Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.231/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:EGIS RAIL, Transinvest-Budapest Mérnöki Konzultánsi, Kereskedelmi és Ügynöki KFt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 07. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Budapest – Kolozsvár RMT” (EKR001503182019)