Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.455/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Pénzügyminisztérium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 10. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Álmosd Község Önkormányzata, kérelmezett T+C Company Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vállalkozási szerződés az Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda építésére”