Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.325/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:ÖKO-PET RECYCLING Műanyag Újrahasznosító Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 06. 03.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekin-tettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése
Döntéshozatal időpontja:2019. 07. 05.
Döntéshozatal fajtája:határozat

Csatolt dokumentumok