Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.260/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke (közérdekű bejelentés alapján)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 07. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Kérelmezett: Expanzió Kft.)
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Módszertani kézikönyv és e-learning tananyag kidolgozása a közszférában működő szervezetek részére (2017.03.14.) - Kbt. mellőzése