Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9953/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kemence Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kemence község;Kemence község;Kemence község;Kemence község
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros Udvar-Ház Kft.;Mészáros Udvar-Ház Kft.;Mészáros Udvar-Ház Kft.;Mészáros Udvar-Ház Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kemence Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21779
Postai cím: Fő utca 77.
Város: Kemence
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2638
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pongrácz János László polgármester
Telefon: +36 27587585
E-mail: kemenceph@invitel.hu
Fax: +36 27587600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemence.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kemence.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elnevezés: Kemence Község intézményeinek energiahatékonyságot célzó felújítási munkái - négy részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében Idősek Otthona épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkáinak elvégzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Kemence község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kemence, négy önkormányzati épület energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretében - Elvégzendő korszerűsítési feladatok intézményenként/épületenként
1. rész Idősek Otthona, Kemence, Fő u. 97.
Homlokzati hőszigetelés 221 m2 felületen 15 cm vastag, 24 m2-en 12 cm vastag, 13 m2-en 8 cm vastag EPS80 minőségű hőszigetelő táblával, lábazati hőszigetelés 30 m2-en 15 cm vastag XPS hőszigetelő táblával, kültéri, ill. beltéri vakolattal költségvetési kiírás szerint.
Padlásfödém hőszigetelése kőzetgyapot hőszigeteléssel, 280 m2 felületen, 20 cm vastagságban, átlapolással elhelyezve.
Homlokzati nyílászárók cseréje, összesen 22 db különféle méretű, költségvetési kiírás szerint, beépítendő nyílászárók az ún. harmonizált/költségoptimalizált követelmények szerint, ablakoknál min. Uátl=1,15 W/m2K.
Napelemek telepítése déli tetőfelületen, tetősíkban, 18 db polikristályos panel, egyenként 255 Wp teljesítménnyel, háromfázisú inverter 5 kVA teljesítménnyel, üzembe helyezéssel, ügyintézéssel kompletten.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-0102

II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében Általános Iskola épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkáinak elvégzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Kemence község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kemence, négy önkormányzati épület energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretében - Elvégzendő korszerűsítési feladatok intézményenként/épületenként.
2. rész: Általános Iskola, Kemence, Fő u. 158.
Homlokzati hőszigetelés 251 m2 felületen 15 cm vastag, 10 m2-en 12 cm vastag, pincefödém alsó hőszigetelése 14 cm vastag EPS80 minőségű hőszigetelő táblával 34 m2 felületen, lábazati hőszigetelés 51 m2-en 12 cm vastag XPS hőszigetelő táblával, kültéri, ill. beltéri vakolattal költségvetési kiírás szerint.
Padlásfödém hőszigetelése kőzetgyapot hőszigeteléssel, 231 m2 felületen, 20 cm vastagságban, átlapolással elhelyezve.
Napelemek telepítése déli tetőfelületen, tetősíkban, 16 db polikristályos panel, egyenként 255 Wp teljesítménnyel, háromfázisú inverter 5 kVA teljesítménnyel, üzembe helyezéssel, ügyintézéssel kompletten.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-0102

II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében Napköziotthonos Óvoda épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkáinak elvégzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Kemence község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kemence, négy önkormányzati épület energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 pályázat keretében - Elvégzendő korszerűsítési feladatok intézményenként/épületenként.
3. rész: Napköziotthonos Óvoda, Kemence, Fő u. 95.
Homlokzati hőszigetelés 260 m2 felületen 15 cm vastag, lábazati hőszigetelés 80 m2-en 15 cm vastag XPS hőszigetelő táblával, kültéri, ill. beltéri vakolattal költségvetési kiírás szerint.
Padlásfödém hőszigetelése kőzetgyapot hőszigeteléssel, 240 m2 felületen, 20 cm vastagságban, átlapolással elhelyezve.
Homlokzati nyílászárók cseréje, összesen 29 db különféle méretű, költségvetési kiírás szerint, beépítendő nyílászárók az ún. harmonizált/költségoptimalizált követelmények szerint, ablakoknál min. Uátl=1,15 W/m2K.
Napelemek telepítése déli és a dél-nyugati tetőfelületen, tetősíkban, két blokkban, összesen 40 db polikristályos panel, egyenként 255 Wp teljesítménnyel, inverterek: 3 kVA egyfázisú, 5 kVA háromfázisú, üzembe helyezéssel, ügyintézéssel kompletten.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-0102

