Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.525/6/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 06.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Állami Számvevőszék
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Az Ózd Városi Tanuszoda, a Balassagyarmati Városi Tanuszoda és a Mezőkeresztesi Nagyközségi Tanuszoda PPP konstrukció keretében történő megvalósítása”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési koncesszió
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:tanuszoda építése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 11. 20.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:szerződés módosítása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 307.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 307.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:14.K.30.619/2010/6.
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok