, Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó 1 db
Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó 1 db
Konténer bérleti díj elszámolása, mosdó, zuhanyzó, WC konténer 10,00 m² alapterületig, Kombinált W.C. konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó 1 db
Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos 1184,5 m2
Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel 3 m
Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm átmérőjű szívókutak fenékbetonozása 3 db
Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval 336 óra
Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval 50,4 óra
Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással 5 db
Forgalomterelési terv készítése 1 klt
Forgalomterelési terv kiépítése 1 klt
Gázvezeték kitűzése szolgáltató által bejegyzett geodétával 1 db
Érintett közműszolgáltatók szakfelügyelete 10 óra
Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 1 db
Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. 14 m3
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig 1831 m3
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza 168,5 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 168,5 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 547,3 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% 547,3 m3
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 1115,3 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 1115,3 m3
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 168,5 m3
Kiszoruló föld elszállítása kijelölt lerakóhelyre lerakási illetékkel 168,5 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe 1 db
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 10 mm 1,5 t
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm 0,1 t
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x5000 mm SN4, KGEM200/5M-EN 400 m
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x5000 mm SN4, KGEM160/5M-EN 176 m
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/160 mm x 45°, KGEA200/160X45P 23 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 200 mm, KGU200P 23 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45P 46 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 200 mm, KGU200P 31 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/160 mm x 87°, KGEA200/160X87 31 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U 3 tokos íves csatorna tisztító 160 mm/200 mm/160 mm, KGET160/200/3TR 31 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna tokelzáró 160 mm, KGM160P 31 db
Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, fedlap elhelyezése keret nélkül, DN 500 méretig, DN 200, PIPELIFE KG PVC fedlap zöldterületi tisztítónyíláshoz 200 mm, KG200PVC-FEDLAP 31 db
Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 200-315 aknafalcső, PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 200 mm/2000 mm, KGGL200/2MS.SN2F 31 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 200 mm, KGFP200/P 2 db
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel, LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1194 15 db
Beton akna-fenékelem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 75 cm magasságig, LEIER AFE 100/50 L/G K beton akna-fenékelem, gumigyűrűs illesztésű, künettel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1200 15 db
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 100 cm belső átmérővel,elemek magassága: 90-120 cm között, LEIER AGY 100/100/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1154 3 db
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között, LEIER AGY 100/75/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1153 2 db
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között, LEIER AGY 100/50/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1152 6 db
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között, LEIER AGY 100/25/12 L/G+H aknagyűrű gumigyűrűs tömítéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1151 4 db
Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 62,5 cm, LEIER ASZ EU 100/62,5/60 L/G+H akna-szűkítőelem, gumigyűrűs illesztéssel, hágcsóvassal, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1886 15 db
Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem többletár, LEIER CSE 200 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX1594 27 db
Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem többletár, LEIER CSE 150 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX2095 6 db
Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között, LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1816 7 db
Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között, LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1817 7 db
Gumigyűrű elhelyezése 30 db
Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm 576 m
Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel 92 m2
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, alap- vagy szerelőbeton készítése, C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal 2 m3
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése, C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D↓max = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal 12,4 m3
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 400x9,8x1000 mm SN4, KGEM400/1M 4 m
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna csővégelzáró könnyített 400 mm, KGK400 4 db
Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból, LEIER akna hágcsó (műanyag bevonattal) Hvz 110, vízzáró cementhabarcs 12 db
Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, NORFOND GGG szögletes csuklós, zárható fedlap kerettel, fedőfestéssel TI4S 060 060AV 600x600, D400 terhelési osztály, magasság 100 mm Csz: NC060DTI 4 db
Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagságban, Hvz 110, vízzáró cementhabarcs 50,4 m2
Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 400, PIPELIFE PVC-U csatorna elágazós tisztító nyíláshoz 45° fenékelem 400 mm/200 mm/200 mm, KGAL400/200/200P 2 db
Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 400 aknafalcső, PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 400 mm/2000 mm, KGGL400/2MS.SN2F 2 db
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 400 mm, KGU-400 2 db
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel, PIPELIFE nehéz fedlap kerettel 400 mm, OV400F.40T 2 db
Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé 400 m
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 110x6,6 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17110EN100K 555 m
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között, PIPELIFE PE csatornacső 160x9,1 mm 7,5bar (C=1,25), 80CSDR17616012B 18 m
Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: DN 80-125 (vezeték)/DN 250 (védőcső) 4 db
Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a csőfektetési tételekre), DN 300 méretig 18 m
Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 2 kg/db-ig, Fix csőtartótámasz 2,00 kg/db-ig 36 kg
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 110 mm, K110PE100SDR11 14 db
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE elektrofúziós könyök 110 x 45° SDR11, W11045100SDR11 2 db
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm, WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR 17/17,6 PN 10 30° könyök 110 mm, BPF311017 2 db
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 110 mm SDR17, PEPETOH110SDR17 16 db
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom, PIPELIFE gömbgrafitos öntvény kétkarimás talpas könyök, 100 mm, N100GGG 4 db
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom, PIPELIFE gömbgrafitos öntvény karimás T-idom, 100 x 100 mm, T100/100GGG 6 db
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, X, Q, FFK, FF idom, L. Frischhut GGG FF kétkarimás kötőidom, NÁ 100/ 300 mm, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: FF100300 2 db
Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás idomok szerelése tetszőleges csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 méretig, DN 100, X, Q, FFK, FF idom, L. Frischhut GGG FF kétkarimás kötőidom, NÁ 100/ 600 mm, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: FF100600 4 db
Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között, MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 100 14 db
Szerelvények kiegészítő elemei beépítési készlet felszerelése, DN 100 2 db
Szerelvények kiegészítő elemei tolózárszekrény, NORFOND GGG kerek tolózárszekrény, fedőfestéssel MTC RV d90, magasság 200 mm Cikkszám: NA009K 2 db
KM nyomócsőidom szerelése, földárokban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőátmérő: DN 100, PIPELIFE PVC KM áttoló karmantyú 110 mm, U-KS110-10BS 12 db
Karima felszerelése, laza karima kötőgyűrűs csatlakozáshoz, DN 100 méretig, MSZ 2953 PN 10 DN 100 16 db
Szerelvények kiegészítő elemei állítható kivitelű, szerelési közdarab, kadmiumozott kötőelemekkel, állító csavarokkal, helyszínen szerelve, DN 400 méretig, DN 100 8 db
Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélcsavarzattal), földárokban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 100, L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimás tokos kötőidom, epoxigyanta külső-belső bevonattal NÁ 100/107-133 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA100 4 db
Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé 555 m
Csővezetékek tisztítása szivacsos mosatással, DN 200 méretig 555 m
Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig 555 m
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig 555 m
Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 2,4 m3
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) 2,4 m3
Aszfalt burkolatok vágása 24 m
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel 2,4 m3
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve, Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kaviccsal, homokkal 0,7 m3
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 0,5 m3
Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100, BUKSI Standard földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1500 mm csőtakarással Cikkszám: HID1001500S 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés (Gárdony - alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bakony u. 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: info@duviep2000.hu
Telefon: +36 22316237
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22502006
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12219621-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29641130
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Geodézia
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: TUNEL Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csókakő utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: HU
E-mail: tunelkft@tunel.hu
Telefon: +36 1400-2169
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1400-2169
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12750128-2-42
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 29942400 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TUNEL Mélyépítő Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csókakő utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12750128-2-42

Hivatalos név: DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bakony u. 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12219621-2-07

Hivatalos név: Sárépszer Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móra F. u. 11.
Város: Sárkeresztes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14648322-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges