Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.729/9/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:REMONDIS Hulladékgazdákodási Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:TiszaSzolg 2004. Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szilárd hulladék kezelés, hulladékkezelés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 12. 01.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:jogorvoslati kérelem előterjesztése, közbeszerzés tárgya, esélyegyenlőség, eljárási fajta, dokumentáció rendelkezésre bocsátása, dolog hasznosítására vonatkozó jog, szolgáltatási koncesszió
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 240.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 23.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 242.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 240.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 23.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 242.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 242.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 27623/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:2/2007