Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Ügyiratszám: D.800/2010.
Szervezet: Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota: lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: Harcon Építő és Szerelő Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja: 2010. 10. 06.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Sellyi Kistérségi Többcélú Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja: kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése: Intézményfejlesztés megvalósítása a vajszlói és sellyei közoktatási mikrotérségben - felújítással és átépítéssel kapcsolatos építési beruházások kivitelezése és kiviteli tervek elkészítése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1: építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2: épület felújítás, átépítés
Alkalmazott eljárásrend: a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája: Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja: 2010. 11. 08.
Döntéshozatal fajtája: határozat
Jogszabályi alap (Kbt.): 2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés: 2010.V.1. - 2010.IX.29.
Milyen döntés született?: részben megszüntetés érdemi vizsgálat nélkül, részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények: ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak: értékelés módszere, értékelési részszempont, környezetvédelem, ügyfél, jogos érdek
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés d) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?: nem

Csatolt dokumentumok