Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.148/45/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Medicatus Egészségügyi Szolgáltató Kft. képviseli: Tamási & Társai Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ajánlatkérő, H-Host-Build Kft. I. r. Hérosz Zrt. II. r. MINOS-2002 Kft. III. r. képviseli: Dékány Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Rekonstrukcióval egybekötött szolgáltatás-igénybevételt biztosító 20 éves PPP-szerződés a BME Schönherz Zoltán kollégiumában
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:kollégiumi épület rekonstrukciója
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 04. 30.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.1. - 2006.I.14.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303.§
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 304.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303.§
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:4.Kf.27.157/2010/12., 3.Kf.27.123/2010/7., 14.K.33.943/2011/5.
KÉ-lapszám:92/2008

Csatolt dokumentumok