Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.563/10/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Mrlják József egyéni vállalkozó (képviseli: Dr. Veszelovszki Éva ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 24.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Gyermek és Diákélelmezési Intézmény
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Az Orosházi Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény részére különféle élelmiszerek beszerzése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:élelmiszerek beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 01. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:eljárás eredményéről szóló tájékoztató, ajánlatok elbírálása, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:14.K.30.470/2009/13.
KÉ-lapszám:13/2009.

Csatolt dokumentumok