Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Ügyiratszám: D.324/24/2009
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: EUROKAPU 21 Konzorcium, vezetője a Swietelsky Vasúttechnika Kft., a konzorcium tagjai: Szentesi Vasútépítő Kft., KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft., KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt., KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., képviseli: Dr. Puskár Titusz ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2009. 06. 25.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Záhony térségi széles nyomtávú vontatóvágány hálózat felújítása, pályaépítés I. ütem
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: vasúti pálya felújítása
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2009. 08. 03.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2009.I.1. - 2009.III.31.
Milyen döntés született?: részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak: hiánypótlás, érvénytelen ajánlat, jogsértés megtörténte, közös ajánlattevő, műszaki és szakmai alkalmasság, közbeszerzési műszaki leírás, közbeszerzés tárgya, műszaki és technikai feltételek, ajánlatok elbírálása, verseny tisztasága, jogsértés orvoslása, jogsértés súlya, kizáró ok, alvállalkozó (tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt), közbeszerzés alapelvei, igazolás, bírság, kötelező erő, hamis adat, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, szakértelem, erőforrás, ideiglenes intézkedés, törvény hatálya alá kerülés
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 62.§ (1) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 35.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 9 pont , 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 68.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: igen
KÉ-lapszám: 103/2009

Csatolt dokumentumok