Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.414/2019.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:pro MONTEL Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2019. 08. 15.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:A GNOP-3.4.2-VEKOP-15-2016-00001 támogatás terhére, intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése érdekében optikai hálózatok kivitelezési munkáinak ellátása Magyarország területén - 3. teljesítési csoport
Döntéshozatal időpontja:2019. 09. 26.
Döntéshozatal fajtája:határozat

Csatolt dokumentumok