II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkáinak elvégzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Kemence község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-0102

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9138 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Idősek Otthona épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkáinak elvégzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros Udvar-Ház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi M. út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: info@udvar-haz.hu
Telefon: +36 309640352
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10838072
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Általános Iskola épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkáinak elvégzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros Udvar-Ház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi M. út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: info@udvar-haz.hu
Telefon: +36 309640352
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9685579
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Napköziotthonos Óvoda épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkáinak elvégzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros Udvar-Ház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi M. út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: info@udvar-haz.hu
Telefon: +36 309640352
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15014400
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkáinak elvégzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/07/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros Udvar-Ház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi M. út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: info@udvar-haz.hu
Telefon: +36 309640352
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12824975
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Kemence község
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mind a 4 rész esetében a jelen hirdetmény II.2.4) pontja alábbi kiegészítő és elmaradó tételekkel módosul (nettó Ft összeg is feltüntteve):
1. rész: Idősek Otthona
elmaradó nyílászárók -443 625
szükséges új tételek:
akadálymentesítés 245 000
többlet hőszigetelés 423 000
ablakpárkányok 235 000
bejárati ajtók 184 000
gázszerelés 81 0001. rész:
2. rész: Általános Iskola
elmaradó hőszigetelés -2 425 500
szükséges új tételek:
ablakpárkányok 311 000
tető széldeszkázás, eresz 486 000
3. rész: Óvoda épület
szükséges új tételek:
akadálymentesítés 375 000
gázszerelés 34 000
ablakpárkány 211 000
4. rész:Polgármesteri Hivatal épülete
szükséges új tételek:
gázszerelés 145 000
ereszcsatorna 280 000
ablakpárkány 220 000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48723901
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros Udvar-Ház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi M. út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: info@udvar-haz.hu
Telefon: +36 309640352
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1. rész Idősek Otthona épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkái tekintetében egy másik pályázat keretében lényeges változások történtek, nyílászárók változtak, megnőtt a hőszigetelendő felület, kialakították a mozgás korlátozott bejárót, aminek a mérete a hőszigetelés nem megfelelő.
A 2016-os és 2017-es tél nagy havazásai jelentősen megrongálták az eresz csatornákat, amelyek javítása elkerülhetetlen (Ez a munkaművelet nem szerepelt az eredeti ajánlatban)
A 2. rész, Általános Iskola épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkái tekintetében a KLIK elvégezte az Iskola padlás födém hőszigetelését nettó anyag + díj együttesen 2.425.500,- Ft összegben.
A 2016-os és 2017-es tél tél nagy havazásai jelentősen megrongálták az eresz csatornákat, amelyek javítása elkerülhetetlen (Ez a munkaművelet nem szerepelt az eredeti ajánlatban)
A 3. rész, Napköziotthonos Óvoda épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkái tekintetében a mozgáskorlátozott bejáró mérete nem fele meg a vonatkozó előírásoknak. Ennek átalakítása nem szerepelt az eredeti ajánlatban és az ajánlati költségvetésben.
A 4. rész Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyságot célzó felújítási munkái tekintetében A 2016-os és 2017-es tél tél nagy havazásai jelentősen megrongálták az eresz csatornákat, amelyek javítása elkerülhetetlen (Ez a munkaművelet nem szerepelt az eredeti ajánlatban)
A Megrendelő kérésére minden épületen el kell helyezni külső párkányt, mely nem szerepelt az eredeti ajánlatban.
Ezen túlmenően minden épületnél el kel végezni a gázcsövek kiemelését, abból acélból, hogy a hőszigetelés elhelyezhető legyen.
A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a fent meghatározott, szükségessé váló módosulások és változások kivitelezésnek végrehajtása egyik szerződés félnek sem felróható okból válik szükségessé és egyik fél sem látta előre.
A felek a tervezői különbözeti költségvetést elfogadják és megállapítják, hogy a szerződéses összeg a különbözeti költségvetés nettó 360.875,- Ft összegű növekedését eredményezi. A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bek. b) pontja szerint elvégezhető.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a fent meghatározott, szükségessé váló módosulások és változások kivitelezésnek végrehajtása egyik szerződés félnek sem felróható okból válik szükségessé és egyik fél sem látta előre.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 48363026 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 48 723 901 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A jelen szerződésmódosítás a VI.1.4) pont szerint mind a négy részt érintették. A Nyertes személye egyetlen rész esetében sem változott.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben